Eljárás részletei

Logisztikai könnyűszerkezetes raktárcsarnok peresített tulajdonjogi igénye
0 tétel

Pályázat - MAKÓ-INNO Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.04.10 - 16:00
A nyertes ár
Nettó 24 500 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Az adós társaság a II.1082-8/2005. számú építési- és II. 97-14/2006. számú használatba vételi engedély birtokában, a Klárafalva, külterület 058/16. hrsz alatti idegen tulajdonban levő telek ingatlanon felépített 2.206 m2 alapterületű logisztikai raktárépület felépítmény tulajdonjoga iránti peresített dologi igény. Az ingatlanból a közművek kikötésre kerültek, a bejárás nem biztosított. Az igényper folyamatban van a Szegedi Törvényszék előtt a 11.G.40.048/2013 számon.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.03.26 - 12:00
2015.04.10 - 16:00
Nettó 35 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 24 500 000 Ft
6.Fpk.01-12-004974
P7319

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Horizont Holding Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..
Cégjegyzékszám:
06-10-000226

Adós adatai

Cégnév:
MAKÓ-INNO Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1098 Budapest, Dési Huber utca 7. fsz. em. 2.
Cégjegyzékszám:
01-09-915706

Dokumentumok

2015.04.21 - 15:57
A pályázat eredményes
2015.04.10 - 16:00
A pályázat véget ért
2015.03.26 - 12:00
A pályázat megkezdődött
2015.03.12 - 18:20
A pályázat meghirdetve

Licitnapló

2015.04.10 - 16:00
A pályázat véget ért
2015.03.26 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.04.09 - 17:42P7319F1 kommentje

A fentiekre figyelemmel kérem, hogy az EÉR rendszeren megjelent, a MAKÓ-INNO Kft. „f.a.” vagyonába tartozó „logisztikai raktárépület felépítmény tulajdonjoga iránti peresített dologi igény” eladására irányuló pályázatot szíveskedjen visszavonni, tekintettel arra, hogy ilyen peresített dologi igény már nem létezik. Helyette a felülépítmény tulajdonjogát kell - megítélésünk szerint- a Felszámolónak meghirdetnie. Ismételten jelezzük, hogy az eljárás során az elővásárlási jogunk gyakorlása érdekében kérjük, hogy az ajánlattevők ajánlatát, azok teljes terjedelmében jogi képviselőnk részére megküldeni szíveskedjen. Kérjük továbbá Felszámolóbiztos urat arra is, hogy a jelenleg kiírt pályázat visszavonására irányuló jognyilatkozatát haladéktalanul szíveskedjen jogi képviselőnk részére eljuttatni.

2015.04.09 - 17:42P7319F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló Szervezet, tisztelt Felszámolóbiztos Úr! Alulírott ALL-IN INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6724 Szeged, Francia utca 23. 1. em. 2.) képviseletében a Hajdú Ügyvédi Iroda (6720 Szeged, Deák Ferenc u. 2. I./2., képviseletében: Dr. Hajdú István ügyvéd) ezúton bejelentem, hogy a MAKÓ-INNO Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal "felszámolás alatt" (1098 Budapest, Dési Huber utca 7. fszt. 2.) közös, Szegedi Törvényszék előtt 11.G.40.048/2013. ügyszám alatt folyamatban lévő perben az I. fokú bíróság ítéletével szembeni fellebbezést a mai napon visszavontam. A visszavonásra vonatkozó bírósági beadványom bírói pecséttel ellátott (érkeztetett) példányát jelen levelem mellékleteként fénymásolatban megküldöm. Miután más fél az eljárásban nem jelentett be fellebbezést, ez a tény akként értékelendő, hogy az I. fokú ítélet jogerőre emelkedett a mai napon.

2015.04.09 - 14:01P7319F1 kommentje

Tisztelt Gellén István! A Makó-Inno Kft pere jogerősen zárult. Kérem érvényteleníteni a pályázatot és az új tények alapján kiírni egy másikat. Az iratokat postán és e-mail-ben is elküldtem a Horizont Holding Zrt-nek és Önnek is. Üdvözlettel: All-in invest KFT.

2015.04.09 - 15:54Értékesítő kommentje

Az észrevétel a felszámolási eljárásban nem érintettől származik. A pályázatban a kiíráskori körülményeket rögzítettük. Az észrevételben írtak nem alapozzák meg a pályázat visszavonását. Gellén István felszámolóbiztos

Ismertető

Az adós társaság a II.1082-8/2005. számú építési- és II. 97-14/2006. számú használatba vételi engedély birtokában, a Klárafalva, külterület 058/16. hrsz alatti idegen tulajdonban levő telek ingatlanon felépített 2.206 m2 alapterületű logisztikai raktárépület felépítmény tulajdonjoga iránti peresített dologi igény. Az ingatlanból a közművek kikötésre kerültek, a bejárás nem biztosított. Az igényper folyamatban van a Szegedi Törvényszék előtt a 11.G.40.048/2013 számon.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.03.26 - 12:00
2015.04.10 - 16:00
Nettó 35 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 24 500 000 Ft
6.Fpk.01-12-004974
P7319

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Horizont Holding Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..
Cégjegyzékszám:
06-10-000226

Adós adatai

Cégnév:
MAKÓ-INNO Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1098 Budapest, Dési Huber utca 7. fsz. em. 2.
Cégjegyzékszám:
01-09-915706

Dokumentumok

2015.04.21 - 15:57
A pályázat eredményes
2015.04.10 - 16:00
A pályázat véget ért
2015.03.26 - 12:00
A pályázat megkezdődött
2015.03.12 - 18:20
A pályázat meghirdetve

Licitnapló

2015.04.10 - 16:00
A pályázat véget ért
2015.03.26 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.04.09 - 17:42P7319F1 kommentje

A fentiekre figyelemmel kérem, hogy az EÉR rendszeren megjelent, a MAKÓ-INNO Kft. „f.a.” vagyonába tartozó „logisztikai raktárépület felépítmény tulajdonjoga iránti peresített dologi igény” eladására irányuló pályázatot szíveskedjen visszavonni, tekintettel arra, hogy ilyen peresített dologi igény már nem létezik. Helyette a felülépítmény tulajdonjogát kell - megítélésünk szerint- a Felszámolónak meghirdetnie. Ismételten jelezzük, hogy az eljárás során az elővásárlási jogunk gyakorlása érdekében kérjük, hogy az ajánlattevők ajánlatát, azok teljes terjedelmében jogi képviselőnk részére megküldeni szíveskedjen. Kérjük továbbá Felszámolóbiztos urat arra is, hogy a jelenleg kiírt pályázat visszavonására irányuló jognyilatkozatát haladéktalanul szíveskedjen jogi képviselőnk részére eljuttatni.

2015.04.09 - 17:42P7319F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló Szervezet, tisztelt Felszámolóbiztos Úr! Alulírott ALL-IN INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6724 Szeged, Francia utca 23. 1. em. 2.) képviseletében a Hajdú Ügyvédi Iroda (6720 Szeged, Deák Ferenc u. 2. I./2., képviseletében: Dr. Hajdú István ügyvéd) ezúton bejelentem, hogy a MAKÓ-INNO Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal "felszámolás alatt" (1098 Budapest, Dési Huber utca 7. fszt. 2.) közös, Szegedi Törvényszék előtt 11.G.40.048/2013. ügyszám alatt folyamatban lévő perben az I. fokú bíróság ítéletével szembeni fellebbezést a mai napon visszavontam. A visszavonásra vonatkozó bírósági beadványom bírói pecséttel ellátott (érkeztetett) példányát jelen levelem mellékleteként fénymásolatban megküldöm. Miután más fél az eljárásban nem jelentett be fellebbezést, ez a tény akként értékelendő, hogy az I. fokú ítélet jogerőre emelkedett a mai napon.

2015.04.09 - 14:01P7319F1 kommentje

Tisztelt Gellén István! A Makó-Inno Kft pere jogerősen zárult. Kérem érvényteleníteni a pályázatot és az új tények alapján kiírni egy másikat. Az iratokat postán és e-mail-ben is elküldtem a Horizont Holding Zrt-nek és Önnek is. Üdvözlettel: All-in invest KFT.

2015.04.09 - 15:54Értékesítő kommentje

Az észrevétel a felszámolási eljárásban nem érintettől származik. A pályázatban a kiíráskori körülményeket rögzítettük. Az észrevételben írtak nem alapozzák meg a pályázat visszavonását. Gellén István felszámolóbiztos