Eljárás részletei

Ajkán vagyonösszesség kizárólag egyben eladó
0 tétel

Pályázat - AJKAI Gépészeti Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Érvénytelenítés ideje
2015.09.10 - 11:27
Érvénytelenítés oka: OFFER.EGYEB
Indoklás: A jelzálogos hitelező kérésére, az eljárás eredménytelen.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELEN

Ismertető

az Ajkai Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 598/26/A/1 hrsz-ú, Ajka Belterület alatt lévő, 2910 m2 földterületű, üzem megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. nettó irányára: 50.000.000 Ft A tulajdon lapon lévő terhek, jogok és széljegyek: keretbiztosítéki jelzálogjog: 80 000 000 Ft CIB Bank Zrt. jelzálogjog: 25 001 480 Ft NAV Üzemi gépek, fémmegmunkáló gépek. A gép lista a tenderfüzetben elérhető, amely az EÉR felületről letölthető. nettó irányára: 10.000.000 Ft Opel Z-C Vectra személygépkocsi; műszaki vizsga érvényesség: 2016.03.18., Gyártási év: 2008. nettó irányára: 800.000.- Ft Az I. II. III. pontokban felsorolt vagyoncsoportok Nettó irányára: 60.800.000.- Ft Az I. II. III. pontokban felsorolt vagyoncsoportokra az ajánlati biztosíték: 1.824.000.- Ft
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.21 - 00:00
2015.06.08 - 12:00
Nettó 60 800 000 Ft
Nettó — Ft
6.Fpk.19-13-000344
P34002

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CÉG FELÜGYELET Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendező és Csődkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1074 Budapest,, Dohány utca 54..
Cégjegyzékszám:
01-09-566915

Adós adatai

Cégnév:
AJKAI Gépészeti Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
8401 Ajka, Gyártelep hrsz 598/26. kültelek 598/26.
Cégjegyzékszám:
19-09-507290

Dokumentumok

2015.09.10 - 11:27
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 6.Fpk.19-13-000344 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cég Felügyelet Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566915, székhely: 1074 Budapest,, Dohány utca 54.., levelezési cím: 1074 Budapest,, Dohány utca 54..) felszámoló által a AJKAI Gépészeti Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-507290, székhely: 8401 Ajka, Gyártelep hrsz 598/26. kültelek 598/26.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
A jelzálogos hitelező kérésére, az eljárás eredménytelen.
2015.06.08 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.19-13-000344 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 12 óra 00 perckor, a Cég Felügyelet Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566915, székhely: 1074 Budapest,, Dohány utca 54.., levelezési cím: 1074 Budapest,, Dohány utca 54..) felszámoló által a AJKAI Gépészeti Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 19-09-507290, székhely: 8401 Ajka, Gyártelep hrsz 598/26. kültelek 598/26.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.21 - 00:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.19-13-000344 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 21. 00 óra 00 perckor, a Cég Felügyelet Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566915, székhely: 1074 Budapest,, Dohány utca 54.., levelezési cím: 1074 Budapest,, Dohány utca 54..) felszámoló által a AJKAI Gépészeti Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-507290, székhely: 8401 Ajka, Gyártelep hrsz 598/26. kültelek 598/26.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P34002.
2015.05.08 - 20:19
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cég Felügyelet Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566915, székhely: 1074 Budapest,, Dohány utca 54.., levelezési cím: 1074 Budapest,, Dohány utca 54..), mint a(z) AJKAI Gépészeti Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 19-09-507290, székhely: 8401 Ajka, Gyártelep hrsz 598/26. kültelek 598/26.) Veszprémi Törvényszék 6.Fpk.19-13-000344/12.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P34002
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 21. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 8. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 824 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatban való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése, ezt az összeget kell bánatpénzként befizetni legkésőbb a pályázat benyújtásának időpontjáig, a CÉG FELÜGYELET Kft. Budapest Banknál vezetett 10100716-58526200-02000000 számú elkülönített bankszámlájára „AJKAI Gépészeti Kft. f.a. bánatpénz" megjelöléssel.Felszámoló eredménytelennek nyilváníthatja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be, ideértve azt is, ha az irányár 70 %-át el nem érő összegű ajánlatokat adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyontárgy csoportokért, illetve annak egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos minden költség a pályázót (vevőt) terheli.Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja.Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon visszautalásra kerül.A nyertes pályázóval szerződéskötésre a pályázat elbírálását követően, az arról értesítés átvételétől számított 15 munkanapon belül kerül sor.Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszíti. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a bruttó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be, ideértve azt is, ha az irányár 70 %-át el nem érő összegű ajánlatokat adtak be. A felszámoló jelen pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adnak be, vagy az irányár 50%-át el nem érő összegű ajánlatokat adtak be.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

az Ajkai Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 598/26/A/1 hrsz-ú, Ajka Belterület alatt lévő, 2910 m2 földterületű, üzem megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
nettó irányára: 50.000.000 Ft

A tulajdon lapon lévő terhek, jogok és széljegyek:

keretbiztosítéki jelzálogjog: 80 000 000 Ft CIB Bank Zrt.
jelzálogjog: 25 001 480 Ft NAV
Üzemi gépek, fémmegmunkáló gépek. A gép lista a tenderfüzetben elérhető, amely az EÉR felületről letölthető.
nettó irányára: 10.000.000 Ft

Opel Z-C Vectra személygépkocsi; műszaki vizsga érvényesség: 2016.03.18., Gyártási év: 2008.
nettó irányára: 800.000.- Ft

Az I. II. III. pontokban felsorolt vagyoncsoportok Nettó irányára: 60.800.000.- Ft

Az I. II. III. pontokban felsorolt vagyoncsoportokra az ajánlati biztosíték: 1.824.000.- Ft

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 60 800 000 forint.


A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan – időpont egyeztetést követően – megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vagyontárgyakkal kapcsolatos birtokba lépésnek előfeltétele a teljes vételár kiegyenlítése. A vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül banki átutalással, számla ellenében egy összegben köteles megfizetni az eladó részére.

Részletfizetési lehetőség: nincs

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó azonosító adatait (gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében: 30 napnál nem régebbi, hatályos, hiteles cégkivonatát, cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámlaszám, cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő, képviselő aláírási címpéldányát, vételár fedezetének igazolását; magánszemély pályázó esetében: név, születési név, anyja neve, lakcím, születési hely, idő, személyazonosító igazolvány száma, adóazonosító jel, személyi szám, vételár fedezetének igazolását). Az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapításáról, vagy érvénytelenné, illetőleg eredménytelenné nyilvánításáról a felszámoló közleményt tesz közzé az EÉR internetes felületén, az eredménytelenség indoklásával, illetve a nyertes ajánlat összegével, a nyertes ajánlattevő azonosító számával, amely a pályázók által az EÉR felületén megtekinthető. A Kiíró a pályázatokat kizárólag az ajánlott vételár alapján rangsorolja. A Kiíró az adott vagyontárgy(ak) tekintetében azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel.A Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat a pályázat leadási határidejéig írásban a felszámolónál jelezzék.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatot kér benyújtani, melyeket a CÉG FELÜGYELET Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) (https://eer.gov.hu/) igénybevételével, elektronikusan lehet teljesíteni. A pályázati ajánlatokat a beadás határidejétől számított 15 napon belül az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül bontjuk fel. A benyújtási határidőt követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli, amelynek eredményéről jegyzőkönyv készül. A vagyontárgyakkal kapcsolatos birtokba lépésnek előfeltétele a teljes vételár kiegyenlítése. A vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül banki átutalással, számla ellenében egy összegben köteles megfizetni az eladó részére.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan(ok) adásvételi szerződésének elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34002/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.09.10 - 11:27
A pályázat érvénytelenítve lett
2015.06.08 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.21 - 00:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.06.08 - 11:44P34002F3 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Érdeklődnék, hogy a hitelezőnek van-e egyéb igénye, illetve a pályázati szövegben számomra nem derül ki, hogy az 50%, vagy a 70% a minimum ár? Tisztelettel: Pályázó

2015.05.18 - 11:51P34002F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Érdeklődnék, hogy a vagyontárgyak mikor tekinthetők meg, valamint pontos cimet. Tisztelettel: Pályázó

2015.06.04 - 11:09Értékesítő kommentje

Tisztelt Pályázó! Az ingatlan megtekintésre a felszámoló 2015. 06. 05. napján 12:00 órakor tart bejárási lehetőséget. Az ingatlan címe: 8401 Ajka, Gyártelep, 598/26 hrsz. Tisztelettel: Felszámoló

Ismertető

az Ajkai Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 598/26/A/1 hrsz-ú, Ajka Belterület alatt lévő, 2910 m2 földterületű, üzem megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. nettó irányára: 50.000.000 Ft A tulajdon lapon lévő terhek, jogok és széljegyek: keretbiztosítéki jelzálogjog: 80 000 000 Ft CIB Bank Zrt. jelzálogjog: 25 001 480 Ft NAV Üzemi gépek, fémmegmunkáló gépek. A gép lista a tenderfüzetben elérhető, amely az EÉR felületről letölthető. nettó irányára: 10.000.000 Ft Opel Z-C Vectra személygépkocsi; műszaki vizsga érvényesség: 2016.03.18., Gyártási év: 2008. nettó irányára: 800.000.- Ft Az I. II. III. pontokban felsorolt vagyoncsoportok Nettó irányára: 60.800.000.- Ft Az I. II. III. pontokban felsorolt vagyoncsoportokra az ajánlati biztosíték: 1.824.000.- Ft
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.21 - 00:00
2015.06.08 - 12:00
Nettó 60 800 000 Ft
Nettó — Ft
6.Fpk.19-13-000344
P34002

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CÉG FELÜGYELET Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendező és Csődkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1074 Budapest,, Dohány utca 54..
Cégjegyzékszám:
01-09-566915

Adós adatai

Cégnév:
AJKAI Gépészeti Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
8401 Ajka, Gyártelep hrsz 598/26. kültelek 598/26.
Cégjegyzékszám:
19-09-507290

Dokumentumok

2015.09.10 - 11:27
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 6.Fpk.19-13-000344 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cég Felügyelet Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566915, székhely: 1074 Budapest,, Dohány utca 54.., levelezési cím: 1074 Budapest,, Dohány utca 54..) felszámoló által a AJKAI Gépészeti Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-507290, székhely: 8401 Ajka, Gyártelep hrsz 598/26. kültelek 598/26.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
A jelzálogos hitelező kérésére, az eljárás eredménytelen.
2015.06.08 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.19-13-000344 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 12 óra 00 perckor, a Cég Felügyelet Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566915, székhely: 1074 Budapest,, Dohány utca 54.., levelezési cím: 1074 Budapest,, Dohány utca 54..) felszámoló által a AJKAI Gépészeti Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 19-09-507290, székhely: 8401 Ajka, Gyártelep hrsz 598/26. kültelek 598/26.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.21 - 00:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.19-13-000344 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 21. 00 óra 00 perckor, a Cég Felügyelet Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566915, székhely: 1074 Budapest,, Dohány utca 54.., levelezési cím: 1074 Budapest,, Dohány utca 54..) felszámoló által a AJKAI Gépészeti Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-507290, székhely: 8401 Ajka, Gyártelep hrsz 598/26. kültelek 598/26.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P34002.
2015.05.08 - 20:19
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cég Felügyelet Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566915, székhely: 1074 Budapest,, Dohány utca 54.., levelezési cím: 1074 Budapest,, Dohány utca 54..), mint a(z) AJKAI Gépészeti Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 19-09-507290, székhely: 8401 Ajka, Gyártelep hrsz 598/26. kültelek 598/26.) Veszprémi Törvényszék 6.Fpk.19-13-000344/12.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P34002
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 21. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 8. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 824 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatban való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése, ezt az összeget kell bánatpénzként befizetni legkésőbb a pályázat benyújtásának időpontjáig, a CÉG FELÜGYELET Kft. Budapest Banknál vezetett 10100716-58526200-02000000 számú elkülönített bankszámlájára „AJKAI Gépészeti Kft. f.a. bánatpénz" megjelöléssel.Felszámoló eredménytelennek nyilváníthatja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be, ideértve azt is, ha az irányár 70 %-át el nem érő összegű ajánlatokat adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyontárgy csoportokért, illetve annak egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos minden költség a pályázót (vevőt) terheli.Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja.Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon visszautalásra kerül.A nyertes pályázóval szerződéskötésre a pályázat elbírálását követően, az arról értesítés átvételétől számított 15 munkanapon belül kerül sor.Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszíti. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a bruttó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be, ideértve azt is, ha az irányár 70 %-át el nem érő összegű ajánlatokat adtak be. A felszámoló jelen pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adnak be, vagy az irányár 50%-át el nem érő összegű ajánlatokat adtak be.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

az Ajkai Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásban szereplő, természetben 598/26/A/1 hrsz-ú, Ajka Belterület alatt lévő, 2910 m2 földterületű, üzem megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
nettó irányára: 50.000.000 Ft

A tulajdon lapon lévő terhek, jogok és széljegyek:

keretbiztosítéki jelzálogjog: 80 000 000 Ft CIB Bank Zrt.
jelzálogjog: 25 001 480 Ft NAV
Üzemi gépek, fémmegmunkáló gépek. A gép lista a tenderfüzetben elérhető, amely az EÉR felületről letölthető.
nettó irányára: 10.000.000 Ft

Opel Z-C Vectra személygépkocsi; műszaki vizsga érvényesség: 2016.03.18., Gyártási év: 2008.
nettó irányára: 800.000.- Ft

Az I. II. III. pontokban felsorolt vagyoncsoportok Nettó irányára: 60.800.000.- Ft

Az I. II. III. pontokban felsorolt vagyoncsoportokra az ajánlati biztosíték: 1.824.000.- Ft

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 60 800 000 forint.


A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan – időpont egyeztetést követően – megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vagyontárgyakkal kapcsolatos birtokba lépésnek előfeltétele a teljes vételár kiegyenlítése. A vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül banki átutalással, számla ellenében egy összegben köteles megfizetni az eladó részére.

Részletfizetési lehetőség: nincs

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó azonosító adatait (gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében: 30 napnál nem régebbi, hatályos, hiteles cégkivonatát, cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámlaszám, cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő, képviselő aláírási címpéldányát, vételár fedezetének igazolását; magánszemély pályázó esetében: név, születési név, anyja neve, lakcím, születési hely, idő, személyazonosító igazolvány száma, adóazonosító jel, személyi szám, vételár fedezetének igazolását). Az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapításáról, vagy érvénytelenné, illetőleg eredménytelenné nyilvánításáról a felszámoló közleményt tesz közzé az EÉR internetes felületén, az eredménytelenség indoklásával, illetve a nyertes ajánlat összegével, a nyertes ajánlattevő azonosító számával, amely a pályázók által az EÉR felületén megtekinthető. A Kiíró a pályázatokat kizárólag az ajánlott vételár alapján rangsorolja. A Kiíró az adott vagyontárgy(ak) tekintetében azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel.A Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat a pályázat leadási határidejéig írásban a felszámolónál jelezzék.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatot kér benyújtani, melyeket a CÉG FELÜGYELET Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) (https://eer.gov.hu/) igénybevételével, elektronikusan lehet teljesíteni. A pályázati ajánlatokat a beadás határidejétől számított 15 napon belül az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül bontjuk fel. A benyújtási határidőt követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli, amelynek eredményéről jegyzőkönyv készül. A vagyontárgyakkal kapcsolatos birtokba lépésnek előfeltétele a teljes vételár kiegyenlítése. A vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül banki átutalással, számla ellenében egy összegben köteles megfizetni az eladó részére.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan(ok) adásvételi szerződésének elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P34002/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.09.10 - 11:27
A pályázat érvénytelenítve lett
2015.06.08 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.21 - 00:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.06.08 - 11:44P34002F3 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Érdeklődnék, hogy a hitelezőnek van-e egyéb igénye, illetve a pályázati szövegben számomra nem derül ki, hogy az 50%, vagy a 70% a minimum ár? Tisztelettel: Pályázó

2015.05.18 - 11:51P34002F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Érdeklődnék, hogy a vagyontárgyak mikor tekinthetők meg, valamint pontos cimet. Tisztelettel: Pályázó

2015.06.04 - 11:09Értékesítő kommentje

Tisztelt Pályázó! Az ingatlan megtekintésre a felszámoló 2015. 06. 05. napján 12:00 órakor tart bejárási lehetőséget. Az ingatlan címe: 8401 Ajka, Gyártelep, 598/26 hrsz. Tisztelettel: Felszámoló