Eljárás részletei

Balatonakali ingatlan és bérleti jog
2 tétel

Pályázat - Villa Park Akali Kft. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2017.03.20 - 12:00
A nyertes ár
Nettó 300 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Balatonakali 616/2 hrsz-ú "kivett táborhely" megnevezésű ingatlan, valamint bérleti jog. A két vagyontárgy kizárólag együttesen kerül értékesítésre. Az 1. tétel ingatlan bérleti szerződés útján kerül hasznosításra. A 2. tétel bérleti jog 2057-ig illeti meg a felszámolás alatt álló Villa Park Akali Kft. "f.a." társaságot.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2017.03.03 - 00:00
2017.03.20 - 12:00
Nettó 817 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 300 000 000 Ft
7.Fpk.19-15-000108
P689868

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CMB Holding Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1023 Budapest, Margit utca 19.
Cégjegyzékszám:
01-09-160583

Adós adatai

Cégnév:
Villa Park Akali Kft. "f.a."
Székhely:
8200 Veszprém, Egyetem utca 9.
Cégjegyzékszám:
19-09-517225

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2017.04.13 - 11:24
A pályázat eredményes
Közlemény

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 7.Fpk.19-15-000108 ügyszámú nyilvános pályázat, a CMB Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1023 Budapest, Margit utca 19., levelezési cím: 1023 Budapest, Margit utca 19.) felszámoló által a Villa Park Akali Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-517225, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 300 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P689868F1
Szerződéskötés dátuma: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2017.03.20 - 12:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.19-15-000108 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. március 20. 12 óra 00 perckor, a CMB Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1023 Budapest, Margit utca 19., levelezési cím: 1023 Budapest, Margit utca 19.) felszámoló által a Villa Park Akali Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 19-09-517225, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2017.03.03 - 00:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.19-15-000108 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. március 3. 00 óra 00 perckor, a CMB Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1023 Budapest, Margit utca 19., levelezési cím: 1023 Budapest, Margit utca 19.) felszámoló által a Villa Park Akali Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-517225, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P689868.
2017.02.16 - 12:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) CMB Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1023 Budapest, Margit utca 19., levelezési cím: 1023 Budapest, Margit utca 19.), mint a(z) Villa Park Akali Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 19-09-517225, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.) Veszprém Törvényszék 7.Fpk.19-15-000108/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. február 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P689868
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. március 3. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. március 20. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 24 710 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetése a Villa Park Akali Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10369912-49020037 számú bankszámlájára "ajánlati biztosíték" közleménnyel legkésőbb a pályázat benyújtásáig és ennek igazolása a pályázati anyagban.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékot úgy kell megfizetni, hogy az ajánlati biztosíték a benyújtás határidejéig a fent megjelölt bankszámlán jóváírásra kerüljön. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy az ártárgyalásra meghívott Ajánlattevő az ártárgyaláson nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Balatonakali 616/2 hrsz-ú "kivett táborhely" megnevezésű ingatlan, valamint bérleti jog.
A két vagyontárgy kizárólag együttesen kerül értékesítésre. Az 1. tétel ingatlan bérleti szerződés útján kerül hasznosításra. A 2. tétel bérleti jog 2057-ig illeti meg a felszámolás alatt álló Villa Park Akali Kft. "f.a." társaságot.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 817 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett táborhely

Típus:
kivett táborhely
Területe:
36 864 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
800 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Balatonakali
Ingatlan postai címe:
Balatonakali, hrsz. 616/2
Területnagyság:
36 864 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett táborhely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - keretbiztosítéki jelzálogjog 76.050.000 EUR egyetemleges jogosult MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci u. 38.), Hypo Alpe-Adria Leasing Zrt. (1011 Budapest, Fő u. 14-18.), Bohemian Financing Zrt. (1148 Budapest, Kerepesi út 52.) - Balatonakali Község Önkormányzata elővásárlási jog 560/36864-ed tulajdoni illetőségre - CIB Bank Zrt. végrehajtási jog 144.220.000,- Ft és járulékai erejéig

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bérleti jog Balatonakali 0123/20 hrsz-ú ingatlan 1/2 részére 2057-ig

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
17 000 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan és a bérleti jogra vonatkozó iratok megtekintése ügyében a 06-1-785-06-44-es telefonszámon történő időpont egyeztetést követően van lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az 1. és 2. tételben megjelölt vagyon teljes vételárát/ellenértékét szerződéskötéstől számított 60 napon belül kell megfizetni a Villa Park Akali Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10369912-49020037 számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül kerül sor a birtokba adásra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Tájékoztatás a vagyonelemekről Az Ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni. A Kiíró az ajánlattevő kérésére egyes adatok megismeréséhez meghatalmazást adhat. Kiíró tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az 1. tételbeli ingatlant bérlet útján hasznosítja. Az Ajánlattevő személyével kapcsolatos feltételek Az ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. Az Adóssal szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ajánlatok bontása, ártárgyalás A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli, és dönt az ajánlatok elfogadásáról. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor, melyre a Kiíró külön meghívóval hívja meg a megfelelő, közel azonos értékű, érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevőket. Elővásárlási jog A Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése szerint az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a kiíró értesítésének átvételétől számított 30 napon belül nyilatkozik vételi szándékáról. A pályázatbontásig előzetesen jelentkező és jogosultságukat igazoló elővásárlásra jogosultakat Kiíró külön levélben értesíti a vevőkijelölés, illetőleg ártárgyalás során elfogadott ajánlat tartalmáról. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljeskörűen nem fogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Adóssal szemben fennálló követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot nem megfelelő ajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. A felszámoló a vagyonelemeket a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotban hirdeti meg, ezért ehhez kapcsolódóan semmilyen szavatosságot, garanciát nem vállal, a jog- és kellékszavatosságot kizárja. A pályázat kötelező tartalmi elemei: - pályázó által minden oldalon - nem természetes személy esetén cégszerűen - aláírt pályázati ajánlat, melyben a tételes ajánlati ár számmal és betűvel is kiírásra kerül, és a megvásárolni kívánt vagyontárgyak megjelölésre kerülnek, - 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány vagy aláírás minta, a megajánlott vételár rendelkezésre állásáról banki fedezetigazolás vagy bankgarancia csatolása, magánszemély pályázó esetén név, lakcím, anyja neve, személyi igazolványszám feltüntetése, e-mail és/vagy telefonos elérhetőség feltüntetése, - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő a pályázati benyújtás határidejétől számított 90 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy az értékesítéssel felmerülő vagyonszerzési illeték, földhivatali eljárási költség és az irányár 0,5 %-a – de minimum 50.000,- Ft + áfa - , mint ügyvédi költség megfizetését az adós társaság jogi képviselője részére a szerződés megkötésével egyidejűleg vállalja, tudomásul veszi és elfogadja az eladó megbízásából készült adásvételi szerződést, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a befizetett ajánlati biztosíték visszautalását.Bármely kötelező tartalmi elem hiánya vagy hibája esetén az adott pályázat érvénytelen.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyonelemek értékesítése a 2007. évi CXXVII. törvény 88.§ alapján kerül sor az ÁFA felszámítására.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P689868/tetelek.pdf

Licitnapló

2017.03.20 - 12:00
A pályázat véget ért
2017.03.03 - 00:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 2 db (1 - 2)

kivett táborhely
Balatonakali 616/2 hrsz.
Település:
Balatonakali
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
kivett táborhely
Terület:
36864 m2
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
bérleti jog Balatonakali 0123/20 hrsz-ú ingatlan 1/2 részére 2057-ig
Típus:
Egyéb
Mennyiség:
1 db
Becsérték:
Nettó 17 000 000 Ft
Tehermentes:
Igen

Ismertető

Balatonakali 616/2 hrsz-ú "kivett táborhely" megnevezésű ingatlan, valamint bérleti jog. A két vagyontárgy kizárólag együttesen kerül értékesítésre. Az 1. tétel ingatlan bérleti szerződés útján kerül hasznosításra. A 2. tétel bérleti jog 2057-ig illeti meg a felszámolás alatt álló Villa Park Akali Kft. "f.a." társaságot.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2017.03.03 - 00:00
2017.03.20 - 12:00
Nettó 817 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 300 000 000 Ft
7.Fpk.19-15-000108
P689868

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CMB Holding Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1023 Budapest, Margit utca 19.
Cégjegyzékszám:
01-09-160583

Adós adatai

Cégnév:
Villa Park Akali Kft. "f.a."
Székhely:
8200 Veszprém, Egyetem utca 9.
Cégjegyzékszám:
19-09-517225

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2017.04.13 - 11:24
A pályázat eredményes
Közlemény

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 7.Fpk.19-15-000108 ügyszámú nyilvános pályázat, a CMB Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1023 Budapest, Margit utca 19., levelezési cím: 1023 Budapest, Margit utca 19.) felszámoló által a Villa Park Akali Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-517225, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 300 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P689868F1
Szerződéskötés dátuma: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2017.03.20 - 12:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.19-15-000108 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. március 20. 12 óra 00 perckor, a CMB Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1023 Budapest, Margit utca 19., levelezési cím: 1023 Budapest, Margit utca 19.) felszámoló által a Villa Park Akali Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 19-09-517225, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2017.03.03 - 00:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.19-15-000108 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. március 3. 00 óra 00 perckor, a CMB Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1023 Budapest, Margit utca 19., levelezési cím: 1023 Budapest, Margit utca 19.) felszámoló által a Villa Park Akali Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-517225, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P689868.
2017.02.16 - 12:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) CMB Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1023 Budapest, Margit utca 19., levelezési cím: 1023 Budapest, Margit utca 19.), mint a(z) Villa Park Akali Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 19-09-517225, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.) Veszprém Törvényszék 7.Fpk.19-15-000108/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. február 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P689868
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2017. március 3. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. március 20. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 24 710 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetése a Villa Park Akali Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10369912-49020037 számú bankszámlájára "ajánlati biztosíték" közleménnyel legkésőbb a pályázat benyújtásáig és ennek igazolása a pályázati anyagban.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékot úgy kell megfizetni, hogy az ajánlati biztosíték a benyújtás határidejéig a fent megjelölt bankszámlán jóváírásra kerüljön. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy az ártárgyalásra meghívott Ajánlattevő az ártárgyaláson nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Balatonakali 616/2 hrsz-ú "kivett táborhely" megnevezésű ingatlan, valamint bérleti jog.
A két vagyontárgy kizárólag együttesen kerül értékesítésre. Az 1. tétel ingatlan bérleti szerződés útján kerül hasznosításra. A 2. tétel bérleti jog 2057-ig illeti meg a felszámolás alatt álló Villa Park Akali Kft. "f.a." társaságot.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 817 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett táborhely

Típus:
kivett táborhely
Területe:
36 864 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
800 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Balatonakali
Ingatlan postai címe:
Balatonakali, hrsz. 616/2
Területnagyság:
36 864 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett táborhely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - keretbiztosítéki jelzálogjog 76.050.000 EUR egyetemleges jogosult MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci u. 38.), Hypo Alpe-Adria Leasing Zrt. (1011 Budapest, Fő u. 14-18.), Bohemian Financing Zrt. (1148 Budapest, Kerepesi út 52.) - Balatonakali Község Önkormányzata elővásárlási jog 560/36864-ed tulajdoni illetőségre - CIB Bank Zrt. végrehajtási jog 144.220.000,- Ft és járulékai erejéig

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bérleti jog Balatonakali 0123/20 hrsz-ú ingatlan 1/2 részére 2057-ig

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
17 000 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan és a bérleti jogra vonatkozó iratok megtekintése ügyében a 06-1-785-06-44-es telefonszámon történő időpont egyeztetést követően van lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az 1. és 2. tételben megjelölt vagyon teljes vételárát/ellenértékét szerződéskötéstől számított 60 napon belül kell megfizetni a Villa Park Akali Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10369912-49020037 számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül kerül sor a birtokba adásra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Tájékoztatás a vagyonelemekről Az Ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni. A Kiíró az ajánlattevő kérésére egyes adatok megismeréséhez meghatalmazást adhat. Kiíró tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az 1. tételbeli ingatlant bérlet útján hasznosítja. Az Ajánlattevő személyével kapcsolatos feltételek Az ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. Az Adóssal szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ajánlatok bontása, ártárgyalás A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli, és dönt az ajánlatok elfogadásáról. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor, melyre a Kiíró külön meghívóval hívja meg a megfelelő, közel azonos értékű, érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevőket. Elővásárlási jog A Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése szerint az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a kiíró értesítésének átvételétől számított 30 napon belül nyilatkozik vételi szándékáról. A pályázatbontásig előzetesen jelentkező és jogosultságukat igazoló elővásárlásra jogosultakat Kiíró külön levélben értesíti a vevőkijelölés, illetőleg ártárgyalás során elfogadott ajánlat tartalmáról. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljeskörűen nem fogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Adóssal szemben fennálló követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot nem megfelelő ajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. A felszámoló a vagyonelemeket a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotban hirdeti meg, ezért ehhez kapcsolódóan semmilyen szavatosságot, garanciát nem vállal, a jog- és kellékszavatosságot kizárja. A pályázat kötelező tartalmi elemei: - pályázó által minden oldalon - nem természetes személy esetén cégszerűen - aláírt pályázati ajánlat, melyben a tételes ajánlati ár számmal és betűvel is kiírásra kerül, és a megvásárolni kívánt vagyontárgyak megjelölésre kerülnek, - 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány vagy aláírás minta, a megajánlott vételár rendelkezésre állásáról banki fedezetigazolás vagy bankgarancia csatolása, magánszemély pályázó esetén név, lakcím, anyja neve, személyi igazolványszám feltüntetése, e-mail és/vagy telefonos elérhetőség feltüntetése, - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő a pályázati benyújtás határidejétől számított 90 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy az értékesítéssel felmerülő vagyonszerzési illeték, földhivatali eljárási költség és az irányár 0,5 %-a – de minimum 50.000,- Ft + áfa - , mint ügyvédi költség megfizetését az adós társaság jogi képviselője részére a szerződés megkötésével egyidejűleg vállalja, tudomásul veszi és elfogadja az eladó megbízásából készült adásvételi szerződést, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a befizetett ajánlati biztosíték visszautalását.Bármely kötelező tartalmi elem hiánya vagy hibája esetén az adott pályázat érvénytelen.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyonelemek értékesítése a 2007. évi CXXVII. törvény 88.§ alapján kerül sor az ÁFA felszámítására.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P689868/tetelek.pdf

Licitnapló

2017.03.20 - 12:00
A pályázat véget ért
2017.03.03 - 00:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.