Eljárás részletei

Lengyeltóti lakott ingatlan
1 tétel

Pályázat - SLÁGER DESIGNE Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Senki nem nyújtott be pályázatot.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Fonyódi Járási Földhivatalnál Lengyeltóti, Belterület 243. hrsz-ú - természetben Berzsenyi u. 6. szám alatti lakóingatlan. Az ingatlan jogcím nélküli birtokossal rendelkezik, aki együttműködést nem tanúsít. Az illetékes jegyző a lakót jogosulatlan lakáshasználat miatt határozatában eltiltotta az ingatlan használatától és kötelezte az ingatlan átadására. A határozat ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, csak bírósági úton támadható.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.12 - 08:00
2015.06.29 - 12:00
Nettó 6 000 000 Ft
Nettó — Ft
57.Fpk.01-13-005775
P33837

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
GORDIUS CONSULTING Gazdasági-Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1143 Budapest, Besnyői utca 13..
Cégjegyzékszám:
01-10-042573

Adós adatai

Cégnév:
SLÁGER DESIGNE Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1138 Budapest, Gyöngyösi út 6. 3 em. 5
Cégjegyzékszám:
01 09 933575

Dokumentumok

2015.07.02 - 15:00
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 57.Fpk.01-13-005775 ügyszámú nyilvános pályázat, a GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a SLÁGER DESIGNE Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 933575, székhely: 1138 Budapest, Gyöngyösi út 6. 3 em. 5) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Senki nem nyújtott be pályázatot.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.29 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 57.Fpk.01-13-005775 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 29. 12 óra 00 perckor, a GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a SLÁGER DESIGNE Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 933575, székhely: 1138 Budapest, Gyöngyösi út 6. 3 em. 5) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.12 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 57.Fpk.01-13-005775 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 12. 08 óra 00 perckor, a GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a SLÁGER DESIGNE Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 933575, székhely: 1138 Budapest, Gyöngyösi út 6. 3 em. 5) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P33837.
2015.05.28 - 13:49
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..), mint a(z) SLÁGER DESIGNE Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 933575, székhely: 1138 Budapest, Gyöngyösi út 6. 3 em. 5) Fővárosi Törvényszék 57.Fpk.01-13-005775/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P33837
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 12. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 29. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 300 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat benyújtásának határidejéig átutalással a SLÁGER DESIGNE Kft. "f.a." adós MAGNET BANK Zrt. által vezetett 16200120-18531486 számú bankszámlájára a pályázott ingatlan helyrajzi számának megnevezésével a közleményben.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték (bánatpénz) nem kamatozik; a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő az ajánlati biztosíték (bánatpénz) teljes összegét elveszti. Az eredménytelen pályázók részére a felszámoló a befizetett ajánlati biztosíték (bánatpénz) összegét az eredmény kihirdetését követő 8 munkanapon belül visszautalja.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Fonyódi Járási Földhivatalnál Lengyeltóti, Belterület 243. hrsz-ú - természetben Berzsenyi u. 6. szám alatti lakóingatlan.
Az ingatlan jogcím nélküli birtokossal rendelkezik, aki együttműködést nem tanúsít.
Az illetékes jegyző a lakót jogosulatlan lakáshasználat miatt határozatában eltiltotta az ingatlan használatától és kötelezte az ingatlan átadására. A határozat ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, csak bírósági úton támadható.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: igen.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 6 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Lengyeltóti lakott ingatlan

Típus:
lakóépület
Területe:
120 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Lengyeltóti
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
243
Ingatlan postai címe:
8693 Lengyeltóti, Berzsenyi Dániel utca 6.
Területnagyság:
120 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Lengyeltóti lakott ingatlan
A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog:
Bejárási szolgalmi jog

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SLÁGER DESIGNE Kft. "f.a." 1138 Budapest, Gyöngyösi út 6. 3. em. 5.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): NAV Végrehajtási jog.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázat ideje alatt az ingatlan címén csak külső megtekintésre van lehetőség.Belső megtekintést az ingatlan jogcím nélküli birtokosának együttműködése hiányában a felszámoló nem tud biztosítani.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással a szerződéskötés határidejét követő 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés határideje nem lehet későbbi, mint az eredményhirdetést követő 60 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Nyertes pályázó az adásvétellel és változásbejegyzéssel kapcsolatos valamennyi költséget viseli, továbbá az ingatlan birtokbavételéről is saját felelősségére és saját költségén köteles gondoskodni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényes pályázatok értékelés során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. --- A pályázatnak tartalmazni kell: - Az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát. - Az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a pályázati dokumentumokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja. - Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a hatályos 1991. évi XLIX. (Cstv.) törvényben, továbbá más jogszabályokban meghatározott kizárási feltételek alapján nem összeférhetetlen, azaz tulajdonjogot szerezhet. - Az ajánlati kötöttség idejét, ami nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 90 nap. - A szerződéskötés határidejének egyértelmű meghatározását, amely nem lehet későbbi, mint az eredményhirdetést követő 60 nap. - Az ajánlati ár fizetés módjának (átutalás) egyértelmű meghatározását. - Az ajánlati ár fizetési határidejének egyértelmű meghatározását, amely nem lehet későbbi, mint a szerződéskötés határidejét követő 30 nap. - Az (ajánlati biztosíték) bánatpénz megfizetésének igazolását. - Az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a pályázati dokumentumokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja. --- A pályázatok bontása a benyújtási határidőt követő 10 napon belül történik. - A pályázatok értékelése és a pályázók értesítése a benyújtási határidőt követő 20 napon belül történik. - Nyertes pályázó az adásvétellel és változásbejegyzéssel kapcsolatos valamennyi költséget viseli, továbbá az ingatlanok birtokbavételéről is saját felelősségére és saját költségén köteles gondoskodni. - Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. - Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. - A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. - Pályázó tudomásul veszi, hogy nyertes pályázat esetén vevőkijelölési jogot nem gyakorolhat.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak a pályázat leadásának határidejéig jelenthetik be elővásárlási szándékukat a Cstv.-ben meghatározott módon és feltételekkel, jogosultságuk igazolásával együtt.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P33837/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

Lengyeltóti lakott ingatlan
Fonyódi Járási Földhivatalnál Lengyeltóti, Belterület 243. hrsz-ú - természetben Berzsenyi u. 6. szám alatti lakóingatlan. Az ingatlan jogcím nélküli ...
Település:
Lengyeltóti
Típus:
Lakóépület
Terület:
120 m2
Állapot:
Felújítandó
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Fonyódi Járási Földhivatalnál Lengyeltóti, Belterület 243. hrsz-ú - természetben Berzsenyi u. 6. szám alatti lakóingatlan. Az ingatlan jogcím nélküli birtokossal rendelkezik, aki együttműködést nem tanúsít. Az illetékes jegyző a lakót jogosulatlan lakáshasználat miatt határozatában eltiltotta az ingatlan használatától és kötelezte az ingatlan átadására. A határozat ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, csak bírósági úton támadható.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.12 - 08:00
2015.06.29 - 12:00
Nettó 6 000 000 Ft
Nettó — Ft
57.Fpk.01-13-005775
P33837

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
GORDIUS CONSULTING Gazdasági-Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1143 Budapest, Besnyői utca 13..
Cégjegyzékszám:
01-10-042573

Adós adatai

Cégnév:
SLÁGER DESIGNE Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1138 Budapest, Gyöngyösi út 6. 3 em. 5
Cégjegyzékszám:
01 09 933575

Dokumentumok

2015.07.02 - 15:00
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 57.Fpk.01-13-005775 ügyszámú nyilvános pályázat, a GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a SLÁGER DESIGNE Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 933575, székhely: 1138 Budapest, Gyöngyösi út 6. 3 em. 5) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Senki nem nyújtott be pályázatot.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.29 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 57.Fpk.01-13-005775 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 29. 12 óra 00 perckor, a GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a SLÁGER DESIGNE Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 933575, székhely: 1138 Budapest, Gyöngyösi út 6. 3 em. 5) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.12 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 57.Fpk.01-13-005775 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 12. 08 óra 00 perckor, a GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a SLÁGER DESIGNE Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 933575, székhely: 1138 Budapest, Gyöngyösi út 6. 3 em. 5) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P33837.
2015.05.28 - 13:49
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) GORDIUS CONSULTING Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042573, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..), mint a(z) SLÁGER DESIGNE Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 933575, székhely: 1138 Budapest, Gyöngyösi út 6. 3 em. 5) Fővárosi Törvényszék 57.Fpk.01-13-005775/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P33837
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 12. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 29. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 300 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat benyújtásának határidejéig átutalással a SLÁGER DESIGNE Kft. "f.a." adós MAGNET BANK Zrt. által vezetett 16200120-18531486 számú bankszámlájára a pályázott ingatlan helyrajzi számának megnevezésével a közleményben.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték (bánatpénz) nem kamatozik; a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő az ajánlati biztosíték (bánatpénz) teljes összegét elveszti. Az eredménytelen pályázók részére a felszámoló a befizetett ajánlati biztosíték (bánatpénz) összegét az eredmény kihirdetését követő 8 munkanapon belül visszautalja.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Fonyódi Járási Földhivatalnál Lengyeltóti, Belterület 243. hrsz-ú - természetben Berzsenyi u. 6. szám alatti lakóingatlan.
Az ingatlan jogcím nélküli birtokossal rendelkezik, aki együttműködést nem tanúsít.
Az illetékes jegyző a lakót jogosulatlan lakáshasználat miatt határozatában eltiltotta az ingatlan használatától és kötelezte az ingatlan átadására. A határozat ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, csak bírósági úton támadható.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: igen.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 6 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Lengyeltóti lakott ingatlan

Típus:
lakóépület
Területe:
120 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Lengyeltóti
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
243
Ingatlan postai címe:
8693 Lengyeltóti, Berzsenyi Dániel utca 6.
Területnagyság:
120 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Lengyeltóti lakott ingatlan
A mindenkori tulajdonost megillető telki szolgalmi, illetve földhasználati jog:
Bejárási szolgalmi jog

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SLÁGER DESIGNE Kft. "f.a." 1138 Budapest, Gyöngyösi út 6. 3. em. 5.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): NAV Végrehajtási jog.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázat ideje alatt az ingatlan címén csak külső megtekintésre van lehetőség.Belső megtekintést az ingatlan jogcím nélküli birtokosának együttműködése hiányában a felszámoló nem tud biztosítani.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással a szerződéskötés határidejét követő 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés határideje nem lehet későbbi, mint az eredményhirdetést követő 60 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Nyertes pályázó az adásvétellel és változásbejegyzéssel kapcsolatos valamennyi költséget viseli, továbbá az ingatlan birtokbavételéről is saját felelősségére és saját költségén köteles gondoskodni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényes pályázatok értékelés során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. --- A pályázatnak tartalmazni kell: - Az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát. - Az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a pályázati dokumentumokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja. - Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a hatályos 1991. évi XLIX. (Cstv.) törvényben, továbbá más jogszabályokban meghatározott kizárási feltételek alapján nem összeférhetetlen, azaz tulajdonjogot szerezhet. - Az ajánlati kötöttség idejét, ami nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 90 nap. - A szerződéskötés határidejének egyértelmű meghatározását, amely nem lehet későbbi, mint az eredményhirdetést követő 60 nap. - Az ajánlati ár fizetés módjának (átutalás) egyértelmű meghatározását. - Az ajánlati ár fizetési határidejének egyértelmű meghatározását, amely nem lehet későbbi, mint a szerződéskötés határidejét követő 30 nap. - Az (ajánlati biztosíték) bánatpénz megfizetésének igazolását. - Az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a pályázati dokumentumokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja. --- A pályázatok bontása a benyújtási határidőt követő 10 napon belül történik. - A pályázatok értékelése és a pályázók értesítése a benyújtási határidőt követő 20 napon belül történik. - Nyertes pályázó az adásvétellel és változásbejegyzéssel kapcsolatos valamennyi költséget viseli, továbbá az ingatlanok birtokbavételéről is saját felelősségére és saját költségén köteles gondoskodni. - Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. - Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. - A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. - Pályázó tudomásul veszi, hogy nyertes pályázat esetén vevőkijelölési jogot nem gyakorolhat.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak a pályázat leadásának határidejéig jelenthetik be elővásárlási szándékukat a Cstv.-ben meghatározott módon és feltételekkel, jogosultságuk igazolásával együtt.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P33837/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.