Eljárás részletei

Hobbi játékok, makettek.
1 tétel

Pályázat - TOWER-HOBBY.EU Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett egyetlen ajánlat sem.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

A társaság tulajdonát képező hobbi-játékok, melyek kb 3-4 évesek. A játékok többsége eredeti dobozban található. A játékok között találhatóak vasúti, repülőgép és egyéb makettek. A játékok 10%-a sérült.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.20 - 12:27
2015.07.05 - 12:27
Nettó 750 000 Ft
Nettó — Ft
4.Fpk.09-14-000682
P33812

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
B & B Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7..
Cégjegyzékszám:
12-09-001547

Adós adatai

Cégnév:
TOWER-HOBBY.EU Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
4225 Debrecen, Elek utca 214. B ép.
Cégjegyzékszám:
09-09-018915

Dokumentumok

2015.07.29 - 09:58
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.09-14-000682 ügyszámú nyilvános pályázat, a B & B Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-001547, székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7.., levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7..) felszámoló által a TOWER-HOBBY.EU Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-018915, székhely: 4225 Debrecen, Elek utca 214. B ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett egyetlen ajánlat sem.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.07.05 - 12:27
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.09-14-000682 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. július 5. 12 óra 27 perckor, a B & B Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-001547, székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7.., levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7..) felszámoló által a TOWER-HOBBY.EU Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09-09-018915, székhely: 4225 Debrecen, Elek utca 214. B ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.20 - 12:27
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.09-14-000682 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 20. 12 óra 27 perckor, a B & B Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-001547, székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7.., levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7..) felszámoló által a TOWER-HOBBY.EU Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-018915, székhely: 4225 Debrecen, Elek utca 214. B ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P33812.
2015.05.15 - 09:03
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) B & B Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-001547, székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7.., levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7..), mint a(z) TOWER-HOBBY.EU Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 09-09-018915, székhely: 4225 Debrecen, Elek utca 214. B ép.) Debreceni Törvényszék 4.Fpk.09-14-000682/2. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P33812
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 20. 12 óra 27 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. július 5. 12 óra 27 perc

Ajánlati biztosíték összege: 37 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó által az irányárra számított mértékű ajánlati biztosíték összegének a B&B Kft. felszámolószervezet OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11741000-20156189 számú bankszámlájára az "TOWER-HOBBY.EU Kft. "f.a." ajánlati biztosítéka" megjelöléssel jóváírásra kell kerülnie 2015. július 05. 12:27 óráig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésének az igazolását a pályázathoz mellékleni kell. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 60 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 15 munkanapon belül a felszámoló visszautalja a pályázónak. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 15 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A társaság tulajdonát képező hobbi-játékok, melyek kb 3-4 évesek. A játékok többsége eredeti dobozban található. A játékok között találhatóak vasúti, repülőgép és egyéb makettek. A játékok 10%-a sérült.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 750 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Hobbi játékok

Típus:
Egyéb
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
434 db
Becsérték:
750 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságok megtekintésére a felszámoló előzetes időpont egyeztetést követően (időpont egyeztetés: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.) 2015. június 10-én és 11-én biztosít lehetőséget.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő köteles a vételárat a szerződéskötést követő 5 napon belül, egy összegben átutalással megfizetni 11741000-20156189 számú bankszámlaszámra. Az értékesítés az Áfa tv. 142.§ (1) bekezdés g.) pontja alapján, amennyiben a vevő áfaalany, fordított áfás. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékesítési eljárás eredményének a megállapítását, az üzemeltető felé történő 1% befizetését és a szerződéskötésre vonatkozó felhívást követő 15 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba-, és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskötést követően, a teljes vételár kiegyenlítésének napja. Az ingóságok elszállításról a vevő saját költségén gondoskodik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a legmagasabb vételár ajánlatot fogadja el nyertesnek. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az EÉR igénybevételével történik. Az ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A meghirdetett ingóságot a felszámoló megtekintett és megvizsgált állapotban értékesíti, a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. Az egyértelmű vételi ajánlatnak tartalmaznia kell a forintban meghatározott nettó összegű árajánlatot, a vételár megfizetésének módját, és határidejét. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait. Gazdálkodó szervezet esetében csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek (szükséges iratok: képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, cégkivonata, adószáma, székhelye, levelezési címe, a képviselő neve, személyazonosító okmány száma és neve, általános forgalmi adó alanyiság ténye), magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó a pályázatát személyesen írta alá (szükséges: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyazonosító okmány neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele,)míg egyéni vállalkozó esetén a pályázónak a jogszabályi feltételeknek megfelelően igazolnia kell e minőségét.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázati kiírást - megfelelő ajánlat hiányában - érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A felszámolónak nincs tudomása elővásárlásra jogosultról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy a pályázat leadásának határidejéig 2015. július 05. 12:27 óráig írásban jelentkezzenek a B&B Kft. -nél (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.). A jogukat a nyertes ajánlat megismerését követő 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig gyakorolhatják. Amennyiben elővásárlási jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P33812/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

Hobbi játékok
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
Hobbi játék
Mennyiség:
434 db
Állapot:
Normál
Becsérték:
Nettó 750 000 Ft
Tehermentes:
Igen

Ismertető

A társaság tulajdonát képező hobbi-játékok, melyek kb 3-4 évesek. A játékok többsége eredeti dobozban található. A játékok között találhatóak vasúti, repülőgép és egyéb makettek. A játékok 10%-a sérült.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.20 - 12:27
2015.07.05 - 12:27
Nettó 750 000 Ft
Nettó — Ft
4.Fpk.09-14-000682
P33812

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
B & B Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7..
Cégjegyzékszám:
12-09-001547

Adós adatai

Cégnév:
TOWER-HOBBY.EU Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
4225 Debrecen, Elek utca 214. B ép.
Cégjegyzékszám:
09-09-018915

Dokumentumok

2015.07.29 - 09:58
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.09-14-000682 ügyszámú nyilvános pályázat, a B & B Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-001547, székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7.., levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7..) felszámoló által a TOWER-HOBBY.EU Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-018915, székhely: 4225 Debrecen, Elek utca 214. B ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett egyetlen ajánlat sem.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.07.05 - 12:27
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.09-14-000682 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. július 5. 12 óra 27 perckor, a B & B Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-001547, székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7.., levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7..) felszámoló által a TOWER-HOBBY.EU Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09-09-018915, székhely: 4225 Debrecen, Elek utca 214. B ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.20 - 12:27
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.09-14-000682 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 20. 12 óra 27 perckor, a B & B Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-001547, székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7.., levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7..) felszámoló által a TOWER-HOBBY.EU Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-018915, székhely: 4225 Debrecen, Elek utca 214. B ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P33812.
2015.05.15 - 09:03
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) B & B Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-001547, székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7.., levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7..), mint a(z) TOWER-HOBBY.EU Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 09-09-018915, székhely: 4225 Debrecen, Elek utca 214. B ép.) Debreceni Törvényszék 4.Fpk.09-14-000682/2. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P33812
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 20. 12 óra 27 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. július 5. 12 óra 27 perc

Ajánlati biztosíték összege: 37 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó által az irányárra számított mértékű ajánlati biztosíték összegének a B&B Kft. felszámolószervezet OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11741000-20156189 számú bankszámlájára az "TOWER-HOBBY.EU Kft. "f.a." ajánlati biztosítéka" megjelöléssel jóváírásra kell kerülnie 2015. július 05. 12:27 óráig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésének az igazolását a pályázathoz mellékleni kell. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 60 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 15 munkanapon belül a felszámoló visszautalja a pályázónak. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 15 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A társaság tulajdonát képező hobbi-játékok, melyek kb 3-4 évesek. A játékok többsége eredeti dobozban található. A játékok között találhatóak vasúti, repülőgép és egyéb makettek. A játékok 10%-a sérült.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 750 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Hobbi játékok

Típus:
Egyéb
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
434 db
Becsérték:
750 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságok megtekintésére a felszámoló előzetes időpont egyeztetést követően (időpont egyeztetés: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.) 2015. június 10-én és 11-én biztosít lehetőséget.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő köteles a vételárat a szerződéskötést követő 5 napon belül, egy összegben átutalással megfizetni 11741000-20156189 számú bankszámlaszámra. Az értékesítés az Áfa tv. 142.§ (1) bekezdés g.) pontja alapján, amennyiben a vevő áfaalany, fordított áfás. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékesítési eljárás eredményének a megállapítását, az üzemeltető felé történő 1% befizetését és a szerződéskötésre vonatkozó felhívást követő 15 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba-, és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskötést követően, a teljes vételár kiegyenlítésének napja. Az ingóságok elszállításról a vevő saját költségén gondoskodik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a legmagasabb vételár ajánlatot fogadja el nyertesnek. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az EÉR igénybevételével történik. Az ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A meghirdetett ingóságot a felszámoló megtekintett és megvizsgált állapotban értékesíti, a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. Az egyértelmű vételi ajánlatnak tartalmaznia kell a forintban meghatározott nettó összegű árajánlatot, a vételár megfizetésének módját, és határidejét. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait. Gazdálkodó szervezet esetében csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek (szükséges iratok: képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, cégkivonata, adószáma, székhelye, levelezési címe, a képviselő neve, személyazonosító okmány száma és neve, általános forgalmi adó alanyiság ténye), magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó a pályázatát személyesen írta alá (szükséges: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyazonosító okmány neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele,)míg egyéni vállalkozó esetén a pályázónak a jogszabályi feltételeknek megfelelően igazolnia kell e minőségét.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázati kiírást - megfelelő ajánlat hiányában - érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A felszámolónak nincs tudomása elővásárlásra jogosultról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy a pályázat leadásának határidejéig 2015. július 05. 12:27 óráig írásban jelentkezzenek a B&B Kft. -nél (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.). A jogukat a nyertes ajánlat megismerését követő 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig gyakorolhatják. Amennyiben elővásárlási jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P33812/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.