Eljárás részletei

Harkány belterületi beépítetlen ingatlan
0 tétel

Pályázat - HAR-INVEST Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: A pályázatra nem érkezett ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

7815 Harkány, Dankó Pista u. 2/A. szám alatt található, belterület 574. hrsz-ú 1662 m2 alapterületű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan. A tulajdoni lap III. részében szereplő bejegyzések: Védőterület vízbázis. Harkányi termálvízkészlet védőterület kijelölése, Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Jelzálogjog: 215.930,- Ft és járulékai erejéig, Harkány Város Jegyzője, 2709/2010. sz. megkeresésével. Végrehajtási jog: 25.000.000,- Ft és járulékai erejéig, Patarcsity Péterné javára. A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanokon fennálló végrehajtási jog a felszámolási eljárás kezdő időpontjában, a jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével - a földhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg - megszűnik (1991. évi XLIX. törvény 38. §).
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.08 - 12:00
2015.06.23 - 12:00
Nettó 25 000 000 Ft
Nettó — Ft
10.Fpk.01-2012-012656
P34066

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CÉL-ORG Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1126 Budapest, Németvölgyi út 8..
Cégjegyzékszám:
01-09-886496

Adós adatai

Cégnév:
HAR-INVEST Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1055 Budapest, Kossuth tér 13-15.. II. em. 10.
Cégjegyzékszám:
01 09 924033

Dokumentumok

2015.06.30 - 11:50
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 10.Fpk.01-2012-012656 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a Har-Invest Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 924033, székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 13-15.. II. em. 10.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A pályázatra nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.23 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 10.Fpk.01-2012-012656 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 23. 12 óra 00 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a Har-Invest Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 924033, székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 13-15.. II. em. 10.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.08 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 10.Fpk.01-2012-012656 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 12 óra 00 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a Har-Invest Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 924033, székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 13-15.. II. em. 10.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P34066.
2015.05.06 - 11:23
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..), mint a(z) Har-Invest Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 924033, székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 13-15.. II. em. 10.) Fővárosi Törvényszék 10.Fpk.01-2012-012656/8.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P34066
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 8. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 23. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 950 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A 950 000,- Ft (azaz Kilencszázötvenezer forint) ajánlati biztosítékot a CÉL-ORG Kft. Budapest Banknál vezetett 10103805-03160636-00000003 számú bankszámlájára kell átutalni vagy befizetni, a közlemény rovatban „Har-Invest Kft. fa. pályázat” megjelöléssel.
Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz
mellékelni kell.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik.
A pályázati ajánlat érvényességének a feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

7815 Harkány, Dankó Pista u. 2/A. szám alatt található, belterület 574. hrsz-ú 1662 m2 alapterületű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan.
A tulajdoni lap III. részében szereplő bejegyzések:
Védőterület vízbázis. Harkányi termálvízkészlet védőterület kijelölése, Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.
Jelzálogjog: 215.930,- Ft és járulékai erejéig, Harkány Város Jegyzője, 2709/2010. sz. megkeresésével.
Végrehajtási jog: 25.000.000,- Ft és járulékai erejéig, Patarcsity Péterné javára.

A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanokon fennálló végrehajtási jog a felszámolási eljárás kezdő időpontjában, a jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével - a földhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg - megszűnik (1991. évi XLIX. törvény 38. §).

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 25 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető dr. Vadas Éva felszámolóbiztos meghatalmazottjával, Matusch Jánossal telefonon (telefon: 06-70-455-2276) történő előzetes időpont egyeztetést követően, a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző munkanapig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese a szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül a vételárat átutalással köteles megfizetni a CÉL-ORG Kft. Budapest Banknál vezetett 10103805-03160636-00000003 számú bankszámlájára kell átutalni vagy befizetni, a közlemény rovatban „Har-Invest Kft. fa. vételár” megjelöléssel.
Az ingatlanok értékesítésére a 2007. évi CXXVII. Tv. 142. § (1) bekezdés g) pontja alapján fordított ÁFA fizetésére vonatkozó rendelkezések vonatkoznak. Magánszemély vevő és nem ÁFA alany vásárló esetén az irányárat + 27 % ÁFA terheli.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan átadására (birtokba és tulajdonba adása) a teljes vételár megfizetését követő 5 (öt) napon belül kerül sor

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül elektronikusan nyújtható be, a https://eer.gov.hu honlapon. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembevételre.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig, 2015. 06. 23. (kedd) 12,00 óráig beérkezetten írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják. Amennyiben az elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el 1,5 %-os díj ellenében.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34066/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

7815 Harkány, Dankó Pista u. 2/A. szám alatt található, belterület 574. hrsz-ú 1662 m2 alapterületű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan. A tulajdoni lap III. részében szereplő bejegyzések: Védőterület vízbázis. Harkányi termálvízkészlet védőterület kijelölése, Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Jelzálogjog: 215.930,- Ft és járulékai erejéig, Harkány Város Jegyzője, 2709/2010. sz. megkeresésével. Végrehajtási jog: 25.000.000,- Ft és járulékai erejéig, Patarcsity Péterné javára. A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanokon fennálló végrehajtási jog a felszámolási eljárás kezdő időpontjában, a jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével - a földhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg - megszűnik (1991. évi XLIX. törvény 38. §).
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.08 - 12:00
2015.06.23 - 12:00
Nettó 25 000 000 Ft
Nettó — Ft
10.Fpk.01-2012-012656
P34066

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CÉL-ORG Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1126 Budapest, Németvölgyi út 8..
Cégjegyzékszám:
01-09-886496

Adós adatai

Cégnév:
HAR-INVEST Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1055 Budapest, Kossuth tér 13-15.. II. em. 10.
Cégjegyzékszám:
01 09 924033

Dokumentumok

2015.06.30 - 11:50
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 10.Fpk.01-2012-012656 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a Har-Invest Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 924033, székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 13-15.. II. em. 10.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A pályázatra nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.23 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 10.Fpk.01-2012-012656 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 23. 12 óra 00 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a Har-Invest Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 924033, székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 13-15.. II. em. 10.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.08 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 10.Fpk.01-2012-012656 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 12 óra 00 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a Har-Invest Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 924033, székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 13-15.. II. em. 10.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P34066.
2015.05.06 - 11:23
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..), mint a(z) Har-Invest Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 924033, székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 13-15.. II. em. 10.) Fővárosi Törvényszék 10.Fpk.01-2012-012656/8.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P34066
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 8. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 23. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 950 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A 950 000,- Ft (azaz Kilencszázötvenezer forint) ajánlati biztosítékot a CÉL-ORG Kft. Budapest Banknál vezetett 10103805-03160636-00000003 számú bankszámlájára kell átutalni vagy befizetni, a közlemény rovatban „Har-Invest Kft. fa. pályázat” megjelöléssel.
Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz
mellékelni kell.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik.
A pályázati ajánlat érvényességének a feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

7815 Harkány, Dankó Pista u. 2/A. szám alatt található, belterület 574. hrsz-ú 1662 m2 alapterületű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan.
A tulajdoni lap III. részében szereplő bejegyzések:
Védőterület vízbázis. Harkányi termálvízkészlet védőterület kijelölése, Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.
Jelzálogjog: 215.930,- Ft és járulékai erejéig, Harkány Város Jegyzője, 2709/2010. sz. megkeresésével.
Végrehajtási jog: 25.000.000,- Ft és járulékai erejéig, Patarcsity Péterné javára.

A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanokon fennálló végrehajtási jog a felszámolási eljárás kezdő időpontjában, a jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével - a földhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg - megszűnik (1991. évi XLIX. törvény 38. §).

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 25 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető dr. Vadas Éva felszámolóbiztos meghatalmazottjával, Matusch Jánossal telefonon (telefon: 06-70-455-2276) történő előzetes időpont egyeztetést követően, a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző munkanapig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese a szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül a vételárat átutalással köteles megfizetni a CÉL-ORG Kft. Budapest Banknál vezetett 10103805-03160636-00000003 számú bankszámlájára kell átutalni vagy befizetni, a közlemény rovatban „Har-Invest Kft. fa. vételár” megjelöléssel.
Az ingatlanok értékesítésére a 2007. évi CXXVII. Tv. 142. § (1) bekezdés g) pontja alapján fordított ÁFA fizetésére vonatkozó rendelkezések vonatkoznak. Magánszemély vevő és nem ÁFA alany vásárló esetén az irányárat + 27 % ÁFA terheli.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan átadására (birtokba és tulajdonba adása) a teljes vételár megfizetését követő 5 (öt) napon belül kerül sor

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül elektronikusan nyújtható be, a https://eer.gov.hu honlapon. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembevételre.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig, 2015. 06. 23. (kedd) 12,00 óráig beérkezetten írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják. Amennyiben az elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el 1,5 %-os díj ellenében.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34066/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.