Eljárás részletei

Csongrád ingatlan
1 tétel

Pályázat - PALEDOM Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.06.30 - 18:00
A nyertes ár
Nettó 25 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Csongrád, belterület 228 hrsz.-ú – mely természetben 6640 Csongrád, Jókai Mór utca 1. szám alatt fekszik – „kivett lakóház, udvar, üzletek” megnevezésű, 1076 nm alapterületű ingatlan 949/1076 tulajdoni hányada. Az adósi ingatlanrész a vagyonértékesítésig bérlet útján hasznosított, de a vevőt nem fogja terhelni a bérleti jogviszony, azt a felszámoló megszünteti eredményes értékesítés esetén.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.15 - 08:00
2015.06.30 - 18:00
Nettó 44 300 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 25 000 000 Ft
8.Fpk.06-15-000038
P34397

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ECONO-GROUP Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
8200 Veszprém, Viola utca 19..
Cégjegyzékszám:
19-09-516476

Adós adatai

Cégnév:
PALEDOM Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
6640 Csongrád, Jókai utca 1.
Cégjegyzékszám:
06-09-011447

Dokumentumok

2015.07.06 - 18:32
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 8.Fpk.06-15-000038 ügyszámú nyilvános pályázat, a Econo-Group Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 19.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Viola utca 19..) felszámoló által a PALEDOM Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-09-011447, székhely: 6640 Csongrád, Jókai utca 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 25 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P34397F1
Szerződéskötés dátuma: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.30 - 18:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk.06-15-000038 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 30. 18 óra 00 perckor, a Econo-Group Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 19.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Viola utca 19..) felszámoló által a PALEDOM Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 06-09-011447, székhely: 6640 Csongrád, Jókai utca 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.15 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.06-15-000038 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 15. 08 óra 00 perckor, a Econo-Group Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 19.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Viola utca 19..) felszámoló által a PALEDOM Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-09-011447, székhely: 6640 Csongrád, Jókai utca 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P34397.
2015.05.29 - 08:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Econo-Group Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 19.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Viola utca 19..), mint a(z) PALEDOM Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 06-09-011447, székhely: 6640 Csongrád, Jókai utca 1.) Szegedi Törvényszék 8.Fpk.06-15-000038/2. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P34397
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 15. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 30. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 500 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítéknak az ECONO-GROUP Kft. Magnet Bank Zrt.-nél vezetett 16200182-11530374 számú technikai al-bankszámlájára "PALEDOM Kft. f.a. ajánlati biztosíték" megjelöléssel jóváírásra kell kerülnie 2015. június 30. 18.00-ig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetése
feltétele a pályázaton történő részvételnek. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. Ha a pályázati eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Csongrád, belterület 228 hrsz.-ú – mely természetben 6640 Csongrád, Jókai Mór utca 1. szám alatt fekszik – „kivett lakóház, udvar, üzletek” megnevezésű, 1076 nm alapterületű ingatlan 949/1076 tulajdoni hányada. Az adósi ingatlanrész a vagyonértékesítésig bérlet útján hasznosított, de a vevőt nem fogja terhelni a bérleti jogviszony, azt a felszámoló megszünteti eredményes értékesítés esetén.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 44 300 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar, üzletek

Típus:
lakóépület
Területe:
949 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
949/1076
Becsérték:
44 300 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Csongrád
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
228
Ingatlan postai címe:
6640 Csongrád, Jókai Mór utca 1.
Művelési ág:
„kivett lakóház, udvar, üzletek”
Területnagyság:
949 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, udvar, üzletek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
PALEDOM Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 6640 Csongrád, Jókai u. 1

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A tulajdoni lapon - adósi tulajdonrészt illetően - III. rész 44. sorszám alatt jelzálogjog 45.790.000.- Ft kölcsön és járulékai erejéig eredetileg a Raiffeisen Bank Zrt. javára (jelenleg engedményezésre tekintettel a követelés és az azt biztosító jelzálogjog jogosultja a Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.), III. rész 55. sorszám alatt jelzálogjog 297.903.- Ft erejéig a NAV 1054 Budapest, V. ker. Széchenyi út 2. javára.A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlan adóst megillető tulajdoni hányadán fennálló jelzálogjogok a vagyon értékesítésével megszűnnek a Cstv. 38.§-a alapján.

Az ingatlan tartozékai: Az ingatlan ingóságok nélkül kerül értékesítésre, mivel azok harmadik személy tulajdonát képezi

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető Weingartner Ákos (tel.: 06/20-508-9796) megbízottal történő előzetes időpont egyeztetést követően a pályázat benyújtásának végső határidejét megelőző hét pénteki napjáig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a vételárat a szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül, számla ellenében egy összegben az ECONO-GROUP Kft. Magnet Bank Zrt.-nél vezetett 16200182-11530374 számú technikai al-bankszámlájára történő átutalással megfizetni. A vételár megfizetésén kívül a vevőt az ingatlan-nyilvántartási díj terheli, melyet a szerződést készítő és ellenjegyző, felszámoló által meghatározott ügyvédnek köteles a vevő megfizetni a szerződéskötéssel egyidejűleg.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan átadására (birtokba és tulajdonba adása) a teljes vételár megfizetését követő 5(öt) napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5(öt) napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, továbbá tudomásulvételi nyilatkozatot arra az esetre, ha a vételár megfizetésére nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, úgy az eladó eláll a szerződéstől. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer a vételre jogot. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembe vételre.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C.§ (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékukról nyilatkozatot tesznek.
Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig beérkezetten írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják.
Amennyiben az elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár.

A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Ez esetben a felszámoló a vagyontárgyat újra meghirdeti.
Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el a Kúria Gfv. X.30.193/2011/4. számú határozatát figyelembe véve annak díját az értékesítés költségeként elszámolva.

A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.
A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34397/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.30 - 18:00
A pályázat véget ért
2015.06.15 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

kivett lakóház, udvar, üzletek
Csongrád, belterület 228 hrsz.-ú – mely természetben 6640 Csongrád, Jókai Mór utca 1. szám alatt fekszik – „kivett lakóház, udvar, üzletek” megnevezés...
Település:
Csongrád
Típus:
Lakóépület
Terület:
949 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
949/1076

Ismertető

Csongrád, belterület 228 hrsz.-ú – mely természetben 6640 Csongrád, Jókai Mór utca 1. szám alatt fekszik – „kivett lakóház, udvar, üzletek” megnevezésű, 1076 nm alapterületű ingatlan 949/1076 tulajdoni hányada. Az adósi ingatlanrész a vagyonértékesítésig bérlet útján hasznosított, de a vevőt nem fogja terhelni a bérleti jogviszony, azt a felszámoló megszünteti eredményes értékesítés esetén.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.15 - 08:00
2015.06.30 - 18:00
Nettó 44 300 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 25 000 000 Ft
8.Fpk.06-15-000038
P34397

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ECONO-GROUP Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
8200 Veszprém, Viola utca 19..
Cégjegyzékszám:
19-09-516476

Adós adatai

Cégnév:
PALEDOM Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
6640 Csongrád, Jókai utca 1.
Cégjegyzékszám:
06-09-011447

Dokumentumok

2015.07.06 - 18:32
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 8.Fpk.06-15-000038 ügyszámú nyilvános pályázat, a Econo-Group Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 19.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Viola utca 19..) felszámoló által a PALEDOM Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-09-011447, székhely: 6640 Csongrád, Jókai utca 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 25 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P34397F1
Szerződéskötés dátuma: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.30 - 18:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk.06-15-000038 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 30. 18 óra 00 perckor, a Econo-Group Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 19.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Viola utca 19..) felszámoló által a PALEDOM Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 06-09-011447, székhely: 6640 Csongrád, Jókai utca 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.15 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.06-15-000038 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 15. 08 óra 00 perckor, a Econo-Group Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 19.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Viola utca 19..) felszámoló által a PALEDOM Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-09-011447, székhely: 6640 Csongrád, Jókai utca 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P34397.
2015.05.29 - 08:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Econo-Group Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 19.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Viola utca 19..), mint a(z) PALEDOM Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 06-09-011447, székhely: 6640 Csongrád, Jókai utca 1.) Szegedi Törvényszék 8.Fpk.06-15-000038/2. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P34397
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 15. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 30. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 500 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítéknak az ECONO-GROUP Kft. Magnet Bank Zrt.-nél vezetett 16200182-11530374 számú technikai al-bankszámlájára "PALEDOM Kft. f.a. ajánlati biztosíték" megjelöléssel jóváírásra kell kerülnie 2015. június 30. 18.00-ig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetése
feltétele a pályázaton történő részvételnek. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. Ha a pályázati eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Csongrád, belterület 228 hrsz.-ú – mely természetben 6640 Csongrád, Jókai Mór utca 1. szám alatt fekszik – „kivett lakóház, udvar, üzletek” megnevezésű, 1076 nm alapterületű ingatlan 949/1076 tulajdoni hányada. Az adósi ingatlanrész a vagyonértékesítésig bérlet útján hasznosított, de a vevőt nem fogja terhelni a bérleti jogviszony, azt a felszámoló megszünteti eredményes értékesítés esetén.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 44 300 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar, üzletek

Típus:
lakóépület
Területe:
949 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
949/1076
Becsérték:
44 300 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Csongrád
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
228
Ingatlan postai címe:
6640 Csongrád, Jókai Mór utca 1.
Művelési ág:
„kivett lakóház, udvar, üzletek”
Területnagyság:
949 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, udvar, üzletek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
PALEDOM Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 6640 Csongrád, Jókai u. 1

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A tulajdoni lapon - adósi tulajdonrészt illetően - III. rész 44. sorszám alatt jelzálogjog 45.790.000.- Ft kölcsön és járulékai erejéig eredetileg a Raiffeisen Bank Zrt. javára (jelenleg engedményezésre tekintettel a követelés és az azt biztosító jelzálogjog jogosultja a Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.), III. rész 55. sorszám alatt jelzálogjog 297.903.- Ft erejéig a NAV 1054 Budapest, V. ker. Széchenyi út 2. javára.A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlan adóst megillető tulajdoni hányadán fennálló jelzálogjogok a vagyon értékesítésével megszűnnek a Cstv. 38.§-a alapján.

Az ingatlan tartozékai: Az ingatlan ingóságok nélkül kerül értékesítésre, mivel azok harmadik személy tulajdonát képezi

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető Weingartner Ákos (tel.: 06/20-508-9796) megbízottal történő előzetes időpont egyeztetést követően a pályázat benyújtásának végső határidejét megelőző hét pénteki napjáig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a vételárat a szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül, számla ellenében egy összegben az ECONO-GROUP Kft. Magnet Bank Zrt.-nél vezetett 16200182-11530374 számú technikai al-bankszámlájára történő átutalással megfizetni. A vételár megfizetésén kívül a vevőt az ingatlan-nyilvántartási díj terheli, melyet a szerződést készítő és ellenjegyző, felszámoló által meghatározott ügyvédnek köteles a vevő megfizetni a szerződéskötéssel egyidejűleg.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan átadására (birtokba és tulajdonba adása) a teljes vételár megfizetését követő 5(öt) napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5(öt) napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, továbbá tudomásulvételi nyilatkozatot arra az esetre, ha a vételár megfizetésére nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, úgy az eladó eláll a szerződéstől. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer a vételre jogot. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembe vételre.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C.§ (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékukról nyilatkozatot tesznek.
Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig beérkezetten írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják.
Amennyiben az elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár.

A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Ez esetben a felszámoló a vagyontárgyat újra meghirdeti.
Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el a Kúria Gfv. X.30.193/2011/4. számú határozatát figyelembe véve annak díját az értékesítés költségeként elszámolva.

A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.
A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34397/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.30 - 18:00
A pályázat véget ért
2015.06.15 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.