Eljárás részletei

út
1 tétel

Pályázat - Dunaföldvári Ipari és Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2018.01.15 - 10:00
A nyertes ár
Nettó 400 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Az ingatlan a felszámolási eljárás során először kerül meghirdetésre. (Első alkalom)
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2017.12.29 - 10:00
2018.01.15 - 10:00
Nettó 400 000 Ft
Nettó 400 000 Ft
Nettó 400 000 Ft
13.Fpk.17-12-000158
P917823

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
TAX-AUDIT Felszámoló, Válságkezelő és Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1037 Budapest,, Kunigunda útja 18..
Cégjegyzékszám:
01-09-067624

Adós adatai

Cégnév:
Dunaföldvári Ipari és Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. "f.a."
Székhely:
7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 5.
Cégjegyzékszám:
17-09-007196

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2018.01.30 - 11:31
A pályázat eredményes
Közlemény

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 13.Fpk.17-12-000158 ügyszámú nyilvános pályázat, a Tax-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-067624, székhely: 1037 Budapest,, Kunigunda útja 18.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Kunigunda útja 18..) felszámoló által a DIT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 17-09-007196, székhely: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 400 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P917823F1
Szerződéskötés dátuma: az eredmény kihirdetésétől számított 15 nap.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2018.01.15 - 10:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 13.Fpk.17-12-000158 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. január 15. 10 óra 00 perckor, a Tax-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-067624, székhely: 1037 Budapest,, Kunigunda útja 18.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Kunigunda útja 18..) felszámoló által a DIT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 17-09-007196, székhely: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2017.12.29 - 10:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 13.Fpk.17-12-000158 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. december 29. 10 óra 00 perckor, a Tax-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-067624, székhely: 1037 Budapest,, Kunigunda útja 18.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Kunigunda útja 18..) felszámoló által a DIT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 17-09-007196, székhely: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P917823.
2017.12.14 - 09:03
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Tax-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-067624, székhely: 1037 Budapest,, Kunigunda útja 18.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Kunigunda útja 18..), mint a(z) DIT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 17-09-007196, székhely: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 5.) Szekszárdi Törvényszék 13.Fpk.17-12-000158/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. december 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P917823
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. december 29. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. január 15. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 20 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: "DIT Kft. f.a. ajánlati biztosíték" megjelöléssel a felszámoló Budapest Bank Nyrt.-nél vezetett 10102093-14966400-04000000 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni oly módon, hogy legkésőbb a pályázat határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylatot a pályázathoz mellékelni kell. A pályázati ajánlat érvényességi feltétele az ajánlati biztosíték befizetése. Eredményes pályázat esetén a nyertes pályázónál az ajánlati biztosíték a vételárba beszámít, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték összegét az eredményhirdetés napjától, Cstv. 49/A § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az ingatlan a felszámolási eljárás során először kerül meghirdetésre. (Első alkalom)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 400 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 400 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: út

Típus:
telek
Területe:
1 035 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
400 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Dunaföldvár
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
5003/61
Ingatlan postai címe:
7020 Dunaföldvár, hrsz. 5003/61
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
kivett beépítetlen terület
Területnagyság:
1 035 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
út

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Dunaföldvári Ipari és Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. "f.a." (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 5.)

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - 32041/2012.03.09 - Végrehajtási jog 4.741 942,- Ft és járulékai erejéig - jogosult: 42 Lakásos TársasházMegjegyzés: a felszámolási eljárás során a hitelezői igény megtérült.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok megtekinthetőségét nem tudjuk szavatolni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: banki átutalással, legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 30 nap.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: az eredmény kihirdetésétől számított 15 nap.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell: - Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma, a megajánlott vételárat, a bánatpénz (ajánlati biztosíték) megfizetésének igazolása. A pályázatok felbontására és értékelésére - beleértve a jegyzőkönyv feltöltését is - a pályázati határidőt követő 20 napon belül kerül sor. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a vételi jogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A minimálár a becsérték 100%-a.

A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.

Felhívjuk a Tisztelt Érdeklődők figyelmét, hogy az értékesítési eljárással - pályázattal - kapcsolatban a felszámoló az Érdeklődőkkel csak a munkanapokon, munkaidőben és kizárólag az EÉR rendszerén keresztül tartja a kapcsolatot. Ezért kérjük, hogy a felszámoló címére sem emaileket, sem leveleket ne küldjenek, sem telefoni, sem személyes megkeresésüket fogadni nem tudjuk.
A pályázatban meghirdetett irányár NETTÓ irányár. Az ÁFÁt, ha adóalany a vevő a fordított ÁFA fizetés szabályai szerint kell megfizetni, ha nem adóalany a vevő, akkor a vételár nettó ár + ÁFA.A felszámoló nem rendelkezik információval elővásárlási jogosultról.
A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlási jogosultakat, hogy a pályázat leadásának határidejéig jelentkezzenek a felszámolónál. Az elővásárlási jogukat a nyertes ajánlat megismerését követően legfeljebb 15 napon belül, azonos pályázati feltételek mellett gyakorolhatják.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P917823/tetelek.pdf

Licitnapló

2018.01.15 - 10:00
A pályázat véget ért
2017.12.29 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2018.01.10 - 19:11P917823F1 kommentje

Tisztelt Cím!A pályázatban a cég adószáma hibásan lett véletlenül megadva.Hogyan tudnám kijavítani?

Tételek 1 db (1)

út
út
Település:
Dunaföldvár
Típus:
Telek
Terület:
1035 m2
Állapot:
Felújítandó
Közművesített:
Közművesítetlen
Tehermentes:
Igen
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Az ingatlan a felszámolási eljárás során először kerül meghirdetésre. (Első alkalom)
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2017.12.29 - 10:00
2018.01.15 - 10:00
Nettó 400 000 Ft
Nettó 400 000 Ft
Nettó 400 000 Ft
13.Fpk.17-12-000158
P917823

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
TAX-AUDIT Felszámoló, Válságkezelő és Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1037 Budapest,, Kunigunda útja 18..
Cégjegyzékszám:
01-09-067624

Adós adatai

Cégnév:
Dunaföldvári Ipari és Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. "f.a."
Székhely:
7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 5.
Cégjegyzékszám:
17-09-007196

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2018.01.30 - 11:31
A pályázat eredményes
Közlemény

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 13.Fpk.17-12-000158 ügyszámú nyilvános pályázat, a Tax-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-067624, székhely: 1037 Budapest,, Kunigunda útja 18.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Kunigunda útja 18..) felszámoló által a DIT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 17-09-007196, székhely: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 400 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P917823F1
Szerződéskötés dátuma: az eredmény kihirdetésétől számított 15 nap.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2018.01.15 - 10:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 13.Fpk.17-12-000158 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. január 15. 10 óra 00 perckor, a Tax-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-067624, székhely: 1037 Budapest,, Kunigunda útja 18.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Kunigunda útja 18..) felszámoló által a DIT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 17-09-007196, székhely: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2017.12.29 - 10:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 13.Fpk.17-12-000158 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. december 29. 10 óra 00 perckor, a Tax-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-067624, székhely: 1037 Budapest,, Kunigunda útja 18.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Kunigunda útja 18..) felszámoló által a DIT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 17-09-007196, székhely: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P917823.
2017.12.14 - 09:03
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Tax-Audit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-067624, székhely: 1037 Budapest,, Kunigunda útja 18.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Kunigunda útja 18..), mint a(z) DIT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 17-09-007196, székhely: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 5.) Szekszárdi Törvényszék 13.Fpk.17-12-000158/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. december 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P917823
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. december 29. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. január 15. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 20 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: "DIT Kft. f.a. ajánlati biztosíték" megjelöléssel a felszámoló Budapest Bank Nyrt.-nél vezetett 10102093-14966400-04000000 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni oly módon, hogy legkésőbb a pályázat határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylatot a pályázathoz mellékelni kell. A pályázati ajánlat érvényességi feltétele az ajánlati biztosíték befizetése. Eredményes pályázat esetén a nyertes pályázónál az ajánlati biztosíték a vételárba beszámít, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték összegét az eredményhirdetés napjától, Cstv. 49/A § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az ingatlan a felszámolási eljárás során először kerül meghirdetésre. (Első alkalom)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 400 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 400 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: út

Típus:
telek
Területe:
1 035 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
400 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Dunaföldvár
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
5003/61
Ingatlan postai címe:
7020 Dunaföldvár, hrsz. 5003/61
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
kivett beépítetlen terület
Területnagyság:
1 035 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
út

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Dunaföldvári Ipari és Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. "f.a." (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 5.)

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - 32041/2012.03.09 - Végrehajtási jog 4.741 942,- Ft és járulékai erejéig - jogosult: 42 Lakásos TársasházMegjegyzés: a felszámolási eljárás során a hitelezői igény megtérült.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok megtekinthetőségét nem tudjuk szavatolni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: banki átutalással, legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 30 nap.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: az eredmény kihirdetésétől számított 15 nap.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell: - Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma, a megajánlott vételárat, a bánatpénz (ajánlati biztosíték) megfizetésének igazolása. A pályázatok felbontására és értékelésére - beleértve a jegyzőkönyv feltöltését is - a pályázati határidőt követő 20 napon belül kerül sor. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a vételi jogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A minimálár a becsérték 100%-a.

A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.

Felhívjuk a Tisztelt Érdeklődők figyelmét, hogy az értékesítési eljárással - pályázattal - kapcsolatban a felszámoló az Érdeklődőkkel csak a munkanapokon, munkaidőben és kizárólag az EÉR rendszerén keresztül tartja a kapcsolatot. Ezért kérjük, hogy a felszámoló címére sem emaileket, sem leveleket ne küldjenek, sem telefoni, sem személyes megkeresésüket fogadni nem tudjuk.
A pályázatban meghirdetett irányár NETTÓ irányár. Az ÁFÁt, ha adóalany a vevő a fordított ÁFA fizetés szabályai szerint kell megfizetni, ha nem adóalany a vevő, akkor a vételár nettó ár + ÁFA.A felszámoló nem rendelkezik információval elővásárlási jogosultról.
A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlási jogosultakat, hogy a pályázat leadásának határidejéig jelentkezzenek a felszámolónál. Az elővásárlási jogukat a nyertes ajánlat megismerését követően legfeljebb 15 napon belül, azonos pályázati feltételek mellett gyakorolhatják.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P917823/tetelek.pdf

Licitnapló

2018.01.15 - 10:00
A pályázat véget ért
2017.12.29 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2018.01.10 - 19:11P917823F1 kommentje

Tisztelt Cím!A pályázatban a cég adószáma hibásan lett véletlenül megadva.Hogyan tudnám kijavítani?