Legmagasabb ajánlat
590 000 000 Ft
Érvénytelenítés ideje
2017. 02. 23. 08:32
Érvénytelen pályázat: egyéb okTovábbi információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve:2017. 02. 23. 08:32

Ismertető

Budapest V. kerületi ingatlan

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az adós tulajdonát képező Budapest belterület, 24066 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar megjelölésű, 1728 m2 területű ingatlan 40000/40021 illetve 21/40021 tulajdoni hányada, mely természetben a 1056 Budapest, Bástya u. 1-11. sz. alatt található.

Jelentkezési határidő
2016. 12. 30. | 09:00
Pályázat kezdete
2016. 12. 30. | 09:00
Pályázat vége
2017. 01. 16. | 09:00
Ügyszám
3.Fpk.01-12-007919
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P619820
Becsérték
571 000 000 Ft
Minimálár

Felszámoló adatai

Cégnév
"TREND" Gazdasági Képviseleti Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1024 Budapest, Lövőház utca 16..
Cégjegyzékszám
01-09-867547

Adós adatai

Cégnév
BP Property Delta Kft. „f.a.”
Székhely
1124 Budapest, Csörsz utca 43.
Cégjegyzékszám
01-09-922466

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 3.Fpk.01-12-007919 ügyszámú nyilvános pályázat, a Trend Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-867547, székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 16..) felszámoló által a BP Property Delta Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-922466, székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 43.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
A felszámoló a pályázati eljárást saját hatáskörben érvényteleníti, figyelemmel arra, hogy a pályázati kiírás szövege pontosításra szorul

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 3.Fpk.01-12-007919 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. január 16. 09 óra 00 perckor, a Trend Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-867547, székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 16..) felszámoló által a BP Property Delta Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-922466, székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 43.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.01-12-007919 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. december 30. 09 óra 00 perckor, a Trend Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-867547, székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 16..) felszámoló által a BP Property Delta Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-922466, székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 43.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P619820.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Trend Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-867547, székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 16.., levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 16..), mint a(z) BP Property Delta Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-922466, székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 43.) Fővárosi Törvényszék 3.Fpk.01-12-007919/12 . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. december 15. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P619820
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2016. december 30. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. január 16. 09 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 17 330 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat benyújtásával egy időben beérkezően kell megfizetni az ajánlati biztosítékot a felszámoló Trend Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10516029-49020029 számú számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték összegének a pályázat benyújtásának határidejéig be kell érkeznie a felszámoló Trend Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10516029-49020029 számú számlájára, (közlemény rovatba: BP Property Delta Kft. "f.a" - pályázat ajánlati biztosíték). Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó által befizetett ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, míg a többi pályázó részére az eredményhirdetéstől számított 8 napon visszafizetése kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós tulajdonát képező Budapest belterület, 24066 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar megjelölésű, 1728 m2 területű ingatlan 40000/40021 illetve 21/40021 tulajdoni hányada, mely természetben a 1056 Budapest, Bástya u. 1-11. sz. alatt található.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 571 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar

Típus:
kivett lakóház, udvar
Területe:
1 728 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
24066
Ingatlan postai címe:
1056 Budapest, Bástya utca 1-11..
Területnagyság:
1 728 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, udvar
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
Védett terület (régészeti védettség) 186438/1/1998/97.04.26. ikt. sz. határozatMűemléki környezet 7/2005. (III.1.) NKÖM számú rendelet, 75171/1/2009/08.03.06. ikt. sz. határozat

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
BP PROPERTY DELTA Kft. "f.a."1124 Budapest, Csörsz u. 43.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 61.500.000,- EUR erejéig - MKB Bank Zrt., első zálogjogi ranghelyen 2. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 61.500.000,- EUR erejéig - OTP Bank Nyrt. első zálogjogi ranghelyen 3. Vételi jog 2014.12.17-ig - MKB Bank Zrt. 4. Vételi jog 2014.12.17-ig - OTP Bank Nyrt. 5. Vezetékjog - ELMŰ 6. Perindítás a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 32.G.44487/2014/5. sz. végzése alapján, felperes Belváros-Lipótváros Bp. Főv. V. ker. Önkormányzat

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyakat a felszámolóval történt előzetes időpont-egyeztetést követően lehet megtekinteni 2017. január 3-én kedden és január 10-én kedden 10:00 és 11:00 óra között (Tel.: 06-20/9358-359).

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötést követő 8 munkanapon belül a felszámoló Trend Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10516029-49020029 számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba vételéről a vevőnek saját maga kell gondoskodnia, melynek költsége és kockázata a vevőt terheli, tekintettel arra, hogy a felszámoló nincs az ingatlan birtokában.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező, kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: - a pályázó adatait, jogi személy esetében: név, székhely, adószám, cégjegyzékszám, postacím, telefonszám, e-mail cím, eljáró személy adatai, esetlegesen meghatalmazás, természetes személy esetében: név, lakcím, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, személyi szám, telefonszám, e-mail cím), - a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - a vagyontárgy vételára melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet, a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF), - a fizetés módja és ütemezése, - egy hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén, - egyéni vállalkozó esetén, közjegyző által hitelesített vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi másolati példányának csatolása vagy annak a jogszabályoknak megfelelő igazolása, - kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat, - nyilatkozat arról, hogy a részletes pályázati felhívást és feltételeket a pályázó megismerte, és annak tartalmát elfogadja. A pályázatok értékelésére a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti a az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő ás záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén feljegyzett peres eljárás a jelen pályázati eljárást megelőző értékesítési eljárás eredményeképpen megkötött adásvételi szerződés érvénytelenségének megállapítására irányult. Ezen peres eljárásban a Fővárosi Ítélőtábla 11.Gf.40.154/2016/5. sz. részítéletével a jogügylet érvénytelenségét jogerősen megállapította, az érvénytelenség jogkövetkezményének levonására előterjesztett kereset tárgyában az első fokú bíróságot az eljárás folytatására utasította. A Kúria Gfv. VII.30.616/2016/18. sz. ítéletével a fenti részítéletet közbenső ítéletnek tekintette és a per fő tárgya tekintetében hatályában fenntartotta.

A fenti jogerős rész- és közbenső ítéletre figyelemmel a szerződő felek az eredeti állapotot egymás között helyreállították, az ingatlan tulajdoni lapjáról a tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye törlésre került, a feljegyzett perindítás tényének törlésére a fenti részben megismételt peres eljárás jogerős lezárásával kerülhet sor.
Az értékesítésre kerülő ingatlan birtokba vételéről a vevőnek saját maga kell gondoskodnia, melynek költsége és kockázata a vevőt terheli. A pályázó a megadott határidőn belül köteles az adásvételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd által ellenjegyzett okiratban megkötni. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli, ide értve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját, amelynek összege a vételár 1,5 %-a + áfa, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni. Felhívjuk az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a Trend Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékát, mely a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett ajánlati biztosíték összegét a nem nyertes pályázónak az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszafizeti, melyre kamatot nem térít. A nyilvános pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló megfelelő ajánlat hiányában az eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P619820/tetelek.pdf

Licitnapló

2017. 02. 23. | 08:32 || A pályázat érvénytelenítve lett.

2017. 01. 16. | 09:00 || A pályázat véget ért.

2016. 12. 30. | 09:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P619820F1 kommentje:

    Tisztelt Kiíró ! Az adatok alapján ez egy forgalomképtelen telek. Üdvözlettel