Eljárás részletei

BKV feliratú, saját gyártású formaruha, egyenruha
1 tétel

Pályázat - EMEF Első Magyar Egyen és Formaruha, Divatáru Gyártó Kereskedelmi Holding Zrt. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás:
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

BKV feliratú, saját gyártású formaruha, egyenruha Nettó irányár 5.203.635 Ft
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2017.05.05 - 10:00
2017.05.20 - 10:00
Nettó 5 203 635 Ft
Nettó — Ft
34 Fpk. 01-2014-003230
P730254

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
MORECO Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26..
Cégjegyzékszám:
01-09-725865

Adós adatai

Cégnév:
EMEF Első Magyar Egyen és Formaruha, Divatáru Gyártó Kereskedelmi Holding Zrt. "f.a."
Székhely:
1131 Budapest, Reiter Ferenc utca 46. 48 ép.
Cégjegyzékszám:
01-10-045451

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2017.05.29 - 12:46
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 34 Fpk. 01-2014-003230 ügyszámú nyilvános pályázat, a MORECO Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26.., levelezési cím: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26..) felszámoló által a EMEF Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-045451, székhely: 1131 Budapest, Reiter Ferenc utca 46. 48 ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2017.05.20 - 10:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 34 Fpk. 01-2014-003230 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. május 20. 10 óra 00 perckor, a MORECO Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26.., levelezési cím: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26..) felszámoló által a EMEF Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-10-045451, székhely: 1131 Budapest, Reiter Ferenc utca 46. 48 ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2017.05.05 - 10:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 34 Fpk. 01-2014-003230 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. május 5. 10 óra 00 perckor, a MORECO Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26.., levelezési cím: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26..) felszámoló által a EMEF Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-045451, székhely: 1131 Budapest, Reiter Ferenc utca 46. 48 ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P730254.
2017.04.20 - 11:12
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) MORECO Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26.., levelezési cím: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26..), mint a(z) EMEF Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-10-045451, székhely: 1131 Budapest, Reiter Ferenc utca 46. 48 ép.) Fővárosi Törvényszék 34 Fpk. 01-2014-003230/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. április 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P730254
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. május 5. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. május 20. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 260 181 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot átutalással köteles az Ajánlattevő megfizetni, a MORECO Tanácsadó Kft. Raiffeisen Bank Zrt. -nél vezetett 12001008-00105937-00200007 számú számlájára "EMEF Zrt. fa 1/2017. pályázat" ajánlati biztosíték közleménnyel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékot úgy kell megfizetni, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlatok benyújtásának időpontjáig az előző bekezdésben megjelölt bankszámlán jóváírásra kerüljön. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni, az Ajánlattevő által a pályázatában megjelölt számlaszámra. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy az ártárgyalásra meghívott Ajánlattevő az ártárgyaláson nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

BKV feliratú, saját gyártású formaruha, egyenruha
Nettó irányár 5.203.635 Ft

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 5 203 635 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: BKV feliratú formaruha

Típus:
Árukészlet
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
2 163 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonelem a Felszámolóval előre egyeztetett időpontban megtekinthető az általa megjelölt helyszínen.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat, az Ajánlattevő az adásvételi szerződés megkötéséig átutalással köteles megfizetni a MORECO Tanácsadó Kft. Raiffeisen Bank Zrt. -nél vezetett 12001008-00105937-00200007 számú számlájára "EMEF Zrt. fa 1/2017. pályázat" vételár közleménnyel. Az értékesítő, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb ajánlatot tartalmazó pályázatot jelöli meg nyertes pályázatnak.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár kifizetését követő 15 napon belül kerül sor a birtokbaadásra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Tájékoztatás a vagyonelemekről: Az Ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni. A Kiíró az ajánlattevő kérésére egyes adatok megismeréséhez meghatalmazást adhat. Az Ajánlattevő köteles 60 napos ajánlati kötöttséget vállalni pályázatában. Az Ajánlattevő személyével kapcsolatos feltételek: Az ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. Az Adóssal szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ajánlatok bontása, ártárgyalás: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli, és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor, melyre a Kiíró külön meghívóval hívja meg a megfelelő, közel azonos értékű, érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevőket. Elővásárlási jog:A Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése szerint az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A pályázatbenyújtásig előzetesen jelentkező és jogosultságukat igazoló elővásárlásra jogosultakat Kiíró külön levélben értesíti a vevőkijelölés, illetőleg ártárgyalás során elfogadott ajánlat tartalmáról. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljeskörűen nem fogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Adóssal szemben fennálló követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot nem megfelelő ajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. A felszámoló a beszámítás lehetőségét az 1991.évi XLIX. törvény alapján kizárja.
Az Ajánlattevő köteles az alábbi feltételeket teljesíteni, illetve azokról nyilatkozni:- a pályázó főbb adatainak bemutatása (név, székhely/lakcím, magánszemély esetében lakcím, anyja neve, születési hely, idő, adóazonosító szám)- 30 napnál nem régebbi cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldánya csatolása másolatban,- a megajánlott nettó vételár számmal és betűvel kiírva és a fizetési feltételek megjelölése, az ajánlat cégszerű aláírása- nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy ismeri a pályázati feltételeket és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el,- nyilatkozatot arra, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a befizetett ajánlati biztosíték visszautalását. Az ajánlati biztosíték befizetését igazoló banki bizonylat csatolása.
A vagyonelemek értékesítése a 2007. évi CXXVII. törvény 88.§ alapján általános forgalmi adó köteles, mely a törvény 142.§ (1) bekezdés g) pontja alapján kerül megállapításra. Magánszemély vevő esetén az értékesítést a 2007. évi CXXVII. törvény szerinti adómérték terheli.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P730254/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

BKV feliratú formaruha
Tehermentes:
Igen

Ismertető

BKV feliratú, saját gyártású formaruha, egyenruha Nettó irányár 5.203.635 Ft
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2017.05.05 - 10:00
2017.05.20 - 10:00
Nettó 5 203 635 Ft
Nettó — Ft
34 Fpk. 01-2014-003230
P730254

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
MORECO Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26..
Cégjegyzékszám:
01-09-725865

Adós adatai

Cégnév:
EMEF Első Magyar Egyen és Formaruha, Divatáru Gyártó Kereskedelmi Holding Zrt. "f.a."
Székhely:
1131 Budapest, Reiter Ferenc utca 46. 48 ép.
Cégjegyzékszám:
01-10-045451

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2017.05.29 - 12:46
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 34 Fpk. 01-2014-003230 ügyszámú nyilvános pályázat, a MORECO Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26.., levelezési cím: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26..) felszámoló által a EMEF Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-045451, székhely: 1131 Budapest, Reiter Ferenc utca 46. 48 ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2017.05.20 - 10:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 34 Fpk. 01-2014-003230 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. május 20. 10 óra 00 perckor, a MORECO Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26.., levelezési cím: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26..) felszámoló által a EMEF Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-10-045451, székhely: 1131 Budapest, Reiter Ferenc utca 46. 48 ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2017.05.05 - 10:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 34 Fpk. 01-2014-003230 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. május 5. 10 óra 00 perckor, a MORECO Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26.., levelezési cím: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26..) felszámoló által a EMEF Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-045451, székhely: 1131 Budapest, Reiter Ferenc utca 46. 48 ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P730254.
2017.04.20 - 11:12
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) MORECO Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-725865, székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26.., levelezési cím: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26..), mint a(z) EMEF Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-10-045451, székhely: 1131 Budapest, Reiter Ferenc utca 46. 48 ép.) Fővárosi Törvényszék 34 Fpk. 01-2014-003230/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. április 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P730254
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. május 5. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. május 20. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 260 181 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot átutalással köteles az Ajánlattevő megfizetni, a MORECO Tanácsadó Kft. Raiffeisen Bank Zrt. -nél vezetett 12001008-00105937-00200007 számú számlájára "EMEF Zrt. fa 1/2017. pályázat" ajánlati biztosíték közleménnyel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékot úgy kell megfizetni, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlatok benyújtásának időpontjáig az előző bekezdésben megjelölt bankszámlán jóváírásra kerüljön. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni, az Ajánlattevő által a pályázatában megjelölt számlaszámra. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy az ártárgyalásra meghívott Ajánlattevő az ártárgyaláson nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

BKV feliratú, saját gyártású formaruha, egyenruha
Nettó irányár 5.203.635 Ft

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 5 203 635 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: BKV feliratú formaruha

Típus:
Árukészlet
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
2 163 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonelem a Felszámolóval előre egyeztetett időpontban megtekinthető az általa megjelölt helyszínen.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat, az Ajánlattevő az adásvételi szerződés megkötéséig átutalással köteles megfizetni a MORECO Tanácsadó Kft. Raiffeisen Bank Zrt. -nél vezetett 12001008-00105937-00200007 számú számlájára "EMEF Zrt. fa 1/2017. pályázat" vételár közleménnyel. Az értékesítő, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb ajánlatot tartalmazó pályázatot jelöli meg nyertes pályázatnak.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár kifizetését követő 15 napon belül kerül sor a birtokbaadásra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Tájékoztatás a vagyonelemekről: Az Ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni. A Kiíró az ajánlattevő kérésére egyes adatok megismeréséhez meghatalmazást adhat. Az Ajánlattevő köteles 60 napos ajánlati kötöttséget vállalni pályázatában. Az Ajánlattevő személyével kapcsolatos feltételek: Az ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. Az Adóssal szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ajánlatok bontása, ártárgyalás: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli, és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor, melyre a Kiíró külön meghívóval hívja meg a megfelelő, közel azonos értékű, érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevőket. Elővásárlási jog:A Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése szerint az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A pályázatbenyújtásig előzetesen jelentkező és jogosultságukat igazoló elővásárlásra jogosultakat Kiíró külön levélben értesíti a vevőkijelölés, illetőleg ártárgyalás során elfogadott ajánlat tartalmáról. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljeskörűen nem fogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Adóssal szemben fennálló követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot nem megfelelő ajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. A felszámoló a beszámítás lehetőségét az 1991.évi XLIX. törvény alapján kizárja.
Az Ajánlattevő köteles az alábbi feltételeket teljesíteni, illetve azokról nyilatkozni:- a pályázó főbb adatainak bemutatása (név, székhely/lakcím, magánszemély esetében lakcím, anyja neve, születési hely, idő, adóazonosító szám)- 30 napnál nem régebbi cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldánya csatolása másolatban,- a megajánlott nettó vételár számmal és betűvel kiírva és a fizetési feltételek megjelölése, az ajánlat cégszerű aláírása- nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy ismeri a pályázati feltételeket és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el,- nyilatkozatot arra, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a befizetett ajánlati biztosíték visszautalását. Az ajánlati biztosíték befizetését igazoló banki bizonylat csatolása.
A vagyonelemek értékesítése a 2007. évi CXXVII. törvény 88.§ alapján általános forgalmi adó köteles, mely a törvény 142.§ (1) bekezdés g) pontja alapján kerül megállapításra. Magánszemély vevő esetén az értékesítést a 2007. évi CXXVII. törvény szerinti adómérték terheli.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P730254/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.