Eljárás részletei

Teremgarázs ingatlan
0 tétel

Pályázat - VELARINVEST Építőipari Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő egyéb okból mellőzi a megismételt értékesítést.
Indoklás: A felszámolási eljárást le kell zárni.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Adós tulajdonában álló Budapesti 3. számú Körzeti Földhivatalnál 32360/2/A/97. hrsz.-ú, természetben 1143 Budapest, Gizella út 27. társasház 23. számú teremgarázs ingatlanának 3000/264000-ed tulajdoni hányadát az alapító az alapító okirat szerint hozzá tartozó közös tulajdoni hányaddal együtt. Az összesen 5 db garázs ingatlan használatához 2 db 313/23D és 1 db 313/23E típusú parkológép kiegészítő berendezéseket szükséges az eredményes pályázati ajánlat esetén az ingatlan(ok) vevő(i)nek beszerezni és üzembe helyeztetni, mely beruházás együttes költsége 24.930 EUR+ÁFA. Ennek költségeit az ajánlattevő pályázónak kell vállalnia, az adós társaság a berendezések beszerzését nem vállalja és nem közvetíti, csak az ingatlan tulajdonjogát értékesítjük annak jelenlegi állapotában. A tulajdoni lap III. részében az ingatlant terhelő jogok és tények nincsenek feljegyezve.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.07 - 18:00
2015.05.22 - 18:00
Nettó 300 000 Ft
Nettó — Ft
14.Fpk.01-10-010403
P34676

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
SONTEN Pénzügyi és Befektetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1036 Budapest, Perc utca 8..
Cégjegyzékszám:
02-09-061086

Adós adatai

Cégnév:
VELARINVEST Építőipari Kft. "f.a."
Székhely:
1143 Budapest, Gizella út 27.
Cégjegyzékszám:
01-09-707822

Dokumentumok

2015.08.03 - 12:18
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 14.Fpk.01-10-010403 ügyszámú nyilvános pályázat, a Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..) felszámoló által a VELARINVEST Építőipari Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-707822, székhely: 1143 Budapest, Gizella út 27.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A felszámolási eljárást le kell zárni.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.05.22 - 18:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 14.Fpk.01-10-010403 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 22. 18 óra 00 perckor, a Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..) felszámoló által a VELARINVEST Építőipari Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-707822, székhely: 1143 Budapest, Gizella út 27.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.07 - 18:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 14.Fpk.01-10-010403 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 7. 18 óra 00 perckor, a Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..) felszámoló által a VELARINVEST Építőipari Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-707822, székhely: 1143 Budapest, Gizella út 27.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P34676.
2015.05.07 - 17:25
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..), mint a(z) VELARINVEST Építőipari Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-707822, székhely: 1143 Budapest, Gizella út 27.) Fővárosi Törvényszék 14.Fpk.01-10-010403/14. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P34676
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 7. 18 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 22. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 15 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati határidő lejártát megelőző munkanapig kell átutalni a VELARINVEST Építőipari Kft. „f.a.” 10918001-00000012-32530006 számú pénzforgalmi számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalás teljesítését igazoló bizonylatot az ajánlathoz mellékelni kell, ez az ajánlat érvényességének feltétele. Az ajánlati biztosíték nem kamatozik, nyertes pályázatoknál a vételárba beszámításra kerül, érvénytelen, vagy vesztes pályázat esetén pedig az eredményhirdetés napjától számított 8 napon belül visszafizetésre kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Adós tulajdonában álló Budapesti 3. számú Körzeti Földhivatalnál 32360/2/A/97. hrsz.-ú, természetben 1143 Budapest, Gizella út 27. társasház 23. számú teremgarázs ingatlanának 3000/264000-ed tulajdoni hányadát az alapító az alapító okirat szerint hozzá tartozó közös tulajdoni hányaddal együtt. Az összesen 5 db garázs ingatlan használatához 2 db 313/23D és 1 db 313/23E típusú parkológép kiegészítő berendezéseket szükséges az eredményes pályázati ajánlat esetén az ingatlan(ok) vevő(i)nek beszerezni és üzembe helyeztetni, mely beruházás együttes költsége 24.930 EUR+ÁFA. Ennek költségeit az ajánlattevő pályázónak kell vállalnia, az adós társaság a berendezések beszerzését nem vállalja és nem közvetíti, csak az ingatlan tulajdonjogát értékesítjük annak jelenlegi állapotában. A tulajdoni lap III. részében az ingatlant terhelő jogok és tények nincsenek feljegyezve.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 300 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást ad Gellén István felszámolóbiztos, az EÉR felületén. Az értékesítésre kerülő vagyonelemek a felszámolóval történt előzetes egyeztetést követően megtekinthetők a felszámolóbiztos, vagy az általa meghatalmazott személy jelenlétében. A felszámoló ezúton értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják. A felszámoló nyilatkozik, hogy jelen pályázat a 237/2009. (X.20.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően került kiírásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül a VELARINVEST Építőipari Kft. „f.a.” 10918001-00000012-32530006 számú pénzforgalmi számlájára banki átutalással kell megfizetni, beszámítás nem lehetséges.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A jelen nyilvános pályázati értékesítés tekintetében az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni a felszámoló által elfogadott feltételekkel a pályázati vevő kezdeményezésére. Pályázók ajánlatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy az adás-vételi szerződést - a felszámolási eljárások sajátosságaira való tekintettel - a felszámoló által kijelölt ügyvéd készíti el, akinek a munkadíja a vételár 1%-a (minimum

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokátruházás napja a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázónak vállalnia kell a pályázatban az üggyel kapcsolatban felmerülő összes költséget. Az irányár nem tartalmaz általános forgalmi adót, mivel az adós nem választott adókötelezettséget az általános szabályoktól eltérően, tehát az 1997. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés j) pontja szerinti adómentes értékesítés történik a pályázat keretében. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a SONTEN Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A pályázatok kötelező tartalma: a pályázó neve, címe, nem természetes személy esetén kapcsolattartó neve, telefonszám, megajánlott vételár, fizetési feltételek. Ajánlatában a pályázónak nyilatkoznia kell arra nézve, hogy az eredményhirdetést követő 15 napon belül vállalja az adás-vételi szerződés megkötését, továbbá azt, hogy ajánlatát 60 napig fenntartja. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül banki átutalással kell megfizetni, beszámítás nem lehetséges. A pályázatok kötelező mellékletei: természetes személy esetén a személyazonosító okmány számáról (személyi igazolvány és lakcímkártya, útlevél), és személyes adatairól szóló nyilatkozat, nem természetes személy esetén hatályos cégkivonat, illetve bírósági nyilvántartást igazoló okirat; aláírási címpéldány (aláírás minta), továbbá az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékelésénél egyedüli értékelési szempont az ajánlott vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be, ideértve azt is, ha az irányár 70%-át el nem érő összegű ajánlatokat adtak be.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34676/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Adós tulajdonában álló Budapesti 3. számú Körzeti Földhivatalnál 32360/2/A/97. hrsz.-ú, természetben 1143 Budapest, Gizella út 27. társasház 23. számú teremgarázs ingatlanának 3000/264000-ed tulajdoni hányadát az alapító az alapító okirat szerint hozzá tartozó közös tulajdoni hányaddal együtt. Az összesen 5 db garázs ingatlan használatához 2 db 313/23D és 1 db 313/23E típusú parkológép kiegészítő berendezéseket szükséges az eredményes pályázati ajánlat esetén az ingatlan(ok) vevő(i)nek beszerezni és üzembe helyeztetni, mely beruházás együttes költsége 24.930 EUR+ÁFA. Ennek költségeit az ajánlattevő pályázónak kell vállalnia, az adós társaság a berendezések beszerzését nem vállalja és nem közvetíti, csak az ingatlan tulajdonjogát értékesítjük annak jelenlegi állapotában. A tulajdoni lap III. részében az ingatlant terhelő jogok és tények nincsenek feljegyezve.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.07 - 18:00
2015.05.22 - 18:00
Nettó 300 000 Ft
Nettó — Ft
14.Fpk.01-10-010403
P34676

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
SONTEN Pénzügyi és Befektetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1036 Budapest, Perc utca 8..
Cégjegyzékszám:
02-09-061086

Adós adatai

Cégnév:
VELARINVEST Építőipari Kft. "f.a."
Székhely:
1143 Budapest, Gizella út 27.
Cégjegyzékszám:
01-09-707822

Dokumentumok

2015.08.03 - 12:18
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 14.Fpk.01-10-010403 ügyszámú nyilvános pályázat, a Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..) felszámoló által a VELARINVEST Építőipari Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-707822, székhely: 1143 Budapest, Gizella út 27.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A felszámolási eljárást le kell zárni.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.05.22 - 18:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 14.Fpk.01-10-010403 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 22. 18 óra 00 perckor, a Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..) felszámoló által a VELARINVEST Építőipari Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-707822, székhely: 1143 Budapest, Gizella út 27.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.07 - 18:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 14.Fpk.01-10-010403 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 7. 18 óra 00 perckor, a Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..) felszámoló által a VELARINVEST Építőipari Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-707822, székhely: 1143 Budapest, Gizella út 27.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P34676.
2015.05.07 - 17:25
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-061086, székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8.., levelezési cím: 1036 Budapest, Perc utca 8..), mint a(z) VELARINVEST Építőipari Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-707822, székhely: 1143 Budapest, Gizella út 27.) Fővárosi Törvényszék 14.Fpk.01-10-010403/14. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P34676
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 7. 18 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 22. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 15 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati határidő lejártát megelőző munkanapig kell átutalni a VELARINVEST Építőipari Kft. „f.a.” 10918001-00000012-32530006 számú pénzforgalmi számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalás teljesítését igazoló bizonylatot az ajánlathoz mellékelni kell, ez az ajánlat érvényességének feltétele. Az ajánlati biztosíték nem kamatozik, nyertes pályázatoknál a vételárba beszámításra kerül, érvénytelen, vagy vesztes pályázat esetén pedig az eredményhirdetés napjától számított 8 napon belül visszafizetésre kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Adós tulajdonában álló Budapesti 3. számú Körzeti Földhivatalnál 32360/2/A/97. hrsz.-ú, természetben 1143 Budapest, Gizella út 27. társasház 23. számú teremgarázs ingatlanának 3000/264000-ed tulajdoni hányadát az alapító az alapító okirat szerint hozzá tartozó közös tulajdoni hányaddal együtt. Az összesen 5 db garázs ingatlan használatához 2 db 313/23D és 1 db 313/23E típusú parkológép kiegészítő berendezéseket szükséges az eredményes pályázati ajánlat esetén az ingatlan(ok) vevő(i)nek beszerezni és üzembe helyeztetni, mely beruházás együttes költsége 24.930 EUR+ÁFA. Ennek költségeit az ajánlattevő pályázónak kell vállalnia, az adós társaság a berendezések beszerzését nem vállalja és nem közvetíti, csak az ingatlan tulajdonjogát értékesítjük annak jelenlegi állapotában. A tulajdoni lap III. részében az ingatlant terhelő jogok és tények nincsenek feljegyezve.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 300 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást ad Gellén István felszámolóbiztos, az EÉR felületén. Az értékesítésre kerülő vagyonelemek a felszámolóval történt előzetes egyeztetést követően megtekinthetők a felszámolóbiztos, vagy az általa meghatalmazott személy jelenlétében. A felszámoló ezúton értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják. A felszámoló nyilatkozik, hogy jelen pályázat a 237/2009. (X.20.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően került kiírásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül a VELARINVEST Építőipari Kft. „f.a.” 10918001-00000012-32530006 számú pénzforgalmi számlájára banki átutalással kell megfizetni, beszámítás nem lehetséges.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A jelen nyilvános pályázati értékesítés tekintetében az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni a felszámoló által elfogadott feltételekkel a pályázati vevő kezdeményezésére. Pályázók ajánlatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy az adás-vételi szerződést - a felszámolási eljárások sajátosságaira való tekintettel - a felszámoló által kijelölt ügyvéd készíti el, akinek a munkadíja a vételár 1%-a (minimum

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokátruházás napja a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázónak vállalnia kell a pályázatban az üggyel kapcsolatban felmerülő összes költséget. Az irányár nem tartalmaz általános forgalmi adót, mivel az adós nem választott adókötelezettséget az általános szabályoktól eltérően, tehát az 1997. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés j) pontja szerinti adómentes értékesítés történik a pályázat keretében. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a SONTEN Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A pályázatok kötelező tartalma: a pályázó neve, címe, nem természetes személy esetén kapcsolattartó neve, telefonszám, megajánlott vételár, fizetési feltételek. Ajánlatában a pályázónak nyilatkoznia kell arra nézve, hogy az eredményhirdetést követő 15 napon belül vállalja az adás-vételi szerződés megkötését, továbbá azt, hogy ajánlatát 60 napig fenntartja. A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül banki átutalással kell megfizetni, beszámítás nem lehetséges. A pályázatok kötelező mellékletei: természetes személy esetén a személyazonosító okmány számáról (személyi igazolvány és lakcímkártya, útlevél), és személyes adatairól szóló nyilatkozat, nem természetes személy esetén hatályos cégkivonat, illetve bírósági nyilvántartást igazoló okirat; aláírási címpéldány (aláírás minta), továbbá az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékelésénél egyedüli értékelési szempont az ajánlott vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be, ideértve azt is, ha az irányár 70%-át el nem érő összegű ajánlatokat adtak be.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34676/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.