Eljárás részletei

Budapest V. kerületi ingatlan
1 tétel

Pályázat - BP Property Delta Kft. "felszámolás alatt"

Érvénytelenítés ideje
2017.02.23 - 08:32
Érvénytelenítés oka: OFFER.EGYEB
Indoklás: A felszámoló a pályázati eljárást saját hatáskörben érvényteleníti, figyelemmel arra, hogy a pályázati kiírás szövege pontosításra szorul
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELEN

Ismertető

Az adós tulajdonát képező Budapest belterület, 24066 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar megjelölésű, 1728 m2 területű ingatlan 40000/40021 illetve 21/40021 tulajdoni hányada, mely természetben a 1056 Budapest, Bástya u. 1-11. sz. alatt található.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2016.12.30 - 09:00
2017.01.16 - 09:00
Nettó 571 000 000 Ft
Nettó — Ft
3.Fpk.01-12-007919
P619820

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
"TREND" Gazdasági Képviseleti Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1024 Budapest, Lövőház utca 16..
Cégjegyzékszám:
01-09-867547

Adós adatai

Cégnév:
BP Property Delta Kft. "f.a."
Székhely:
1124 Budapest, Csörsz utca 43.
Cégjegyzékszám:
01-09-922466

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltéseTörlési engedély
2017.02.23 - 08:32
A pályázat érvénytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 3.Fpk.01-12-007919 ügyszámú nyilvános pályázat, a Trend Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-867547, székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 16..) felszámoló által a BP Property Delta Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-922466, székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 43.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
A felszámoló a pályázati eljárást saját hatáskörben érvényteleníti, figyelemmel arra, hogy a pályázati kiírás szövege pontosításra szorul
2017.01.16 - 09:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 3.Fpk.01-12-007919 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. január 16. 09 óra 00 perckor, a Trend Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-867547, székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 16..) felszámoló által a BP Property Delta Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-922466, székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 43.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2016.12.30 - 09:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.01-12-007919 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. december 30. 09 óra 00 perckor, a Trend Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-867547, székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 16..) felszámoló által a BP Property Delta Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-922466, székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 43.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P619820.
2016.12.15 - 10:39
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Trend Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-867547, székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 16..), mint a(z) BP Property Delta Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-922466, székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 43.) Fővárosi Törvényszék 3.Fpk.01-12-007919/12 . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. december 15. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P619820
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2016. december 30. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. január 16. 09 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 17 330 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat benyújtásával egy időben beérkezően kell megfizetni az ajánlati biztosítékot a felszámoló Trend Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10516029-49020029 számú számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték összegének a pályázat benyújtásának határidejéig be kell érkeznie a felszámoló Trend Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10516029-49020029 számú számlájára, (közlemény rovatba: BP Property Delta Kft. "f.a" - pályázat ajánlati biztosíték). Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó által befizetett ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, míg a többi pályázó részére az eredményhirdetéstől számított 8 napon visszafizetése kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós tulajdonát képező Budapest belterület, 24066 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar megjelölésű, 1728 m2 területű ingatlan 40000/40021 illetve 21/40021 tulajdoni hányada, mely természetben a 1056 Budapest, Bástya u. 1-11. sz. alatt található.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 571 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar

Típus:
kivett lakóház, udvar
Területe:
1 728 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
24066
Ingatlan postai címe:
1056 Budapest, Bástya utca 1-11..
Területnagyság:
1 728 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, udvar
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
Védett terület (régészeti védettség) 186438/1/1998/97.04.26. ikt. sz. határozatMűemléki környezet 7/2005. (III.1.) NKÖM számú rendelet, 75171/1/2009/08.03.06. ikt. sz. határozat

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
BP PROPERTY DELTA Kft. "f.a."1124 Budapest, Csörsz u. 43.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 61.500.000,- EUR erejéig - MKB Bank Zrt., első zálogjogi ranghelyen 2. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 61.500.000,- EUR erejéig - OTP Bank Nyrt. első zálogjogi ranghelyen 3. Vételi jog 2014.12.17-ig - MKB Bank Zrt. 4. Vételi jog 2014.12.17-ig - OTP Bank Nyrt. 5. Vezetékjog - ELMŰ 6. Perindítás a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 32.G.44487/2014/5. sz. végzése alapján, felperes Belváros-Lipótváros Bp. Főv. V. ker. Önkormányzat

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyakat a felszámolóval történt előzetes időpont-egyeztetést követően lehet megtekinteni 2017. január 3-én kedden és január 10-én kedden 10:00 és 11:00 óra között (Tel.: 06-20/9358-359).

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötést követő 8 munkanapon belül a felszámoló Trend Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10516029-49020029 számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba vételéről a vevőnek saját maga kell gondoskodnia, melynek költsége és kockázata a vevőt terheli, tekintettel arra, hogy a felszámoló nincs az ingatlan birtokában.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező, kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: - a pályázó adatait, jogi személy esetében: név, székhely, adószám, cégjegyzékszám, postacím, telefonszám, e-mail cím, eljáró személy adatai, esetlegesen meghatalmazás, természetes személy esetében: név, lakcím, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, személyi szám, telefonszám, e-mail cím), - a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - a vagyontárgy vételára melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet, a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF), - a fizetés módja és ütemezése, - egy hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén, - egyéni vállalkozó esetén, közjegyző által hitelesített vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi másolati példányának csatolása vagy annak a jogszabályoknak megfelelő igazolása, - kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat, - nyilatkozat arról, hogy a részletes pályázati felhívást és feltételeket a pályázó megismerte, és annak tartalmát elfogadja. A pályázatok értékelésére a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti a az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő ás záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén feljegyzett peres eljárás a jelen pályázati eljárást megelőző értékesítési eljárás eredményeképpen megkötött adásvételi szerződés érvénytelenségének megállapítására irányult. Ezen peres eljárásban a Fővárosi Ítélőtábla 11.Gf.40.154/2016/5. sz. részítéletével a jogügylet érvénytelenségét jogerősen megállapította, az érvénytelenség jogkövetkezményének levonására előterjesztett kereset tárgyában az első fokú bíróságot az eljárás folytatására utasította. A Kúria Gfv. VII.30.616/2016/18. sz. ítéletével a fenti részítéletet közbenső ítéletnek tekintette és a per fő tárgya tekintetében hatályában fenntartotta.

A fenti jogerős rész- és közbenső ítéletre figyelemmel a szerződő felek az eredeti állapotot egymás között helyreállították, az ingatlan tulajdoni lapjáról a tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye törlésre került, a feljegyzett perindítás tényének törlésére a fenti részben megismételt peres eljárás jogerős lezárásával kerülhet sor.
Az értékesítésre kerülő ingatlan birtokba vételéről a vevőnek saját maga kell gondoskodnia, melynek költsége és kockázata a vevőt terheli. A pályázó a megadott határidőn belül köteles az adásvételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd által ellenjegyzett okiratban megkötni. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli, ide értve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját, amelynek összege a vételár 1,5 %-a + áfa, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni. Felhívjuk az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a Trend Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékát, mely a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett ajánlati biztosíték összegét a nem nyertes pályázónak az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszafizeti, melyre kamatot nem térít. A nyilvános pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló megfelelő ajánlat hiányában az eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P619820/tetelek.pdf

Licitnapló

2017.02.23 - 08:32
A pályázat érvénytelenítve lett
2017.01.16 - 09:00
A pályázat véget ért
2016.12.30 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2016.12.21 - 12:16P619820F1 kommentje

Tisztelt Kiíró ! Az adatok alapján ez egy forgalomképtelen telek. Üdvözlettel

Tételek 1 db (1)

kivett lakóház, udvar
Budapest belterület, 24066 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar megjelölésű, 1728 m2 területű ingatlan, mely természetben a 1056 Budapest, Bástya u. 1-11. s...
Település:
Budapest
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
kivett lakóház, udvar
Terület:
1728 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Az adós tulajdonát képező Budapest belterület, 24066 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar megjelölésű, 1728 m2 területű ingatlan 40000/40021 illetve 21/40021 tulajdoni hányada, mely természetben a 1056 Budapest, Bástya u. 1-11. sz. alatt található.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2016.12.30 - 09:00
2017.01.16 - 09:00
Nettó 571 000 000 Ft
Nettó — Ft
3.Fpk.01-12-007919
P619820

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
"TREND" Gazdasági Képviseleti Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1024 Budapest, Lövőház utca 16..
Cégjegyzékszám:
01-09-867547

Adós adatai

Cégnév:
BP Property Delta Kft. "f.a."
Székhely:
1124 Budapest, Csörsz utca 43.
Cégjegyzékszám:
01-09-922466

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltéseTörlési engedély
2017.02.23 - 08:32
A pályázat érvénytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 3.Fpk.01-12-007919 ügyszámú nyilvános pályázat, a Trend Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-867547, székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 16..) felszámoló által a BP Property Delta Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-922466, székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 43.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
A felszámoló a pályázati eljárást saját hatáskörben érvényteleníti, figyelemmel arra, hogy a pályázati kiírás szövege pontosításra szorul
2017.01.16 - 09:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 3.Fpk.01-12-007919 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. január 16. 09 óra 00 perckor, a Trend Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-867547, székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 16..) felszámoló által a BP Property Delta Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-922466, székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 43.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2016.12.30 - 09:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.01-12-007919 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. december 30. 09 óra 00 perckor, a Trend Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-867547, székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 16..) felszámoló által a BP Property Delta Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-922466, székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 43.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P619820.
2016.12.15 - 10:39
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Trend Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-867547, székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 16..), mint a(z) BP Property Delta Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-922466, székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 43.) Fővárosi Törvényszék 3.Fpk.01-12-007919/12 . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. december 15. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P619820
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2016. december 30. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. január 16. 09 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 17 330 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat benyújtásával egy időben beérkezően kell megfizetni az ajánlati biztosítékot a felszámoló Trend Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10516029-49020029 számú számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték összegének a pályázat benyújtásának határidejéig be kell érkeznie a felszámoló Trend Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10516029-49020029 számú számlájára, (közlemény rovatba: BP Property Delta Kft. "f.a" - pályázat ajánlati biztosíték). Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó által befizetett ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, míg a többi pályázó részére az eredményhirdetéstől számított 8 napon visszafizetése kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós tulajdonát képező Budapest belterület, 24066 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar megjelölésű, 1728 m2 területű ingatlan 40000/40021 illetve 21/40021 tulajdoni hányada, mely természetben a 1056 Budapest, Bástya u. 1-11. sz. alatt található.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 571 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar

Típus:
kivett lakóház, udvar
Területe:
1 728 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
24066
Ingatlan postai címe:
1056 Budapest, Bástya utca 1-11..
Területnagyság:
1 728 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, udvar
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
Védett terület (régészeti védettség) 186438/1/1998/97.04.26. ikt. sz. határozatMűemléki környezet 7/2005. (III.1.) NKÖM számú rendelet, 75171/1/2009/08.03.06. ikt. sz. határozat

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
BP PROPERTY DELTA Kft. "f.a."1124 Budapest, Csörsz u. 43.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 61.500.000,- EUR erejéig - MKB Bank Zrt., első zálogjogi ranghelyen 2. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 61.500.000,- EUR erejéig - OTP Bank Nyrt. első zálogjogi ranghelyen 3. Vételi jog 2014.12.17-ig - MKB Bank Zrt. 4. Vételi jog 2014.12.17-ig - OTP Bank Nyrt. 5. Vezetékjog - ELMŰ 6. Perindítás a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 32.G.44487/2014/5. sz. végzése alapján, felperes Belváros-Lipótváros Bp. Főv. V. ker. Önkormányzat

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyakat a felszámolóval történt előzetes időpont-egyeztetést követően lehet megtekinteni 2017. január 3-én kedden és január 10-én kedden 10:00 és 11:00 óra között (Tel.: 06-20/9358-359).

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötést követő 8 munkanapon belül a felszámoló Trend Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10516029-49020029 számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba vételéről a vevőnek saját maga kell gondoskodnia, melynek költsége és kockázata a vevőt terheli, tekintettel arra, hogy a felszámoló nincs az ingatlan birtokában.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező, kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: - a pályázó adatait, jogi személy esetében: név, székhely, adószám, cégjegyzékszám, postacím, telefonszám, e-mail cím, eljáró személy adatai, esetlegesen meghatalmazás, természetes személy esetében: név, lakcím, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, személyi szám, telefonszám, e-mail cím), - a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - a vagyontárgy vételára melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet, a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF), - a fizetés módja és ütemezése, - egy hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén, - egyéni vállalkozó esetén, közjegyző által hitelesített vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi másolati példányának csatolása vagy annak a jogszabályoknak megfelelő igazolása, - kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat, - nyilatkozat arról, hogy a részletes pályázati felhívást és feltételeket a pályázó megismerte, és annak tartalmát elfogadja. A pályázatok értékelésére a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti a az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő ás záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén feljegyzett peres eljárás a jelen pályázati eljárást megelőző értékesítési eljárás eredményeképpen megkötött adásvételi szerződés érvénytelenségének megállapítására irányult. Ezen peres eljárásban a Fővárosi Ítélőtábla 11.Gf.40.154/2016/5. sz. részítéletével a jogügylet érvénytelenségét jogerősen megállapította, az érvénytelenség jogkövetkezményének levonására előterjesztett kereset tárgyában az első fokú bíróságot az eljárás folytatására utasította. A Kúria Gfv. VII.30.616/2016/18. sz. ítéletével a fenti részítéletet közbenső ítéletnek tekintette és a per fő tárgya tekintetében hatályában fenntartotta.

A fenti jogerős rész- és közbenső ítéletre figyelemmel a szerződő felek az eredeti állapotot egymás között helyreállították, az ingatlan tulajdoni lapjáról a tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye törlésre került, a feljegyzett perindítás tényének törlésére a fenti részben megismételt peres eljárás jogerős lezárásával kerülhet sor.
Az értékesítésre kerülő ingatlan birtokba vételéről a vevőnek saját maga kell gondoskodnia, melynek költsége és kockázata a vevőt terheli. A pályázó a megadott határidőn belül köteles az adásvételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd által ellenjegyzett okiratban megkötni. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli, ide értve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját, amelynek összege a vételár 1,5 %-a + áfa, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni. Felhívjuk az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a Trend Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékát, mely a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett ajánlati biztosíték összegét a nem nyertes pályázónak az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszafizeti, melyre kamatot nem térít. A nyilvános pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló megfelelő ajánlat hiányában az eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P619820/tetelek.pdf

Licitnapló

2017.02.23 - 08:32
A pályázat érvénytelenítve lett
2017.01.16 - 09:00
A pályázat véget ért
2016.12.30 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2016.12.21 - 12:16P619820F1 kommentje

Tisztelt Kiíró ! Az adatok alapján ez egy forgalomképtelen telek. Üdvözlettel