Eljárás részletei

Ercsi belterületén nagy beruházási terület
0 tétel

Pályázat - ELKI 3000 Logisztikai Központ és Ingatlanfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.06.08 - 12:00
A nyertes ár
Nettó 51 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

1. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/7.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 2477 m2 földterületű, kivett műhely, udvar megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. • Jelzálogjog: 33 637 348.-Ft, azaz Harminchárommillió-hatszázharminchétezer-háromszáznegyvennyolc Ft kölcsön és járulékai erejéig az okiratban foglalt tartalommal. Jogosult: Név: SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Kft törzsszám:10677560 • Végrehajtási jog 23 812 545 Ft, azaz Huszonhárommillió-nyolcszáztizenkettőezer-ötszáznegyvenöt Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Nemzeti Adó-és Vámhivatal: törzsszám: 15789934 • Egyetemleges keretbiztosíték jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft. keretösszeg erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 • Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 2. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/8.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 7207 m2 földterületű, kivett irodaház és udvar megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. • - Végrehajtási jog: 8 680 514 Ft, azaz Nyolcmillió-hatszáznyolcvanezer-ötszáztizennégy Ft adótartozás és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Nemzeti Adó-és Vámhivatal törzsszám:15789924 • Végrehajtási jog: 15 132 031 Ft, azaz Tizenötmillió-százharminckettőezer-harmincegy Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Nemzeti Adó-és Vámhivatal törzsszám: 15789934 3. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/11.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 2352 m2 földterületű, kivett saját használatú út megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. • - Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 • Egyetemleges keretbiztosítékkal jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 4. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/12.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 3109 m2 földterületű, kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. • - Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 • Végrehajtási jog 23 812545 Ft. azaz Huszonhárommillió-nyolcszáztizenkettőezer-ötszáznegyvenöt Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Nemzeti Adó-és Vámhivatal törzsszám: 15789934 • Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft keretösszeg erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 • Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 5. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/13.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 9047 m2 földterületű, kivett saját használatú út megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. • - Végrehajtási jog 23 812 545 Ft, azaz Huszonhárommillió-nyolcszáztizenkettőezer-ötszáznegyvenöt Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Nemzeti Adó-és Vámhivatal törzsszám: 15789934 • Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft keretösszeg erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 • Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 6. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/14.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 12295 m2 földterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. • - Végrehajtási jog 23 812545 Ft. azaz Huszonhárommillió-nyolcszáztizenkettőezer-ötszáznegyvenöt Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Nemzeti Adó-és Vámhivatal törzsszám: 15789934 • Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft keretösszeg erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 • Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 7. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/16.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 57611 m2 földterületű, kivett gyártelep megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. • - Vezeték jog az okiratban foglalt tartalommal. Ercsi Város 0,4 kW-os közcélú légvezetékes és földkábeles hálózatra. Jogosult: Név: E-ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. • Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft keretösszeg erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 • Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 • Jelzálogjog 8 796 491 Ft, azaz Nyolcmillió-hétszázkilencvenhatezer-négyszázkilencvenegy Ft főkövetelés és járulékai erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” Jogosult: Név: Ercsi Város Önkormányzata törzsszám: 15361765 • Jelzálogjog 33 637 348 Ft., azaz Harminchárommllió-hatszázharminchétezer-háromszáznegyvennyolc Ft kölcsön és járulékai erejéig az okiratban foglalt tartalommal. Jogosult: Név: SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Kft. törzsszám:10677560 • Jelzálogjog 4 774 549 Ft, azaz Négymillió-hétszázhetvennégyezer-ötszáznegyvenkilenc Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Ercsi Város Önkormányzata törzsszám: 15361765 • Vezetékjog az okiratban foglalt tartalommal Baracska-Ercsi Dél elnevezésű (15/19 jelzésszámú) 20 kW-os légvezetékes és földkábeles közcélú hálózatra. Jogosult: Név: E-ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. • Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft keretösszeg erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal, keretösszeg erejéig. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 • Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 8. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/17.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 21768 m2 földterületű, kivett ipartelep megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. • - Végrehajtási jog 23 812545 Ft. azaz Huszonhárommillió-nyolcszáztizenkettőezer-ötszáznegyvenöt Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Nemzeti Adó-és Vámhivatal törzsszám: 15789934 • Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft keretösszeg erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 • Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 9. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/19.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 4423 m2 földterületű, kivett víztározó megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. • - Végrehajtási jog 23 812545 Ft. azaz Huszonhárommillió-nyolcszáztizenkettőezer-ötszáznegyvenöt Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Nemzeti Adó-és Vámhivatal törzsszám: 15789934 • Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft keretösszeg erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 • Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 Az 1-9. pontokban felsorolt vagyoncsoportok nettó irányára: 100.000.000.- Ft Az 1-9 pontokban felsorolt vagyoncsoportokra az ajánlati biztosíték: 3.000.000.- Ft Az ingatlanokat a Felszámoló kizárólag egyben kívánja értékesíteni, mivel azok egyben alkotnak egy egységet. A fenti ár ÁFA-át nem tartalmazza, ÁFA-ra a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. Az értékesítési eljárásban történő részvétel feltételeként a felszámoló a nettó ajánlati ár 70 %-át határozza meg nettó minimálárként.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.21 - 00:00
2015.06.08 - 12:00
Nettó 100 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 51 000 000 Ft
1. Fpk.07-11-000981
P34006

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CÉG FELÜGYELET Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendező és Csődkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1074 Budapest,, Dohány utca 54..
Cégjegyzékszám:
01-09-566915

Adós adatai

Cégnév:
ELKI 3000 Logisztikai Központ és Ingatlanfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
2451 Ercsi, Cukorgyári utca 1..
Cégjegyzékszám:
07-09-010971

Dokumentumok

2015.06.11 - 09:56
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 1. Fpk.07-11-000981 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cég Felügyelet Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566915, székhely: 1074 Budapest,, Dohány utca 54.., levelezési cím: 1074 Budapest,, Dohány utca 54..) felszámoló által a ELKI 3000 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-010971, székhely: 2451 Ercsi, Cukorgyári utca 1..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 51 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P34006F1
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.08 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1. Fpk.07-11-000981 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 12 óra 00 perckor, a Cég Felügyelet Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566915, székhely: 1074 Budapest,, Dohány utca 54.., levelezési cím: 1074 Budapest,, Dohány utca 54..) felszámoló által a ELKI 3000 Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07-09-010971, székhely: 2451 Ercsi, Cukorgyári utca 1..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.21 - 00:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1. Fpk.07-11-000981 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 21. 00 óra 00 perckor, a Cég Felügyelet Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566915, székhely: 1074 Budapest,, Dohány utca 54.., levelezési cím: 1074 Budapest,, Dohány utca 54..) felszámoló által a ELKI 3000 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-010971, székhely: 2451 Ercsi, Cukorgyári utca 1..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P34006.
2015.05.07 - 00:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cég Felügyelet Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566915, székhely: 1074 Budapest,, Dohány utca 54.., levelezési cím: 1074 Budapest,, Dohány utca 54..), mint a(z) ELKI 3000 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 07-09-010971, székhely: 2451 Ercsi, Cukorgyári utca 1..) Székesfehérvári Törvényszék 1. Fpk.07-11-000981/31.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P34006
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 21. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 8. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 3 000 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatban való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése, ezt az összeget kell bánatpénzként befizetni legkésőbb a pályázat benyújtásának időpontjáig, a CÉGFELÜGYELET Kft. Budapest Banknál vezetett 10100716-58526200-02000000 számú elkülönített bankszámlájára "ELKI 3000 Kft. f.a. bánatpénz" megjelöléssel. Felszámoló eredménytelennek nyilváníthatja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be, ideértve azt is, ha az irányár 70 %-át el nem érő összegű ajánlatokat adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyontárgy csoportokért, illetve annak egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos minden költség a pályázót (vevőt) terheli.Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja.Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon visszautalásra kerül. A nyertes pályázóval szerződéskötésre a pályázat elbírálását követően, az arról értesítés átvételétől számított 15 munkanapon belül kerül sor. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszíti.A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a bruttó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be, ideértve azt is, ha az irányár 70 %-át el nem érő összegű ajánlatokat adtak be.A felszámoló jelen pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adnak be, vagy az irányár 50%-át el nem érő összegű ajánlatokat adtak be.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/7.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 2477 m2 földterületű, kivett műhely, udvar megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
• Jelzálogjog: 33 637 348.-Ft, azaz Harminchárommillió-hatszázharminchétezer-háromszáznegyvennyolc Ft kölcsön és járulékai erejéig az okiratban foglalt tartalommal.
Jogosult: Név: SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Kft törzsszám:10677560
• Végrehajtási jog 23 812 545 Ft, azaz Huszonhárommillió-nyolcszáztizenkettőezer-ötszáznegyvenöt Ft főkövetelés és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Nemzeti Adó-és Vámhivatal: törzsszám: 15789934
• Egyetemleges keretbiztosíték jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft. keretösszeg erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
• Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
2. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/8.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 7207 m2 földterületű, kivett irodaház és udvar megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
• - Végrehajtási jog: 8 680 514 Ft, azaz Nyolcmillió-hatszáznyolcvanezer-ötszáztizennégy Ft adótartozás és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Nemzeti Adó-és Vámhivatal törzsszám:15789924
• Végrehajtási jog: 15 132 031 Ft, azaz Tizenötmillió-százharminckettőezer-harmincegy Ft főkövetelés és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Nemzeti Adó-és Vámhivatal törzsszám: 15789934
3. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/11.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 2352 m2 földterületű, kivett saját használatú út megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
• - Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
• Egyetemleges keretbiztosítékkal jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
4. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/12.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 3109 m2 földterületű, kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
• - Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
• Végrehajtási jog 23 812545 Ft. azaz Huszonhárommillió-nyolcszáztizenkettőezer-ötszáznegyvenöt Ft főkövetelés és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Nemzeti Adó-és Vámhivatal törzsszám: 15789934
• Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft keretösszeg erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
• Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
5. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/13.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 9047 m2 földterületű, kivett saját használatú út megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
• - Végrehajtási jog 23 812 545 Ft, azaz Huszonhárommillió-nyolcszáztizenkettőezer-ötszáznegyvenöt Ft főkövetelés és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Nemzeti Adó-és Vámhivatal törzsszám: 15789934
• Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft keretösszeg erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
• Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
6. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/14.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 12295 m2 földterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
• - Végrehajtási jog 23 812545 Ft. azaz Huszonhárommillió-nyolcszáztizenkettőezer-ötszáznegyvenöt Ft főkövetelés és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Nemzeti Adó-és Vámhivatal törzsszám: 15789934
• Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft keretösszeg erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
• Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
7. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/16.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 57611 m2 földterületű, kivett gyártelep megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
• - Vezeték jog az okiratban foglalt tartalommal. Ercsi Város 0,4 kW-os közcélú légvezetékes és földkábeles hálózatra.
Jogosult: Név: E-ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.
• Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft keretösszeg erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
• Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
• Jelzálogjog 8 796 491 Ft, azaz Nyolcmillió-hétszázkilencvenhatezer-négyszázkilencvenegy Ft főkövetelés és járulékai erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre”
Jogosult: Név: Ercsi Város Önkormányzata törzsszám: 15361765
• Jelzálogjog 33 637 348 Ft., azaz Harminchárommllió-hatszázharminchétezer-háromszáznegyvennyolc Ft kölcsön és járulékai erejéig az okiratban foglalt tartalommal.
Jogosult: Név: SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Kft. törzsszám:10677560
• Jelzálogjog 4 774 549 Ft, azaz Négymillió-hétszázhetvennégyezer-ötszáznegyvenkilenc Ft főkövetelés és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Ercsi Város Önkormányzata törzsszám: 15361765
• Vezetékjog az okiratban foglalt tartalommal Baracska-Ercsi Dél elnevezésű (15/19 jelzésszámú) 20 kW-os légvezetékes és földkábeles közcélú hálózatra.
Jogosult: Név: E-ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.
• Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft keretösszeg erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal, keretösszeg erejéig.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
• Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
8. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/17.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 21768 m2 földterületű, kivett ipartelep megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
• - Végrehajtási jog 23 812545 Ft. azaz Huszonhárommillió-nyolcszáztizenkettőezer-ötszáznegyvenöt Ft főkövetelés és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Nemzeti Adó-és Vámhivatal törzsszám: 15789934
• Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft keretösszeg erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
• Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
9. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/19.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 4423 m2 földterületű, kivett víztározó megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
• - Végrehajtási jog 23 812545 Ft. azaz Huszonhárommillió-nyolcszáztizenkettőezer-ötszáznegyvenöt Ft főkövetelés és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Nemzeti Adó-és Vámhivatal törzsszám: 15789934
• Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft keretösszeg erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
• Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
Az 1-9. pontokban felsorolt vagyoncsoportok nettó irányára: 100.000.000.- Ft
Az 1-9 pontokban felsorolt vagyoncsoportokra az ajánlati biztosíték: 3.000.000.- Ft
Az ingatlanokat a Felszámoló kizárólag egyben kívánja értékesíteni, mivel azok egyben alkotnak egy egységet. A fenti ár ÁFA-át nem tartalmazza, ÁFA-ra a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. Az értékesítési eljárásban történő részvétel feltételeként a felszámoló a nettó ajánlati ár 70 %-át határozza meg nettó minimálárként.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 100 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan – időpont egyeztetést követően – megtekinthető. A felszámoló fenntartja a jogát arra, hogy a pályázatot bármikor visszavonhatja.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A benyújtási határidőt követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli, amelynek eredményéről jegyzőkönyv készül. A vagyontárgyakkal kapcsolatos birtokba lépésnek előfeltétele a teljes vételár kiegyenlítése. A vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül banki átutalással, számla ellenében egy összegben köteles megfizetni az eladó részére.

Részletfizetési lehetőség: nincs

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó azonosító adatait (gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében: 30 napnál nem régebbi, hatályos, hiteles cégkivonatát, cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámlaszám, cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő, képviselő aláírási címpéldányát, vételár fedezetének igazolását; magánszemély pályázó esetében: név, születési név, anyja neve, lakcím, születési hely, idő, személyazonosító igazolvány száma, adóazonosító jel, személyi szám, vételár fedezetének igazolását). Az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapításáról, vagy érvénytelenné, illetőleg eredménytelenné nyilvánításáról a felszámoló közleményt tesz közzé az EÉR internetes felületén, az eredménytelenség indoklásával, illetve a nyertes ajánlat összegével, a nyertes ajánlattevő azonosító számával, amely a pályázók által az EÉR felületén megtekinthető. A Kiíró a pályázatokat kizárólag az ajánlott vételár alapján rangsorolja. A Kiíró az adott vagyontárgy(ak) tekintetében azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel.A Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat a pályázat leadási határidejéig írásban a felszámolónál jelezzék.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatot kér benyújtani, melyeket a CÉG FELÜGYELET Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) (https://eer.gov.hu/) igénybevételével, elektronikusan lehet teljesíteni. A pályázati ajánlatokat a beadás határidejétől számított 15 napon belül az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül bontjuk fel.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan(ok) adásvételi szerződésének elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el.
A birtokba adás a vételár beérkezését követő 15 munkanapon belül történik.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34006/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.08 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.21 - 00:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

1. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/7.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 2477 m2 földterületű, kivett műhely, udvar megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. • Jelzálogjog: 33 637 348.-Ft, azaz Harminchárommillió-hatszázharminchétezer-háromszáznegyvennyolc Ft kölcsön és járulékai erejéig az okiratban foglalt tartalommal. Jogosult: Név: SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Kft törzsszám:10677560 • Végrehajtási jog 23 812 545 Ft, azaz Huszonhárommillió-nyolcszáztizenkettőezer-ötszáznegyvenöt Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Nemzeti Adó-és Vámhivatal: törzsszám: 15789934 • Egyetemleges keretbiztosíték jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft. keretösszeg erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 • Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 2. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/8.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 7207 m2 földterületű, kivett irodaház és udvar megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. • - Végrehajtási jog: 8 680 514 Ft, azaz Nyolcmillió-hatszáznyolcvanezer-ötszáztizennégy Ft adótartozás és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Nemzeti Adó-és Vámhivatal törzsszám:15789924 • Végrehajtási jog: 15 132 031 Ft, azaz Tizenötmillió-százharminckettőezer-harmincegy Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Nemzeti Adó-és Vámhivatal törzsszám: 15789934 3. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/11.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 2352 m2 földterületű, kivett saját használatú út megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. • - Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 • Egyetemleges keretbiztosítékkal jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 4. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/12.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 3109 m2 földterületű, kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. • - Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 • Végrehajtási jog 23 812545 Ft. azaz Huszonhárommillió-nyolcszáztizenkettőezer-ötszáznegyvenöt Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Nemzeti Adó-és Vámhivatal törzsszám: 15789934 • Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft keretösszeg erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 • Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 5. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/13.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 9047 m2 földterületű, kivett saját használatú út megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. • - Végrehajtási jog 23 812 545 Ft, azaz Huszonhárommillió-nyolcszáztizenkettőezer-ötszáznegyvenöt Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Nemzeti Adó-és Vámhivatal törzsszám: 15789934 • Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft keretösszeg erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 • Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 6. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/14.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 12295 m2 földterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. • - Végrehajtási jog 23 812545 Ft. azaz Huszonhárommillió-nyolcszáztizenkettőezer-ötszáznegyvenöt Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Nemzeti Adó-és Vámhivatal törzsszám: 15789934 • Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft keretösszeg erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 • Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 7. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/16.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 57611 m2 földterületű, kivett gyártelep megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. • - Vezeték jog az okiratban foglalt tartalommal. Ercsi Város 0,4 kW-os közcélú légvezetékes és földkábeles hálózatra. Jogosult: Név: E-ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. • Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft keretösszeg erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 • Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 • Jelzálogjog 8 796 491 Ft, azaz Nyolcmillió-hétszázkilencvenhatezer-négyszázkilencvenegy Ft főkövetelés és járulékai erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” Jogosult: Név: Ercsi Város Önkormányzata törzsszám: 15361765 • Jelzálogjog 33 637 348 Ft., azaz Harminchárommllió-hatszázharminchétezer-háromszáznegyvennyolc Ft kölcsön és járulékai erejéig az okiratban foglalt tartalommal. Jogosult: Név: SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Kft. törzsszám:10677560 • Jelzálogjog 4 774 549 Ft, azaz Négymillió-hétszázhetvennégyezer-ötszáznegyvenkilenc Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Ercsi Város Önkormányzata törzsszám: 15361765 • Vezetékjog az okiratban foglalt tartalommal Baracska-Ercsi Dél elnevezésű (15/19 jelzésszámú) 20 kW-os légvezetékes és földkábeles közcélú hálózatra. Jogosult: Név: E-ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. • Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft keretösszeg erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal, keretösszeg erejéig. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 • Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 8. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/17.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 21768 m2 földterületű, kivett ipartelep megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. • - Végrehajtási jog 23 812545 Ft. azaz Huszonhárommillió-nyolcszáztizenkettőezer-ötszáznegyvenöt Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Nemzeti Adó-és Vámhivatal törzsszám: 15789934 • Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft keretösszeg erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 • Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 9. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/19.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 4423 m2 földterületű, kivett víztározó megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. • - Végrehajtási jog 23 812545 Ft. azaz Huszonhárommillió-nyolcszáztizenkettőezer-ötszáznegyvenöt Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Nemzeti Adó-és Vámhivatal törzsszám: 15789934 • Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft keretösszeg erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 • Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig. Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014 Az 1-9. pontokban felsorolt vagyoncsoportok nettó irányára: 100.000.000.- Ft Az 1-9 pontokban felsorolt vagyoncsoportokra az ajánlati biztosíték: 3.000.000.- Ft Az ingatlanokat a Felszámoló kizárólag egyben kívánja értékesíteni, mivel azok egyben alkotnak egy egységet. A fenti ár ÁFA-át nem tartalmazza, ÁFA-ra a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. Az értékesítési eljárásban történő részvétel feltételeként a felszámoló a nettó ajánlati ár 70 %-át határozza meg nettó minimálárként.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.21 - 00:00
2015.06.08 - 12:00
Nettó 100 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 51 000 000 Ft
1. Fpk.07-11-000981
P34006

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CÉG FELÜGYELET Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendező és Csődkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1074 Budapest,, Dohány utca 54..
Cégjegyzékszám:
01-09-566915

Adós adatai

Cégnév:
ELKI 3000 Logisztikai Központ és Ingatlanfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
2451 Ercsi, Cukorgyári utca 1..
Cégjegyzékszám:
07-09-010971

Dokumentumok

2015.06.11 - 09:56
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 1. Fpk.07-11-000981 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cég Felügyelet Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566915, székhely: 1074 Budapest,, Dohány utca 54.., levelezési cím: 1074 Budapest,, Dohány utca 54..) felszámoló által a ELKI 3000 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-010971, székhely: 2451 Ercsi, Cukorgyári utca 1..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 51 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P34006F1
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.08 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1. Fpk.07-11-000981 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 12 óra 00 perckor, a Cég Felügyelet Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566915, székhely: 1074 Budapest,, Dohány utca 54.., levelezési cím: 1074 Budapest,, Dohány utca 54..) felszámoló által a ELKI 3000 Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07-09-010971, székhely: 2451 Ercsi, Cukorgyári utca 1..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.21 - 00:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1. Fpk.07-11-000981 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 21. 00 óra 00 perckor, a Cég Felügyelet Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566915, székhely: 1074 Budapest,, Dohány utca 54.., levelezési cím: 1074 Budapest,, Dohány utca 54..) felszámoló által a ELKI 3000 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-010971, székhely: 2451 Ercsi, Cukorgyári utca 1..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P34006.
2015.05.07 - 00:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cég Felügyelet Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566915, székhely: 1074 Budapest,, Dohány utca 54.., levelezési cím: 1074 Budapest,, Dohány utca 54..), mint a(z) ELKI 3000 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 07-09-010971, székhely: 2451 Ercsi, Cukorgyári utca 1..) Székesfehérvári Törvényszék 1. Fpk.07-11-000981/31.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P34006
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 21. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 8. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 3 000 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatban való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése, ezt az összeget kell bánatpénzként befizetni legkésőbb a pályázat benyújtásának időpontjáig, a CÉGFELÜGYELET Kft. Budapest Banknál vezetett 10100716-58526200-02000000 számú elkülönített bankszámlájára "ELKI 3000 Kft. f.a. bánatpénz" megjelöléssel. Felszámoló eredménytelennek nyilváníthatja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be, ideértve azt is, ha az irányár 70 %-át el nem érő összegű ajánlatokat adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyontárgy csoportokért, illetve annak egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos minden költség a pályázót (vevőt) terheli.Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja.Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon visszautalásra kerül. A nyertes pályázóval szerződéskötésre a pályázat elbírálását követően, az arról értesítés átvételétől számított 15 munkanapon belül kerül sor. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszíti.A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a bruttó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be, ideértve azt is, ha az irányár 70 %-át el nem érő összegű ajánlatokat adtak be.A felszámoló jelen pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adnak be, vagy az irányár 50%-át el nem érő összegű ajánlatokat adtak be.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/7.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 2477 m2 földterületű, kivett műhely, udvar megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
• Jelzálogjog: 33 637 348.-Ft, azaz Harminchárommillió-hatszázharminchétezer-háromszáznegyvennyolc Ft kölcsön és járulékai erejéig az okiratban foglalt tartalommal.
Jogosult: Név: SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Kft törzsszám:10677560
• Végrehajtási jog 23 812 545 Ft, azaz Huszonhárommillió-nyolcszáztizenkettőezer-ötszáznegyvenöt Ft főkövetelés és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Nemzeti Adó-és Vámhivatal: törzsszám: 15789934
• Egyetemleges keretbiztosíték jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft. keretösszeg erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
• Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
2. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/8.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 7207 m2 földterületű, kivett irodaház és udvar megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
• - Végrehajtási jog: 8 680 514 Ft, azaz Nyolcmillió-hatszáznyolcvanezer-ötszáztizennégy Ft adótartozás és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Nemzeti Adó-és Vámhivatal törzsszám:15789924
• Végrehajtási jog: 15 132 031 Ft, azaz Tizenötmillió-százharminckettőezer-harmincegy Ft főkövetelés és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Nemzeti Adó-és Vámhivatal törzsszám: 15789934
3. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/11.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 2352 m2 földterületű, kivett saját használatú út megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
• - Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
• Egyetemleges keretbiztosítékkal jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
4. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/12.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 3109 m2 földterületű, kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
• - Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
• Végrehajtási jog 23 812545 Ft. azaz Huszonhárommillió-nyolcszáztizenkettőezer-ötszáznegyvenöt Ft főkövetelés és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Nemzeti Adó-és Vámhivatal törzsszám: 15789934
• Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft keretösszeg erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
• Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
5. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/13.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 9047 m2 földterületű, kivett saját használatú út megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
• - Végrehajtási jog 23 812 545 Ft, azaz Huszonhárommillió-nyolcszáztizenkettőezer-ötszáznegyvenöt Ft főkövetelés és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Nemzeti Adó-és Vámhivatal törzsszám: 15789934
• Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft keretösszeg erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
• Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
6. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/14.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 12295 m2 földterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
• - Végrehajtási jog 23 812545 Ft. azaz Huszonhárommillió-nyolcszáztizenkettőezer-ötszáznegyvenöt Ft főkövetelés és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Nemzeti Adó-és Vámhivatal törzsszám: 15789934
• Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft keretösszeg erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
• Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
7. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/16.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 57611 m2 földterületű, kivett gyártelep megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
• - Vezeték jog az okiratban foglalt tartalommal. Ercsi Város 0,4 kW-os közcélú légvezetékes és földkábeles hálózatra.
Jogosult: Név: E-ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.
• Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft keretösszeg erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
• Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
• Jelzálogjog 8 796 491 Ft, azaz Nyolcmillió-hétszázkilencvenhatezer-négyszázkilencvenegy Ft főkövetelés és járulékai erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre”
Jogosult: Név: Ercsi Város Önkormányzata törzsszám: 15361765
• Jelzálogjog 33 637 348 Ft., azaz Harminchárommllió-hatszázharminchétezer-háromszáznegyvennyolc Ft kölcsön és járulékai erejéig az okiratban foglalt tartalommal.
Jogosult: Név: SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Kft. törzsszám:10677560
• Jelzálogjog 4 774 549 Ft, azaz Négymillió-hétszázhetvennégyezer-ötszáznegyvenkilenc Ft főkövetelés és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Ercsi Város Önkormányzata törzsszám: 15361765
• Vezetékjog az okiratban foglalt tartalommal Baracska-Ercsi Dél elnevezésű (15/19 jelzésszámú) 20 kW-os légvezetékes és földkábeles közcélú hálózatra.
Jogosult: Név: E-ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.
• Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft keretösszeg erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal, keretösszeg erejéig.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
• Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
8. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/17.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 21768 m2 földterületű, kivett ipartelep megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
• - Végrehajtási jog 23 812545 Ft. azaz Huszonhárommillió-nyolcszáztizenkettőezer-ötszáznegyvenöt Ft főkövetelés és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Nemzeti Adó-és Vámhivatal törzsszám: 15789934
• Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft keretösszeg erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
• Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
9. a Székesfehérvári Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 1760/19.hrsz-ú, Ercsi Belterület alatt lévő, 4423 m2 földterületű, kivett víztározó megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
• - Végrehajtási jog 23 812545 Ft. azaz Huszonhárommillió-nyolcszáztizenkettőezer-ötszáznegyvenöt Ft főkövetelés és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Nemzeti Adó-és Vámhivatal törzsszám: 15789934
• Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 240 000 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenmillió Ft keretösszeg erejéig „az utalás szerinti sorszám alatti illetőségre” az okiratban foglalt tartalommal.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
• Egyetemleges keretbiztosítási jelzálogjog 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió Ft keretösszeg és járulékai erejéig.
Jogosult: Név: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsszám: 10198014
Az 1-9. pontokban felsorolt vagyoncsoportok nettó irányára: 100.000.000.- Ft
Az 1-9 pontokban felsorolt vagyoncsoportokra az ajánlati biztosíték: 3.000.000.- Ft
Az ingatlanokat a Felszámoló kizárólag egyben kívánja értékesíteni, mivel azok egyben alkotnak egy egységet. A fenti ár ÁFA-át nem tartalmazza, ÁFA-ra a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. Az értékesítési eljárásban történő részvétel feltételeként a felszámoló a nettó ajánlati ár 70 %-át határozza meg nettó minimálárként.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 100 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan – időpont egyeztetést követően – megtekinthető. A felszámoló fenntartja a jogát arra, hogy a pályázatot bármikor visszavonhatja.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A benyújtási határidőt követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli, amelynek eredményéről jegyzőkönyv készül. A vagyontárgyakkal kapcsolatos birtokba lépésnek előfeltétele a teljes vételár kiegyenlítése. A vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül banki átutalással, számla ellenében egy összegben köteles megfizetni az eladó részére.

Részletfizetési lehetőség: nincs

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó azonosító adatait (gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében: 30 napnál nem régebbi, hatályos, hiteles cégkivonatát, cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámlaszám, cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő, képviselő aláírási címpéldányát, vételár fedezetének igazolását; magánszemély pályázó esetében: név, születési név, anyja neve, lakcím, születési hely, idő, személyazonosító igazolvány száma, adóazonosító jel, személyi szám, vételár fedezetének igazolását). Az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapításáról, vagy érvénytelenné, illetőleg eredménytelenné nyilvánításáról a felszámoló közleményt tesz közzé az EÉR internetes felületén, az eredménytelenség indoklásával, illetve a nyertes ajánlat összegével, a nyertes ajánlattevő azonosító számával, amely a pályázók által az EÉR felületén megtekinthető. A Kiíró a pályázatokat kizárólag az ajánlott vételár alapján rangsorolja. A Kiíró az adott vagyontárgy(ak) tekintetében azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel.A Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat a pályázat leadási határidejéig írásban a felszámolónál jelezzék.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatot kér benyújtani, melyeket a CÉG FELÜGYELET Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) (https://eer.gov.hu/) igénybevételével, elektronikusan lehet teljesíteni. A pályázati ajánlatokat a beadás határidejétől számított 15 napon belül az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül bontjuk fel.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan(ok) adásvételi szerződésének elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el.
A birtokba adás a vételár beérkezését követő 15 munkanapon belül történik.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34006/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.08 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.21 - 00:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.