Eljárás részletei

Ingatlan Sátoraljaújhelyen.
1 tétel

Pályázat - ARANYHAL-97 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett egyetlen ajánlat sem.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Sátoraljaújhely város belterületén található ingatlan.A betonalapon elhelyezett könnyűszerkezetes, acélvázas, hullámpala fedésű építmény korábban zöldséges üzletként funkcionált. Az ingatlan évek óta elhagyatott, műszaki állapota jelentősen leromlott, minden részében felújításra szorul.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.20 - 08:00
2015.07.05 - 12:00
Nettó 1 000 000 Ft
Nettó — Ft
6.Fpk.05-14-000144
P33809

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
B & B Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7..
Cégjegyzékszám:
12-09-001547

Adós adatai

Cégnév:
ARANYHAL-97 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
3950 Sárospatak, Várkert utca 2..
Cégjegyzékszám:
05-09-006193

Dokumentumok

2015.07.29 - 10:05
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.05-14-000144 ügyszámú nyilvános pályázat, a B & B Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-001547, székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7.., levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7..) felszámoló által a ARANYHAL-97 Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-006193, székhely: 3950 Sárospatak, Várkert utca 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett egyetlen ajánlat sem.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.07.05 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.05-14-000144 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. július 5. 12 óra 00 perckor, a B & B Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-001547, székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7.., levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7..) felszámoló által a ARANYHAL-97 Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-006193, székhely: 3950 Sárospatak, Várkert utca 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.20 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.05-14-000144 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 20. 08 óra 00 perckor, a B & B Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-001547, székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7.., levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7..) felszámoló által a ARANYHAL-97 Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-006193, székhely: 3950 Sárospatak, Várkert utca 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P33809.
2015.05.19 - 16:32
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) B & B Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-001547, székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7.., levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7..), mint a(z) ARANYHAL-97 Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-006193, székhely: 3950 Sárospatak, Várkert utca 2..) Miskolci Törvényszék 6.Fpk.05-14-000144/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P33809
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 20. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. július 5. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 50 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó által az irányárra számított mértékű ajánlati biztosíték összegének a B&B Kft. felszámolószervezet OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11741000-20156189 számú bankszámlájára az "ARANYHAL-97 Kft. "f.a." ajánlati biztosítéka" megjelöléssel jóváírásra kell kerülnie 2015. július 05. 12:00 óráig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésének az igazolását a pályázathoz mellékleni kell. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 60 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 15 munkanapon belül a felszámoló visszautalja a pályázónak. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 15 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Sátoraljaújhely város belterületén található ingatlan.A betonalapon elhelyezett könnyűszerkezetes, acélvázas, hullámpala fedésű építmény korábban zöldséges üzletként funkcionált. Az ingatlan évek óta elhagyatott, műszaki állapota jelentősen leromlott, minden részében felújításra szorul.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kereskedelmi épület

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
164 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
1 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Sátoraljaújhely
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1706/2
Ingatlan postai címe:
Sátoraljaújhely, hrsz. 1706/2.
Művelési ág:
Kivett üzlet
Területnagyság:
164 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kereskedelmi épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ARANYHAL-97 Kft. "f.a" (3950 Sárospatak, Várkert u. 2.)

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlant egyetemes zálogjog terheli 5 400 000 Ft tőke és járulékai erejéig. Jogosult a Magyar Vállalkozásfejlesztési alapítvány (1062 Budapest, Bajza u. 31.)

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlan betonalapon elhelyezett könnyűszerkezetes, acélvázas, hullámpala fedésű építmény.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan Sátoraljaújhely város belterületén található, megtekintésére a felszámoló előzetes időpont egyeztetést követően (időpont egyeztetés: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.) 2015. június 09-én és június 10-én biztosít lehetőséget.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő köteles a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül, egy összegben átutalással megfizetni 11741000-20156189 számú bankszámlaszámra. Az értékesítés az Áfa tv. 142.§ (1) bekezdés g.) pontja alapján, amennyiben a vevő áfaalany, fordított áfás. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékesítési eljárás eredményének a megállapítását, az üzemeltető felé történő 1% befizetését és a szerződéskötésre vonatkozó felhívást követő 15 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba-, és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskötést követően, a teljes vételár kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a legmagasabb vételár ajánlatot fogadja el nyertesnek. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az EÉR igénybevételével történik. Az ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A meghirdetett ingatlant a felszámoló megtekintett és megvizsgált állapotban értékesíti, a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. a pályázó (vevő) tudomásul veszi, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a vevőt terheli. az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli. Az egyértelmű vételi ajánlatnak tartalmaznia kell a forintban meghatározott nettó összegű árajánlatot, a vételár megfizetésének módját, és határidejét. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait. Gazdálkodó szervezet esetében csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek (szükséges iratok: képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, cégkivonata, adószáma, székhelye, levelezési címe, a képviselő neve, személyazonosító okmány száma és neve, általános forgalmi adó alanyiság ténye), magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó a pályázatát személyesen írta alá (szükséges: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyazonosító okmány neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele,)míg egyéni vállalkozó esetén a pályázónak a jogszabályi feltételeknek megfelelően igazolnia kell e minőségét.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázati kiírást - megfelelő ajánlat hiányában - érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A felszámolónak nincs tudomása elővásárlásra jogosultról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy a pályázat leadásának határidejéig 2015. július 05. 12:00 óráig írásban jelentkezzenek a B&B Kft. -nél (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.). A jogukat a nyertes ajánlat megismerését követő 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig gyakorolhatják. Amennyiben elővásárlási jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P33809/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

Kereskedelmi épület
Az ingatlan évek óta elhagyatott, műszaki állapota jelentősen leromlott, felújításra szorul.
Település:
Sátoraljaújhely
Típus:
Üzlethelyiség
Terület:
164 m2
Állapot:
Felújítandó
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Igen
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Sátoraljaújhely város belterületén található ingatlan.A betonalapon elhelyezett könnyűszerkezetes, acélvázas, hullámpala fedésű építmény korábban zöldséges üzletként funkcionált. Az ingatlan évek óta elhagyatott, műszaki állapota jelentősen leromlott, minden részében felújításra szorul.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.20 - 08:00
2015.07.05 - 12:00
Nettó 1 000 000 Ft
Nettó — Ft
6.Fpk.05-14-000144
P33809

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
B & B Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7..
Cégjegyzékszám:
12-09-001547

Adós adatai

Cégnév:
ARANYHAL-97 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
3950 Sárospatak, Várkert utca 2..
Cégjegyzékszám:
05-09-006193

Dokumentumok

2015.07.29 - 10:05
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.05-14-000144 ügyszámú nyilvános pályázat, a B & B Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-001547, székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7.., levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7..) felszámoló által a ARANYHAL-97 Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-006193, székhely: 3950 Sárospatak, Várkert utca 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett egyetlen ajánlat sem.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.07.05 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.05-14-000144 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. július 5. 12 óra 00 perckor, a B & B Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-001547, székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7.., levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7..) felszámoló által a ARANYHAL-97 Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-006193, székhely: 3950 Sárospatak, Várkert utca 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.20 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.05-14-000144 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 20. 08 óra 00 perckor, a B & B Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-001547, székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7.., levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7..) felszámoló által a ARANYHAL-97 Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-006193, székhely: 3950 Sárospatak, Várkert utca 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P33809.
2015.05.19 - 16:32
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) B & B Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-001547, székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7.., levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7..), mint a(z) ARANYHAL-97 Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-006193, székhely: 3950 Sárospatak, Várkert utca 2..) Miskolci Törvényszék 6.Fpk.05-14-000144/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P33809
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 20. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. július 5. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 50 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó által az irányárra számított mértékű ajánlati biztosíték összegének a B&B Kft. felszámolószervezet OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11741000-20156189 számú bankszámlájára az "ARANYHAL-97 Kft. "f.a." ajánlati biztosítéka" megjelöléssel jóváírásra kell kerülnie 2015. július 05. 12:00 óráig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésének az igazolását a pályázathoz mellékleni kell. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 60 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 15 munkanapon belül a felszámoló visszautalja a pályázónak. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 15 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Sátoraljaújhely város belterületén található ingatlan.A betonalapon elhelyezett könnyűszerkezetes, acélvázas, hullámpala fedésű építmény korábban zöldséges üzletként funkcionált. Az ingatlan évek óta elhagyatott, műszaki állapota jelentősen leromlott, minden részében felújításra szorul.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kereskedelmi épület

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
164 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
1 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Sátoraljaújhely
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1706/2
Ingatlan postai címe:
Sátoraljaújhely, hrsz. 1706/2.
Művelési ág:
Kivett üzlet
Területnagyság:
164 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kereskedelmi épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
ARANYHAL-97 Kft. "f.a" (3950 Sárospatak, Várkert u. 2.)

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlant egyetemes zálogjog terheli 5 400 000 Ft tőke és járulékai erejéig. Jogosult a Magyar Vállalkozásfejlesztési alapítvány (1062 Budapest, Bajza u. 31.)

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlan betonalapon elhelyezett könnyűszerkezetes, acélvázas, hullámpala fedésű építmény.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan Sátoraljaújhely város belterületén található, megtekintésére a felszámoló előzetes időpont egyeztetést követően (időpont egyeztetés: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.) 2015. június 09-én és június 10-én biztosít lehetőséget.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő köteles a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül, egy összegben átutalással megfizetni 11741000-20156189 számú bankszámlaszámra. Az értékesítés az Áfa tv. 142.§ (1) bekezdés g.) pontja alapján, amennyiben a vevő áfaalany, fordított áfás. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékesítési eljárás eredményének a megállapítását, az üzemeltető felé történő 1% befizetését és a szerződéskötésre vonatkozó felhívást követő 15 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba-, és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskötést követően, a teljes vételár kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a legmagasabb vételár ajánlatot fogadja el nyertesnek. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az EÉR igénybevételével történik. Az ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A meghirdetett ingatlant a felszámoló megtekintett és megvizsgált állapotban értékesíti, a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. a pályázó (vevő) tudomásul veszi, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a vevőt terheli. az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli. Az egyértelmű vételi ajánlatnak tartalmaznia kell a forintban meghatározott nettó összegű árajánlatot, a vételár megfizetésének módját, és határidejét. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait. Gazdálkodó szervezet esetében csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek (szükséges iratok: képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, cégkivonata, adószáma, székhelye, levelezési címe, a képviselő neve, személyazonosító okmány száma és neve, általános forgalmi adó alanyiság ténye), magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó a pályázatát személyesen írta alá (szükséges: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyazonosító okmány neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele,)míg egyéni vállalkozó esetén a pályázónak a jogszabályi feltételeknek megfelelően igazolnia kell e minőségét.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázati kiírást - megfelelő ajánlat hiányában - érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A felszámolónak nincs tudomása elővásárlásra jogosultról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy a pályázat leadásának határidejéig 2015. július 05. 12:00 óráig írásban jelentkezzenek a B&B Kft. -nél (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.). A jogukat a nyertes ajánlat megismerését követő 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig gyakorolhatják. Amennyiben elővásárlási jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P33809/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.