1. Pályázat - D.E.K. '98 Ipari Kft. "f.a."„f.a.”

  Vizslás, 869/4 hrsz-ú kivett beépítetlen terület

  Pályázat kezdete
  2023. 02. 11. | 00:00
  Pályázat vége
  2023. 02. 27. | 12:00
  Becsérték
  3 600 000 Ft
  Minimálár
  2 600 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) CREDIT PLUSZ KFT (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 33., levelezési cím: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 33.), mint a(z) D.E.K. '98 Ipari Kft. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-737991, székhely: 1108 Budapest, Kozma utca 3-5. 1. em. 2.) Fővárosi Törvényszék 48.Fpk.1311/2022/9.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2957454
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 11. 00 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 27. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 180 000 forint

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Banki átutalással a CREDIT PLUSZ Kft. felszámoló szervezet K&H Banknál vezetett 10404601-49515349-56501076 számú elkülönített bankszámlájára úgy, hogy az ajánlati biztosíték legkésőbb a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet módosított 13. §-nak megfelelően a pályázat hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 óráig a bankszámlán jóváírásra kerüljön.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati ajánlati biztosíték megfizetésekor az EÉR Felhasználói Szabályzata szerint a licitálónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, valamint az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő, felhasználó azonosító számát. Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók részére visszautalásra kerül. Ha a szerződés a pályázat nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a pályázat nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Vizslás, 869/4 hrsz-ú kivett beépítetlen terület

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 600 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 600 000 forint. (a becsérték 72%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Vizslás, 869/4 hrsz-ú kivett beépítetlen terület

  Típus: telek
  Területe: 1 312 m²
  Állapota: építés alatt álló
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Területnagyság: 1 312 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Vizslás, 869/4 hrsz-ú kivett beépítetlen terület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Vezetékjog vázrajz szerinti 55 m2 területre ÉMÁSZ Hálózati Kft. javára

  Ingatlan állapota: építés alatt álló

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingatlan előzetes bejelentkezés alapján megtekinthető. Kérjük, hogy megtekintési szándékát a palfine.titl.anett@creditplusz.com e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár ÁFA nélkül értendő. Az értékesítésre az ÁFA tv. 142.§ (1) bek. szabályai vonatkoznak, adófizetésre kötelezett adóalany esetén fordított ÁFA, az adó megfizetésére a vevő kötelezett.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a legmagasabb ajánlatot benyújtó pályázatot hirdeti ki nyertesnek azzal, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázók között (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) ártárgyalás keretében dönt az eljárásra vonatkozó Csődtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A CREDIT PLUSZ Kft. felszámoló szervezet K&H Banknál vezetett 10404601-49515349-56501076 számú elkülönített bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belüli banki átutalással.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertesként történt kihirdetéstől számított 30 napon belül.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Eladó a vételár megfizetésétől kezdődő hatállyal az adásvétel tárgyát képező ingatlan feletti tényleges hatalmat Vevő részére átengedi.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan megtekintett állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság kizárásával kerülnek értékesítésre. A felszámolási eljárás és az értékesítés sajátosságaira tekintettel az adásvételi szerződés előkészítéséhez, megkötéséhez és ellenjegyzéséhez az ügyvédet a felszámoló biztosítja. Az ügyvédi megbízás munkadíját a vevőnek a vételár összegén felül, a szerződéskötéskor kell megfizetnie. A munkadíj összege 120 000,- Ft. A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel nem áll fenn. A vagyontárgyak értékesítésére második eljárás keretében kerül sor.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2957454/tetelek.pdf

  1 Tétel
 2. Pályázat - Gastropack Kft "f. a."„f.a.”

  Egyedi gyártású pohár töltő/palackozó gép és kapcsolódó berendezések

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  8 000 000 Ft
  Minimálár
  5 600 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 14.Fpk.80 ügyszámú nyilvános pályázat, a Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Stadion utca 19. B lh. fszt em. 3, levelezési cím: 8201 Veszprém, Pf. 218) felszámoló által a Gastropack Kft "f. a." „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04-09-010501, székhely: 5540 Szarvas, Vasút utca 71. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 3. Pályázat - Gastropack Kft.„f.a.”

  GMB Presse srl. gumi vagy műanyagfeldolgozó fröccsöntő gép két öntőformával

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  21 000 000 Ft
  Minimálár
  14 700 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 14.Fpk.80 ügyszámú nyilvános pályázat, a Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Stadion utca 19. B lh. fszt em. 3, levelezési cím: 8201 Veszprém, Pf. 218) felszámoló által a Gastropack Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04-09-010501, székhely: 5540 Szarvas, Vasút utca 71. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  2 Tétel
 4. Árverés - ManagetiQ Hungaria Kft.„f.a.”

  Papíráru készletek

  Árverés kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  2 638 300 Ft
  Kikiáltási ár
  925 000 Ft

  Árverési Közlemény

  Eredménytelen a(z) 18.Fpk.70.111 ügyszámú árverés, a Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Stadion utca 19. B lh. fszt em. 3, levelezési cím: 8201 Veszprém, Pf. 218) felszámoló által a ManagetiQ Hungaria Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-09-024610, székhely: 2890 Tata, Ady Endre utca 39.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 5. Pályázat - PERMON Kft.„f.a.”

  Rinyaújlaki kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

  Pályázat kezdete
  2023. 02. 11. | 10:00
  Pályázat vége
  2023. 02. 26. | 18:00
  Becsérték
  1 500 000 Ft
  Minimálár
  1 500 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) CÉGPATIKA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-923104, székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII em. 705, levelezési cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII em. 705), mint a(z) PERMON Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-145560, székhely: 2120 Dunakeszi, Konrád Ignác utca 3.. I. em. 6.) Budapest Környéki Törvényszék 16.Fpk.798/2021/13. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2953084
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 11. 10 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 26. 18 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 75 000 forint

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a felszámoló ERSTE Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-68617864 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig (Közlemény rovatba: PERMON Kft. "f. a." pályázat – ajánlati biztosíték”).

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A felszámoló, a pályázati biztosíték befizetését, a pályázat hirdetményében megjelölt kezdő időpontot megelőző 24 órával ellenőrzi. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja.
  A felszámoló akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a fenti időpontig megfizetésre kerül.
  Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Rinyaújlak 41/2 hrsz. alatti, a valóságban 7556 Rinyaújlak, Kossuth utca 2. szám alatt található kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdonjoga.
  Az ingatlan Somogy megyében Nagyatád és Barcs között nagyjából félúton helyezkedik el. A község a 68-as főút közvetlen közelében fekszik, amely Barcs térségét köti össze a Balaton déli parti üdülőövezetének nyugati végével. A település lakott területe azonban a főútról csak egy mellékútról érhető el. A lakóház földszintes, területét tekintve 90 m2. Alapozása és falazata tégla, tetőzete pala. A lakóház részben alápincézett, körülbelül 6 m2.
  Az ingatlan állapota: felújítandó.
  Közművesítés foka: részlegesen közművesített.
  Az ingatlan tartozékai: Lakóház és pajta, tároló.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 500 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 500 000 forint. (a becsérték 100%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, uzdvar, gazdasági épület

  Típus: lakóépület
  Területe: 1 428 m²
  Állapota: felújítandó
  Közművesítettség foka: részlegesen közművesített
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
  Becsérték: 1 500 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Rinyaújlak
  Ingatlan fekvése: belterület
  Helyrajzi szám: 41/2
  Ingatlan postai címe: 7556 Rinyaújlak, Kossuth utca 2..
  Művelési ág: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
  Területnagyság: 1 428 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett lakóház, uzdvar, gazdasági épület

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: PERMON Kft. "f.a."2120 Dunakeszi, Konrád Ignác utca 3. 1. em. 6.

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 30249/1991.02.12 számú bejegyző határozattal Nárai Lajosné jogosult részére holtig tartó haszonélvezeti jog.380939/3/2022.02.16 számú bejegyző határozattal felszámolási eljárás tényének feljegyzése. Felszámoló: Cégpatika Pénzügyi Tanácsadó Kft.

  Az ingatlan tartozékai: lakóház és pajta, tároló

  Ingatlan állapota: felújítandó

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyontárgyak személyesen megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetést követően hétfői napokon 10.00-16.00 óra között (telefonszám: 06-20/327-5150).

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan értékesítését áfa nem terheli, az ÁFA tv. 86. §. alapján (tárgyi adómentes), az értékesítő az általános szabályok szerinti áfa-fizetési kötelezettséget választotta. A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli, ideértve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját, amelynek összege a nettó vételár 2 %-a + ÁFA, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni a felszámoló által kijelölt okiratot szerkesztő ügyvéd részére.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti feltétel nem áll fenn. Az eljárásban a vagyontárgy harmadik alkalommal kerül meghirdetésre, a meghirdetett minimálár a becsérték 100 %-a. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A felszámoló ERSTE Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-68617864 számú bankszámlájára kell megfizetni (közlemény rovatba PERMON Kft. "f.a." pályázat – vételár) közleménnyel.
  Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 15 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskötést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja. A birtokbavétel a vevő kockázata és feladata.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a Cégpatika Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékát, mely a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett ajánlati biztosíték összegét a nem nyertes pályázónak az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszafizeti, melyre kamatot nem térít. A pályázatnak tartalmaznia kell: • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma. • A megajánlott vételárat • A pályázó nyilatkozata arról, hogy ajánlata a pályázatban szereplő és ott részletesen ismertetett vagyontárgyakra és pályázati feltételekre vonatkozik, valamint tudomásul veszi, hogy a vagyontárgyak értékesítésére a megtekintett állapotban kerül sor, arra sem az adós társaság, sem a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal • A pályázó nyilatkozata a 90 napos ajánlati kötöttségről • Bánatpénz megfizetésének igazolása • Bankszámla közlése a fel nem használt bánatpénz visszautalására. A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. A pályázat kiírója kizárólag azokat az általa nem ismert elővásárlási jogosultakat hívja fel az elővásárlási jog gyakorlására, akik azt előzetesen a pályázat benyújtás határidejéig írásban jelezték. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot a pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv EÉR felületére való feltöltésének napján bemutatja az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékot bejelentő elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy 10 napon belül nyilatkozzanak arról, hogy kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. A vagyontárgyak csak együttesen vásárolhatók meg. A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat vagy árverés kiírásáról döntsön.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázó a megadott határidőn belül köteles az adásvételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd által ellenjegyzett okiratban megkötni. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli, ideértve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját, amelynek összege a nettó vételár 2 %-a + ÁFA, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni a felszámoló által kijelölt okiratot szerkesztő ügyvéd részére.
  Az eljárásban az ingatlan harmadik alkalommal kerül meghirdetésre, a meghirdetett minimálár a becsérték 100 %-a.
  A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti feltétel nem áll fenn.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2953084/tetelek.pdf

  1 Tétel
 6. Pályázat - Avant Line Kft.„f.a.”

  Gépjármű AUDI Q7 3,0 TDI

  Pályázat kezdete
  2023. 02. 11. | 10:00
  Pályázat vége
  2023. 02. 26. | 18:00
  Becsérték
  3 000 000 Ft
  Minimálár
  2 100 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) CÉGPATIKA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-923104, székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII em. 705, levelezési cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII em. 705), mint a(z) Avant Line Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-322574, székhely: 1068 Budapest, Király utca 80..) Fővárosi Törvényszék 3.Vpk.127/2021/4.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2953103
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 11. 10 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 26. 18 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 150 000 forint

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a vagyonrendező ERSTE Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-68617864 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig (Közlemény rovatba: Avant Line Car Kft. "f. a." pályázat – ajánlati biztosíték”).

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A vagyonrendező, a pályázati biztosíték befizetését, a pályázat hirdetményében megjelölt kezdő időpontot megelőző 24 órával ellenőrzi. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja. A vagyonrendező akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a fenti időpontig megfizetésre kerül. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Társaság tulajdonát képező AUDI Q7 3,0 TDI típusú, 2006 gyártási évű LSR-707 forgalmi rendszámú, BUG018452 motorszámú, WAUZZZ4L37D024542 alvázszámú, 2.967 cm3 motor űrtartalmú, 171 kW teljesítményű, diesel típusú, 253.764 km futásteljesítményű, szállítható személyek száma: 5 fő, szürke színű gépjármű.
  5 ajtós, egyterű kocsiszekrénnyel készült autó kormányszerkezete, futóműve, és fékberendezése (az egyszerű szemle és a telepi menetpróba alapján) ép, automata sebességváltóval szerelt, összkerék meghajtású. A gépjármű magas felszereltségű, sok extrával rendelkezik.
  Karosszériája (kisebb esztétikai hibáktól eltekintve) a használat során beállott kopásokkal, de jó esztétikai állapotban van. A gumik állapota közepes, a futófelület mintázatának mélysége a használhatósági határon van.
  A jármű műszaki érvényessége 2021. április 24. napján lejárt, forgalomból kivonva, okmányokkal nem rendelkezik. Használhatósági fok: 60%.
  Szóbeli közlés és az egyszerű vizsgálat alapján a gépjármű előző tárolási helyén évek óta helyben állt, ennek okán a futómű, a felfüggesztés, és általában az egész jármű szakműhelyben történő átvizsgálása kívánatos.
  A gépjármű dokumentumai hiányában a műszaki paraméterekre vonatkozó adatok a központi nyilvántartásból származnak, (hiteles beazonosítás csak eredetvizsgálat útján lehetséges).
  A jármű kifejezetten státuszautó, nagy fenntartási-, üzemköltséggel.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 000 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 100 000 forint. (a becsérték 70%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: AUDI Q7 3,0 TDI típusú gépjármű

  Típus: Jármű
  Márka: Audi
  Modell: Q7 3,0 TDI
  Jármű típusa: Személyautó
  Gyártási idő: 2006.
  Állapot: Átlagos
  Kivitel: Egyterű
  Kilométeróra állása: 253 764
  Üzemanyag: Dízel
  Hengerűrtartalom (cm3): 2 967
  Ajtók száma: 5
  Ülések száma: 5
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 3 000 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyontárgyak személyesen megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetést követően hétfői napokon 10.00-16.00 óra között (telefonszám: 06-20/327-5150).

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan értékesítése áfamentes. A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli, ideértve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti feltétel nem áll fenn. Az eljárásban a vagyontárgy második alkalommal kerül meghirdetésre, a meghirdetett minimálár a becsérték 70%-a. A vagyonrendező több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A vagyonrendező a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vagyonrendező ERSTE Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-68617864 számú bankszámlájára kell megfizetni (közlemény rovatba: Avant Line Car Kft. "f. a." pályázat – vételár ) közleménnyel.
  Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 15 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskötést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja. A birtokbavétel a vevő kockázata és feladata.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: vagyonrendező az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a Cégpatika Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A vagyonrendező a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékát, mely a vételárba beszámít. A vagyonrendező a befizetett ajánlati biztosíték összegét a nem nyertes pályázónak az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszafizeti, melyre kamatot nem térít. A pályázatnak tartalmaznia kell: • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma. • A megajánlott vételárat • A pályázó nyilatkozata arról, hogy ajánlata a pályázatban szereplő és ott részletesen ismertetett vagyontárgyakra és pályázati feltételekre vonatkozik, valamint tudomásul veszi, hogy a vagyontárgyak értékesítésére a megtekintett állapotban kerül sor, arra sem az adós társaság, sem a vagyonrendező kellékszavatosságot nem vállal • A pályázó nyilatkozata a 90 napos ajánlati kötöttségről • Bánatpénz megfizetésének igazolása • Bankszámla közlése a fel nem használt bánatpénz visszautalására. A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a vagyonrendező által feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. A pályázat kiírója kizárólag azokat az általa nem ismert elővásárlási jogosultakat hívja fel az elővásárlási jog gyakorlására, akik azt előzetesen a pályázat benyújtás határidejéig írásban jelezték. A vagyonrendező az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot a pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv EÉR felületére való feltöltésének napján bemutatja az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékot bejelentő elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy 10 napon belül nyilatkozzanak arról, hogy kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a vagyonrendező kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. A vagyontárgyak csak együttesen vásárolhatók meg. A vagyonrendező részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat vagy árverés kiírásáról döntsön.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázó a megadott határidőn belül köteles az adásvételi szerződést a vagyonrendező által kijelölt ügyvéd által ellenjegyzett okiratban megkötni. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli, ideértve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját, amelynek összege a nettó vételár 2 %-a + ÁFA, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni a vagyonrendező által kijelölt okiratot szerkesztő ügyvéd részére. Az eljárásban az ingatlan második alkalommal kerül meghirdetésre, a meghirdetett minimálár a becsérték 70%-a. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti feltétel nem áll fenn.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2953103/tetelek.pdf

  1 Tétel
 7. Árverés - BUDA-CASH Zrt.„f.a.”

  Tárgyi eszköz 14.csoport (irodabútorok)

  Árverés kezdete
  2023. 02. 10. | 09:00
  Árverés vége
  2023. 02. 27. | 16:00
  Becsérték
  336 700 Ft
  Kikiáltási ár
  340 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 1 em.), mint a(z) BUDA-CASH Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043344, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.) Fővárosi Törvényszék 24.Fpk.01-15-000918/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 26. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.sztfh.hu/arveres/A2910084)
  Az árverés kezdete: 2023. február 10. 09 óra 00 perc
  Az árverés vége: 2023. február 27. 16 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár): 340 000 forint.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig: 5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
  200 millió forint és afelett: 500 000 forint

  Árverési előleg összege: 16 000 forint

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje:
  Az árverési hirdetményben meghatározott összegű árverési előleget legkésőbb az árverési hirdetményben megjelölt, az árverés kezdő időpontját megelőző 24 óráig átutalással kell megfizetni a BUDA-CASH Zrt. „f.a." MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-10639746-49020018 számú bankszámlájára. Az árverési előleget ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az árverési előleg megfizetésekor a licitálónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, valamint az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő, felhasználó azonosító számát (pl.: A1234567F01). Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terhelik. Az árverési előleg után nincs kamatfizetés, és az árverési hirdetményt kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének az igazolását az EÉR-felületre fel kell tölteni. Az árverési előlegnek legkésőbb az árverés megkezdése előtt 24 órával, hiánytalanul meg kell érkeznie az értékesítési hirdetményben szereplő pénzforgalmi jelzőszámra. Az árverési előleg teljes összegének befizetését a felszámoló a kezdő időpontot megelőzően 24 órával ellenőrzi.

  A bizonylat feltöltésének hiányában, illetve az árverési előleg határidőben történt jóváírásának hiányában az árverésen részt venni nem lehet.
  A befizetések, továbbá a jelen hirdetményben és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az eladó az értékesítésből kizárja és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja.

  Ha az árverés eredménytelen, a felszámoló az árverési előleg teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított nyolc munkanapon belül valamennyi licitáló részére visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámoló az árverési előleget a nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre vagy a nyertes az adásvételi szerződésben rögzített vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A fizetést elmulasztó nyertes licitáló az ingóság újabb árverezésében nem vehet részt.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  Típus: Irodabútorok (tábla, széf, állványok, polcok, fotelek, konténerek, szekrények, asztalok, székek)
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 158 db

  A felszámoló értékesítésre kínálja a következő használt irodai berendezéseket: 1 db tábla, 1 db széf , 2 db állvány, 6 db polc, 7 db fotel, 25 db konténer, 29 db szekrény, 41 db asztal, 46 db szék.

  A felszámoló a 237/2009. (X.20.) Korm.rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kínálja értékesítésre a fenti tárgyi eszközöket, így a felsorolt vagyonelemeket kizárólag egyben értékesíti, azokra kizárólag egyben tehető vételi ajánlat. Az adós társaság vagyontárgyai egészeként történő értékesítés sikertelensége esetén az eljárást a felszámoló eredménytelennek nyilvánítja.

  A felszámoló a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően nyilatkozik, hogy a vagyontárgyak első alkalommal kerülnek közzétételre.

  A 237/2009 (X.20) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn.

  A vagyonelemek becsértéke: 336.700,-Ft
  A vagyonelem kikiáltási ára (minimálár): 340.000,- Ft (ami a becsérték 100,98 %-a)

  Árverési előleg összege: 16.000,- Ft.


  Licitlépcső:
  - 1 millió forintig: 5.000 forint,
  - 1 millió forint és 5 millió forint között: 30.000 forint,
  - 5 millió forint és 20 millió forint között: 50.000 forint,
  - 20 millió forint és 200 millió forint között: 200.000 forint,
  - 200 millió forint és afelett: 500.000 forint.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 336 700 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tárgyi eszköz 14.Csoport (irodabútorok)

  Típus: Bútor
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 158 db

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kínált vagyonelemek megtekintése előzetes időpont-egyeztetést követően lehetséges az árverés lezárásáig. Egyeztetésre hétköznapokon 9 óra és 16 óra között a: +36 (30) 201-1442 telefonszámon, illetve az: info@budacash.hu e-mail-címen van mód.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingóságok értékesítése a 2007. évi CXXVII. törvény 87. § a.) pontja értelmében mentes az adó alól.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában a vételárat átutalással kell megfizetnie a szerződésben rögzítésre kerülő feltételeknek megfelelően a BUDA-CASH Zrt. „f.a." MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-10639746-49020018 számú bankszámlájára, legkésőbb a szerződéskötést követő öt munkanapon belül egy összegben. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal mint eladóval szemben beszámítással az árverési előleg összegén túl nem élhet. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertes licitálóval a szerződéskötésre az eredmény kihirdetése után, az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltetője számára a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség - nyolc napon belül történő - teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyonelemek birtokba adásának és elszállításának határideje a vételár jóváírását követő ötödik munkanap. A vagyontárgyak elszállításáról a vevőnek kell gondoskodnia, melynek költségei a vevőt terhelik. Az ajánlattevő ajánlattételével tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlata esetén a vagyonelemek tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére.

  Amennyiben a meghatározott határidőig a vagyonelem(ek) átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, az árverés nyertese – az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 5 000 Ft a késedelem 11. napjától napi 10 000 Ft mértékű.

  Az eladó a vagyontárgyak tekintetében garanciát, szavatosságot nem vállal, felelősség nem terheli, vevő az értékesítést követően az eladó felé semmilyen kárigényt nem támaszthat. A vevő ezen tények tudomásulvételével teszi meg licitjét.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az árverés lebonyolítására a Cstv., 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata az irányadó. A nyilvános árverési eljárásban oly módon lehet részt venni, hogy a licitáló a www.eer.gov.hu elektronikus felületen regisztrál, és vállalja az EÉR rendszer szabályainak betartását.

  A Tárgyi eszköz 14.csoport vagyonelemeit tartalmazó leltár lista és fényképek az EÉR-felületen, a „Dokumentumok” menüpont alatt tekinthetők meg.

  Felhívjuk a tisztelt licitálók figyelmét, hogy a 17/2014. (II.3.) Korm.rendelet 2021. október 01. napjától hatályos rendelkezései folytán az elektronikus értékesítés folyamata, így az EÉR Szabályzata is módosult, amely miatt az egyik változás, hogy az értékesítésen történő részvétel kétlépcsős folyamattá vált.

  A regisztrációs célú első bejelentkezés magánszemélyként történik. Amennyiben a licitáló egy adott értékesítési eljárásban más magánszemély vagy szervezet képviseletében kíván részt venni, úgy a képviselt személy vagy szervezet adatait az adott értékesítési eljárásba való bekapcsolódás (regisztráció) során kell megadnia.

  A licitáló az értékesítésben személyesen, vagy törvényes képviselője, illetőleg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti meghatalmazottja útján vehet részt. Kérjük a Tisztelt Licitálókat, hogy amennyiben jogi személy képviseletében meghatalmazottként kívánnak részt venni az árverésen, úgy a Ptk. előírásainak megfelelően elkészített meghatalmazást, valamint a meghatalmazó aláírási címpéldányát vagy aláírási mintáját azonos fájlba szíveskedjenek feltölteni, mert az EÉR rendszer az „Igazoló dokumentum”-hoz csak egyetlen fájl feltöltését engedélyezi.

  A licitáló által a licitálás folyamatát megelőzően EÉR-be feltöltött meghatalmazás szkennelt változatát az eladó az árverés ajánlattételi határidejének lejártakor tekinti meg. Az EÉR felületére feltöltött meghatalmazást a szerződés aláírásakor eredetben is be kell mutatni az eladó részére. A meghatalmazást az eladónál minden önálló értékesítési eljárásban igazolni kell.

  Az árverés kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a jelen árverési hirdetményt az ajánlatok beérkezése előtt visszavonja, az árverést - megfelelő ajánlat hiánya esetén – eredménytelennek nyilvánítsa.
  Az árverésre azok a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező jogi személyek (továbbiakban: árverésen részt vevők) jogosultak, akikkel szemben nem áll fent a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség.

  Az eladóval szembeni követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

  Az 1991. évi XLIX. törvény 49/C. §-ának (3) bekezdése alapján: a felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult ezt a jogát a nyilvános értékesítésen vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

  A végleges vételárról az elővásárlási szándékát bejelentő személyt a felszámoló írásban tájékoztatja, és ennek kézhezvételétől számított tíz napon belül kell a végleges elővásárlási nyilatkozatot, továbbá fedezetigazolást megküldeni. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy – a felszámoló által nem ismert - elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

  A felszámolónak elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A felszámoló vevőkijelölést tartalmazó nyilatkozatot nem fogad el.

  Az eladó és a felszámoló úgy tekinti, hogy az árverésen résztvevők a hirdetményben közölt feltételeket az árverezésen való részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/arveres/A2910084/tetelek.pdf

  1 Tétel