Jogszabályi Háttér

Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (röviden: EÉR) egy olyan online felület, ahol a Magyarországon felszámolási eljárás alatt álló gazdasági társaságok, illetve civil szervezetek vagyontárgyainak nyilvános értékesítése történik. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény alapján, a vagyonrendezési és a végelszámolási eljárásokban történő pályázati és árverési értékesítések szintén az EÉR felületén történnek, illetve történhetnek. Az értékesítések nyilvános pályázat útján vagy árverés keretében történnek, melyeket az értékesítésért felelősfelszámolóbiztos vagy végelszámoló hirdet meg a Cégközlönyben. Az árverési hirdetményeket és a pályázatifelhívásokat a felszámolóbiztos vagy a végelszámoló a Cégközlönyben történő közzétételt követően 24 óránbelül azonos tartalommal az EÉR felületén közzéteszi.
Az elektronikus értékesítési eljárásban az árverezők, illetve a pályázók (együtt: licitálók)személyesen, vagy törvényes képviselő, illetve meghatalmazott útján vehetnek részt. Az EÉR felületétbárki megtekintheti, a licitálásra (pályázat benyújtására) azonban csak előzetes regisztrációt követőenvan lehetőség. A regisztrációt követően a licitálók az EÉR által képzett egyedi azonosítóval, illetve asaját maguk által megadott jelszóval léphetnek be az adott értékesítési eljárás felületére.
Az EÉR azzal a céllal jött létre, hogy a felszámolási eljárásokban esedékes értékesítési folyamatokatátláthatóbbá, egyszerűbbé tegye, az esetleges visszaéléseket megakadályozza, illetve nagymértékbennövelje az értékesítések eredményességét, ezáltal pedig a hitelezői érdekek hatékony védelmét.