Eljárás részletei

személyautó és mobiltelefon
2 tétel

Pályázat - Zs és J Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság "felszámolás alatt"

Lezárult: 2017.09.11 - 08:01
A nyertes ár
Nettó 230 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Személyautó és mobiltelefon
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2017.08.26 - 08:00
2017.09.11 - 08:01
Nettó 455 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 230 000 Ft
11.Fpk.386
P827403

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
INTERIT Befektetési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3..
Cégjegyzékszám:
15-09-061433

Adós adatai

Cégnév:
Zs és J Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság "f.a."
Székhely:
4029 Debrecen, Csapó utca 61.
Cégjegyzékszám:
09-06-016126

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2017.09.13 - 16:35
A pályázat eredményes
Közlemény

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 11.Fpk.386 ügyszámú nyilvános pályázat, a Interit Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-061433, székhely: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3..) felszámoló által a Zs és J Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-06-016126, székhely: 4029 Debrecen, Csapó utca 61.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 230 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P827403F2
Szerződéskötés dátuma: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2017.09.11 - 08:01
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 11.Fpk.386 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. szeptember 11. 08 óra 01 perckor, a Interit Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-061433, székhely: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3..) felszámoló által a Zs és J Bt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09-06-016126, székhely: 4029 Debrecen, Csapó utca 61.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2017.08.26 - 08:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 11.Fpk.386 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. augusztus 26. 08 óra 00 perckor, a Interit Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-061433, székhely: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3..) felszámoló által a Zs és J Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-06-016126, székhely: 4029 Debrecen, Csapó utca 61.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P827403.
2017.08.10 - 08:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Interit Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-061433, székhely: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3..), mint a(z) Zs és J Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 09-06-016126, székhely: 4029 Debrecen, Csapó utca 61.) Debreceni Törvényszék 11.Fpk.386/2016/8.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. augusztus 10. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P827403
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. augusztus 26. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. szeptember 11. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 22 750 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni az INTERIT Kft. Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11085898 számú elkülönített bankszámlájára a pályázat benyújtásáig, megjegyzés rovatban kerüljön feltüntetésre „Zs és J Bt. „f.a” „.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Személyautó és mobiltelefon

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 455 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: személyautó

Típus:
Jármű
Gyártmány:
OPEL
Gyártási idő:
2004. július 15.
Állapot:
Sérült/hiányos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
450 000 forint

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: mobiltelefon

Típus:
Műszaki cikk
Gyártmány:
iPhone
Gyártási idő:
2011. január 1.
Állapot:
Sérült/hiányos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
5 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingóságok 2017.08.14. napján 10:00 és 10:30 között tekinthetőek meg a Nyíregyháza, Tünde u.3. szám alatt.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat INTERIT Kft. Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11085898 számú elkülönített bankszámlájára kell megfizetni.
Fizetési határidő:
Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napjától számított 3 munkanapon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési és lakcíme, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
- Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, a képviselő személyazonosító okmányának megnevezése és száma.
- A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételár megjelöléssel együtt csatolja fel a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül feltöltésre abban az esetben a pályázat érvénytelen.
- Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.
Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.

A pályázatban szereplő két tétel kizárólag együttesen kerül értékesítésre.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P827403/tetelek.pdf

Licitnapló

2017.09.11 - 08:01
A pályázat véget ért
2017.08.26 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2017.08.30 - 18:27P827403F1 kommentje

tiszelt felstamolo legyeszves kűldeni képeket kőszőnőm

Tételek 2 db (1 - 2)

személyautó
Típus:
Jármű
Gyártmány:
OPEL
Gyártási idő:
Mennyiség:
1 db
Állapot:
Sérült/hiányos
Becsérték:
Nettó 450 000 Ft
Tehermentes:
Igen
mobiltelefon
Típus:
Műszaki cikk
Gyártmány:
iPhone
Gyártási idő:
Mennyiség:
1 db
Állapot:
Sérült/hiányos
Becsérték:
Nettó 5 000 Ft
Tehermentes:
Igen

Ismertető

Személyautó és mobiltelefon
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2017.08.26 - 08:00
2017.09.11 - 08:01
Nettó 455 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 230 000 Ft
11.Fpk.386
P827403

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
INTERIT Befektetési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3..
Cégjegyzékszám:
15-09-061433

Adós adatai

Cégnév:
Zs és J Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság "f.a."
Székhely:
4029 Debrecen, Csapó utca 61.
Cégjegyzékszám:
09-06-016126

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2017.09.13 - 16:35
A pályázat eredményes
Közlemény

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 11.Fpk.386 ügyszámú nyilvános pályázat, a Interit Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-061433, székhely: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3..) felszámoló által a Zs és J Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-06-016126, székhely: 4029 Debrecen, Csapó utca 61.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 230 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P827403F2
Szerződéskötés dátuma: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2017.09.11 - 08:01
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 11.Fpk.386 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. szeptember 11. 08 óra 01 perckor, a Interit Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-061433, székhely: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3..) felszámoló által a Zs és J Bt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09-06-016126, székhely: 4029 Debrecen, Csapó utca 61.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2017.08.26 - 08:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 11.Fpk.386 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. augusztus 26. 08 óra 00 perckor, a Interit Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-061433, székhely: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3..) felszámoló által a Zs és J Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-06-016126, székhely: 4029 Debrecen, Csapó utca 61.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P827403.
2017.08.10 - 08:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Interit Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-061433, székhely: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3..), mint a(z) Zs és J Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 09-06-016126, székhely: 4029 Debrecen, Csapó utca 61.) Debreceni Törvényszék 11.Fpk.386/2016/8.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. augusztus 10. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P827403
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. augusztus 26. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. szeptember 11. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 22 750 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni az INTERIT Kft. Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11085898 számú elkülönített bankszámlájára a pályázat benyújtásáig, megjegyzés rovatban kerüljön feltüntetésre „Zs és J Bt. „f.a” „.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Személyautó és mobiltelefon

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 455 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: személyautó

Típus:
Jármű
Gyártmány:
OPEL
Gyártási idő:
2004. július 15.
Állapot:
Sérült/hiányos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
450 000 forint

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: mobiltelefon

Típus:
Műszaki cikk
Gyártmány:
iPhone
Gyártási idő:
2011. január 1.
Állapot:
Sérült/hiányos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
5 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingóságok 2017.08.14. napján 10:00 és 10:30 között tekinthetőek meg a Nyíregyháza, Tünde u.3. szám alatt.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat INTERIT Kft. Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11085898 számú elkülönített bankszámlájára kell megfizetni.
Fizetési határidő:
Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napjától számított 3 munkanapon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési és lakcíme, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
- Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, a képviselő személyazonosító okmányának megnevezése és száma.
- A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételár megjelöléssel együtt csatolja fel a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül feltöltésre abban az esetben a pályázat érvénytelen.
- Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.
Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.

A pályázatban szereplő két tétel kizárólag együttesen kerül értékesítésre.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P827403/tetelek.pdf

Licitnapló

2017.09.11 - 08:01
A pályázat véget ért
2017.08.26 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2017.08.30 - 18:27P827403F1 kommentje

tiszelt felstamolo legyeszves kűldeni képeket kőszőnőm