Eljárás részletei

Budapest II. kerület belterület 13870 hrsz.-ú, természetben 1020 Budapest, Fő utca 66. sz. alatt található 3071 m2 területű 2823/3071 tulajdoni hányadú kivett lakóház, irodaház, udvar
1 tétel

Pályázat - a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége „f.a” "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: A megajánlott vételár nagyságára tekintettel új pályázati felhívást kívánunk közzétenni.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Budapest II. kerület belterület 13870 hrsz.-ú, természetben 1020 Budapest, Fő utca 66. sz. alatt található 3071 m2 területű 2823/3071 tulajdoni hányadú kivett lakóház, irodaház, udvar megnevezésű ingatlant (társasház bejegyzése iránti kérelem - folyamatban)
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2016.12.23 - 00:00
2017.01.13 - 00:00
Nettó 1 570 000 000 Ft
Nettó — Ft
4. Fpk. 01-12-012221
P610828

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1097 Budapest, Könyves Kálmám körút 12-14..
Cégjegyzékszám:
01-09-994411

Adós adatai

Cégnév:
a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége „f.a” "f.a."
Székhely:
1055 Budapest, Kossuth tér 6-8..
Cégjegyzékszám:
13.PK. 60.431/1989.

Dokumentumok

2017.01.27 - 13:06
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4. Fpk. 01-12-012221 ügyszámú nyilvános pályázat, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmám körút 12-14.., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmám körút 12-14..) felszámoló által a MTESZ „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13.PK. 60.431/1989., székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
A megajánlott vételár nagyságára tekintettel új pályázati felhívást kívánunk közzétenni.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2017.01.13 - 00:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4. Fpk. 01-12-012221 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. január 13. 00 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmám körút 12-14.., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmám körút 12-14..) felszámoló által a MTESZ „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13.PK. 60.431/1989., székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2016.12.23 - 00:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4. Fpk. 01-12-012221 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. december 23. 00 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmám körút 12-14.., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmám körút 12-14..) felszámoló által a MTESZ „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13.PK. 60.431/1989., székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P610828.
2016.12.09 - 09:15
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmám körút 12-14.., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmám körút 12-14..), mint a(z) MTESZ „f.a” (cégjegyzékszám: 13.PK. 60.431/1989., székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8..) Fővárosi Törvényszék 4. Fpk. 01-12-012221/15.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. december 8. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P610828
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2016. december 23. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. január 13. 00 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 35 700 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz összegét a pályázat benyújtásának határidejéig kell megfizetni a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége f.a. 10104569-37216200-01003005 számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. A bánatpénz-fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha bánatpénz a beérkezési határidőig az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül. E körben a pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest II. kerület belterület 13870 hrsz.-ú, természetben 1020 Budapest, Fő utca 66. sz. alatt található 3071 m2 területű 2823/3071 tulajdoni hányadú kivett lakóház, irodaház, udvar megnevezésű ingatlant (társasház bejegyzése iránti kérelem - folyamatban)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 570 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, irodaház, udvar

Típus:
lakás
Területe:
3 071 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
2823/3071

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
13870
Ingatlan postai címe:
1055 Budapest, Kossuth tér 6-8..
Művelési ág:
kivett lakóház, irodaház, udvar
Területnagyság:
3 071 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, irodaház, udvar
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
Az ingatlan a tulajdoni lap I. részében feltüntetett régészeti és történeti jelentőségű védett terület, műemlék.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
lásd a csatolt tulajdoni lap szerint

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A tulajdoni lap III. részében a következő tények és a következő jogok vannak bejegyezve: elidegenítési és terhelési tilalom, végrehajtási jog, jelzálogjog,

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingatlanról készített fényképek az EÉR rendszerben megtekinthetők. Az értékesítésre kerülő ingatlan 2017. január 5-én csütörtökön 10.00-12.00 közötti időpontban tekinthető meg. Egyéb tájékoztatásra az EER rendszerben feltett kérdés – válasz formájában van mód.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége f.a. 10104569-37216200-01003005 számú bankszámlájára átutalással a szerződésben rögzített határidőre. A vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül átutalással esedékes. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással az ajánlati biztosíték összegén túl nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre a pályázat EÉR rendszerben történt nyilvános eredményhirdetést követően a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelően és a 17/2014. (II.3) Korm.rendelet 6. § (1) b. pontja szerinti jutalék megfizetését követően a vevő költségére 45 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: : A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell: - az ajánlattevő azonosítására alkalmas adatokat (név, cím, társaság esetén hatályos cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő/k/ aláírási címpéldánya) - az ajánlott nettó vételárat, - a fizetés módját, ütemezését és határidejét, - pályázó kötelezettségvállalását, hogy sikeres pályázat esetén az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül adásvételi szerződést köt, illetve pályázati ajánlatában vállalt határidőre a vételárat megfizeti, - nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról - a vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetésének igazolását, - nyilatkozatot, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, - nyilatkozatot, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri. - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett ingatlant a pályázó megtekintette, annak állapotát megismerte, - nyilatkozatot arról, hogy lemond az eladóval szembeni minden nemű kellékszavatossági, garanciális igény érvényesítéséről. - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a vállalt fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó elállhat a szerződéstől, és a pályázó elveszti az ajánlati biztosítékot. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázati ajánlatokat a felszámoló a pályázat benyújtási határidőt követő 20 napon belül bírálja el. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyja az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. Az ajánlatok közül előnyt élvez az, aki a megajánlott vételárat rövidebb határidőn belül vállalja megfizetni. A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvános pályázati felhívás szerinti nettó ajánlati árat el nem érő érvényes pályázatot benyújtó pályázók között ártárgyalást tartson. Az EER rendszeren lebonyolított ártárgyalást követően, amennyiben a legmagasabb licitárat tevő ajánlata nem éri el a pályázati kiírás szerinti ajánlati árat, a felszámoló dönthet az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról. Amennyiben az érvényes ajánlatok között azonos értékű található (a legmagasabb ajánlati árat követő ajánlati ár annak 90%-át eléri) közöttük a felszámoló köteles ártárgyalást tartani. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő- a kiírás szerinti ajánlati árat el nem érő - ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható. Az adásvételi szerződés alapján a vételár megfizetése átutalással a szerződésben rögzített határidőre egy összegben történik.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgy értékesítésére az áfa tv. 142. § (1) bekezdés pontjai alapján – amennyiben a vevő adóalany - a fordított adózás szabályai vonatkoznak. A felszámolási eljárásban ezt megelőzően adott ingatlanra egy esetben jelent meg hirdetmény. Felhívjuk az elővásárlásra jogosult(ak)at, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak, melyet a Cstv. előírásai szerint gyakorolhatnak. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló 10 napot biztosít.


A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P610828/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2017.01.12 - 23:13P610828F2 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Az elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozatok a Miniszterelnökségtől (mely 2017.01.01.-től, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ jogutódja), a Fővárosi és a II. Kerületi Önkormányzattól a pályázat kiírásában nem voltak fellelhetőek. Továbbá a műemléki védettség teljeskörű részletezéséről, és arról a tényről, hogy a TELEK KIEMELTEN VÉDETT RÉGÉSZETI TERÜLETEN fekszik, valamint az ingatlan elvi építési engedélyéről sem volt információ a kiírásban. Tekintettel arra, hogy a pályázat szempontjából az ajánlati árat jelentős mértékben befolyásoló tényezők ezért kérjük, hogy a Tisztelt Felszámoló részletes írásbeli tájékoztatást nyújtson minden pályázó részére. Egyúttal a kiírás ellentmondásaira, hiányosságaira tekintettel kérjük, hogy a Felszámoló intézkedjen a pályázat felfüggesztéséről, illetve új teljeskörű, minden feltételt tartalmazó pályázat kiírásáról. Ellenkező esetben jogi úton fogunk érvényt szerezni panaszunknak.Tisztelettel

2017.01.10 - 13:18P610828F1 kommentje

Tisztelt Felszámolóbiztos ! Nagyon szépen köszönjük szíves megértését, segítségét a megtekintés kapcsán. Tisztelettel:

2017.01.09 - 15:34P610828F2 kommentje

Tisztelt Felszámolóbiztos! Cégünknél lévő szabadságolások miatt mérnök kollégáink nem tudták megtekinteni az épületet a meghirdetett időpontban. Kérem tegyék lehetővé, hogy 01.11.én 8 00 tól meg tudjuk tekinteni az épületet. Köszönettel, Groll Róbert

2017.01.10 - 13:11Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Holnapi napon, 2017. január 11-én szerdán 10-12 óra között van mód az ingatlan megtekintésére. Tisztelettel:

2017.01.09 - 13:14P610828F1 kommentje

Tisztelt Felszámolóbiztos ! Sajnos a meghirdetett bejárás alkalmával (külföldi tartózkodás) miatt nem állt módunkban megtekinteni az ingatlant, vételi szándékunk komoly és ezúton kérjük az Ön vagy munkatársa szíves segítségét egy újabb bejárás biztosítására 01.11-dikén szerdán, 10.00 órai időpontban. Segítségét és megértését köszönjük, tisztelettel: Érdeklődő

2017.01.10 - 13:11Értékesítő kommentje

Holnapi napon, 2017. január 11-én szerdán 10-12 óra között van mód az ingatlan megtekintésére. Tisztelettel:

Tételek 1 db (1)

kivett lakóház, irodaház, udvar
1.) Budapest II. kerület belterület 13870 hrsz.-ú, természetben 1020 Budapest, Fő utca 66. sz. alatt található 3071 m2 területű 2823/3071 tulajdoni ...
Település:
Budapest
Típus:
Lakás
Terület:
3071 m2
Állapot:
Felújítandó
Tehermentes:
Igen
Tulajdoni hányad:
2823/3071

Ismertető

Budapest II. kerület belterület 13870 hrsz.-ú, természetben 1020 Budapest, Fő utca 66. sz. alatt található 3071 m2 területű 2823/3071 tulajdoni hányadú kivett lakóház, irodaház, udvar megnevezésű ingatlant (társasház bejegyzése iránti kérelem - folyamatban)
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2016.12.23 - 00:00
2017.01.13 - 00:00
Nettó 1 570 000 000 Ft
Nettó — Ft
4. Fpk. 01-12-012221
P610828

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1097 Budapest, Könyves Kálmám körút 12-14..
Cégjegyzékszám:
01-09-994411

Adós adatai

Cégnév:
a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége „f.a” "f.a."
Székhely:
1055 Budapest, Kossuth tér 6-8..
Cégjegyzékszám:
13.PK. 60.431/1989.

Dokumentumok

2017.01.27 - 13:06
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4. Fpk. 01-12-012221 ügyszámú nyilvános pályázat, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmám körút 12-14.., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmám körút 12-14..) felszámoló által a MTESZ „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13.PK. 60.431/1989., székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
A megajánlott vételár nagyságára tekintettel új pályázati felhívást kívánunk közzétenni.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2017.01.13 - 00:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4. Fpk. 01-12-012221 ügyszámú nyilvános pályázat 2017. január 13. 00 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmám körút 12-14.., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmám körút 12-14..) felszámoló által a MTESZ „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13.PK. 60.431/1989., székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2016.12.23 - 00:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4. Fpk. 01-12-012221 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. december 23. 00 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmám körút 12-14.., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmám körút 12-14..) felszámoló által a MTESZ „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13.PK. 60.431/1989., székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P610828.
2016.12.09 - 09:15
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmám körút 12-14.., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmám körút 12-14..), mint a(z) MTESZ „f.a” (cégjegyzékszám: 13.PK. 60.431/1989., székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8..) Fővárosi Törvényszék 4. Fpk. 01-12-012221/15.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. december 8. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P610828
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2016. december 23. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. január 13. 00 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 35 700 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz összegét a pályázat benyújtásának határidejéig kell megfizetni a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége f.a. 10104569-37216200-01003005 számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. A bánatpénz-fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha bánatpénz a beérkezési határidőig az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül. E körben a pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest II. kerület belterület 13870 hrsz.-ú, természetben 1020 Budapest, Fő utca 66. sz. alatt található 3071 m2 területű 2823/3071 tulajdoni hányadú kivett lakóház, irodaház, udvar megnevezésű ingatlant (társasház bejegyzése iránti kérelem - folyamatban)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 570 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, irodaház, udvar

Típus:
lakás
Területe:
3 071 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
2823/3071

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
13870
Ingatlan postai címe:
1055 Budapest, Kossuth tér 6-8..
Művelési ág:
kivett lakóház, irodaház, udvar
Területnagyság:
3 071 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, irodaház, udvar
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
Az ingatlan a tulajdoni lap I. részében feltüntetett régészeti és történeti jelentőségű védett terület, műemlék.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
lásd a csatolt tulajdoni lap szerint

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A tulajdoni lap III. részében a következő tények és a következő jogok vannak bejegyezve: elidegenítési és terhelési tilalom, végrehajtási jog, jelzálogjog,

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingatlanról készített fényképek az EÉR rendszerben megtekinthetők. Az értékesítésre kerülő ingatlan 2017. január 5-én csütörtökön 10.00-12.00 közötti időpontban tekinthető meg. Egyéb tájékoztatásra az EER rendszerben feltett kérdés – válasz formájában van mód.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége f.a. 10104569-37216200-01003005 számú bankszámlájára átutalással a szerződésben rögzített határidőre. A vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül átutalással esedékes. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással az ajánlati biztosíték összegén túl nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre a pályázat EÉR rendszerben történt nyilvános eredményhirdetést követően a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelően és a 17/2014. (II.3) Korm.rendelet 6. § (1) b. pontja szerinti jutalék megfizetését követően a vevő költségére 45 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: : A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell: - az ajánlattevő azonosítására alkalmas adatokat (név, cím, társaság esetén hatályos cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő/k/ aláírási címpéldánya) - az ajánlott nettó vételárat, - a fizetés módját, ütemezését és határidejét, - pályázó kötelezettségvállalását, hogy sikeres pályázat esetén az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül adásvételi szerződést köt, illetve pályázati ajánlatában vállalt határidőre a vételárat megfizeti, - nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról - a vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetésének igazolását, - nyilatkozatot, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, - nyilatkozatot, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri. - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett ingatlant a pályázó megtekintette, annak állapotát megismerte, - nyilatkozatot arról, hogy lemond az eladóval szembeni minden nemű kellékszavatossági, garanciális igény érvényesítéséről. - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a vállalt fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó elállhat a szerződéstől, és a pályázó elveszti az ajánlati biztosítékot. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázati ajánlatokat a felszámoló a pályázat benyújtási határidőt követő 20 napon belül bírálja el. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyja az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. Az ajánlatok közül előnyt élvez az, aki a megajánlott vételárat rövidebb határidőn belül vállalja megfizetni. A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvános pályázati felhívás szerinti nettó ajánlati árat el nem érő érvényes pályázatot benyújtó pályázók között ártárgyalást tartson. Az EER rendszeren lebonyolított ártárgyalást követően, amennyiben a legmagasabb licitárat tevő ajánlata nem éri el a pályázati kiírás szerinti ajánlati árat, a felszámoló dönthet az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról. Amennyiben az érvényes ajánlatok között azonos értékű található (a legmagasabb ajánlati árat követő ajánlati ár annak 90%-át eléri) közöttük a felszámoló köteles ártárgyalást tartani. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő- a kiírás szerinti ajánlati árat el nem érő - ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható. Az adásvételi szerződés alapján a vételár megfizetése átutalással a szerződésben rögzített határidőre egy összegben történik.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgy értékesítésére az áfa tv. 142. § (1) bekezdés pontjai alapján – amennyiben a vevő adóalany - a fordított adózás szabályai vonatkoznak. A felszámolási eljárásban ezt megelőzően adott ingatlanra egy esetben jelent meg hirdetmény. Felhívjuk az elővásárlásra jogosult(ak)at, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak, melyet a Cstv. előírásai szerint gyakorolhatnak. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a felszámoló 10 napot biztosít.


A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P610828/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2017.01.12 - 23:13P610828F2 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Az elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozatok a Miniszterelnökségtől (mely 2017.01.01.-től, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ jogutódja), a Fővárosi és a II. Kerületi Önkormányzattól a pályázat kiírásában nem voltak fellelhetőek. Továbbá a műemléki védettség teljeskörű részletezéséről, és arról a tényről, hogy a TELEK KIEMELTEN VÉDETT RÉGÉSZETI TERÜLETEN fekszik, valamint az ingatlan elvi építési engedélyéről sem volt információ a kiírásban. Tekintettel arra, hogy a pályázat szempontjából az ajánlati árat jelentős mértékben befolyásoló tényezők ezért kérjük, hogy a Tisztelt Felszámoló részletes írásbeli tájékoztatást nyújtson minden pályázó részére. Egyúttal a kiírás ellentmondásaira, hiányosságaira tekintettel kérjük, hogy a Felszámoló intézkedjen a pályázat felfüggesztéséről, illetve új teljeskörű, minden feltételt tartalmazó pályázat kiírásáról. Ellenkező esetben jogi úton fogunk érvényt szerezni panaszunknak.Tisztelettel

2017.01.10 - 13:18P610828F1 kommentje

Tisztelt Felszámolóbiztos ! Nagyon szépen köszönjük szíves megértését, segítségét a megtekintés kapcsán. Tisztelettel:

2017.01.09 - 15:34P610828F2 kommentje

Tisztelt Felszámolóbiztos! Cégünknél lévő szabadságolások miatt mérnök kollégáink nem tudták megtekinteni az épületet a meghirdetett időpontban. Kérem tegyék lehetővé, hogy 01.11.én 8 00 tól meg tudjuk tekinteni az épületet. Köszönettel, Groll Róbert

2017.01.10 - 13:11Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Holnapi napon, 2017. január 11-én szerdán 10-12 óra között van mód az ingatlan megtekintésére. Tisztelettel:

2017.01.09 - 13:14P610828F1 kommentje

Tisztelt Felszámolóbiztos ! Sajnos a meghirdetett bejárás alkalmával (külföldi tartózkodás) miatt nem állt módunkban megtekinteni az ingatlant, vételi szándékunk komoly és ezúton kérjük az Ön vagy munkatársa szíves segítségét egy újabb bejárás biztosítására 01.11-dikén szerdán, 10.00 órai időpontban. Segítségét és megértését köszönjük, tisztelettel: Érdeklődő

2017.01.10 - 13:11Értékesítő kommentje

Holnapi napon, 2017. január 11-én szerdán 10-12 óra között van mód az ingatlan megtekintésére. Tisztelettel: