1. Árverés - RIVER BAU Kft. „f.a.”

  Ipari gép

  Árverés kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  80 000 Ft
  Kikiáltási ár
  80 000 Ft

  Árverési Közlemény

  Eredménytelen a(z) 29.Fpk.868 ügyszámú árverés, a Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-269376, székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 5., levelezési cím: 1037 Budapest, Montevideo utca 5.) felszámoló által a RIVER BAU Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-914263, székhely: 1068 Budapest, Király utca 80.. fszt. em. 11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 2. Pályázat - H és fia Kft. „f.a.”

  forgalomból kivont korának megfelelő műszaki állapotú gépjármű

  Pályázat kezdete
  2023. 02. 10. | 12:00
  Pályázat vége
  2023. 02. 25. | 12:00
  Becsérték
  1 200 000 Ft
  Minimálár
  840 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Grand Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-140626, székhely: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4, levelezési cím: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4), mint a(z) H és fia Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-153424, székhely: 2083 Solymár, Eper utca 22..) Budapest Környéki Törvényszék 6.Fpk.35/2021/15.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2966221
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 10. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 25. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 36 200 forint

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: 2.1. A pályázó 36.200.- Ft összegű ajánlati biztosíték egy összegben való megfizetésére köteles a felszámoló szervezet CIB Bank Zrt-nél 10700048-72410457-51100005 vezetett elkülönített bankszámlájára való átutalással.

  2.2. Az átutalás közlemény rovatában a felszámoló kéri feltüntetni a(z) H és fia Kft. ''f.a.''  ”ajánlati biztosíték” közleményt, illetve a közleményben tüntesse fel az értékesítés EÉR azonosító számából és a pályázó „F” betűvel kezdődő, számsorból álló felhasználó azonosító számát - 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosított 13. §-ának megfelelően megfelelően - legkésőbb 2023.02.09. 10.00 óráig történő jóváírással. Az ajánlati biztosíték nem kamatozik. Az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló igazolást csatolni kell a pályázathoz.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: 3.1. Az ajánlati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt ajánlati biztosítékot visszautalja.

  3.2. Az ajánlati biztosíték a Vagyontárgy vételárba beszámításra, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül visszautalásra kerül.

  3.3. Az ajánlati biztosíték a pályázó javára nem kamatozik.

  3.4. Amennyiben a Vagyontárgy tulajdonjogának átruházására vonatkozó szerződés (a továbbiakban: Szerződés) megkötésére a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem kerül sor a pályázat szerinti határidőn belül, vagy a nyertes pályázó a Vagyontárgy vételárát nem fizeti meg maradéktalanul a pályázat szerinti határidőben, a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti. 

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Mercedes Benz VITO 109 CDI

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 200 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 840 000 forint. (a becsérték 70%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Mercedes Benz Vito 109 CDI

  Típus: Jármű
  Márka: Mercedes-Benz
  Modell: VITO 109 CDI
  Jármű típusa: Haszongépjármű
  Gyártási idő: 2004.
  Állapot: Átlagos
  Kivitel: Egyterű
  Üzemanyag: Dízel
  Hengerűrtartalom (cm3): 2 148
  Ajtók száma: 4
  Ülések száma: 3
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 1 200 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Cím:                     2151  Fót, Kund Pál utca 16.Időpont:                2023.02.06. 09.00 – 10.00 óra közöttA vagyontárgyak megtekinthetősége a felszámoló szervezetnél történő előzetes bejelentkezést követően lehetséges, amennyiben azt írásban a felszamolo@ghzrt.hu elektronikus elérhetőségen 2023.02.03. 12.00 óráig megtette.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyontárgy értékesítésére a vevő adóalanyiságától függően a hatályos áfa tv. 142.§. (1) bekezdésének g.) pontja szerinti fordított adózás vonatkozik.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: 5.1. Az érvényesen benyújtott pályázatok közül a nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a pályázati kiírásban szereplő összes feltételt teljesíti. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: 6.1. A Vagyontárgy vételárának az ajánlati biztosíték összegén felüli része (Vételárhátralék) megfizetésére a nyertes pályázó Szerződés megkötésétől számított 60 naptári napon belül köteles.

  6.2. A Vételárhátralékot kizárólag forintban, egy összegben lehet megfizetni, a CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700048-72410457-51100005  sz. elkülönített letéti bankszámlára való átutalással.  6.3. A Vételárhátralék vonatkozásában a felszámoló a készpénz-helyettesítő eszközzel (pl. váltó) történő kiegyenlítést és a részletfizetést kizárja.

  6.4. A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 6.§-ának és 27.§-ának rendelkezése szerint a nyertes licitálóval a felszámoló a pályázat keretében értékesített vagyontárgyra vonatkozó adásvételi szerződést a nyertes licitálóval akkor kötheti meg, ha a nyertes licitáló igazolja a felszámoló részére, hogy a nyertes ajánlat szerinti nettó vételár 1%-ával megegyező összeget, mint jutalékot megfizette az elektronikus értékesítési rendszer működtetője részére.

  6.5. A pályázó sikeres pályázati részvétele esetén az értékesítésre kerülő vagyontárgy vételárát a vonatkozó adásvételi szerződésben foglaltak szerint köteles megfizetni, azzal, hogy a szerződésben meghatározható fizetési határidő maximum a szerződés megkötésének napjától számított 60. naptári nap lehet. Amennyiben a szerződés megkötésétől számított 60. naptári nap munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a következő munkanapon jár le.

   6.6. A felszámoló által meghatározott pályázati feltételek bármelyikétől való eltérés (ideértve azt az esetet is, ha a pályázó a pályázat feltételrendszere szerint kötelezően megteendő nyilatkozatok bármelyikét pályázatában nem teszi meg) a pályázó pályázatának sikertelenségét vonja maga után.

  6.7. A pályázó sikertelen pályázati részvételével kapcsolatosan a felszámoló felé nem támaszthat költségigényt.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: 8.1. A pályázat körében értékesítésre kerülő vagyontárgyra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére legkésőbb a pályázat eredményének kihirdetésétől számított 60 naptári napon belül kerülhet sor.

  8.2. Az adásvételi szerződésre a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: 9.1. Az értékesítésre kerülő vagyontárgy birtokba vételéről a nyertes pályázó saját költségén, a vagyontárgy vételárának hiánytalan megfizetését követő 15 naptári napon belül köteles gondoskodni.

  9.2. A határidő elmulasztása esetén a felszámoló a vagyontárgy kezeléséért, őrzéséért költségtérítést számít fel a pályázóval szemben.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a Grand Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.A felszámolóbiztos a pályázatokban megjelölt vételár ajánlatok összege alapján bírálja el a pályázatokat, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb ajánlati árat tartalmazót minősíti legkedvezőbbnek.A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, valamint gazdasági társaság vehet részt.Magánszemély pályázó a pályázatának tartalmaznia kell a következő adatokat: név, állampolgárság, lakóhely, anyja születési neve, személyazonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó – alanyisága.Gazdasági társaság pályázó pályázatának tartalmaznia kell a következő adatokat: társaság elnevezés, cégjegyzékszám, székhely, adószám, statisztikai számjel (KSH szám) valamint a pályázó képviseletében eljáró vezető tisztségviselő neve.Külföldi pályázó fentiek mellett köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők.A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázat körében értékesítendő vagyontárgyat (a továbbiakban Vagyontárgy) a pályázó meg kívánja vásárolni.A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó által a Vagyontárgyra megajánlott vételár megjelölését.A pályázó által megajánlott vételárat nettó összegben kell meghatározni, forintban (HUF).A pályázónak ajánlatát 90 napos ajánlati kötöttség vállalásával kell megtennie.A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó által vállalt, a pályázati kiírás feltételrendszerével megegyező fizetési feltételeket.4.12. A felszámoló felkéri mindazon érintetteket, akik az adós értékesítésre kerülő vagyontárgyára vonatkozóan szerződés alapján elővásárlási  joggal rendelkeznek, de elővásárlási joguk közhiteles nyilvántartásba jelen pályázat közzététele időpontjáig bejegyzésre nem került, hogy elővásárlási joguk fennállására vonatkozó nyilatkozatukat – az elővásárlási jog létrejöttének igazolására szolgáló dokumentumok eredeti okirati példányainak csatolásával – legkésőbb a pályázat benyújtási határidejéig  (2022.11.12. 12:00 óráig) jelentsék be írásban a felszámoló részére, teljes bizonyítóerejű magánokirat keretében megtett nyilatkozat útján.4.13. Továbbá tartalmaznia kell a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és a pályázó képviseletében eljáró személy(ek) aláírási címpéldányát.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: 10.1. Az Vagyontárgy értékesítésével kapcsolatosan a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.

  10.2. A Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltak alapján tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

  10.3. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

  10.4.  Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között online ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az ÉER rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Ezen a jogcímen azonban sem a kiíróval, sem az adóssal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. Ebben az esetben a hatályos Cstv. idevonatkozó rendelkezései alapján kifejezetten fenntartja jogát további új pályázat kiírására. A felszámoló ezen döntése miatt a pályázók körében keletkező bármely kárért való minden felelősséget már most kizárja.

  10.5. A pályázat értékeléséről szóló jegyzőkönyvet - pályázatbontástól számított 20 napon belül - a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére.

  10.6.  A pályázattal, illetve a Vagyontárgy megtekintésével kapcsolatban további információk megszerezhetőek az EÉR online felületén.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2966221/tetelek.pdf

  1 Tétel
 3. Pályázat - Hétforrás Kistérségi Vízmű Kft.„f.a.”

  átemelő-főcsatorna

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  58 000 000 Ft
  Minimálár
  29 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 15.Fpk.70.032 ügyszámú nyilvános pályázat, a HELP Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.) felszámoló által a Hétforrás Kistérségi Vízmű Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-09-003715, székhely: 2541 Lábatlan, Rákóczi utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 4. Pályázat - RATARÓ Kft.„f.a.”

  Kotrógép és tartozékai

  Pályázat kezdete
  -
  Pályázat vége
  -
  Becsérték
  14 000 000 Ft
  Minimálár
  7 000 000 Ft
  Nyertes ár
  8 425 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvényes és eredményes a 3.Fpk.140/2021/11. ügyszámú nyilvános pályázat, a FALLIMENTO Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-031970, székhely: 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky utca 15., levelezési cím: 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky utca 15.) felszámoló által a RATARÓ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08 09 029245, székhely: 9400 Sopron, Makó utca 11. 1 ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Nyertes ajánlat összege: 8 425 000 .-Ft
  Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2915066F2867
  Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2915066L6422
  Szerződéskötés dátuma: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.
  Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
  1 Tétel
 5. Pályázat - Alfa Dekor Építő Kft.„f.a.”

  SUZUKI GRAND VITARA

  Pályázat kezdete
  2023. 01. 30. | 10:00
  Pályázat vége
  2023. 01. 30. | 15:00
  Becsérték
  350 000 Ft
  Minimálár
  350 000 Ft
  Kikiáltási ár
  785 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Ártárgyalást tart a(z) Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. IV em., levelezési cím: 1431 Budapest, Pf. 185) felszámoló a(z) Alfa Dekor Építő Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-182893, székhely: 2111 Szada, Tél utca 13..) adóssal szemben folytatott felszámolási eljárás keretében, a(z) 8.Fpk.503 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

  Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
  https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2921461

  Az ártárgyalás kezdete: 2023. január 30. 10 óra 00 perc
  Az ártárgyalás vége: 2023. január 30. 15 óra 00 perc

  Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

  1 Tétel
 6. Árverés - DIFFERENT SERVICES Kft.„f.a.”

  Ingatlan értékesítés

  Árverés kezdete
  2023. 02. 10. | 09:00
  Árverés vége
  2023. 02. 25. | 09:00
  Becsérték
  22 000 000 Ft
  Kikiáltási ár
  15 400 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44), mint a(z) DIFFERENT SERVICES Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-153921, székhely: 2045 Törökbálint, Hosszúrét utca 1..) Budapest Környéki Törvényszék 4.Fpk.833/2021.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 26. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.sztfh.hu/arveres/A2921991)
  Az árverés kezdete: 2023. február 10. 09 óra 00 perc
  Az árverés vége: 2023. február 25. 09 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár): 15 400 000 forint. (a becsérték 70%-a)
  A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig: 5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
  200 millió forint és afelett: 500 000 forint

  Árverési előleg összege: 1 100 000 forint

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési előleg az árverés megkezdése előtt legkésőbb 24 órával, azaz 2023. február 09. 08:59 óráig jóváírásra kell, hogy kerüljön a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. MÁK-nál vezetett HU 93 10032000-00329895-00000031. számú számlájára. Az árverési előleg megfizetésekor a licitálónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, valamint az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott "F" betűvel kezdődő, felhasználó azonosító számát.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg befizetésére adott határidő leteltét követően, de az értékesítés megkezdése előtti 24 órán belül az értékesítő ellenőrzi a bankszámlaszámra érkezett befizetéseket és elektronikusan engedélyezi a licitáló részére az értékesítésen történő részvételt. Az árverési előleg megfizetése csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha az árverési előleg a megszabott beérkezési határidőig a megjelölt bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg vagy a pályázati biztosíték az EÉR rendelet 13. § (2)-(3) bekezdésében meghatározottak szerint megfizetésre került. A felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyam különbözetből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A felszámoló az árverési előleg összege után a visszafizetésig terjedő időre kamatot nem fizet. Ha az árverés eredménytelen, az árverési előleg teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi licitáló részére visszautalásra kerül. Ha az árverés eredményes, az árverési előleg az árverés nyertesénél a vételárba beszámításra kerül, a többi licitálónak pedig az árverési előleg teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés az árverés nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy az árverés nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az árverési előleget elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  ingatlan

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 22 000 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett gazdasági épület, udvar

  Típus: lakóépület
  Területe: 744 m²
  Állapota: felújítandó
  Közművesítettség foka: teljesen közművesített
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 22 000 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Iváncsa
  Ingatlan fekvése: külterület
  Helyrajzi szám: 061/2
  Ingatlan postai címe: 2454 Iváncsa, külterület
  Művelési ág: kivett
  Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: gazdasági épület, udvar
  Területnagyság: 744 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett gazdasági épület, udvar

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: DIFFERENT SERVICES Kft. "f.a."

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Vezeték szolgalmi jog: E_ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. a jogosult, Végrehajtási jog a VIV HOLDING Kft. javára 661 767 forint összeg erejéig.

  Ingatlan állapota: felújítandó

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelemek az EÉR felületén előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetők meg.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. Az ÁFA megállapítása az értékesítéskor hatályos törvény alapján történik. Az ajánlati árat forintban, nettó összegben kell meghatározni.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár fennmaradó részét a szerződéskötéstől számított 30 napon belül kell átutalással megfizetni az adásvételi szerződésben szereplő pénzforgalmi számlára. Beszámítás a Cstv. 49.§ (4) szerint kizárt.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékesítési eljárás lezárást követően – érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámolóbiztos szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető részére fizetendő 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adás, a vételár beérkezését követő 15 munkanapon belül történik. Ettől az időponttól a kiíró és a nyertessé nyilvánított ajánlattevő közös megegyezéssel eltérhetnek.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az értékesítésre felkínált vagyontárgyra kellékszavatosságot a kiíró nem vállal, a vagyontárgy a megtekintésre biztosított állapotában kerül értékesítésre. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj 50 000 000 forint vételárig a vételár 0,75%-a de minimum 75 000 forint, maximum 300 000 forint. Az árverésen való részvétel feltétele az árverési előleg megfizetése és az erről szóló banki bizonylat csatolása.
  Jelen hirdetmény a vagyonelemek második értékesítési felhívása.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/arveres/A2921991/tetelek.pdf

  1 Tétel
 7. Pályázat - Budaliget Villakert 2016 Kft.„f.a.”

  Budapest II. Ker. belterület hrsz. 55092/10 ingatlanban 5194/10000 ingatlanrész

  Pályázat kezdete
  2023. 01. 11. | 10:00
  Eredménytelenítve
  2023. 01. 26. | 11:00
  Becsérték
  35 000 000 Ft
  Minimálár
  35 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 28.Fpk.281 ügyszámú nyilvános pályázat, a Georg-Invest Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. IV em., levelezési cím: 1431 Budapest, Pf. 185) felszámoló által a Budaliget Villakert 2016 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-329485, székhely: 1119 Budapest, Andor utca 21/C.. fszt. em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
  A Budaliget villakert 2016 Kft. "fa." Budapest II. Ker. belterület hrsz. 55092/10 ingatlanban 5194/10000 ingatlanrészére kiírt pályázatra ajánlat nem érkezett, ezért a kiírás eredménytelen.

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel