Eljárás részletei

BUGYI 1799 nm alapterületű ingatlan 1/1
1 tétel

Pályázat - IN-FO 3 Kft. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.06.30 - 18:00
A nyertes ár
Nettó 3 200 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Bugyi, belterület 955 hrsz.-ú – mely természetben 2347 Bugyi, Rádai utca 48.. szám alatt fekszik – „kivett lakóház, udvar” megnevezésű, 1799 nm alapterületű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.15 - 08:00
2015.06.30 - 18:00
Nettó 3 500 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 3 200 000 Ft
Fpk.08-14-000314
P34812

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ECONO-GROUP Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
8200 Veszprém, Viola utca 19..
Cégjegyzékszám:
19-09-516476

Adós adatai

Cégnév:
IN-FO 3 Kft. "f.a."
Székhely:
9097 Mezőörs, Hunyadi utca 8..
Cégjegyzékszám:
08-09-023184

Dokumentumok

2015.07.06 - 18:31
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a Fpk.08-14-000314 ügyszámú nyilvános pályázat, a Econo-Group Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 19.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Viola utca 19..) felszámoló által a IN-FO 3 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08-09-023184, székhely: 9097 Mezőörs, Hunyadi utca 8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 3 200 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P34812F4
Szerződéskötés dátuma: : Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.30 - 18:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) Fpk.08-14-000314 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 30. 18 óra 00 perckor, a Econo-Group Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 19.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Viola utca 19..) felszámoló által a IN-FO 3 Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 08-09-023184, székhely: 9097 Mezőörs, Hunyadi utca 8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.15 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a Fpk.08-14-000314 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 15. 08 óra 00 perckor, a Econo-Group Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 19.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Viola utca 19..) felszámoló által a IN-FO 3 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08-09-023184, székhely: 9097 Mezőörs, Hunyadi utca 8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P34812.
2015.05.29 - 08:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Econo-Group Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 19.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Viola utca 19..), mint a(z) IN-FO 3 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 08-09-023184, székhely: 9097 Mezőörs, Hunyadi utca 8..) Győri Törvényszék Fpk.08-14-000314/2.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P34812
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 15. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 30. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 175 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítéknak az IN-FO 3 Kft. „f.a.” Magnet Bank Zrt.-nél vezetett 16200010-10044867 számú bankszámlájára "ajánlati biztosíték" megjelöléssel jóváírásra kell kerülnie 2015. június 30. 18.00-ig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetése
feltétele a pályázaton történő részvételnek. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. Ha a pályázati eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Bugyi, belterület 955 hrsz.-ú – mely természetben 2347 Bugyi, Rádai utca 48.. szám alatt fekszik – „kivett lakóház, udvar” megnevezésű, 1799 nm alapterületű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar

Típus:
ház
Területe:
1 799 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
3 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Bugyi
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
955
Ingatlan postai címe:
2347 Bugyi, Rádai utca 48..
Művelési ág:
kivett lakóház, udvar
Területnagyság:
1 799 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
IN-FO 3 Kft. 9097 Mezőörs Hunyadi u. 8.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A tulajdoni lapon – III. rész 13. sorszám alatt tulajdonjog fenntartással történt eladás ténye került feljegyzésre, melynek jogosultja Márkus Orsolya Éva. A tulajdoni lapon – III. rész 14. sorszám alatt végrehajtási jog van feljegyezve a NAV Közép-Magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság Iratelőkészítő Főosztály (1106 Budapest Fehér út 10) javára 656.185 Ft és járuléka erejéig.A tulajdoni lapon – III. rész 17. sorszám alatt végrehajtási jog van feljegyezve a Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (1054 Budapest Széchenyi u. 2.) javára 23.306.909 Ft és járuléka erejéig.A tulajdoni lapon – III. rész 18. sorszám alatt végrehajtási jog van feljegyezve a NAV Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóság (8000 Székesfehérvár Mátyás király körút 8.) javára 23.963.094 Ft és járuléka erejéig.A tulajdoni lapon – III. rész 19. sorszám alatt végrehajtási jog van feljegyezve a DHK Hátralékkezelő és pénzügyi Szolgáltató Zrt.(1034 Budapest Szőlő u. 38-40.) javára 84.437 Ft és járuléka erejéig.A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanon fennálló végrehajtási jogok a vagyon értékesítésével megszűnnek a Cstv. 38.§-a alapján. Felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének feljegyzésének alapjául szolgáló adásvételi szerződéstől a felszámoló elállt, tekintettel arra, hogy a vevő a 2005.02.01. napján módosított szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségének szerződésszerűen nem tett eleget, így a vonatkozó adásvételi szerződés 9. pontja alapján a felszámoló elállt a szerződéstől, melyet a korábbi vevő nem vitatott.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlant jelenleg - jogcím nélküli használóként - a korábbi vevő édesapja lakja, a felszámoló nincs az ingatlan birtokában, az ezzel kapcsolatos eljárások a vevőt terhelik. Az ingatlan megtekinthető Weingartner Ákos (tel.: 06/20-508-9796) megbízottal történő előzetes időpont egyeztetést követően a pályázat benyújtásának végső határidejét megelőző hét pénteki napjáig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a vételárat a szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül, számla ellenében egy összegben az IN-FO Kft. Magnet Bank Zrt-nél vezetett 16200010-10044867 számú bankszámlájára történő átutalással megfizetni. A vételár megfizetésén kívül a vevőt az ingatlan-nyilvántartási díj terheli, melyet a szerződést készítő és ellenjegyző, felszámoló által meghatározott ügyvédnek köteles a vevő megfizetni a szerződéskötéssel egyidejűleg.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: : Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan átadására (birtokba és tulajdonba adása) a teljes vételár megfizetését követő 5(öt) napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5(öt) napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, továbbá tudomásulvételi nyilatkozatot arra az esetre, ha a vételár megfizetésére nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, úgy az eladó eláll a szerződéstől. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer a vételre jogot. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembe vételre.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C.§ (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékukról nyilatkozatot tesznek.
Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig beérkezetten írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják.
Amennyiben az elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár.

A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Ez esetben a felszámoló a vagyontárgyat újra meghirdeti.
Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el a Kúria Gfv. X.30.193/2011/4. számú határozatát figyelembe véve annak díját az értékesítés költségeként elszámolva.

A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.
A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34812/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.30 - 18:00
A pályázat véget ért
2015.06.15 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.06.01 - 23:52P34812F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Az ingatlant birtokba tudja adni, vagy lakottan értékesíti? Üdv Mészáros Roland

2015.06.02 - 16:23Értékesítő kommentje

Lakottan, birtokba adás csak jelképesen történik, annak költsége és feladata a vevőé.

Tételek 1 db (1)

kivett lakóház, udvar
Bugyi, belterület 955 hrsz.-ú – mely természetben 2347 Bugyi, Rádai utca 48.. szám alatt fekszik – „kivett lakóház, udvar” megnevezésű, 1799 nm alapte...
Település:
Bugyi
Típus:
Családi ház
Terület:
1799 m2
Állapot:
Felújítandó
Közművesített:
Részlegesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Bugyi, belterület 955 hrsz.-ú – mely természetben 2347 Bugyi, Rádai utca 48.. szám alatt fekszik – „kivett lakóház, udvar” megnevezésű, 1799 nm alapterületű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.15 - 08:00
2015.06.30 - 18:00
Nettó 3 500 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 3 200 000 Ft
Fpk.08-14-000314
P34812

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ECONO-GROUP Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
8200 Veszprém, Viola utca 19..
Cégjegyzékszám:
19-09-516476

Adós adatai

Cégnév:
IN-FO 3 Kft. "f.a."
Székhely:
9097 Mezőörs, Hunyadi utca 8..
Cégjegyzékszám:
08-09-023184

Dokumentumok

2015.07.06 - 18:31
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a Fpk.08-14-000314 ügyszámú nyilvános pályázat, a Econo-Group Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 19.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Viola utca 19..) felszámoló által a IN-FO 3 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08-09-023184, székhely: 9097 Mezőörs, Hunyadi utca 8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 3 200 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P34812F4
Szerződéskötés dátuma: : Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.30 - 18:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) Fpk.08-14-000314 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 30. 18 óra 00 perckor, a Econo-Group Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 19.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Viola utca 19..) felszámoló által a IN-FO 3 Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 08-09-023184, székhely: 9097 Mezőörs, Hunyadi utca 8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.15 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a Fpk.08-14-000314 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 15. 08 óra 00 perckor, a Econo-Group Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 19.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Viola utca 19..) felszámoló által a IN-FO 3 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08-09-023184, székhely: 9097 Mezőörs, Hunyadi utca 8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P34812.
2015.05.29 - 08:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Econo-Group Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 19.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Viola utca 19..), mint a(z) IN-FO 3 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 08-09-023184, székhely: 9097 Mezőörs, Hunyadi utca 8..) Győri Törvényszék Fpk.08-14-000314/2.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P34812
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 15. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 30. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 175 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítéknak az IN-FO 3 Kft. „f.a.” Magnet Bank Zrt.-nél vezetett 16200010-10044867 számú bankszámlájára "ajánlati biztosíték" megjelöléssel jóváírásra kell kerülnie 2015. június 30. 18.00-ig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetése
feltétele a pályázaton történő részvételnek. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. Ha a pályázati eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Bugyi, belterület 955 hrsz.-ú – mely természetben 2347 Bugyi, Rádai utca 48.. szám alatt fekszik – „kivett lakóház, udvar” megnevezésű, 1799 nm alapterületű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar

Típus:
ház
Területe:
1 799 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
3 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Bugyi
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
955
Ingatlan postai címe:
2347 Bugyi, Rádai utca 48..
Művelési ág:
kivett lakóház, udvar
Területnagyság:
1 799 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
IN-FO 3 Kft. 9097 Mezőörs Hunyadi u. 8.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A tulajdoni lapon – III. rész 13. sorszám alatt tulajdonjog fenntartással történt eladás ténye került feljegyzésre, melynek jogosultja Márkus Orsolya Éva. A tulajdoni lapon – III. rész 14. sorszám alatt végrehajtási jog van feljegyezve a NAV Közép-Magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság Iratelőkészítő Főosztály (1106 Budapest Fehér út 10) javára 656.185 Ft és járuléka erejéig.A tulajdoni lapon – III. rész 17. sorszám alatt végrehajtási jog van feljegyezve a Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési hivatal (1054 Budapest Széchenyi u. 2.) javára 23.306.909 Ft és járuléka erejéig.A tulajdoni lapon – III. rész 18. sorszám alatt végrehajtási jog van feljegyezve a NAV Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóság (8000 Székesfehérvár Mátyás király körút 8.) javára 23.963.094 Ft és járuléka erejéig.A tulajdoni lapon – III. rész 19. sorszám alatt végrehajtási jog van feljegyezve a DHK Hátralékkezelő és pénzügyi Szolgáltató Zrt.(1034 Budapest Szőlő u. 38-40.) javára 84.437 Ft és járuléka erejéig.A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanon fennálló végrehajtási jogok a vagyon értékesítésével megszűnnek a Cstv. 38.§-a alapján. Felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének feljegyzésének alapjául szolgáló adásvételi szerződéstől a felszámoló elállt, tekintettel arra, hogy a vevő a 2005.02.01. napján módosított szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségének szerződésszerűen nem tett eleget, így a vonatkozó adásvételi szerződés 9. pontja alapján a felszámoló elállt a szerződéstől, melyet a korábbi vevő nem vitatott.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlant jelenleg - jogcím nélküli használóként - a korábbi vevő édesapja lakja, a felszámoló nincs az ingatlan birtokában, az ezzel kapcsolatos eljárások a vevőt terhelik. Az ingatlan megtekinthető Weingartner Ákos (tel.: 06/20-508-9796) megbízottal történő előzetes időpont egyeztetést követően a pályázat benyújtásának végső határidejét megelőző hét pénteki napjáig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a vételárat a szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül, számla ellenében egy összegben az IN-FO Kft. Magnet Bank Zrt-nél vezetett 16200010-10044867 számú bankszámlájára történő átutalással megfizetni. A vételár megfizetésén kívül a vevőt az ingatlan-nyilvántartási díj terheli, melyet a szerződést készítő és ellenjegyző, felszámoló által meghatározott ügyvédnek köteles a vevő megfizetni a szerződéskötéssel egyidejűleg.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: : Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan átadására (birtokba és tulajdonba adása) a teljes vételár megfizetését követő 5(öt) napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5(öt) napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, továbbá tudomásulvételi nyilatkozatot arra az esetre, ha a vételár megfizetésére nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, úgy az eladó eláll a szerződéstől. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer a vételre jogot. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembe vételre.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C.§ (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékukról nyilatkozatot tesznek.
Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig beérkezetten írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják.
Amennyiben az elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár.

A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Ez esetben a felszámoló a vagyontárgyat újra meghirdeti.
Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el a Kúria Gfv. X.30.193/2011/4. számú határozatát figyelembe véve annak díját az értékesítés költségeként elszámolva.

A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.
A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34812/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.30 - 18:00
A pályázat véget ért
2015.06.15 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.06.01 - 23:52P34812F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Az ingatlant birtokba tudja adni, vagy lakottan értékesíti? Üdv Mészáros Roland

2015.06.02 - 16:23Értékesítő kommentje

Lakottan, birtokba adás csak jelképesen történik, annak költsége és feladata a vevőé.