Eljárás részletei

Iroda épület és műhely (bérlő üzemelteti)
0 tétel

Pályázat - EUROCAST Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Hrsz.: 0167/5. Ingatlan címe: Bátorliget, külterület, 0167/5. hrsz. Megnevezése: Kivett árok, kivett telephely, 3 gazdasági épület. Földrészlet: 15 907 m2. Épület (bruttó összes terület):1 268 m2. Tulajdoni hányad: 1/1. Az ingatlan vezetékjoggal, jelzálogjoggal terhelt. A tulajdoni lap III. része az alábbi bejegyzéseket tartalmazza: 7. Bejegyző határozat, érkezési idő: 31091/2008.01.29. Keretbiztosítéki jelzálogjog 502.800.000,-Ft, azaz ötszázkettőmillió-nyolcszázezer forint keretösszeg erejéig. Jogosult Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. törzsszám: 10198014. javára. 8. Bejegyző határozat, érkezési idő: 42116/2008.12.12. Vezetékjog, 22 kV-os közcélú légvezetékre 381 m2-re. Jogosult: E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. 4024 Debrecen, Kossuth út 41. A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanon fennálló jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével - a földhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg - megszűnik (1991. évi XLIX. törvény 38. §).
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.08 - 12:00
2015.06.23 - 12:00
Nettó 33 126 000 Ft
Nettó — Ft
4.Fpk.11-13-070208
P33991

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CÉL-ORG Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1126 Budapest, Németvölgyi út 8..
Cégjegyzékszám:
01-09-886496

Adós adatai

Cégnév:
EUROCAST Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
2900 Mocsa, Komáromi út 0460/3. hrsz..
Cégjegyzékszám:
11-09-008385

Dokumentumok

2015.07.29 - 10:46
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.11-13-070208 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a EUROCAST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-09-008385, székhely: 2900 Mocsa, Komáromi út 0460/3. hrsz..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.23 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.11-13-070208 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 23. 12 óra 00 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a EUROCAST Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 11-09-008385, székhely: 2900 Mocsa, Komáromi út 0460/3. hrsz..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.08 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.11-13-070208 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 12 óra 00 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a EUROCAST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-09-008385, székhely: 2900 Mocsa, Komáromi út 0460/3. hrsz..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P33991.
2015.05.06 - 10:28
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..), mint a(z) EUROCAST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 11-09-008385, székhely: 2900 Mocsa, Komáromi út 0460/3. hrsz..) Tatabányai Törvényszék 4.Fpk.11-13-070208/3.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P33991
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 8. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 23. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 193 780 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az 1 193 780,- Ft (azaz egymillió-százkilencvenháromezer-hétszáznyolcvan forint) ajánlati biztosítékot a Eurocast Kft. F.A. UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000005-14370002 számú bankszámlájára kell átutalni vagy befizetni.
Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik.
A pályázati ajánlat érvényességének a feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Hrsz.: 0167/5.
Ingatlan címe: Bátorliget, külterület, 0167/5. hrsz.
Megnevezése: Kivett árok, kivett telephely, 3 gazdasági épület.
Földrészlet: 15 907 m2.
Épület (bruttó összes terület):1 268 m2.
Tulajdoni hányad: 1/1.
Az ingatlan vezetékjoggal, jelzálogjoggal terhelt.

A tulajdoni lap III. része az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:
7. Bejegyző határozat, érkezési idő: 31091/2008.01.29. Keretbiztosítéki jelzálogjog 502.800.000,-Ft, azaz ötszázkettőmillió-nyolcszázezer forint keretösszeg erejéig. Jogosult Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. törzsszám: 10198014. javára.

8. Bejegyző határozat, érkezési idő: 42116/2008.12.12. Vezetékjog, 22 kV-os közcélú légvezetékre 381 m2-re. Jogosult: E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. 4024 Debrecen, Kossuth út 41.

A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanon fennálló jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével - a földhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg - megszűnik (1991. évi XLIX. törvény 38. §).

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 33 126 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető dr. Vadas Éva felszámolóbiztos meghatalmazottjával Matusch Jánossal telefonon (telefon: 06-70-455-2276) történő előzetes időpont egyeztetést követően, a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző munkanapig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese a szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül a vételárat átutalással köteles megfizetni a Eurocast Kft. F.A.. UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000005-14370002 számú bankszámlájára.
Az ingatlanok értékesítése a 2007. évi CXXVII. Tv. 86. § alapján mentes az ÁFA alól.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan átadására (birtokba és tulajdonba adása) a teljes vételár megfizetését követő 5 (öt) napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az ElektronikusÉrtékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül elektronikusan nyújtható be, a https://eer.gov.hu honlapon. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembevételre.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig, 2015. 06. 23. (kedd) 12,00 óráig beérkezetten írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják. Amennyiben az elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el 1,5 %-os díj ellenében.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P33991/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Hrsz.: 0167/5. Ingatlan címe: Bátorliget, külterület, 0167/5. hrsz. Megnevezése: Kivett árok, kivett telephely, 3 gazdasági épület. Földrészlet: 15 907 m2. Épület (bruttó összes terület):1 268 m2. Tulajdoni hányad: 1/1. Az ingatlan vezetékjoggal, jelzálogjoggal terhelt. A tulajdoni lap III. része az alábbi bejegyzéseket tartalmazza: 7. Bejegyző határozat, érkezési idő: 31091/2008.01.29. Keretbiztosítéki jelzálogjog 502.800.000,-Ft, azaz ötszázkettőmillió-nyolcszázezer forint keretösszeg erejéig. Jogosult Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. törzsszám: 10198014. javára. 8. Bejegyző határozat, érkezési idő: 42116/2008.12.12. Vezetékjog, 22 kV-os közcélú légvezetékre 381 m2-re. Jogosult: E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. 4024 Debrecen, Kossuth út 41. A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanon fennálló jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével - a földhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg - megszűnik (1991. évi XLIX. törvény 38. §).
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.08 - 12:00
2015.06.23 - 12:00
Nettó 33 126 000 Ft
Nettó — Ft
4.Fpk.11-13-070208
P33991

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CÉL-ORG Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1126 Budapest, Németvölgyi út 8..
Cégjegyzékszám:
01-09-886496

Adós adatai

Cégnév:
EUROCAST Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
2900 Mocsa, Komáromi út 0460/3. hrsz..
Cégjegyzékszám:
11-09-008385

Dokumentumok

2015.07.29 - 10:46
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.11-13-070208 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a EUROCAST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-09-008385, székhely: 2900 Mocsa, Komáromi út 0460/3. hrsz..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.23 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.11-13-070208 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 23. 12 óra 00 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a EUROCAST Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 11-09-008385, székhely: 2900 Mocsa, Komáromi út 0460/3. hrsz..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.08 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.11-13-070208 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 12 óra 00 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a EUROCAST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-09-008385, székhely: 2900 Mocsa, Komáromi út 0460/3. hrsz..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P33991.
2015.05.06 - 10:28
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..), mint a(z) EUROCAST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 11-09-008385, székhely: 2900 Mocsa, Komáromi út 0460/3. hrsz..) Tatabányai Törvényszék 4.Fpk.11-13-070208/3.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P33991
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 8. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 23. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 193 780 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az 1 193 780,- Ft (azaz egymillió-százkilencvenháromezer-hétszáznyolcvan forint) ajánlati biztosítékot a Eurocast Kft. F.A. UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000005-14370002 számú bankszámlájára kell átutalni vagy befizetni.
Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik.
A pályázati ajánlat érvényességének a feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Hrsz.: 0167/5.
Ingatlan címe: Bátorliget, külterület, 0167/5. hrsz.
Megnevezése: Kivett árok, kivett telephely, 3 gazdasági épület.
Földrészlet: 15 907 m2.
Épület (bruttó összes terület):1 268 m2.
Tulajdoni hányad: 1/1.
Az ingatlan vezetékjoggal, jelzálogjoggal terhelt.

A tulajdoni lap III. része az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:
7. Bejegyző határozat, érkezési idő: 31091/2008.01.29. Keretbiztosítéki jelzálogjog 502.800.000,-Ft, azaz ötszázkettőmillió-nyolcszázezer forint keretösszeg erejéig. Jogosult Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. törzsszám: 10198014. javára.

8. Bejegyző határozat, érkezési idő: 42116/2008.12.12. Vezetékjog, 22 kV-os közcélú légvezetékre 381 m2-re. Jogosult: E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. 4024 Debrecen, Kossuth út 41.

A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanon fennálló jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével - a földhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg - megszűnik (1991. évi XLIX. törvény 38. §).

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 33 126 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető dr. Vadas Éva felszámolóbiztos meghatalmazottjával Matusch Jánossal telefonon (telefon: 06-70-455-2276) történő előzetes időpont egyeztetést követően, a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző munkanapig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese a szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül a vételárat átutalással köteles megfizetni a Eurocast Kft. F.A.. UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000005-14370002 számú bankszámlájára.
Az ingatlanok értékesítése a 2007. évi CXXVII. Tv. 86. § alapján mentes az ÁFA alól.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan átadására (birtokba és tulajdonba adása) a teljes vételár megfizetését követő 5 (öt) napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az ElektronikusÉrtékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül elektronikusan nyújtható be, a https://eer.gov.hu honlapon. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembevételre.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig, 2015. 06. 23. (kedd) 12,00 óráig beérkezetten írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják. Amennyiben az elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el 1,5 %-os díj ellenében.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P33991/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.