Eljárás részletei

Eljárás tétel kép

Sümegprágai lakóház

1 tétel

Pályázat - FE-CO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: a szerződéskötés egyéb okból meghiúsult
Intézkedés: az értékesítő egyéb okból mellőzi a megismételt értékesítést.
Indoklás A pályázati tárgyát képező Sümegprága belterület 175. hrsz. alatti ingatlan tulajdoni lap tanúsága szerint az ingatlanra III/17. alatt tulajdonjog fenntartással történt eladás ténye van feljegyezve a NAGY Kereskedelmi Bt. javára. Ezen bejegyzés a felszámolás alatti értékesítésnek is akadálya. A Nagy Kereskedelmi Bt. (1156 Budapest, Nyírpalota u. 30. IV/26, korábban: 9781 Egyházashollós, Petőfi u. 43.) felszámolással 2012. december 6-án megszűnt. Az ÁFI Felszámoló Zrt. felszámoló kérte a Fővárosi Törvényszéktől, hogy hozzon végzést arról, hogy a Nagy Kereskedelmi Bt. jogutód nélküli megszűnéssel összefüggő jóváhagyott vagyonfelosztási javaslatban nem volt rendelkezés a Sümegprága, belterület 175. hrsz. alatti ingatlanról, hogy a bejegyzés töröltetéséhez szükséges lépéseket megtehessük, és az ingatlant értékesíteni tudjuk, azonban ez a mai napig nem történt meg, ezért a felszámoló a pályázatot eredményteleníti.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN