Eljárás részletei

Kivett benzinkút, épület
1 tétel

Pályázat - Pogány Aero Travel Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: A kiírt pályázatra egyenlet ajánlat sem érkezett.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Nádasd belterület, 807/1 hrsz. alatt, kivett benzinkút, épület megnevezésű, 494 m2 területű ingatlan.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.11 - 08:00
2015.06.26 - 08:00
Nettó 11 200 000 Ft
Nettó — Ft
13.Fpk.01-12-012722
P34822

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
SONTEN Pénzügyi és Befektetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1036 Budapest, Perc utca 8..
Cégjegyzékszám:
02-09-061086

Adós adatai

Cégnév:
Pogány Aero Travel Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. "f.a."
Székhely:
1063 Budapest, Munkácsy M. utca 29.. IV. em. 2.
Cégjegyzékszám:
01-09-937062

Dokumentumok

2015.07.13 - 10:40
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 13.Fpk.01-12-012722 ügyszámú nyilvános pályázat, a Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..) felszámoló által a Pogány Aero Travel Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-937062, székhely: 1063 Budapest, Munkácsy M. utca 29.. IV. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A kiírt pályázatra egyenlet ajánlat sem érkezett.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.26 - 08:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 13.Fpk.01-12-012722 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 26. 08 óra 00 perckor, a Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..) felszámoló által a Pogány Aero Travel Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-937062, székhely: 1063 Budapest, Munkácsy M. utca 29.. IV. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.11 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 13.Fpk.01-12-012722 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 11. 08 óra 00 perckor, a Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..) felszámoló által a Pogány Aero Travel Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-937062, székhely: 1063 Budapest, Munkácsy M. utca 29.. IV. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P34822.
2015.06.10 - 18:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..), mint a(z) Pogány Aero Travel Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-937062, székhely: 1063 Budapest, Munkácsy M. utca 29.. IV. em. 2.) Fővárosi Törvényszék 13.Fpk.01-12-012722. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2014. június 4. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P34822
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 11. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 26. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 536 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati határidő lejártát megelőző munkanapig kell átutalni a Pogány Aero Travel Kft. „f.a.” UniCredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett 10918001-00000137-53790001 számú pénzforgalmi számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalás teljesítését igazoló bizonylatot az ajánlathoz mellékelni kell, ez az ajánlat érvényességének feltétele. Az ajánlati biztosíték nem kamatozik, nyertes pályázatoknál a vételárba beszámításra kerül, érvénytelen, vagy vesztes pályázat esetén pedig az eredményhirdetés napjától számított 8 napon belül visszafizetésre kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Nádasd belterület, 807/1 hrsz. alatt, kivett benzinkút, épület megnevezésű, 494 m2 területű ingatlan.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 11 200 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: nem működő benzinkút

Típus:
kivett benzinkút épület
Területe:
494 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
11 200 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Nádasd
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
494
Ingatlan postai címe:
9915 Nádasd, Petőfi utca 96..
Területnagyság:
494 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
nem működő benzinkút

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Jelzálogjog 280.000.000 Ft erejéig a SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET javára,- Végrehajtási jog 70.073.844 Ft és járulékai erejéig a NAV Kelet-budapesti Adóigazgatósága javára.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást ad Liptákné Tusz Mariann felszámolóbiztos, az EÉR felületén. Az értékesítésre kerülő vagyonelemek a felszámolóval történt előzetes egyeztetést követően megtekinthetők a felszámolóbiztos, vagy az általa meghatalmazott személy jelenlétében. A felszámoló ezúton értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják. A felszámoló nyilatkozik, hogy jelen pályázat a 237/2009. (X.20.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően került kiírásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül a Pogány Aero Travel Kft. „f.a.” UniCredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett 10918001-00000137-53790001 számú pénzforgalmi számlájára banki átutalással kell megfizetni, beszámítás nem lehetséges.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A jelen nyilvános pályázati értékesítés tekintetében az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni a felszámoló által elfogadott feltételekkel a pályázati vevő kezdeményezésére

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokátruházás napja a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázónak vállalnia kell a pályázatban az üggyel kapcsolatban felmerülő összes költséget. Az irányár nem tartalmaz általános forgalmi adót, mivel az adós nem választott adókötelezettséget az általános szabályoktól eltérően, tehát az 1997. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés j) pontja szerinti adómentes értékesítés történik a pályázat keretében. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételára taz előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendel elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a SONTEN Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A pályázatok kötelező tartalma: a pályázó neve, címe, nem természetes személy esetén kapcsolattartó neve, telefonszám, megajánlott vételár, fizetési feltételek. Ajánlatában a pályázónak nyilatkoznia kell arra nézve, hogy az eredményhirdetést követő 15 napon belül vállalja az adás-vételi szerződés megkötését, továbbá azt, hogy ajánlatát 60 napig fenntartja. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül banki átutalással kell megfizetni, beszámítás nem lehetséges. A pályázatok kötelező mellékletei: természetes személy esetén a személyazonosító okmány számáról (személyi igazolvány és lakcímkártya, útlevél), és személyes adatairól szóló nyilatkozat, nem természetes személy esetén hatályos cégkivonat, illetve bírósági nyilvántartást igazoló okirat; aláírási címpéldány (aláírás minta), továbbá az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékelésénél egyedüli értékelési szempont az ajánlott vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34822/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

nem működő benzinkút
felújításra szoruló, régóta nem üzemel
Település:
Nádasd
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
kivett benzinkút épület
Terület:
494 m2
Állapot:
Felújítandó
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Nádasd belterület, 807/1 hrsz. alatt, kivett benzinkút, épület megnevezésű, 494 m2 területű ingatlan.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.11 - 08:00
2015.06.26 - 08:00
Nettó 11 200 000 Ft
Nettó — Ft
13.Fpk.01-12-012722
P34822

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
SONTEN Pénzügyi és Befektetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1036 Budapest, Perc utca 8..
Cégjegyzékszám:
02-09-061086

Adós adatai

Cégnév:
Pogány Aero Travel Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. "f.a."
Székhely:
1063 Budapest, Munkácsy M. utca 29.. IV. em. 2.
Cégjegyzékszám:
01-09-937062

Dokumentumok

2015.07.13 - 10:40
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 13.Fpk.01-12-012722 ügyszámú nyilvános pályázat, a Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..) felszámoló által a Pogány Aero Travel Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-937062, székhely: 1063 Budapest, Munkácsy M. utca 29.. IV. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A kiírt pályázatra egyenlet ajánlat sem érkezett.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.26 - 08:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 13.Fpk.01-12-012722 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 26. 08 óra 00 perckor, a Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..) felszámoló által a Pogány Aero Travel Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-937062, székhely: 1063 Budapest, Munkácsy M. utca 29.. IV. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.11 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 13.Fpk.01-12-012722 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 11. 08 óra 00 perckor, a Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..) felszámoló által a Pogány Aero Travel Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-937062, székhely: 1063 Budapest, Munkácsy M. utca 29.. IV. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P34822.
2015.06.10 - 18:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..), mint a(z) Pogány Aero Travel Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-937062, székhely: 1063 Budapest, Munkácsy M. utca 29.. IV. em. 2.) Fővárosi Törvényszék 13.Fpk.01-12-012722. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2014. június 4. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P34822
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 11. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 26. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 536 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati határidő lejártát megelőző munkanapig kell átutalni a Pogány Aero Travel Kft. „f.a.” UniCredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett 10918001-00000137-53790001 számú pénzforgalmi számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalás teljesítését igazoló bizonylatot az ajánlathoz mellékelni kell, ez az ajánlat érvényességének feltétele. Az ajánlati biztosíték nem kamatozik, nyertes pályázatoknál a vételárba beszámításra kerül, érvénytelen, vagy vesztes pályázat esetén pedig az eredményhirdetés napjától számított 8 napon belül visszafizetésre kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Nádasd belterület, 807/1 hrsz. alatt, kivett benzinkút, épület megnevezésű, 494 m2 területű ingatlan.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 11 200 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: nem működő benzinkút

Típus:
kivett benzinkút épület
Területe:
494 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
11 200 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Nádasd
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
494
Ingatlan postai címe:
9915 Nádasd, Petőfi utca 96..
Területnagyság:
494 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
nem működő benzinkút

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Jelzálogjog 280.000.000 Ft erejéig a SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET javára,- Végrehajtási jog 70.073.844 Ft és járulékai erejéig a NAV Kelet-budapesti Adóigazgatósága javára.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást ad Liptákné Tusz Mariann felszámolóbiztos, az EÉR felületén. Az értékesítésre kerülő vagyonelemek a felszámolóval történt előzetes egyeztetést követően megtekinthetők a felszámolóbiztos, vagy az általa meghatalmazott személy jelenlétében. A felszámoló ezúton értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják. A felszámoló nyilatkozik, hogy jelen pályázat a 237/2009. (X.20.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően került kiírásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül a Pogány Aero Travel Kft. „f.a.” UniCredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett 10918001-00000137-53790001 számú pénzforgalmi számlájára banki átutalással kell megfizetni, beszámítás nem lehetséges.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A jelen nyilvános pályázati értékesítés tekintetében az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni a felszámoló által elfogadott feltételekkel a pályázati vevő kezdeményezésére

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokátruházás napja a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázónak vállalnia kell a pályázatban az üggyel kapcsolatban felmerülő összes költséget. Az irányár nem tartalmaz általános forgalmi adót, mivel az adós nem választott adókötelezettséget az általános szabályoktól eltérően, tehát az 1997. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés j) pontja szerinti adómentes értékesítés történik a pályázat keretében. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételára taz előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendel elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a SONTEN Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A pályázatok kötelező tartalma: a pályázó neve, címe, nem természetes személy esetén kapcsolattartó neve, telefonszám, megajánlott vételár, fizetési feltételek. Ajánlatában a pályázónak nyilatkoznia kell arra nézve, hogy az eredményhirdetést követő 15 napon belül vállalja az adás-vételi szerződés megkötését, továbbá azt, hogy ajánlatát 60 napig fenntartja. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül banki átutalással kell megfizetni, beszámítás nem lehetséges. A pályázatok kötelező mellékletei: természetes személy esetén a személyazonosító okmány számáról (személyi igazolvány és lakcímkártya, útlevél), és személyes adatairól szóló nyilatkozat, nem természetes személy esetén hatályos cégkivonat, illetve bírósági nyilvántartást igazoló okirat; aláírási címpéldány (aláírás minta), továbbá az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékelésénél egyedüli értékelési szempont az ajánlott vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34822/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.