Eljárás részletei

Importált kamion alkatrészek (új)
1 tétel

Pályázat - Truck-Hidraulik Bt "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Az ingóság értékének 50 % - a alatti ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Importált kamion alkatrészek (új)
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.22 - 10:00
2015.06.07 - 18:00
Nettó 80 588 532 Ft
Nettó — Ft
16.Fpk.03-13-000765
P34266

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
NYH Tanácsadóiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
4551 Nyíregyháza (Oros), Virágfürt utca 7..
Cégjegyzékszám:
15-09-074107

Adós adatai

Cégnév:
Truck-Hidraulik Bt "f.a."
Székhely:
6000 Kecskemét, Úrrét tanya 79/8.
Cégjegyzékszám:
03-06-112159

Dokumentumok

2015.06.30 - 15:39
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 16.Fpk.03-13-000765 ügyszámú nyilvános pályázat, a NYH Tanácsadóiroda Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-074107, székhely: 4551 Nyíregyháza (Oros), Virágfürt utca 7.., levelezési cím: 4551 Nyíregyháza (Oros), Virágfürt utca 7..) felszámoló által a Truck-Hidraulik Bt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-06-112159, székhely: 6000 Kecskemét, Úrrét tanya 79/8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Az ingóság értékének 50 % - a alatti ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.07 - 18:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 16.Fpk.03-13-000765 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 7. 18 óra 00 perckor, a NYH Tanácsadóiroda Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-074107, székhely: 4551 Nyíregyháza (Oros), Virágfürt utca 7.., levelezési cím: 4551 Nyíregyháza (Oros), Virágfürt utca 7..) felszámoló által a Truck-Hidraulik Bt „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03-06-112159, székhely: 6000 Kecskemét, Úrrét tanya 79/8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.22 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 16.Fpk.03-13-000765 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 22. 10 óra 00 perckor, a NYH Tanácsadóiroda Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-074107, székhely: 4551 Nyíregyháza (Oros), Virágfürt utca 7.., levelezési cím: 4551 Nyíregyháza (Oros), Virágfürt utca 7..) felszámoló által a Truck-Hidraulik Bt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-06-112159, székhely: 6000 Kecskemét, Úrrét tanya 79/8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P34266.
2015.05.07 - 09:21
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) NYH Tanácsadóiroda Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-074107, székhely: 4551 Nyíregyháza (Oros), Virágfürt utca 7.., levelezési cím: 4551 Nyíregyháza (Oros), Virágfürt utca 7..), mint a(z) Truck-Hidraulik Bt „f.a” (cégjegyzékszám: 03-06-112159, székhely: 6000 Kecskemét, Úrrét tanya 79/8.) Kecskeméti Törvényszék 16.Fpk.03-13-000765/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P34266
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 22. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 7. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 411 160 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetését kizárólag banki átutalással lehet teljesíteni a Truck-Hidraulik Bt. "f.a." Unicredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000067-67250001 számú bankszámlájára "ajánlati biztosíték" megnevezéssel legkésőbb 2015. június 07.-ig történő jóváírással az adós bankszámláján.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő részére nem kamatozik, a nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlattól visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Importált kamion alkatrészek (új)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 80 588 532 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Importált kamion alkatrészek (új)

Típus:
Árukészlet
Állapot:
Új
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
968 db
Becsérték:
80 588 532 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 2015.05.15.-én 10-12 óra között, Szolnok, Nagysándor J. út 31. raktárban, 2015.05.15.-én 14-16 óra között, Kecskemét, Úrrét Tanya 79/8. raktárban.

Vételár megfizetésének módja, határideje: banki átutalással a Truck-Hidraulik Bt. "f.a." Unicredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000067-67250001 számú bankszámlájára a szerződés megkötését követő 30 napon belül

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: az elszállításról és a rakodásról a vevő saját költségén gondoskodik. az átvétel helye a felszámoló által megjelölt szolnoki, és kecskeméti raktára. Határideje a teljes vételár kiegyenlítésétől számított 5 munkanapon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényesen benyújtott pályázatok közül a nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a pályázati kiírásban szereplő összes feltételt teljesíti és kötelezettségeket maradéktalanul vállalja. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról az érdekelteket. A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat, vagy árverés kiírásáról döntsön.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait, cég esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, a vételár egyértelmű megjelölését, a vállalt fizetési határidőt, amely nem lehet több, mint a szerződéskötéstől számított 30 nap, 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását. A pályázatban szereplő vagyoni elemért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, az a pályázó által megtekintett állapotban kerül értékesítésre. A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy erre vonatkozó szándékukat a felszámoló felé írásban bejelentik a pályázat benyújtásának határidejéig.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34266/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

Importált kamion alkatrészek (új)
Típus:
Árukészlet
Mennyiség:
968 db
Állapot:
Új
Becsérték:
Nettó 80 588 532 Ft
Tehermentes:
Igen

Ismertető

Importált kamion alkatrészek (új)
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.22 - 10:00
2015.06.07 - 18:00
Nettó 80 588 532 Ft
Nettó — Ft
16.Fpk.03-13-000765
P34266

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
NYH Tanácsadóiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
4551 Nyíregyháza (Oros), Virágfürt utca 7..
Cégjegyzékszám:
15-09-074107

Adós adatai

Cégnév:
Truck-Hidraulik Bt "f.a."
Székhely:
6000 Kecskemét, Úrrét tanya 79/8.
Cégjegyzékszám:
03-06-112159

Dokumentumok

2015.06.30 - 15:39
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 16.Fpk.03-13-000765 ügyszámú nyilvános pályázat, a NYH Tanácsadóiroda Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-074107, székhely: 4551 Nyíregyháza (Oros), Virágfürt utca 7.., levelezési cím: 4551 Nyíregyháza (Oros), Virágfürt utca 7..) felszámoló által a Truck-Hidraulik Bt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-06-112159, székhely: 6000 Kecskemét, Úrrét tanya 79/8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Az ingóság értékének 50 % - a alatti ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.07 - 18:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 16.Fpk.03-13-000765 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 7. 18 óra 00 perckor, a NYH Tanácsadóiroda Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-074107, székhely: 4551 Nyíregyháza (Oros), Virágfürt utca 7.., levelezési cím: 4551 Nyíregyháza (Oros), Virágfürt utca 7..) felszámoló által a Truck-Hidraulik Bt „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03-06-112159, székhely: 6000 Kecskemét, Úrrét tanya 79/8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.22 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 16.Fpk.03-13-000765 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 22. 10 óra 00 perckor, a NYH Tanácsadóiroda Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-074107, székhely: 4551 Nyíregyháza (Oros), Virágfürt utca 7.., levelezési cím: 4551 Nyíregyháza (Oros), Virágfürt utca 7..) felszámoló által a Truck-Hidraulik Bt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-06-112159, székhely: 6000 Kecskemét, Úrrét tanya 79/8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P34266.
2015.05.07 - 09:21
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) NYH Tanácsadóiroda Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-074107, székhely: 4551 Nyíregyháza (Oros), Virágfürt utca 7.., levelezési cím: 4551 Nyíregyháza (Oros), Virágfürt utca 7..), mint a(z) Truck-Hidraulik Bt „f.a” (cégjegyzékszám: 03-06-112159, székhely: 6000 Kecskemét, Úrrét tanya 79/8.) Kecskeméti Törvényszék 16.Fpk.03-13-000765/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P34266
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 22. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 7. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 411 160 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetését kizárólag banki átutalással lehet teljesíteni a Truck-Hidraulik Bt. "f.a." Unicredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000067-67250001 számú bankszámlájára "ajánlati biztosíték" megnevezéssel legkésőbb 2015. június 07.-ig történő jóváírással az adós bankszámláján.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő részére nem kamatozik, a nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlattól visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Importált kamion alkatrészek (új)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 80 588 532 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Importált kamion alkatrészek (új)

Típus:
Árukészlet
Állapot:
Új
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
968 db
Becsérték:
80 588 532 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 2015.05.15.-én 10-12 óra között, Szolnok, Nagysándor J. út 31. raktárban, 2015.05.15.-én 14-16 óra között, Kecskemét, Úrrét Tanya 79/8. raktárban.

Vételár megfizetésének módja, határideje: banki átutalással a Truck-Hidraulik Bt. "f.a." Unicredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000067-67250001 számú bankszámlájára a szerződés megkötését követő 30 napon belül

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes pályázó azonosító számáról. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: az elszállításról és a rakodásról a vevő saját költségén gondoskodik. az átvétel helye a felszámoló által megjelölt szolnoki, és kecskeméti raktára. Határideje a teljes vételár kiegyenlítésétől számított 5 munkanapon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényesen benyújtott pályázatok közül a nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a pályázati kiírásban szereplő összes feltételt teljesíti és kötelezettségeket maradéktalanul vállalja. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról az érdekelteket. A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat, vagy árverés kiírásáról döntsön.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait, cég esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, a vételár egyértelmű megjelölését, a vállalt fizetési határidőt, amely nem lehet több, mint a szerződéskötéstől számított 30 nap, 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását. A pályázatban szereplő vagyoni elemért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, az a pályázó által megtekintett állapotban kerül értékesítésre. A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy erre vonatkozó szándékukat a felszámoló felé írásban bejelentik a pályázat benyújtásának határidejéig.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34266/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.