Eljárás részletei

Az adós felszámolási eljárását megelőző kivitelezői tevékenységével összefüggésben beszerzett villamosszerelési anyagok, szerelvények, készülékek
1 tétel

Pályázat - ALBATHERM Épületgépész, Tervező, Kivitelező és Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.06.03 - 12:00
A nyertes ár
Nettó 1 300 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

1.1. Villamos szerelési anyagok és szerelvények (Külön lista szerint) Irányár: 2.506.140,-Ft Ajánlati biztosíték: 125.307,-Ft
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.18 - 12:00
2015.06.03 - 12:00
Nettó 2 506 140 Ft
Nettó — Ft
Nettó 1 300 000 Ft
1.Fpk.07-13-000257
P34108

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
AGROBRÓKER Pénzügyi Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1141 Budapest,, Lipótvár utca 27..
Cégjegyzékszám:
01-10-042636

Adós adatai

Cégnév:
ALBATHERM Épületgépész, Tervező, Kivitelező és Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
8000 Székesfehérvár, Móri utca 34.
Cégjegyzékszám:
07-09-000200

Dokumentumok

2015.06.18 - 11:58
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 1.Fpk.07-13-000257 ügyszámú nyilvános pályázat, a Agrobróker Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042636, székhely: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27.., levelezési cím: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27..) felszámoló által a ALBATHERM „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-000200, székhely: 8000 Székesfehérvár, Móri utca 34.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 300 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P34108F2
Szerződéskötés dátuma: A pályázat megnyerése esetén a pályázónak vállalnia kell, hogy az elbírálásról kapott értesítést követő 15 napon belül a szerződést megköti.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.03 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.07-13-000257 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 3. 12 óra 00 perckor, a Agrobróker Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042636, székhely: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27.., levelezési cím: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27..) felszámoló által a ALBATHERM „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07-09-000200, székhely: 8000 Székesfehérvár, Móri utca 34.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.18 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.07-13-000257 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 12 óra 00 perckor, a Agrobróker Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042636, székhely: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27.., levelezési cím: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27..) felszámoló által a ALBATHERM „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-000200, székhely: 8000 Székesfehérvár, Móri utca 34.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P34108.
2015.05.15 - 12:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Agrobróker Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042636, székhely: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27.., levelezési cím: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27..), mint a(z) ALBATHERM „f.a” (cégjegyzékszám: 07-09-000200, székhely: 8000 Székesfehérvár, Móri utca 34.) Székesfehérvári Törvényszék 1.Fpk.07-13-000257/12. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P34108
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 18. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 3. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 125 307 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtására megadott határidőn belül, átutalással kell teljesíteni. Kikötés: az ajánlati biztosíték összegét úgy kell átutalni, hogy az a pályázat benyújtásának határidejéig az alábbi számlaszámon jóváírásra kerülhessen.
AGROBRÓKER Zrt. MKB Bank Zrt 10300002-25509472-70073285
Közleményként kérjük feltüntetni az alábbiakat: ALBATHERM Kft „f.a.” bánatpénz

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénz nem kerül visszafizetésre, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, a pályázati szerződést neki felróható okból nem köti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1.1. Villamos szerelési anyagok és szerelvények (Külön lista szerint)
Irányár: 2.506.140,-Ft
Ajánlati biztosíték: 125.307,-Ft

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 506 140 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Készlet

Típus:
Árukészlet
Tehermentes:
nem Budapest Bank Zrt javára vagyonterhelő zálogjog
Mennyisége:
1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban szereplő készletek 2015. május 21. és 2015. június 1. napján 10 és 14 óra között a 8000 Székesfehérvár, Móri u. 34. sz. alatt megtekinthetőek.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés módja: egyösszegű átutalás. A fizetési határidő az adásvételi szerződésben rögzítettek szerint, de maximum a szerződéskötéstől számított 30 nap.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat megnyerése esetén a pályázónak vállalnia kell, hogy az elbírálásról kapott értesítést követő 15 napon belül a szerződést megköti.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbaadás a teljes vételár beérkezését követően, de legkésőbb attól számítottan 8 napon belül történik meg. A készlet elszállításának költsége a vevőt terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: • Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be.• A pályázónak vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja.• A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő főbb adatait (társaság esetén cégkivonat és cégképviseleti jogosultságot tanúsító aláírási címpéldány), az ajánlott nettó vételár pontos megjelölését, a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatot. • A pályázatok elbírálása során előnyben részesülnek azok a pályázók, akik vállalják az azonnali fizetést.• A benyújtott pályázat értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követő 15 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. • A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: • A készletek értékesítését magánszemély vevő esetén a mindenkori ÁFA törvény szerinti adómérték terheli. Adóalany esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett.

• Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a nyilvános értékesítés keretében belül gyakorolhatják, úgyhogy nyilatkozatot tesznek. A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék felé.

• A felszámoló több megfelelő, azonos értékű – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő – pályázat esetén a pályázók között köteles nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalást megelőzően írásban közli a felekkel.

• A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a beérkezõ pályázatok nem felelnek meg a jelen kiírásban meghatározott és a jogszabályban rögzített feltételeknek, úgy érvénytelennek nyilvánítsa.

• Érvénytelenné vagy eredménytelenné nyilvánított pályázat esetén a felszámoló megteszi a szükséges intézkedést a megismételt értékesítésre.

• A pályázat kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (www.eer.gov.hu) keresztül nyújtható be!

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34108/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.03 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.18 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.05.20 - 14:15P34108F1 kommentje

Köszönöm! juhaszildi09@gmail.com

2015.05.16 - 07:55P34108F1 kommentje

A készletlista hogyan tekinthető meg?

2015.05.18 - 15:06Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Amennyiben e-mail címét megadja, úgy eltudjuk küldeni a kért listát. Üdvözlettel: Sramkó Pál felszámolóbiztos

Tételek 1 db (1)

Készlet
Típus:
Árukészlet
Mennyiség:
1 db
Tehermentes:
Nem
Terhek leírása:
Budapest Bank Zrt javára vagyonterhelő zálogjog

Ismertető

1.1. Villamos szerelési anyagok és szerelvények (Külön lista szerint) Irányár: 2.506.140,-Ft Ajánlati biztosíték: 125.307,-Ft
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.18 - 12:00
2015.06.03 - 12:00
Nettó 2 506 140 Ft
Nettó — Ft
Nettó 1 300 000 Ft
1.Fpk.07-13-000257
P34108

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
AGROBRÓKER Pénzügyi Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1141 Budapest,, Lipótvár utca 27..
Cégjegyzékszám:
01-10-042636

Adós adatai

Cégnév:
ALBATHERM Épületgépész, Tervező, Kivitelező és Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
8000 Székesfehérvár, Móri utca 34.
Cégjegyzékszám:
07-09-000200

Dokumentumok

2015.06.18 - 11:58
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 1.Fpk.07-13-000257 ügyszámú nyilvános pályázat, a Agrobróker Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042636, székhely: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27.., levelezési cím: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27..) felszámoló által a ALBATHERM „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-000200, székhely: 8000 Székesfehérvár, Móri utca 34.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 300 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P34108F2
Szerződéskötés dátuma: A pályázat megnyerése esetén a pályázónak vállalnia kell, hogy az elbírálásról kapott értesítést követő 15 napon belül a szerződést megköti.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.03 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.07-13-000257 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 3. 12 óra 00 perckor, a Agrobróker Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042636, székhely: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27.., levelezési cím: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27..) felszámoló által a ALBATHERM „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07-09-000200, székhely: 8000 Székesfehérvár, Móri utca 34.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.18 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.07-13-000257 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 12 óra 00 perckor, a Agrobróker Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042636, székhely: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27.., levelezési cím: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27..) felszámoló által a ALBATHERM „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-000200, székhely: 8000 Székesfehérvár, Móri utca 34.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P34108.
2015.05.15 - 12:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Agrobróker Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042636, székhely: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27.., levelezési cím: 1141 Budapest,, Lipótvár utca 27..), mint a(z) ALBATHERM „f.a” (cégjegyzékszám: 07-09-000200, székhely: 8000 Székesfehérvár, Móri utca 34.) Székesfehérvári Törvényszék 1.Fpk.07-13-000257/12. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P34108
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 18. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 3. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 125 307 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtására megadott határidőn belül, átutalással kell teljesíteni. Kikötés: az ajánlati biztosíték összegét úgy kell átutalni, hogy az a pályázat benyújtásának határidejéig az alábbi számlaszámon jóváírásra kerülhessen.
AGROBRÓKER Zrt. MKB Bank Zrt 10300002-25509472-70073285
Közleményként kérjük feltüntetni az alábbiakat: ALBATHERM Kft „f.a.” bánatpénz

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénz nem kerül visszafizetésre, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, a pályázati szerződést neki felróható okból nem köti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1.1. Villamos szerelési anyagok és szerelvények (Külön lista szerint)
Irányár: 2.506.140,-Ft
Ajánlati biztosíték: 125.307,-Ft

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 506 140 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Készlet

Típus:
Árukészlet
Tehermentes:
nem Budapest Bank Zrt javára vagyonterhelő zálogjog
Mennyisége:
1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban szereplő készletek 2015. május 21. és 2015. június 1. napján 10 és 14 óra között a 8000 Székesfehérvár, Móri u. 34. sz. alatt megtekinthetőek.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés módja: egyösszegű átutalás. A fizetési határidő az adásvételi szerződésben rögzítettek szerint, de maximum a szerződéskötéstől számított 30 nap.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat megnyerése esetén a pályázónak vállalnia kell, hogy az elbírálásról kapott értesítést követő 15 napon belül a szerződést megköti.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbaadás a teljes vételár beérkezését követően, de legkésőbb attól számítottan 8 napon belül történik meg. A készlet elszállításának költsége a vevőt terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: • Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be.• A pályázónak vállalnia kell, hogy az ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja.• A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő főbb adatait (társaság esetén cégkivonat és cégképviseleti jogosultságot tanúsító aláírási címpéldány), az ajánlott nettó vételár pontos megjelölését, a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatot. • A pályázatok elbírálása során előnyben részesülnek azok a pályázók, akik vállalják az azonnali fizetést.• A benyújtott pályázat értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követő 15 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. • A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: • A készletek értékesítését magánszemély vevő esetén a mindenkori ÁFA törvény szerinti adómérték terheli. Adóalany esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett.

• Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a nyilvános értékesítés keretében belül gyakorolhatják, úgyhogy nyilatkozatot tesznek. A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék felé.

• A felszámoló több megfelelő, azonos értékű – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő – pályázat esetén a pályázók között köteles nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalást megelőzően írásban közli a felekkel.

• A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a beérkezõ pályázatok nem felelnek meg a jelen kiírásban meghatározott és a jogszabályban rögzített feltételeknek, úgy érvénytelennek nyilvánítsa.

• Érvénytelenné vagy eredménytelenné nyilvánított pályázat esetén a felszámoló megteszi a szükséges intézkedést a megismételt értékesítésre.

• A pályázat kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (www.eer.gov.hu) keresztül nyújtható be!

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34108/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.03 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.18 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.05.20 - 14:15P34108F1 kommentje

Köszönöm! juhaszildi09@gmail.com

2015.05.16 - 07:55P34108F1 kommentje

A készletlista hogyan tekinthető meg?

2015.05.18 - 15:06Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Amennyiben e-mail címét megadja, úgy eltudjuk küldeni a kért listát. Üdvözlettel: Sramkó Pál felszámolóbiztos