Eljárás részletei

Savaria Szálloda Szombathely
0 tétel

Pályázat - IGN Ipari és Ingatlan Fővállalkozási, Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: A pályázatra nem érkezett ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Savaria Szálloda 9700 Szombathely, Mártírok tere 4., Szombathely belterület 6224. hrsz. „kivett szálloda” megnevezésű, 2015 nm telekterületű, 5115 nm felépítménnyel, közmű ellátottság: teljes, komfortfokozat: összkomfortos. A tulajdoni lap III. részében feltüntetett terhek: 10. Elővásárlásra jogosult: Szombathely MJV Önkormányzata törzsszám: 15733658, címe: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. 11. Keretbiztosítéki jelzálogjog, 250.000.000,- Ft (azaz kétszázötvenmillió forint) erejéig. Jogosult Montivó Ingatlan Kft. törzsszám: 13921703, jogosult címe: 2100 Gödöllő, Ganz Á. u. 2. 12. Perindítás feljegyzése: 20.G.40.009/2012/5. Jogosult: Szombathelyi Törvényszék törzsszám: 15311564, címe: 9700 Szombathely, Szily J. u. 7. (A per befejezésére tekintettel a felszámoló 2015. április 22-én kérte a Földhivataltól a feljegyzés törlését.) 14. Végrehajtási jog 3 297 000,- Ft, azaz Hárommilliókétszázkilencvenhétezer forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Köles Tibor Géza címe: 2170 Aszód, Érdy János u. 17. 15. Végrehajtási jog 4 622 500,- Ft, azaz Négymillió-hatszázhuszonkettőezer-ötszáz forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Budai Lízing és Pénzügyi Zrt. törzsszám: 11770941, címe: 1011 Budapest, Markovits I. u. 4. 16. Végrehajtási jog 24 294 930,- Ft, azaz Huszonnégymillió-kettőszázkilencvennégyezer-kilencszázharminc forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Szombathely MJV Önkormányzata törzsszám: 15733658, címe: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. 17. Végrehajtási jog 1 760 000,- Ft, azaz Egymillió-hétszázhatvanezer forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Simon Blanka címe: 6000 Kecskemét, Szent István kir. krt. 12/B. 18. Végrehajtási jog 1 250 000,- Ft, azaz Egymillió-kettőszázötvenezer forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Digamma-Consulting Kft. törzsszám: 13890416, címe: 1089 Budapest, Kálvária tér 21. V. em. 4. 19. Végrehajtási jog 718 175,- Ft, azaz Hétszáztizennyolcezer-százhetvenöt forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Bucsai Dezső Attila címe: 2100 Gödöllő, Veres P. u. 4/b. 12/B. A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanokon fennálló végrehajtási jog a felszámolási eljárás kezdő időpontjában, a jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével - a földhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg - megszűnik (1991. évi XLIX. törvény 38. §).
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.15 - 12:00
2015.06.30 - 12:00
Nettó 600 000 000 Ft
Nettó — Ft
18.Fpk.01-2012-011121
P34510

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CÉL-ORG Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1126 Budapest, Németvölgyi út 8..
Cégjegyzékszám:
01-09-886496

Adós adatai

Cégnév:
IGN Ipari és Ingatlan Fővállalkozási, Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a."
Székhely:
1137 Budapest, Újpesti rakpart 5.. II. em. 7.
Cégjegyzékszám:
01-10-047217

Dokumentumok

2015.06.30 - 14:36
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 18.Fpk.01-2012-011121 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a IGN Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-047217, székhely: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 5.. II. em. 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A pályázatra nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.30 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 18.Fpk.01-2012-011121 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 30. 12 óra 00 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a IGN Zrt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-10-047217, székhely: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 5.. II. em. 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.15 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 18.Fpk.01-2012-011121 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 15. 12 óra 00 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a IGN Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-047217, székhely: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 5.. II. em. 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P34510.
2015.05.07 - 11:52
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..), mint a(z) IGN Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-10-047217, székhely: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 5.. II. em. 7.) Fővárosi Törvényszék 18.Fpk.01-2012-011121/13.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P34510
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 15. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 30. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 18 200 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A 18 200 000,- Ft (azaz tizennyolcmillió-kettőszázezer forint) ajánlati
biztosítékot a CÉL-ORG Kft. felszámoló Budapest Banknál vezetett 10103805-03160636-00000003 számú
bankszámlájára kell átutalni vagy befizetni. A megjegyzés rovatba: „IGN Zrt. pályázat”
Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz
mellékelni kell.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik.
A pályázati ajánlat érvényességének a feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Savaria Szálloda
9700 Szombathely, Mártírok tere 4.,
Szombathely belterület 6224. hrsz. „kivett szálloda” megnevezésű, 2015 nm telekterületű, 5115 nm felépítménnyel, közmű ellátottság: teljes, komfortfokozat: összkomfortos.

A tulajdoni lap III. részében feltüntetett terhek:

10. Elővásárlásra jogosult: Szombathely MJV Önkormányzata törzsszám: 15733658, címe: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

11. Keretbiztosítéki jelzálogjog, 250.000.000,- Ft (azaz kétszázötvenmillió forint) erejéig.
Jogosult Montivó Ingatlan Kft. törzsszám: 13921703, jogosult címe: 2100 Gödöllő, Ganz Á. u. 2.

12. Perindítás feljegyzése: 20.G.40.009/2012/5. Jogosult: Szombathelyi Törvényszék törzsszám: 15311564, címe: 9700 Szombathely, Szily J. u. 7.
(A per befejezésére tekintettel a felszámoló 2015. április 22-én kérte a Földhivataltól a feljegyzés törlését.)

14. Végrehajtási jog 3 297 000,- Ft, azaz Hárommilliókétszázkilencvenhétezer forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Köles Tibor Géza címe: 2170 Aszód, Érdy János u. 17.

15. Végrehajtási jog 4 622 500,- Ft, azaz Négymillió-hatszázhuszonkettőezer-ötszáz forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Budai Lízing és Pénzügyi Zrt. törzsszám: 11770941, címe: 1011 Budapest, Markovits I. u. 4.

16. Végrehajtási jog 24 294 930,- Ft, azaz Huszonnégymillió-kettőszázkilencvennégyezer-kilencszázharminc forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Szombathely MJV Önkormányzata törzsszám: 15733658, címe: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

17. Végrehajtási jog 1 760 000,- Ft, azaz Egymillió-hétszázhatvanezer forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Simon Blanka címe: 6000 Kecskemét, Szent István kir. krt. 12/B.

18. Végrehajtási jog 1 250 000,- Ft, azaz Egymillió-kettőszázötvenezer forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Digamma-Consulting Kft. törzsszám: 13890416, címe: 1089 Budapest, Kálvária tér 21. V. em. 4.

19. Végrehajtási jog 718 175,- Ft, azaz Hétszáztizennyolcezer-százhetvenöt forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Bucsai Dezső Attila címe: 2100 Gödöllő, Veres P. u. 4/b. 12/B.

A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanokon fennálló végrehajtási jog a felszámolási eljárás kezdő időpontjában, a jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével - a földhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg - megszűnik (1991. évi XLIX. törvény 38. §).

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 600 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető dr. Vadas Éva felszámolóbiztos megbízottjával, Matusch Jánossal telefonon (telefon: 06-70-455-2276) történő előzetes időpont egyeztetést követően, a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző munkanapig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese a szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül a vételárat átutalással köteles megfizetni a CÉL-ORG Kft. felszámoló Budapest Banknál vezetett 10103805-03160636-00000003 számú
bankszámlájára kell átutalni vagy befizetni. A megjegyzés rovatba: „IGN Zrt. vételár”

Az ingatlanok értékesítése a 2007. évi CXXVII. Tv. 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján mentes az ÁFA alól.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan átadására (birtokba és tulajdonba adása) a teljes vételár megfizetését követő 5 (öt) napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül elektronikusan nyújtható be, a https://eer.gov.hu honlapon. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembevételre.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig, 2015. 06. 30. (kedd) 12,00 óráig beérkezetten írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják. Amennyiben az elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el 1,5 %-os díj ellenében.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34510/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Savaria Szálloda 9700 Szombathely, Mártírok tere 4., Szombathely belterület 6224. hrsz. „kivett szálloda” megnevezésű, 2015 nm telekterületű, 5115 nm felépítménnyel, közmű ellátottság: teljes, komfortfokozat: összkomfortos. A tulajdoni lap III. részében feltüntetett terhek: 10. Elővásárlásra jogosult: Szombathely MJV Önkormányzata törzsszám: 15733658, címe: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. 11. Keretbiztosítéki jelzálogjog, 250.000.000,- Ft (azaz kétszázötvenmillió forint) erejéig. Jogosult Montivó Ingatlan Kft. törzsszám: 13921703, jogosult címe: 2100 Gödöllő, Ganz Á. u. 2. 12. Perindítás feljegyzése: 20.G.40.009/2012/5. Jogosult: Szombathelyi Törvényszék törzsszám: 15311564, címe: 9700 Szombathely, Szily J. u. 7. (A per befejezésére tekintettel a felszámoló 2015. április 22-én kérte a Földhivataltól a feljegyzés törlését.) 14. Végrehajtási jog 3 297 000,- Ft, azaz Hárommilliókétszázkilencvenhétezer forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Köles Tibor Géza címe: 2170 Aszód, Érdy János u. 17. 15. Végrehajtási jog 4 622 500,- Ft, azaz Négymillió-hatszázhuszonkettőezer-ötszáz forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Budai Lízing és Pénzügyi Zrt. törzsszám: 11770941, címe: 1011 Budapest, Markovits I. u. 4. 16. Végrehajtási jog 24 294 930,- Ft, azaz Huszonnégymillió-kettőszázkilencvennégyezer-kilencszázharminc forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Szombathely MJV Önkormányzata törzsszám: 15733658, címe: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. 17. Végrehajtási jog 1 760 000,- Ft, azaz Egymillió-hétszázhatvanezer forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Simon Blanka címe: 6000 Kecskemét, Szent István kir. krt. 12/B. 18. Végrehajtási jog 1 250 000,- Ft, azaz Egymillió-kettőszázötvenezer forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Digamma-Consulting Kft. törzsszám: 13890416, címe: 1089 Budapest, Kálvária tér 21. V. em. 4. 19. Végrehajtási jog 718 175,- Ft, azaz Hétszáztizennyolcezer-százhetvenöt forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Bucsai Dezső Attila címe: 2100 Gödöllő, Veres P. u. 4/b. 12/B. A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanokon fennálló végrehajtási jog a felszámolási eljárás kezdő időpontjában, a jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével - a földhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg - megszűnik (1991. évi XLIX. törvény 38. §).
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.15 - 12:00
2015.06.30 - 12:00
Nettó 600 000 000 Ft
Nettó — Ft
18.Fpk.01-2012-011121
P34510

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CÉL-ORG Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1126 Budapest, Németvölgyi út 8..
Cégjegyzékszám:
01-09-886496

Adós adatai

Cégnév:
IGN Ipari és Ingatlan Fővállalkozási, Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a."
Székhely:
1137 Budapest, Újpesti rakpart 5.. II. em. 7.
Cégjegyzékszám:
01-10-047217

Dokumentumok

2015.06.30 - 14:36
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 18.Fpk.01-2012-011121 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a IGN Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-047217, székhely: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 5.. II. em. 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A pályázatra nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.30 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 18.Fpk.01-2012-011121 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 30. 12 óra 00 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a IGN Zrt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-10-047217, székhely: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 5.. II. em. 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.15 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 18.Fpk.01-2012-011121 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 15. 12 óra 00 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a IGN Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-047217, székhely: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 5.. II. em. 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P34510.
2015.05.07 - 11:52
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..), mint a(z) IGN Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-10-047217, székhely: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 5.. II. em. 7.) Fővárosi Törvényszék 18.Fpk.01-2012-011121/13.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P34510
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 15. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 30. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 18 200 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A 18 200 000,- Ft (azaz tizennyolcmillió-kettőszázezer forint) ajánlati
biztosítékot a CÉL-ORG Kft. felszámoló Budapest Banknál vezetett 10103805-03160636-00000003 számú
bankszámlájára kell átutalni vagy befizetni. A megjegyzés rovatba: „IGN Zrt. pályázat”
Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz
mellékelni kell.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik.
A pályázati ajánlat érvényességének a feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Savaria Szálloda
9700 Szombathely, Mártírok tere 4.,
Szombathely belterület 6224. hrsz. „kivett szálloda” megnevezésű, 2015 nm telekterületű, 5115 nm felépítménnyel, közmű ellátottság: teljes, komfortfokozat: összkomfortos.

A tulajdoni lap III. részében feltüntetett terhek:

10. Elővásárlásra jogosult: Szombathely MJV Önkormányzata törzsszám: 15733658, címe: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

11. Keretbiztosítéki jelzálogjog, 250.000.000,- Ft (azaz kétszázötvenmillió forint) erejéig.
Jogosult Montivó Ingatlan Kft. törzsszám: 13921703, jogosult címe: 2100 Gödöllő, Ganz Á. u. 2.

12. Perindítás feljegyzése: 20.G.40.009/2012/5. Jogosult: Szombathelyi Törvényszék törzsszám: 15311564, címe: 9700 Szombathely, Szily J. u. 7.
(A per befejezésére tekintettel a felszámoló 2015. április 22-én kérte a Földhivataltól a feljegyzés törlését.)

14. Végrehajtási jog 3 297 000,- Ft, azaz Hárommilliókétszázkilencvenhétezer forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Köles Tibor Géza címe: 2170 Aszód, Érdy János u. 17.

15. Végrehajtási jog 4 622 500,- Ft, azaz Négymillió-hatszázhuszonkettőezer-ötszáz forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Budai Lízing és Pénzügyi Zrt. törzsszám: 11770941, címe: 1011 Budapest, Markovits I. u. 4.

16. Végrehajtási jog 24 294 930,- Ft, azaz Huszonnégymillió-kettőszázkilencvennégyezer-kilencszázharminc forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Szombathely MJV Önkormányzata törzsszám: 15733658, címe: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

17. Végrehajtási jog 1 760 000,- Ft, azaz Egymillió-hétszázhatvanezer forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Simon Blanka címe: 6000 Kecskemét, Szent István kir. krt. 12/B.

18. Végrehajtási jog 1 250 000,- Ft, azaz Egymillió-kettőszázötvenezer forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Digamma-Consulting Kft. törzsszám: 13890416, címe: 1089 Budapest, Kálvária tér 21. V. em. 4.

19. Végrehajtási jog 718 175,- Ft, azaz Hétszáztizennyolcezer-százhetvenöt forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Bucsai Dezső Attila címe: 2100 Gödöllő, Veres P. u. 4/b. 12/B.

A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanokon fennálló végrehajtási jog a felszámolási eljárás kezdő időpontjában, a jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével - a földhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg - megszűnik (1991. évi XLIX. törvény 38. §).

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 600 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető dr. Vadas Éva felszámolóbiztos megbízottjával, Matusch Jánossal telefonon (telefon: 06-70-455-2276) történő előzetes időpont egyeztetést követően, a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző munkanapig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese a szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül a vételárat átutalással köteles megfizetni a CÉL-ORG Kft. felszámoló Budapest Banknál vezetett 10103805-03160636-00000003 számú
bankszámlájára kell átutalni vagy befizetni. A megjegyzés rovatba: „IGN Zrt. vételár”

Az ingatlanok értékesítése a 2007. évi CXXVII. Tv. 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján mentes az ÁFA alól.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan átadására (birtokba és tulajdonba adása) a teljes vételár megfizetését követő 5 (öt) napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül elektronikusan nyújtható be, a https://eer.gov.hu honlapon. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembevételre.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig, 2015. 06. 30. (kedd) 12,00 óráig beérkezetten írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják. Amennyiben az elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el 1,5 %-os díj ellenében.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34510/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.