Eljárás részletei

Eljárás tétel kép

Biatorbágyi ingatlan

1 tétel

Pályázat - BalDa Konstrukt Beruházó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: a működtetőt megillető 1% jutalék megfizetésének igazolása nem történt meg
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás A pályázati kiírás szerinti a felszámoló a második érvényes ajánlatot tett pályázót a szerződéskötés érdekében az EÉR rendszeren keresztül kiértesítette, azonban a szerződéskötésre nyitva álló 30 napos határidőn belül a pályázó sem a működtetőt megillető 1 % jutalékot nem fizette meg, sem az adásvételi szerződést nem kötötte meg.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN