1. Pályázat - Hadaya Kft.„f.a.”

  Budapest, Thököly út 26. szám alatt 186 m2 pince a Keleti Pályaudvar közelében

  Pályázat kezdete
  2023. 02. 10. | 12:00
  Pályázat vége
  2023. 02. 25. | 12:00
  Becsérték
  4 000 000 Ft
  Minimálár
  4 000 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) CÉG-RÉVÉSZ Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-900461, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1), mint a(z) Hadaya Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-916752, székhely: 1151 Budapest, Nyírpalota út 93. 6 em. 41) Fővárosi Törvényszék 53.Fpk.448/2020/4.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2938309
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 10. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 25. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 200 000 forint

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Banki átutalással a CÉG-RÉVÉSZ Vagyonkezelő Reorganizációs Szakértő Kft. felszámoló szervezet Gránit Banknál vezetett 12100011-17947266-00000000 sz. elkülönített bankszámlájára úgy, hogy az ajánlati biztosíték legkésőbb a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőzően, legalább 24 órával korábban a bankszámlán jóváírásra kerüljön (17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés). Az ajánlati biztosíték megfizetésekor a licitálónak/pályázónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az EÉR azonosító számát, és az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott "F" betűvel kezdődő felhasználó azonosító számát egyaránt.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók részére visszautalásra kerül. Ha a szerződés a pályázat nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a pályázat nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Budapest, Thököly út 26. szám alatt 186 m2 pince a Keleti Pályaudvar közelében

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 4 000 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 4 000 000 forint. (a becsérték 100%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: pince

  Típus: pince
  Területe: 186 m²
  Állapota: átlagos
  Tehermentes: nem
  Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 69/100
  Becsérték: 4 000 000 forint

  Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

  A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

  Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Budapest
  Ingatlan fekvése: belterület
  Helyrajzi szám: 33015/0/A/1
  Ingatlan postai címe: 1076 Budapest, Thököly út 26.
  Területnagyság: 186 m²
  Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): pince

  A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

  Tulajdonos neve, címe: Hadaya Kft. "f. a."

  A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

  Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog 7.451.190,- Ft és járulékai erejéig, jogosult: NAV

  Ingatlan állapota: átlagos

  Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Budapest, időpontja: a felszámolóval az EÉR felületén történő előzetes egyeztetést követően.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan értékesítése az ÁFA tv. 86.§ (1) bek. j) pontja alapján tárgyi adómentes.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a legmagasabb érvényes ajánlatot benyújtó pályázatot hirdeti ki nyertesnek azzal, hogy a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő pályázók között (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) ártárgyalás keretében dönt az eljárásra vonatkozó Csődtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. A felszámoló a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, amennyiben nem adtak be a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A CÉG-RÉVÉSZ Vagyonkezelő Reorganizációs Szakértő Kft. felszámoló szervezet Gránit Banknál vezetett 12100011-17947266-00000000 sz. elkülönített bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belüli banki átutalással.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést a pályázat kiértékelését tartalmazó jegyzőkönyv EÉR-ben történő feltöltését követő 30 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében,hogy 10 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámoló az ingatlan birtokában van A birtokba adásra a vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül, előre egyeztetett időpontban kerül sor.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be (www.eer.gov.hu). A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott vételárat az ÁFA megjelölésével, a vételár fedezetének igazolását és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A felszámoló a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, amennyiben nem adtak be a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan megtekintett állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság kizárásával kerül értékesítésre. A felszámolási eljárás és az értékesítés sajátosságaira tekintettel az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés előkészítéséhez, megkötéséhez és ellenjegyzéséhez az ügyvédet a felszámoló biztosítja. Az ügyvédi megbízás munkadíját a vevőnek a vételár összegén felül, a szerződéskötéskor kell megfizetnie. A munkadíj összege a bruttó vételár 1 %-a, de legalább nettó 120.000,- Ft. Az ingatlan ötödik alkalommal kerül meghirdetésére.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2938309/tetelek.pdf

  1 Tétel
 2. Pályázat - AKG ZRT„f.a.”

  Kohászati üzem

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  643 125 000 Ft
  Minimálár
  450 187 500 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 16.Fpk.183 ügyszámú nyilvános pályázat, a BIS zrt (cégjegyzékszám: 01-10-043489, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 1276 Budapest, hrsz. Pf.: 27) felszámoló által a AKG ZRT „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04-10-001403, székhely: 5900 Orosháza, Gyártelep utca 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  2 Tétel
 3. Árverés - T-TRUCK KFT. "f. a."„f.a.”

  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): Készlet Típus: Jármű Gyártmány: vegyes Tehermentes: nem Jelzálog Mennyisége: 1 db

  Árverés kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  7 500 000 Ft
  Kikiáltási ár
  10 500 000 Ft

  Árverési Közlemény

  Eredménytelen a(z) 5.Fpk.91 ügyszámú árverés, a Ratis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-668454, székhely: 1145 Budapest, Uzsoki utca 50. fszt em. 3, levelezési cím: 1145 Budapest, Uzsoki utca 50. fszt em. 3) felszámoló által a T-TRUCK KFT. "f. a." „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18 09 103460, székhely: 9700 Szombathely, Szövő út 100.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 4. Pályázat - "BÁCS-BAROMFI" Kft.„f.a.”

  Kerekegyházai biogáz üzem

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  372 000 000 Ft
  Minimálár
  372 000 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 78.Fpk.957 ügyszámú nyilvános pályázat, a PROINSOLV Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-380890, székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 9. 3 em. 2, levelezési cím: 1054 Budapest, Akadémia utca 9. 3 em. 2) felszámoló által a "BÁCS-BAROMFI" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-370478, székhely: 1044 Budapest, Pici utca 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  12 Tétel
 5. Pályázat - Egyedi Kft.„f.a.”

  MODULO M168D autóbusz készlet

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  237 367 767 Ft
  Minimálár
  166 157 437 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 23.Fpk.3082 ügyszámú nyilvános pályázat, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44) felszámoló által a Egyedi Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-866564, székhely: 1165 Budapest, Újszász utca 45.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 6. Árverés - Pk. Zrt.„f.a.”

  2 telek vagyonösszességben

  Árverés kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  50 000 000 Ft
  Kikiáltási ár
  30 000 000 Ft

  Árverési Közlemény

  Eredménytelen a(z) 13 Fpk. 16/2015 ügyszámú árverés, a Ignoramus Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-893846, székhely: 1113 Budapest, Harcos utca 4., levelezési cím: 1113 Budapest, Harcos utca 4.) felszámoló által a Pk. Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02-10-060068, székhely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 33..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  2 Tétel
 7. Pályázat - Zanchie Kft.„f.a.”

  Pécs belterületi üzlethelyiség és teremgarázs résztulajdonok

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  4 242 000 Ft
  Minimálár
  4 242 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 23.Fpk.1015 ügyszámú nyilvános pályázat, a ProTrust Reorganizáció Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-371901, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.) felszámoló által a Zanchie Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 928884, székhely: 1067 Budapest, Eötvös csónakházak 23/A. fszt em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  2 Tétel