Eljárás részletei

Bezárt csavarbolt árukészlete.
1 tétel

Pályázat - MOSBERGER Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: A két pályázat közel az egyik pályázó nem csatolt pályázatot, a másik pályázó pedig az irányár 40%-án tett ajánlatot, így a vagyontárgyak újra meghirdetésre kerülnek.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

bezárt csavarbolt árukészlete - alapcsavarok - állványcsavarok - alátétek - anyák - BIT hegyek - bitfej torxok - csillagvillás kulcsok - fém csigafúrók - fémdübelek
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.15 - 08:00
2015.06.30 - 18:00
Nettó 1 200 000 Ft
Nettó — Ft
5.Fpk.02-14-001820
P34575

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ECONO-GROUP Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
8200 Veszprém, Viola utca 19..
Cégjegyzékszám:
19-09-516476

Adós adatai

Cégnév:
MOSBERGER Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
7632 Pécs, Tüskeréti út 75..
Cégjegyzékszám:
02 09 063435

Dokumentumok

2015.07.14 - 16:00
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.02-14-001820 ügyszámú nyilvános pályázat, a Econo-Group Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 19.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Viola utca 19..) felszámoló által a MOSBERGER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02 09 063435, székhely: 7632 Pécs, Tüskeréti út 75..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
A két pályázat közel az egyik pályázó nem csatolt pályázatot, a másik pályázó pedig az irányár 40%-án tett ajánlatot, így a vagyontárgyak újra meghirdetésre kerülnek.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.30 - 18:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.02-14-001820 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 30. 18 óra 00 perckor, a Econo-Group Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 19.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Viola utca 19..) felszámoló által a MOSBERGER Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 02 09 063435, székhely: 7632 Pécs, Tüskeréti út 75..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.15 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.02-14-001820 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 15. 08 óra 00 perckor, a Econo-Group Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 19.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Viola utca 19..) felszámoló által a MOSBERGER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02 09 063435, székhely: 7632 Pécs, Tüskeréti út 75..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P34575.
2015.05.29 - 08:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Econo-Group Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 19.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Viola utca 19..), mint a(z) MOSBERGER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 02 09 063435, székhely: 7632 Pécs, Tüskeréti út 75..) Pécsi Törvényszék 5.Fpk.02-14-001820/12.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P34575
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 15. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 30. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 60 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítéknak a MOSBERGER Kft. "f.a." Magnet Bank Zrt.-nél vezetett 16200010-10044836 számú bankszámlájára "ajánlati biztosíték" megjelöléssel jóváírásra kell kerülnie 2015. június 30. 18.00-ig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetése
feltétele a pályázaton történő részvételnek. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. Ha a pályázati eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

bezárt csavarbolt árukészlete

- alapcsavarok
- állványcsavarok
- alátétek
- anyák
- BIT hegyek
- bitfej torxok
- csillagvillás kulcsok
- fém csigafúrók
- fémdübelek

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 200 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bezárt csavarbolt árukészlete- alapcsavarok- állványcsavarok- alátétek- anyák- BIT hegyek- bitfej to

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
10 000 db
Becsérték:
1 200 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóság megtekinthető Weingartner Ákos (tel.: 06/20-508-9796) megbízottal történő előzetes időpont egyeztetést követően a pályázat benyújtásának végső határidejét megelőző hét pénteki napjáig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a vételárat a szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül, számla ellenében egy összegben a MOSBERGER Kft. "f.a." Magnet Bank Zrt.-nél vezetett 16200010-10044836 számú bankszámlájára történő átutalással megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingóságok átadására a teljes vételár megfizetését követő 5(öt) napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5(öt) napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, továbbá tudomásulvételi nyilatkozatot arra az esetre, ha a vételár megfizetésére nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, úgy az eladó eláll a szerződéstől. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer a vételre jogot. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembe vételre.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C.§ (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékukról nyilatkozatot tesznek.
Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig beérkezetten írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják.
Amennyiben az elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár.

A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Ez esetben a felszámoló a vagyontárgyat újra meghirdeti.
Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.

A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.
A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.
A felszámoló tájékoztatja apályázókat, hogy kérésre részletes leltár jegyzéket küld elektronikus formában a meghirdetett egyes tételekről.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34575/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.06.15 - 11:11P34575F1 kommentje

tisztelt értékesítő! Kérdésem lenne,hogy mikor és hol lehet megtekinteni az a fenti tételket? tisztelettel:egy érdeklődő

Tételek 1 db (1)

bezárt csavarbolt árukészlete- alapcsavarok- állványcsavarok- alátétek- anyák- BIT hegyek- bitfej to
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
csavarok
Mennyiség:
10000 db
Becsérték:
Nettó 1 200 000 Ft
Tehermentes:
Igen

Ismertető

bezárt csavarbolt árukészlete - alapcsavarok - állványcsavarok - alátétek - anyák - BIT hegyek - bitfej torxok - csillagvillás kulcsok - fém csigafúrók - fémdübelek
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.15 - 08:00
2015.06.30 - 18:00
Nettó 1 200 000 Ft
Nettó — Ft
5.Fpk.02-14-001820
P34575

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ECONO-GROUP Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
8200 Veszprém, Viola utca 19..
Cégjegyzékszám:
19-09-516476

Adós adatai

Cégnév:
MOSBERGER Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
7632 Pécs, Tüskeréti út 75..
Cégjegyzékszám:
02 09 063435

Dokumentumok

2015.07.14 - 16:00
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.02-14-001820 ügyszámú nyilvános pályázat, a Econo-Group Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 19.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Viola utca 19..) felszámoló által a MOSBERGER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02 09 063435, székhely: 7632 Pécs, Tüskeréti út 75..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
A két pályázat közel az egyik pályázó nem csatolt pályázatot, a másik pályázó pedig az irányár 40%-án tett ajánlatot, így a vagyontárgyak újra meghirdetésre kerülnek.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.30 - 18:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.02-14-001820 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 30. 18 óra 00 perckor, a Econo-Group Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 19.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Viola utca 19..) felszámoló által a MOSBERGER Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 02 09 063435, székhely: 7632 Pécs, Tüskeréti út 75..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.15 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.02-14-001820 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 15. 08 óra 00 perckor, a Econo-Group Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 19.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Viola utca 19..) felszámoló által a MOSBERGER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 02 09 063435, székhely: 7632 Pécs, Tüskeréti út 75..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P34575.
2015.05.29 - 08:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Econo-Group Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 19.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Viola utca 19..), mint a(z) MOSBERGER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 02 09 063435, székhely: 7632 Pécs, Tüskeréti út 75..) Pécsi Törvényszék 5.Fpk.02-14-001820/12.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P34575
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 15. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 30. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 60 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítéknak a MOSBERGER Kft. "f.a." Magnet Bank Zrt.-nél vezetett 16200010-10044836 számú bankszámlájára "ajánlati biztosíték" megjelöléssel jóváírásra kell kerülnie 2015. június 30. 18.00-ig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetése
feltétele a pályázaton történő részvételnek. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. Ha a pályázati eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

bezárt csavarbolt árukészlete

- alapcsavarok
- állványcsavarok
- alátétek
- anyák
- BIT hegyek
- bitfej torxok
- csillagvillás kulcsok
- fém csigafúrók
- fémdübelek

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 200 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: bezárt csavarbolt árukészlete- alapcsavarok- állványcsavarok- alátétek- anyák- BIT hegyek- bitfej to

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
10 000 db
Becsérték:
1 200 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóság megtekinthető Weingartner Ákos (tel.: 06/20-508-9796) megbízottal történő előzetes időpont egyeztetést követően a pályázat benyújtásának végső határidejét megelőző hét pénteki napjáig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a vételárat a szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül, számla ellenében egy összegben a MOSBERGER Kft. "f.a." Magnet Bank Zrt.-nél vezetett 16200010-10044836 számú bankszámlájára történő átutalással megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingóságok átadására a teljes vételár megfizetését követő 5(öt) napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5(öt) napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, továbbá tudomásulvételi nyilatkozatot arra az esetre, ha a vételár megfizetésére nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, úgy az eladó eláll a szerződéstől. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer a vételre jogot. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembe vételre.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C.§ (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékukról nyilatkozatot tesznek.
Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig beérkezetten írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják.
Amennyiben az elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár.

A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Ez esetben a felszámoló a vagyontárgyat újra meghirdeti.
Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.

A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.
A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.
A felszámoló tájékoztatja apályázókat, hogy kérésre részletes leltár jegyzéket küld elektronikus formában a meghirdetett egyes tételekről.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34575/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.06.15 - 11:11P34575F1 kommentje

tisztelt értékesítő! Kérdésem lenne,hogy mikor és hol lehet megtekinteni az a fenti tételket? tisztelettel:egy érdeklődő