Eljárás részletei

PEUGEOT BOXER FURGON üzemképtelen tehergépjármű.
1 tétel

Pályázat - AN-TI-TO Kft f.a. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő egyéb okból mellőzi a megismételt értékesítést.
Indoklás: A felszámoló más fórumon értékesít.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

PEUGEOT BOXER FURGON üzemképtelen tehergépjármű.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.19 - 11:37
2015.07.06 - 11:38
Nettó 120 000 Ft
Nettó — Ft
8.Fpk.06-14-000238
P34024

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Quality Team Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
2143 Kistarcsa, Bellus József utca 18..
Cégjegyzékszám:
13-09-160529

Adós adatai

Cégnév:
AN-TI-TO Kft f.a. "f.a."
Székhely:
6754 Újszentiván, Boján utca 15.
Cégjegyzékszám:
06-09-015204

Dokumentumok

2015.07.07 - 13:09
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 8.Fpk.06-14-000238 ügyszámú nyilvános pályázat, a Quality-Team Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-160529, székhely: 2143 Kistarcsa, Bellus József utca 18.., levelezési cím: 2143 Kistarcsa, Bellus József utca 18..) felszámoló által a AN-TI-TO Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-09-015204, székhely: 6754 Újszentiván, Boján utca 15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A felszámoló más fórumon értékesít.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.07.06 - 11:38
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk.06-14-000238 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. július 6. 11 óra 38 perckor, a Quality-Team Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-160529, székhely: 2143 Kistarcsa, Bellus József utca 18.., levelezési cím: 2143 Kistarcsa, Bellus József utca 18..) felszámoló által a AN-TI-TO Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 06-09-015204, székhely: 6754 Újszentiván, Boján utca 15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.19 - 11:37
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.06-14-000238 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 19. 11 óra 37 perckor, a Quality-Team Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-160529, székhely: 2143 Kistarcsa, Bellus József utca 18.., levelezési cím: 2143 Kistarcsa, Bellus József utca 18..) felszámoló által a AN-TI-TO Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-09-015204, székhely: 6754 Újszentiván, Boján utca 15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P34024.
2015.06.05 - 14:03
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Quality-Team Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-160529, székhely: 2143 Kistarcsa, Bellus József utca 18.., levelezési cím: 2143 Kistarcsa, Bellus József utca 18..), mint a(z) AN-TI-TO Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 06-09-015204, székhely: 6754 Újszentiván, Boján utca 15.) Szegedi Törvényszék 8.Fpk.06-14-000238/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. június 4. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P34024
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 19. 11 óra 37 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. július 6. 11 óra 38 perc

Ajánlati biztosíték összege: 6 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a felszámoló Qualtiy Team Szolgáltató Kft OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11704007-20251772. számú bankszámlájára átutalással kell megfizetni a pályázat benyújtásáig „AN-TI-TO Kft f.a. pályázat” közleménnyel. A pályázaton az érvényes részvétel feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése oly módon, hogy az a pályázat benyújtásának határidejéig a hirdetményben megadott bankszámlán jóváírásra kerüljön. Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázat vételárába beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázó részére visszautaljuk.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló bizonylat a pályázat melléklete.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

PEUGEOT BOXER FURGON üzemképtelen tehergépjármű.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 120 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: PEUGEOT BOXER FURGON tehergépkocsi

Típus:
Jármű
Gyártmány:
Peugeot Boxer Furgon
Gyártási idő:
1996.
Állapot:
Működésképtelen
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
160 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 64. Megtekinthető a felszámolóval történt időpont egyeztetés után (időpont egyeztetés telefonon: 06-1/369-8669)

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással a felszámoló Quality Team Szolgáltató Kft OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11704007-20251772. számú bankszámlájára a szerződés megkötését követő 8 napon belül. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázat sikerétől függetlenül a pályázót terheli.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázó a nyertes pályázati értesítést követő 15 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adás napja a vételár kiegyenlítésének napja. A birtokba vétel és az elszállítás költségei a vevőt terhelik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását (cég esetén a cégjegyzékszámot, adószámot, magánszemély esetén a pályázó nevét, címét, adóazonosító számát, azonosításra alkalmas további adatokat), társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cég képviseletére jogosultjának aláírási nyilatkozatát, a megajánlott tételes nettó vételárat az ÁFA megjelölésével, a pénzügyi biztosítékokat és a fizetési határidőt, valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és azokat elfogadja. Tartalmaznia kell a nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, továbbá hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 8 napon belül átutalja. Az értékelésről szóló szóló jegyzőkönyvet a pályázat bontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók megtekinthetik. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett nettó irányár alapján számolt ajánlati biztosíték megfizetése adós gazdálkodó szervezet OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11704007-20251172. számú számlájára. A vételár megfizetését a felszámoló átutalással az adásvételi szerződés megkötésétől számított legkésőbb 8 napon belül kéri teljesíteni. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A pályázatok értékelésénél az elbírálás szempontja az ajánlott nettó vételár nagysága. A felszámolóbiztos a legmagasabb nettó vételár elérése alapján bírálja el a pályázatokat, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb nettó ajánlati árat kínálót választja legkedvezőbbnek. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be, ideértve azt is, ha az irányár 70 %-át el nem érő összegű ajánlatokat adtak be.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló fenntartja a jogát arra, hogy a pályázatot bármikor visszavonhatja. Az értékesítéskor az ÁFA megállapítása a hatályos ÁFA törvény alapján történik. A felszámoló az értékesítésre kerülő ingóságot megtekintett állapotban kínálja megvételre, a rejtett hibákért garanciát nem vállal.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34024/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

PEUGEOT BOXER FURGON tehergépkocsi
Típus:
Jármű
Gyártmány:
Peugeot Boxer Furgon
Gyártási idő:
1996
Mennyiség:
1 db
Állapot:
Működésképtelen
Becsérték:
Nettó 160 000 Ft
Tehermentes:
Igen

Ismertető

PEUGEOT BOXER FURGON üzemképtelen tehergépjármű.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.19 - 11:37
2015.07.06 - 11:38
Nettó 120 000 Ft
Nettó — Ft
8.Fpk.06-14-000238
P34024

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Quality Team Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
2143 Kistarcsa, Bellus József utca 18..
Cégjegyzékszám:
13-09-160529

Adós adatai

Cégnév:
AN-TI-TO Kft f.a. "f.a."
Székhely:
6754 Újszentiván, Boján utca 15.
Cégjegyzékszám:
06-09-015204

Dokumentumok

2015.07.07 - 13:09
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 8.Fpk.06-14-000238 ügyszámú nyilvános pályázat, a Quality-Team Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-160529, székhely: 2143 Kistarcsa, Bellus József utca 18.., levelezési cím: 2143 Kistarcsa, Bellus József utca 18..) felszámoló által a AN-TI-TO Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-09-015204, székhely: 6754 Újszentiván, Boján utca 15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A felszámoló más fórumon értékesít.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.07.06 - 11:38
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk.06-14-000238 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. július 6. 11 óra 38 perckor, a Quality-Team Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-160529, székhely: 2143 Kistarcsa, Bellus József utca 18.., levelezési cím: 2143 Kistarcsa, Bellus József utca 18..) felszámoló által a AN-TI-TO Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 06-09-015204, székhely: 6754 Újszentiván, Boján utca 15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.19 - 11:37
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.06-14-000238 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 19. 11 óra 37 perckor, a Quality-Team Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-160529, székhely: 2143 Kistarcsa, Bellus József utca 18.., levelezési cím: 2143 Kistarcsa, Bellus József utca 18..) felszámoló által a AN-TI-TO Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-09-015204, székhely: 6754 Újszentiván, Boján utca 15.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P34024.
2015.06.05 - 14:03
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Quality-Team Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-160529, székhely: 2143 Kistarcsa, Bellus József utca 18.., levelezési cím: 2143 Kistarcsa, Bellus József utca 18..), mint a(z) AN-TI-TO Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 06-09-015204, székhely: 6754 Újszentiván, Boján utca 15.) Szegedi Törvényszék 8.Fpk.06-14-000238/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. június 4. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P34024
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 19. 11 óra 37 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. július 6. 11 óra 38 perc

Ajánlati biztosíték összege: 6 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a felszámoló Qualtiy Team Szolgáltató Kft OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11704007-20251772. számú bankszámlájára átutalással kell megfizetni a pályázat benyújtásáig „AN-TI-TO Kft f.a. pályázat” közleménnyel. A pályázaton az érvényes részvétel feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése oly módon, hogy az a pályázat benyújtásának határidejéig a hirdetményben megadott bankszámlán jóváírásra kerüljön. Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázat vételárába beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázó részére visszautaljuk.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló bizonylat a pályázat melléklete.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

PEUGEOT BOXER FURGON üzemképtelen tehergépjármű.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 120 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: PEUGEOT BOXER FURGON tehergépkocsi

Típus:
Jármű
Gyártmány:
Peugeot Boxer Furgon
Gyártási idő:
1996.
Állapot:
Működésképtelen
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
160 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 64. Megtekinthető a felszámolóval történt időpont egyeztetés után (időpont egyeztetés telefonon: 06-1/369-8669)

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással a felszámoló Quality Team Szolgáltató Kft OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11704007-20251772. számú bankszámlájára a szerződés megkötését követő 8 napon belül. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázat sikerétől függetlenül a pályázót terheli.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázó a nyertes pályázati értesítést követő 15 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adás napja a vételár kiegyenlítésének napja. A birtokba vétel és az elszállítás költségei a vevőt terhelik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását (cég esetén a cégjegyzékszámot, adószámot, magánszemély esetén a pályázó nevét, címét, adóazonosító számát, azonosításra alkalmas további adatokat), társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cég képviseletére jogosultjának aláírási nyilatkozatát, a megajánlott tételes nettó vételárat az ÁFA megjelölésével, a pénzügyi biztosítékokat és a fizetési határidőt, valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és azokat elfogadja. Tartalmaznia kell a nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, továbbá hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 8 napon belül átutalja. Az értékelésről szóló szóló jegyzőkönyvet a pályázat bontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók megtekinthetik. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett nettó irányár alapján számolt ajánlati biztosíték megfizetése adós gazdálkodó szervezet OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11704007-20251172. számú számlájára. A vételár megfizetését a felszámoló átutalással az adásvételi szerződés megkötésétől számított legkésőbb 8 napon belül kéri teljesíteni. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A pályázatok értékelésénél az elbírálás szempontja az ajánlott nettó vételár nagysága. A felszámolóbiztos a legmagasabb nettó vételár elérése alapján bírálja el a pályázatokat, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb nettó ajánlati árat kínálót választja legkedvezőbbnek. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be, ideértve azt is, ha az irányár 70 %-át el nem érő összegű ajánlatokat adtak be.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló fenntartja a jogát arra, hogy a pályázatot bármikor visszavonhatja. Az értékesítéskor az ÁFA megállapítása a hatályos ÁFA törvény alapján történik. A felszámoló az értékesítésre kerülő ingóságot megtekintett állapotban kínálja megvételre, a rejtett hibákért garanciát nem vállal.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34024/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.