1. Árverés - GASTRO-SECTOR Kft.„f.a.”

  Gépjárművek

  Árverés kezdete
  2023. 02. 10. | 10:00
  Árverés vége
  2023. 02. 25. | 10:00
  Becsérték
  995 000 Ft
  Kikiáltási ár
  995 000 Ft

  Árverési Hirdetmény

  A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44), mint a(z) GASTRO-SECTOR Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-353518, székhely: 1096 Budapest, Sobieski János utca 36.. al. em. 1.) Fővárosi Törvényszék 30.Fpk.3349/2020.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 26. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

  nyilvános árverés


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

  Az árverés adatai:
  Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.sztfh.hu/arveres/A2935687)
  Az árverés kezdete: 2023. február 10. 10 óra 00 perc
  Az árverés vége: 2023. február 25. 10 óra 00 perc
  Kikiáltási ár (minimálár): 995 000 forint.

  Licitlépcső:
  1 millió forintig: 5 000 forint
  1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
  5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
  20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
  200 millió forint és afelett: 500 000 forint

  Árverési előleg összege: 49 000 forint

  Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési előleget 2023. február 09. 10:00 óráig a GASTRO-SECTOR Kft. ''f.a.'' OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732002-21179286. számú számlájára átutalással kell megfizetni. Az árverési előleg megfizetésekor a licitálónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, valamint az értékesítésre jelentkezéskor kapott "F" betűvel kezdődő, felhasználó azonosító számát.

  Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg befizetésére adott határidő leteltét követően, de az értékesítés megkezdése előtti 24 órán belül az értékesítő ellenőrzi a bankszámlaszámra érkezett befizetéseket és elektronikusan engedélyezi a licitáló részére az értékesítésen történő részvételt. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg vagy a pályázati biztosíték az EÉR rendelet 13. § (2)-(3) bekezdésében meghatározottak szerint megfizetésre került. A felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyam különbözetből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A felszámoló az árverési előleg összege után a visszafizetésig terjedő időre kamatot nem fizet. Ha az árverés eredménytelen, az árverési előleg teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi licitáló részére visszautalásra kerül. Ha az árverés eredményes, az árverési előleg az árverés nyertesénél a vételárba beszámításra kerül, a többi licitálónak pedig az árverési előleg teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés az árverés nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy az árverés nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az árverési előleget elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

  A felszámoló ezúton hirdeti meg adós tulajdonát képező, az alábbi tételszámok alatti ingóságokat (forgalomból kivont gépjárművek). Az ingóságok kizárólag egyben kerülnek értékesítésre.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 995 000 forint.


  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Gépjármű

  Típus: Jármű
  Márka: Iveco
  Modell: 35 C 13 V TURBODAILY
  Jármű típusa: Haszongépjármű
  Gyártási idő: 2003.
  Állapot: Sérült/hiányos
  Üzemanyag: Dízel
  Hengerűrtartalom (cm3): 2 800
  Ülések száma: 3
  Tehermentes: nem zálogjoggal terhelt
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 200 000 forint

  2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Gépjármű

  Típus: Jármű
  Márka: Opel
  Modell: Corsa S-D/VAN
  Jármű típusa: Haszongépjármű
  Gyártási idő: 2012.
  Állapot: Sérült/hiányos
  Üzemanyag: Dízel
  Hengerűrtartalom (cm3): 1 248
  Ülések száma: 2
  Tehermentes: nem zálogjoggal terhelt
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 316 000 forint

  3. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Gépjármű

  Típus: Jármű
  Márka: Renault
  Modell: Master
  Jármű típusa: Haszongépjármű
  Gyártási idő: 2010.
  Állapot: Sérült/hiányos
  Üzemanyag: Dízel
  Hengerűrtartalom (cm3): 2 299
  Ülések száma: 3
  Tehermentes: nem zálogjoggal terhelt
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 480 000 forint

  Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyontárgyak 2023. február 07-én 10:00 - 11:00 óra között tekinthető meg Budapesten. Bővebb információ: Fazekas László +36-30/742-4592.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. Az ÁFA megállapítása az értékesítéskor hatályos törvény alapján történik. Az ajánlati árat forintban, nettó összegben kell meghatározni.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár fennmaradó részét a szerződéskötéstől számított 15 napon belül kell átutalással megfizetni a GASTRO-SECTOR Kft. ''f.a.'' OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732002-21179286. számú számlájára. Beszámítás a Cstv. 49.§ (4) szerint kizárt.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertes ajánlattevővel az eredményhirdetést követő 30 napon belül a vevő költségére történik meg a szerződéskötés. A szerződéskötés feltétele a vevő részéről az EÉR működtetője felé a nettó vételár 1%-nak megfelelő mértékű jutalék megfizetése. A szerződéskötés határideje alatt a nyertessé nyilvánított ajánlattevőnél szerződéskötési kötelezettsége áll fenn, amelyet magára nézve kötelezőnek fogad el.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adás, a vételár beérkezését követő 15 munkanapon belül történik. Ettől az időponttól a kiíró és a nyertessé nyilvánított ajánlattevő közös megegyezéssel eltérhetnek.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az árverésen való részvétel feltétele az árverési előleg megfizetése és az erről szóló banki bizonylat csatolása. Az árverési előleg fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha az árverési előleg árverés ajánlattételi határidejének lejáratáig a fentiekben megjelölt bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül. Ha az árverés eredményes, az árverési előleg az árverés nyertesénél a vételárba beszámításra kerül, a többi licitálónak pedig az árverési előleg teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés az árverés nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy az árverés nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az árverési előleget elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el. A vagyonelemek elszállíttatása a nyertes ajánlattevő feladata, az ezzel kapcsolatos minden nemű költségek nyertes ajánlattevőt terhelik. Az értékesítésre felkínált vagyontárgyakra kellékszavatosságot a kiíró nem vállal, a vagyontárgy a megtekintésre biztosított állapotában kerül értékesítésre.
  Jelen hirdetmény a vagyonelem első értékesítési felhívása.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/arveres/A2935687/tetelek.pdf

  3 Tétel
 2. Pályázat - INWEST-CONSULTING Rt. "f.a.."törölt cég

  XVIII. kerületi tároló A_143

  Pályázat kezdete
  -
  Pályázat vége
  -
  Becsérték
  1 200 000 Ft
  Minimálár
  840 000 Ft
  Nyertes ár
  1 221 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvényes és eredményes a 31.Vpk.144 ügyszámú nyilvános pályázat, a Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11. B ép., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11. B ép.) vagyonrendező által a INWEST-CONSULTING Rt. "f.a.." törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 10 045562, székhely: 1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 83. 1 em. 13) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


  Nyertes ajánlat összege: 1 221 000 .-Ft
  Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2767963F8207
  Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2767963L5340
  Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre az eredmény kihirdetése után a szerződéskötésre vonatkozó felhívást követően 14 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a vagyonrendező által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.
  Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel k��ti meg.
  1 Tétel
 3. Pályázat - INWEST-CONSULTING Rt. "f.a."törölt cég

  XVIII. kerületi tároló A_144

  Pályázat kezdete
  -
  Pályázat vége
  -
  Becsérték
  1 200 000 Ft
  Minimálár
  840 000 Ft
  Nyertes ár
  1 221 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Érvényes és eredményes a 31.Vpk.144 ügyszámú nyilvános pályázat, a Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11. B ép., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11. B ép.) vagyonrendező által a INWEST-CONSULTING Rt. "f.a." törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 10 045562, székhely: 1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 83. 1 em. 13) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


  Nyertes ajánlat összege: 1 221 000 .-Ft
  Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2767969F2261
  Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2767969L6194
  Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre az eredmény kihirdetése után a szerződéskötésre vonatkozó felhívást követően 14 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a vagyonrendező által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.
  Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
  1 Tétel
 4. Pályázat - INWEST-CONSULTING Rt. "f.a."törölt cég

  XVIII. kerületi tároló A_145

  Pályázat kezdete
  2023. 01. 30. | 12:24
  Pályázat vége
  2023. 01. 30. | 17:24
  Becsérték
  1 700 000 Ft
  Minimálár
  1 190 000 Ft
  Kikiáltási ár
  1 455 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Ártárgyalást tart a(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11. B ép., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11. B ép.) vagyonrendező a(z) INWEST-CONSULTING Rt. "f.a." törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 10 045562, székhely: 1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 83. 1 em. 13) szemben folytatott vagyonrendezési eljárás keretében, a(z) 31.Vpk.144 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

  Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
  https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2767975

  Az ártárgyalás kezdete: 2023. január 30. 12 óra 24 perc
  Az ártárgyalás vége: 2023. január 30. 17 óra 24 perc

  Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

  1 Tétel
 5. Pályázat - Kaszanyi-Farm Kft.„f.a.”

  Konzervipari készlet, egyéb tárgyi eszközök

  Pályázat kezdete
  2023. 02. 10. | 10:00
  Pályázat vége
  2023. 02. 25. | 10:00
  Becsérték
  4 612 302 Ft
  Minimálár
  4 612 302 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Millennium Custodia Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-349554, székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128., levelezési cím: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128.), mint a(z) Kaszanyi-Farm Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 09 09 025144, székhely: 4284 Kokad, Kossuth utca 128. A ép.) Debreceni Törvényszék Fpk.184/2021. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2836779
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 10. 10 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 25. 10 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 230 615 forint

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték 10 millió forint nettó becsérték után annak 5%-a, az afeletti összeg után pedig annak 3%-a. Az ajánlati biztosíték összegét, az ajánlatot tevőnek vételi szándéka bizonyítására be kell fizetnie (forintban) átutalással „Kaszanyi-Farm Kft „f.a.” ajánlati biztosíték” közleménnyel a felszámoló adós társaságok részére elkülönített OTP Banknál vezetett 11703006-25978915 számlaszámú bankszámlájára úgy, hogy az ajánlati biztosíték legkésőbb a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőzően, legalább 24 órával korábban a bankszámlán jóváírásra kerüljön (17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés). Az ajánlati biztosíték megfizetésekor a licitálónak/pályázónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az EÉR azonosító számát, és az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott "F" betűvel kezdődő felhasználó azonosító számát egyaránt.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelendő. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Részben részben lejárt és le nem járt konzervipari készletek, göngyölegek, csomagolóanyagok, jármű, babhegyező, labormérleg, fénymásoló.

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 4 612 302 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 4 612 302 forint. (a becsérték 100%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Volkswagen Golf 1.6 TDi Trendline (2012)

  Típus: Jármű
  Márka: Volkswagen
  Modell: Golf 1.6 TDi Trendline
  Állapot: Átlagos
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 2 000 000 forint

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Babhegyező, labormérleg (2 db), fénymásoló (2 db)

  Típus: Egyéb
  Állapot: Sérült/hiányos
  Tehermentes: nem Ingó jelzálog
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 370 000 forint

  3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Növényi konzerv készlet

  Típus: Készlet
  Tehermentes: nem vagyon terhelő zálogjog
  Mennyisége: 1 db
  Becsérték: 2 240 302 forint

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyakkal kapcsolatosan érdeklődni kizárólag az EÉR rendszeren keresztül lehetséges. A felszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal történő előzetes egyeztetést követően biztosítja a vagyontárgyak megtekinthetőségét.

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A becsérték és a minimálár nettó értéken került meghatározásra, a vagyon értékesítésére a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A Kiíró a pályázat tekintetében azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés rendelkezései szerint a nyertes pályázónak a vételárat a szerződés aláírását követő 30 napon belül kell megfizetnie (forintban) átutalással az adásvételi szerződés rendelkezési szerint. A tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen - a Cstv. 49. (4) bekezdése értelmében és az ott meghatározott kivételtől eltekintve - az adóssal szemben nem élhet beszámítással.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető javára a véglegesnek elfogadott vételár 1%-át kitevő jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak. Az esetleges elővásárlásra jogosult nem köteles ezen jutalékot megfizetni. Az értékesítő az EÉR rendszer üzemeltetője részére történt jutalék megfizetését követő 30 napon belül nyertes pályázóval adásvételi szerződést köt.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 8 napon belül köteles gondoskodni. Ha a pályázati felhívásban megszabott határidőt a vevő túllépi a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért, vagy őrzéséért költségtérítést számol fel.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az EER rendszeren benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: - a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,- a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű, tételenkénti megjelölésével - az ajánlott fizetési feltételeket,- az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását,- 90 napos ajánlati kötöttség vállalást,- az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,- az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (a pályázónak csatolnia kell banki igazolást arról, hogy az általa megajánlott ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár olyan elkülönített számlán áll rendelkezésre, amely kizárólag a pályázati vagyon kiegyenlítésére használható fel)- kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére- tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó a Ptk. alapján eláll a szerződéstől. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a +Áfát tartalmazó összeg, de minimum 300.000 Ft + Áfa, melyet nyertes pályázat esetén a vevő legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésekor köteles megfizetni. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a pályázó a pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, valamint arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdése szerinti kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben. A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a vagyonelem értékesítésére megtekintett, megismert állapotban kerül sor és tudomásul veszi, hogy a vagyonelemre sem az adós, sem a felszámoló szervezet kellékszavatosságot, garanciát nem vállal.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre, a minimálár az irányár 100 %-a. A jármű nem került a felszámoló részére birtokbaadásra, annak jogcím nélküli használójának áll módjában a birtokbaadásról rendelkezni. A becsérték és a minimálár nettó értéken került meghatározásra, a vagyon értékesítésére a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. A felszámoló, mint Kiíró az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a Kiíró legalább 10 napot kell, hogy biztosítson. Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése szerint, ha több közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart, amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően közli a felekkel. Az addig megtett pályázati ajánlatok automatikusan érvényben maradnak, vagy azoknál magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot lehet tenni.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2836779/tetelek.pdf

  3 Tétel
 6. Pályázat - SXP Komfort Kft.„f.a.”

  Termelő eszközök (pelletgyártó gépek, dobszárító)

  Pályázat kezdete
  2023. 02. 10. | 12:00
  Pályázat vége
  2023. 02. 25. | 12:00
  Becsérték
  125 000 000 Ft
  Minimálár
  62 500 000 Ft

  Pályázati Hirdetmény

  A(z) Standard Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-724084, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1), mint a(z) SXP Komfort Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-029564, székhely: 3518 Miskolc, Bollóalja utca 4..) Miskolci Törvényszék 6.Fpk.40/2020/14.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

  nyilvános pályázati felhívás


  útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

  A pályázat adatai:
  A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2938345
  A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 10. 12 óra 00 perc
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 25. 12 óra 00 perc

  Ajánlati biztosíték összege: 3 750 000 forint

  Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Banki átutalással a felszámoló Standard Kft. Gránit Bank Zrt-nél vezetett 12100011-17947297-00000000 számú bankszámlájára úgy, hogy az ajánlati biztosíték legkésőbb a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőzően, legalább 24 órával korábban a bankszámlán jóváírásra kerüljön (17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés). Az ajánlati biztosíték megfizetésekor a licitálónak/pályázónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az EÉR azonosító számát, és az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott "F" betűvel kezdődő felhasználó azonosító számát egyaránt.

  Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelendő! Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók részére visszautalásra kerül. Ha a szerződés a pályázat nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a pályázat nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

  A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

  Pelletgyártó gépek (2 db), forgódobos szárítógép

  A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 125 000 000 forint.

  A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 62 500 000 forint. (a becsérték 50%-a)

  A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pelletgyártó gép

  Típus: Ipari gép
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 2 db

  2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Forgódobos szárítógép

  Típus: Ipari gép
  Tehermentes: igen
  Mennyisége: 1 db

  A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Sajószentpéter, időpontja: a felszámolóval az EÉR felületén történő egyeztetés szerint

  ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár ÁFA nélkül értendő. Az értékesítésre az ÁFA tv. 142.§ (1) bek. szabályai vonatkoznak, adófizetésre kötelezett adóalany esetén fordított ÁFA, az adó megfizetésére a vevő kötelezett.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a legmagasabb, érvényes ajánlatot benyújtó pályázatot hirdeti ki nyertesnek azzal, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázók között (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) ártárgyalás keretében dönt az eljárásra vonatkozó Csődtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. A felszámoló a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, amennyiben nem adtak be a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot.

  Vételár megfizetésének módja, határideje: Banki átutalással a felszámoló Standard Kft. Gránit Bank Zrt-nél vezetett 12100011-17947297-00000000 számú bankszámlájára, az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belül.

  Részletfizetési lehetőség: nincs

  A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést a pályázat kiértékelését tartalmazó jegyzőkönyv EÉR-ben történő feltöltését követő 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint.

  A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyonelemeket a felszámoló jelenleg bérbeadás útján hasznosítja, a bérlővel 2023. december 31. napjáig határozott idejű bérleti szerződést kötött, úgyszintén a vagyonelemek idegen ingatlanban kerültek beszerelésre. A birtokba vétel a teljes vételár megfizetésének feltételével, a bérletre vonatkozó határidőt lejártát követően, vagy a bérlővel történő egyéb megállapodás szerint a vevő feladata. Az ingóságok szét/kiszerelésének, elszállításának illetve a kiszerelés során keletkező esetleges helyreállítás(ok) költségei a vevőt terhelik.

  17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be (www.eer.gov.hu). A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott vételárat az ÁFA megjelölésével, a vételár fedezetének igazolását és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A felszámoló a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, amennyiben nem adtak be a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

  A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.A vételárba történő beszámítást a törvény kizárja.Az ingóságok megtekintett állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság és garancia kizárásával kerülnek értékesítésre. A szerződéskötés feltétele az is, hogy a nyertes licitáló a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot a szerződés megkötését megelőzően megfizeti az EÉR működtetője részére.Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják.Az ingóságok meghirdetésére harmadik alkalommal kerül sor. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) szerinti értesítés megtörtént. A minimálár meghatározása a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján történt.

  A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

  A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2938345/tetelek.pdf

  2 Tétel
 7. Pályázat - Bertók Ingatlanszerviz Kft.„f.a.”

  erősen korrodált Citroen Jumper gépjármű, használt építőipari munkaeszközök

  Pályázat kezdete
  -
  Eredménytelenítve
  -
  Becsérték
  4 850 000 Ft
  Minimálár
  4 850 000 Ft

  Pályázati Közlemény

  Eredménytelen a(z) 47.Fpk.3419 ügyszámú nyilvános pályázat, a Asset Insolvency Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-910627, székhely: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4, levelezési cím: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4) felszámoló által a Bertók Ingatlanszerviz Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 993301, székhely: 1086 BUDAPEST, Dankó utca 29. 4 em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


  Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

  Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
  Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
  1 Tétel