Eljárás részletei

Árukészlet (szaniter és csempe) - Abonyi telephelyről
0 tétel

Pályázat - Techno-Cenzor Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: A pályázatra ajánlat nem érkezett.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

A Techno-Cenzor Kft. fa. társaság tulajdonát képező szaniter és csempe árukészlet. A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingóságokon az ERSTE Bank Zrt. és a Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány jelzálogjogával terhelt. A jelzálogjogok az ingóságok értékesítésével egyidejűleg megszűnik (1991. évi XLIX. törvény).
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.15 - 12:00
2015.06.30 - 12:00
Nettó 36 120 000 Ft
Nettó — Ft
25.Fpk.01-12-012479
P34526

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CÉL-ORG Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1126 Budapest, Németvölgyi út 8..
Cégjegyzékszám:
01-09-886496

Adós adatai

Cégnév:
Techno-Cenzor Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
5000 Szolnok, Tószegi út 2/a..
Cégjegyzékszám:
16-09-014465

Dokumentumok

2015.06.30 - 14:46
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 25.Fpk.01-12-012479 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a Techno-Cenzor Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-014465, székhely: 5000 Szolnok, Tószegi út 2/a..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A pályázatra ajánlat nem érkezett.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.30 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 25.Fpk.01-12-012479 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 30. 12 óra 00 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a Techno-Cenzor Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 16-09-014465, székhely: 5000 Szolnok, Tószegi út 2/a..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.15 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 25.Fpk.01-12-012479 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 15. 12 óra 00 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a Techno-Cenzor Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-014465, székhely: 5000 Szolnok, Tószegi út 2/a..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P34526.
2015.05.07 - 12:13
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..), mint a(z) Techno-Cenzor Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-014465, székhely: 5000 Szolnok, Tószegi út 2/a..) Fővárosi Törvényszék 25.Fpk.01-12-012479/12.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P34526
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 15. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 30. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 283 600 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az 1 283 600 Ft (azaz egymillió-kétszáznyolcvanháromezer-hatszáz forint) ajánlati biztosítékot a Techno-Cenzor Kft F.A. UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000069-71090004 számú bankszámlájára kell átutalni vagy befizetni.
Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik.
A pályázati ajánlat érvényességének a feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A Techno-Cenzor Kft. fa. társaság tulajdonát képező szaniter és csempe árukészlet.

A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingóságokon az ERSTE Bank Zrt. és a Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány jelzálogjogával terhelt. A jelzálogjogok az ingóságok értékesítésével egyidejűleg megszűnik (1991. évi XLIX. törvény).

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 36 120 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető dr. Vadas Éva felszámolóbiztos megbízottjával, Kecskés Károllyal telefonon (telefon: 06-20-581-6143) történő előzetes időpont egyeztetést követően, a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző munkanapig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese a szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül a vételárat átutalással köteles megfizetni a Techno-Cenzor Kft F.A.. UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000069-71090004 számú bankszámlájára.
Az ingóságok értékesítése a 2007. évi CXXVII. Tv. 142. § alapján fordított ÁFÁ-s.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingóságok átadására (birtokba és tulajdonba adása) a teljes vételár megfizetését követő 5 (öt) napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül elektronikusan nyújtható be, a https://eer.gov.hu honlapon. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembevételre.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig, 2015. június 30. (kedd) 12,00 óráig beérkezetten írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják. Amennyiben az elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingóság adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el 1,5 %-os díj ellenében.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34526/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.05.12 - 13:17P34526F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Lista van-e a készletről és az hogyan tekinthető meg? Tisztelettel: Pályázó

2015.06.04 - 13:05Értékesítő kommentje

Tisztelt Pályázó! A készlet megtekinthető a helyszínen, előzetes telefonegyeztetés után. Kérem vegye fel a kapcsolatot Kecskés Károly munkatársammal a 06-20-581-6143. telefonszámon. Tisztelettel: Értékesítő

Ismertető

A Techno-Cenzor Kft. fa. társaság tulajdonát képező szaniter és csempe árukészlet. A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingóságokon az ERSTE Bank Zrt. és a Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány jelzálogjogával terhelt. A jelzálogjogok az ingóságok értékesítésével egyidejűleg megszűnik (1991. évi XLIX. törvény).
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.15 - 12:00
2015.06.30 - 12:00
Nettó 36 120 000 Ft
Nettó — Ft
25.Fpk.01-12-012479
P34526

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CÉL-ORG Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1126 Budapest, Németvölgyi út 8..
Cégjegyzékszám:
01-09-886496

Adós adatai

Cégnév:
Techno-Cenzor Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
5000 Szolnok, Tószegi út 2/a..
Cégjegyzékszám:
16-09-014465

Dokumentumok

2015.06.30 - 14:46
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 25.Fpk.01-12-012479 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a Techno-Cenzor Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-014465, székhely: 5000 Szolnok, Tószegi út 2/a..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A pályázatra ajánlat nem érkezett.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.30 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 25.Fpk.01-12-012479 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 30. 12 óra 00 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a Techno-Cenzor Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 16-09-014465, székhely: 5000 Szolnok, Tószegi út 2/a..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.15 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 25.Fpk.01-12-012479 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 15. 12 óra 00 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a Techno-Cenzor Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-014465, székhely: 5000 Szolnok, Tószegi út 2/a..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P34526.
2015.05.07 - 12:13
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..), mint a(z) Techno-Cenzor Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-014465, székhely: 5000 Szolnok, Tószegi út 2/a..) Fővárosi Törvényszék 25.Fpk.01-12-012479/12.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P34526
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 15. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 30. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 283 600 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az 1 283 600 Ft (azaz egymillió-kétszáznyolcvanháromezer-hatszáz forint) ajánlati biztosítékot a Techno-Cenzor Kft F.A. UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000069-71090004 számú bankszámlájára kell átutalni vagy befizetni.
Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik.
A pályázati ajánlat érvényességének a feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A Techno-Cenzor Kft. fa. társaság tulajdonát képező szaniter és csempe árukészlet.

A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingóságokon az ERSTE Bank Zrt. és a Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány jelzálogjogával terhelt. A jelzálogjogok az ingóságok értékesítésével egyidejűleg megszűnik (1991. évi XLIX. törvény).

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 36 120 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető dr. Vadas Éva felszámolóbiztos megbízottjával, Kecskés Károllyal telefonon (telefon: 06-20-581-6143) történő előzetes időpont egyeztetést követően, a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző munkanapig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese a szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül a vételárat átutalással köteles megfizetni a Techno-Cenzor Kft F.A.. UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000069-71090004 számú bankszámlájára.
Az ingóságok értékesítése a 2007. évi CXXVII. Tv. 142. § alapján fordított ÁFÁ-s.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingóságok átadására (birtokba és tulajdonba adása) a teljes vételár megfizetését követő 5 (öt) napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül elektronikusan nyújtható be, a https://eer.gov.hu honlapon. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembevételre.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig, 2015. június 30. (kedd) 12,00 óráig beérkezetten írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják. Amennyiben az elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingóság adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el 1,5 %-os díj ellenében.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34526/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.05.12 - 13:17P34526F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Lista van-e a készletről és az hogyan tekinthető meg? Tisztelettel: Pályázó

2015.06.04 - 13:05Értékesítő kommentje

Tisztelt Pályázó! A készlet megtekinthető a helyszínen, előzetes telefonegyeztetés után. Kérem vegye fel a kapcsolatot Kecskés Károly munkatársammal a 06-20-581-6143. telefonszámon. Tisztelettel: Értékesítő