1. Pályázat - VÁCZI Cipő Kft. „f.a.”

  Szentes belterület, 923/2. hrsz. ingatlan

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  67 600 000 Ft
  Minimálár
  47 320 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 16.Fpk.203 ügyszámú nyilvános pályázat, a Adó-Ötlet Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-063957, székhely: 4625 Záhony, Ady Endre út 15., levelezési cím: 4625 Záhony, Ady Endre út 15.) felszámoló által a VÁCZI Cipő Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-09-010008, székhely: 6600 Szentes, Arany János utca 11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 2. Pályázat - SANDREX Kft. „f.a.”

  4324 Kállósemjén, külterület 0371/170 és 0371/173. hrsz. számmal rendelkező ingatlant

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  348 800 000 Ft
  Minimálár
  348 800 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 11. Fpk. 227 ügyszámú nyilvános pályázat, a Krízis Kontroll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173701, székhely: 1111 Budapest, Bicskei utca 6. fszt em. 2, levelezési cím: 1111 Budapest, Bicskei utca 6. fszt em. 2) felszámoló által a SANDREX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-066170, székhely: 4324 Kállósemjén, Bathyány utca 86.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 3. Árverés - KÁVÉMATIK Kft. „f.a.”

  SKODA ROOMSTER PRAKTIK típUSÚ, KZP-198 forgalmi rendszármű gépjármű

  Árverés kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  1 200 000 Ft
  Kikiáltási ár
  1 200 000 Ft

  Árverési Közlemény

  Eredménytelen a(z) 8. Fpk. 737 ügyszámú árverés, a Krízis Kontroll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173701, székhely: 1111 Budapest, Bicskei utca 6. fszt em. 2, levelezési cím: 1111 Budapest, Bicskei utca 6. fszt em. 2) felszámoló által a KÁVÉMATIK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1309171680, székhely: 2030 Érd, Tárnoki út 126.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 4. Árverés - Rotstahl Hungary Kft.„f.a.”

  3 db FORD TRANSIT tehergépkocsi

  Árverés kezdete
  2023. 02. 10. | 08:00
  Árverés vége
  2023. 02. 25. | 08:00
  Becsérték
  4 300 000 Ft
  Kikiáltási ár
  4 300 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) ECONO-GROUP Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 22. B ép., levelezési cím: 8200 Veszprém, Házgyári út 22. B ép.), mint a(z) Rotstahl Hungary Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 19-09-511546, székhely: 8443 Bánd, Petőfi Sándor utca 8..) Veszprémi Törvényszék 18.Fpk.53/2022/9. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 26. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.sztfh.hu/arveres/A2937059)
  Az árverés kezdete: 2023. február 10. 08 óra 00 perc
  Az árverés vége: 2023. február 25. 08 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár): 4 300 000 forint.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig: 5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
  200 millió forint és afelett: 500 000 forint

  Árverési előleg összege: 215 000 forint

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az árverés tárgyát képező vagyon vonatkozásában árverési előleget kell megfizetnie átutalással az ECONO-GROUP Kft. Erste Bank Zrt.-nél vezetett 11600006-00000000-78847914 számú technikai al-bankszámlájára, a közlemény rovatba fel kell tüntetni a jelen árverés EÉR azonosító számát. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a befizetést igazoló dokumentum feltöltésén túl, az árverés kezdő időpontját megelőző legkésőbb 24 órával az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terheli.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az értékesítő az árverés megnyíltát megelőzően köteles elvégezni az EÉR-be bejelentkező licitáló által az azonosítása érdekében megadott adatok ellenőrzését annak érdekében, hogy ne szerezhessen tulajdont az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet [ideértve azt is, akinek kizárására a korábbi értékesítési eljárás során történt mulasztása miatt került sor a Cstv. 49/B. § (5) bekezdése alapján, továbbá akiről megállapításra került, hogy valótlan adatok vagy hamisított, illetve érvénytelen dokumentumok megadásával vagy más módon az eljárás eredményét csalárd módon próbálta befolyásolni, és ezért kizárták, vagy a Cstv. 49/G. § (3) bekezdése alapján nem vehet részt az értékesítésben]. A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti árverési előleg hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi az értékesítő. Az árverési előleget ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg az EÉR rendelet 13. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint megfizetésre kerül. Az árverési előleg a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja.Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  3 db FORD TRANSIT tehergépkocsi. (Rendszámok: PNG 097, KHC 837, KJX 311 frsz.).

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 4 300 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: FORD TRANSIT

  Típus: Jármű
  Márka: Ford
  Modell: transit
  Jármű típusa: Haszongépjármű
  Gyártási idő: 2012.
  Állapot: Átlagos
  Kilométeróra állása: 300 000
  Tehermentes: nem végrehajtási jog
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 2 500 000 forint

  2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: FORD TRANSIT

  Típus: Jármű
  Márka: Ford
  Modell: transit
  Gyártási idő: 2006.
  Állapot: Működésképtelen
  Tehermentes: nem végrehajtási jog
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 300 000 forint

  3. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: FORD TRANSIT

  Típus: Jármű
  Márka: Ford
  Modell: transit
  Gyártási idő: 2006.
  Állapot: Átlagos
  Kilométeróra állása: 300 000
  Tehermentes: nem végrehajtási jog
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 1 500 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak megtekintésére 8200 Veszprém, Házgyári út 22/B. szám alatt van lehetőség az árverés kezdő napjáig minden hát szerda napon 10-11 óra között van lehetőség. A megtekintési igényt az EÉR-ren keresztül kérjük jelezni a felszámoló felé az anonimitás megőrzése mellett.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingóságok tekintetében az Áfa törvény 142 § 1. bekezdés (g) pontja alapján áfa alany részére történő értékesítés esetén fordított adózás áll fenn. Amennyiben a vevő nem áfa alany 27% áfa kerül felszámításra.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Az árverés nyertese köteles a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül, számla ellenében egy összegben átutalással megfizetni az ECONO-GROUP Kft. Erste Bank Zrt.-nél vezetett 11600006-00000000-78847914 számú technikai al-bankszámlájára.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertessel a szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló. A szerződéskötés feltétele EÉR rendszer üzemeltető számára történő 1 %-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése, amely nem része a vételárnak.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingóságok átadására a teljes vételár megfizetését követő 15 munkanapon belül kerül sor.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingóságok első alkalommal történő értékesítésére kerül sor. Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata irányadó. Licitáló köteles az árverésre bocsátott vagyonnal kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél, illetve hatóságoknál az ajánlat megtételéhez és a vételár kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni. Az ajánlatok értékelésére az árverést követő 8 napon belül kerül sor. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Az ingóságok az ajánlattevők által megtekintett és ismert állapotban, a kellékszavatosság teljes körű eladói kizárása mellett kerül értékesítésre. A tulajdonjog változásával kapcsolatos bármilyen költség az árverezőt (vevőt) terheli. Az árveréssel kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni az anonimitás megőrzése mellett. A 237/2009. (X.20.) Korm rendelet 2. § (2) bekezdése alapján az érintettnek a hirdetmény megküldésre került, észrevétel nem érkezett. A felszámolónak elővásárlási jog jogosultjáról nincs tudomása.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/arveres/A2937059/tetelek.pdf

  3 Tétel
 5. Árverés - KÁVÉMATIK Kft. „f.a.”

  SUZUKI SWIFT VAN 1.3 típusú, HEU-429 forgalmi rendszámú gépjármű

  Árverés kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  100 000 Ft
  Kikiáltási ár
  100 000 Ft

  Árverési Közlemény

  Eredménytelen a(z) 8. Fpk. 737 ügyszámú árverés, a Krízis Kontroll Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173701, székhely: 1111 Budapest, Bicskei utca 6. fszt em. 2, levelezési cím: 1111 Budapest, Bicskei utca 6. fszt em. 2) felszámoló által a KÁVÉMATIK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1309171680, székhely: 2030 Érd, Tárnoki út 126.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 6. Pályázat - DÚC-BAU Építőipari Kft. „f.a.”

  Kivett lakóépület, udvar megnevezésű ingatlan tulajdoni hányada (5/6)

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  22 450 000 Ft
  Minimálár
  22 450 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 10. Fpk. 179 ügyszámú nyilvános pályázat, a Prudens Profit Controll Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-213473, székhely: 2000 Szentendre, Vargánya utca 2., levelezési cím: 2000 Szentendre, Vargánya utca 2.) felszámoló által a DÚC-BAU Építőipari Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1609017866, székhely: 5082 Tiszatenyő, Dózsa György út 31.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel
 7. Árverés - Event Guru Kft.„f.a.”

  8 db NEW HOLLAND munkagép

  Árverés kezdete
  2023. 02. 11. | 07:00
  Árverés vége
  2023. 02. 26. | 07:00
  Becsérték
  48 000 000 Ft
  Kikiáltási ár
  43 500 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) Centurio Gazdasági Szaktanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359569, székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 5. 2 em., levelezési cím: 1725 Budapest, Pf. 177), mint a(z) Event Guru Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-378870, székhely: 1113 BUdapest, Bocskai út 52-54.. fszt. em. 1.) Fővárosi Törvényszék 52.Fpk.453/2022/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 26. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.sztfh.hu/arveres/A2946121)
  Az árverés kezdete: 2023. február 11. 07 óra 00 perc
  Az árverés vége: 2023. február 26. 07 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár): 43 500 000 forint. (a becsérték 90%-a)
  A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig: 5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
  200 millió forint és afelett: 500 000 forint

  Árverési előleg összege: 1 640 000 forint

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az árverés tárgyát képező vagyon vonatkozásában árverési előleget kell megfizetnie átutalással a Centurio Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-13195596-00034903 számú technikai al-bankszámlájára, a közlemény rovatba fel kell tüntetni a jelen árverés EÉR azonosító számát. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a befizetést igazoló dokumentum feltöltésén túl, az árverés kezdő időpontját megelőző legkésőbb 24 órával az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az árverési előleg teljes összege. Az átutalás költségei minden esetben a licitálót terheli.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az értékesítő az árverés megnyíltát megelőzően köteles elvégezni az EÉR-be bejelentkező licitáló által az azonosítása érdekében megadott adatok ellenőrzését annak érdekében, hogy ne szerezhessen tulajdont az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet [ideértve azt is, akinek kizárására a korábbi értékesítési eljárás során történt mulasztása miatt került sor a Cstv. 49/B. § (5) bekezdése alapján, továbbá akiről megállapításra került, hogy valótlan adatok vagy hamisított, illetve érvénytelen dokumentumok megadásával vagy más módon az eljárás eredményét csalárd módon próbálta befolyásolni, és ezért kizárták, vagy a Cstv. 49/G. § (3) bekezdése alapján nem vehet részt az értékesítésben]. A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti árverési előleg hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi az értékesítő. Az árverési előleget ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg az EÉR rendelet 13. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint megfizetésre kerül. Az árverési előleg a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja.Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  8 db NEW HOLLAND munkagép: 1 db NEW HOLLAND L 216, 1 db NEW HOLLAND L 218, 1 db NEW HOLLAND L 218, 1 db NEW HOLLAND E 18C, 1 db NEW HOLLAND E 18C, 1 db NEW HOLLAND B 100TC, 1 db NEW HOLLAND E 26C, 1 db NEW HOLLAND E 26C

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 48 000 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: New Holland B100TC típusú munkagép

  Típus: Jármű
  Tehermentes: nem jelzálogjog
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 10 000 000 forint

  2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: New Holland E26C típusú munkagépek

  Típus: Jármű
  Tehermentes: nem jelzálogjog
  Mennyisége: 2 db
  Becsérték: 10 000 000 forint

  3. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: New Holland L216 rakodógép

  Típus: Jármű
  Tehermentes: nem jelzálogjog
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 6 000 000 forint

  4. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: New Holland L218 rakodógépek

  Típus: Jármű
  Tehermentes: nem jelzálogjog
  Mennyisége: 2 db
  Becsérték: 10 000 000 forint

  5. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: New Holland E18C munkagépek

  Típus: Jármű
  Tehermentes: nem jelzálogjog
  Mennyisége: 2 db
  Becsérték: 12 000 000 forint

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az árverés kezdő időpontjáig a vagyontárgyak megtekinthetőek Veszprém, Kádárta, Ipartelepen, minden hét szerdai napon 10-11 óráig. A felszámoló, vagy megbízottja a megadott időpontokban csak akkor lesz jelen, ha a pályázó a megtekintési igényét előzetesen jelzi felé az eér rendszeren keresztül írt anonim üzenetével.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingóságok tekintetében az Áfa törvény 142 § 1. bekezdés (g) pontja alapján áfa alany részére történő értékesítés esetén fordított adózás áll fenn. Amennyiben a vevő nem áfa alany 27% áfa kerül felszámításra.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Az árverés nyertese köteles a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül, számla ellenében egy összegben átutalással megfizetni.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertessel a szerződést az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül köti meg a felszámoló. A szerződéskötés feltétele EÉR rendszer üzemeltető számára történő 1 %-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése, amely nem része a vételárnak.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingóságok birtokának átadására a vételár megfizetését követő 5 napon belül kerül sor. A vagyontárgyak tárolási helyről történő elszállítása az árverező feladata és költsége.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgyak az adott felszámolási eljárásban második alkalommal történő értékesítésére kerül sor. Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata irányadó. Licitáló köteles a vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni. Licitáló tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén az ingóság tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére. Az árverés értékelésére az árverést követő 8 napon belül kerül sor. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Az ingóságok az ajánlattevők által megtekintett és ismert állapotban, a kellékszavatosság teljes körű eladói kizárása mellett kerül értékesítésre. A tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség az árverezőt (vevőt) terheli. Az árveréssel kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni az anonimitás megőrzése mellett. A 237/2009. (X.20.) Korm rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti jogosultnak a hirdetmény megküldésre került, észrevétel nem érkezett. A felszámolónak elővásárlási jog jogosultjáról nincs tudomása.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/arveres/A2946121/tetelek.pdf

  5 Tétel