Eljárás részletei

Tiszaföldvár külterület, 015/9. hrsz.-ú, a) kivett major, udvar, b) kivett dögtér megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
0 tétel

Pályázat - Art-Mushroom Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő egyéb okból mellőzi a megismételt értékesítést.
Indoklás: Az értékesítő megállapítja, hogy a pályázatok benyújtására megadott határidő lejártáig 0 db pályázat érkezett.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

A Tiszaföldvár külterület, 015/9. hrsz.-ú, a) kivett major, udvar, b) kivett dögtér megnevezésű ingatlan összesen 6.5558 m2 nagyságú. A kivett major, udvar 4.7289 m2 nagyságú, a kivett dögtér 1.8269 m2 nagyságú. Az ingatlan környezeti kártól való tehermentesítése a vevőt terheli. Az áfatörvény 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján az értékesítés mentes az adó alól. Az ingatlan tulajdoni lapjára a következő terhek vannak bejegyezve: 1. Keretbiztosítéki jelzálogjog 130 000 000 Ft összeg erejéig. Jogosult: Szigetvári Takarékszövetkezet, 7900 Szigetvár, József Attila u. 19. 2. Végrehajtási jog 35 454 678 Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Szigetvári Takarékszövetkezet, 7900 Szigetvár, József Attila u. 19. 3. Végrehajtási jog 67 258 566 Ft adótartozás és járulékai erejéig. Jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 4. Végrehajtási jog 29 172 324 Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Szigetvári Takarékszövetkezet, 7900 Szigetvár, József Attila u. 19. 5. Végrehajtási jog 10 000 000 Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Szigetvári Takarékszövetkezet, 7900 Szigetvár, József Attila u. 19. 6. Végrehajtási jog 923 334 Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: E.ON Energiaszolgáltató Kft., 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8. A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.05 - 13:00
2015.06.20 - 13:00
Nettó 52 803 000 Ft
Nettó — Ft
4.Fpk.16-13-000250
P33796

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
TAXCO Vagyonkezelő és Gazdasági Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7..
Cégjegyzékszám:
01-09-739104

Adós adatai

Cégnév:
Art-Mushroom Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
5430 Tiszaföldvár, hrsz. 015/9
Cégjegyzékszám:
16 09 012927

Dokumentumok

2015.07.02 - 16:32
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.16-13-000250 ügyszámú nyilvános pályázat, a Taxco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-739104, székhely: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7..) felszámoló által a Art-Mushroom Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16 09 012927, székhely: 5430 Tiszaföldvár, hrsz. 015/9) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Az értékesítő megállapítja, hogy a pályázatok benyújtására megadott határidő lejártáig 0 db pályázat érkezett.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.06.20 - 13:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.16-13-000250 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 20. 13 óra 00 perckor, a Taxco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-739104, székhely: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7..) felszámoló által a Art-Mushroom Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 16 09 012927, székhely: 5430 Tiszaföldvár, hrsz. 015/9) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.05 - 13:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.16-13-000250 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 5. 13 óra 00 perckor, a Taxco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-739104, székhely: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7..) felszámoló által a Art-Mushroom Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16 09 012927, székhely: 5430 Tiszaföldvár, hrsz. 015/9) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P33796.
2015.05.06 - 00:19
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Taxco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-739104, székhely: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7..), mint a(z) Art-Mushroom Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16 09 012927, székhely: 5430 Tiszaföldvár, hrsz. 015/9) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 4.Fpk.16-13-000250/10.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P33796
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 5. 13 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 20. 13 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 584 090 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a TAXCO Kft. MKB banknál vezetett 10300002-46300429-00003285 számú letéti számlájára „Art-Mushroom Kft. f.a.” megjelöléssel, átutalással kell teljesíteni a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve.
A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A Tiszaföldvár külterület, 015/9. hrsz.-ú, a) kivett major, udvar, b) kivett dögtér megnevezésű ingatlan összesen 6.5558 m2 nagyságú. A kivett major, udvar 4.7289 m2 nagyságú, a kivett dögtér 1.8269 m2 nagyságú. Az ingatlan környezeti kártól való tehermentesítése a vevőt terheli. Az áfatörvény 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján az értékesítés mentes az adó alól.

Az ingatlan tulajdoni lapjára a következő terhek vannak bejegyezve:

1. Keretbiztosítéki jelzálogjog 130 000 000 Ft összeg erejéig.
Jogosult: Szigetvári Takarékszövetkezet, 7900 Szigetvár, József Attila u. 19.
2. Végrehajtási jog 35 454 678 Ft főkövetelés és járulékai erejéig.
Jogosult: Szigetvári Takarékszövetkezet, 7900 Szigetvár, József Attila u. 19.
3. Végrehajtási jog 67 258 566 Ft adótartozás és járulékai erejéig.
Jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
4. Végrehajtási jog 29 172 324 Ft főkövetelés és járulékai erejéig.
Jogosult: Szigetvári Takarékszövetkezet, 7900 Szigetvár, József Attila u. 19.
5. Végrehajtási jog 10 000 000 Ft főkövetelés és járulékai erejéig.
Jogosult: Szigetvári Takarékszövetkezet, 7900 Szigetvár, József Attila u. 19.
6. Végrehajtási jog 923 334 Ft főkövetelés és járulékai erejéig.
Jogosult: E.ON Energiaszolgáltató Kft., 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.

A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 52 803 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan előzetes egyeztetést követően megtekinthető. További információ a kiíró irodájának székhelyén (1037 Budapest, Törökkő utca 5-7.), illetve 06/1-401-3001 telefonszámon kérhető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét átutalással az TAXCO Kft. MKB banknál vezetett 10300002-46300429-00003285 számú számlájára szerződés megkötésétől számított maximális 30 napos határidőn belül kell teljesíteni. Ennek elmaradása esetén az eladó írásban póthatáridőt adhat. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint. A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 60 napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás elsődleges szempontja az ajánlott vételár nagysága. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el megfelelő díj ellenében. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P33796/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

A Tiszaföldvár külterület, 015/9. hrsz.-ú, a) kivett major, udvar, b) kivett dögtér megnevezésű ingatlan összesen 6.5558 m2 nagyságú. A kivett major, udvar 4.7289 m2 nagyságú, a kivett dögtér 1.8269 m2 nagyságú. Az ingatlan környezeti kártól való tehermentesítése a vevőt terheli. Az áfatörvény 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján az értékesítés mentes az adó alól. Az ingatlan tulajdoni lapjára a következő terhek vannak bejegyezve: 1. Keretbiztosítéki jelzálogjog 130 000 000 Ft összeg erejéig. Jogosult: Szigetvári Takarékszövetkezet, 7900 Szigetvár, József Attila u. 19. 2. Végrehajtási jog 35 454 678 Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Szigetvári Takarékszövetkezet, 7900 Szigetvár, József Attila u. 19. 3. Végrehajtási jog 67 258 566 Ft adótartozás és járulékai erejéig. Jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 4. Végrehajtási jog 29 172 324 Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Szigetvári Takarékszövetkezet, 7900 Szigetvár, József Attila u. 19. 5. Végrehajtási jog 10 000 000 Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Szigetvári Takarékszövetkezet, 7900 Szigetvár, József Attila u. 19. 6. Végrehajtási jog 923 334 Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: E.ON Energiaszolgáltató Kft., 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8. A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.05 - 13:00
2015.06.20 - 13:00
Nettó 52 803 000 Ft
Nettó — Ft
4.Fpk.16-13-000250
P33796

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
TAXCO Vagyonkezelő és Gazdasági Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7..
Cégjegyzékszám:
01-09-739104

Adós adatai

Cégnév:
Art-Mushroom Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
5430 Tiszaföldvár, hrsz. 015/9
Cégjegyzékszám:
16 09 012927

Dokumentumok

2015.07.02 - 16:32
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.16-13-000250 ügyszámú nyilvános pályázat, a Taxco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-739104, székhely: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7..) felszámoló által a Art-Mushroom Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16 09 012927, székhely: 5430 Tiszaföldvár, hrsz. 015/9) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Az értékesítő megállapítja, hogy a pályázatok benyújtására megadott határidő lejártáig 0 db pályázat érkezett.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.06.20 - 13:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.16-13-000250 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 20. 13 óra 00 perckor, a Taxco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-739104, székhely: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7..) felszámoló által a Art-Mushroom Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 16 09 012927, székhely: 5430 Tiszaföldvár, hrsz. 015/9) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.05 - 13:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.16-13-000250 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 5. 13 óra 00 perckor, a Taxco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-739104, székhely: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7..) felszámoló által a Art-Mushroom Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16 09 012927, székhely: 5430 Tiszaföldvár, hrsz. 015/9) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P33796.
2015.05.06 - 00:19
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Taxco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-739104, székhely: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7..), mint a(z) Art-Mushroom Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16 09 012927, székhely: 5430 Tiszaföldvár, hrsz. 015/9) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 4.Fpk.16-13-000250/10.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P33796
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 5. 13 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 20. 13 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 584 090 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a TAXCO Kft. MKB banknál vezetett 10300002-46300429-00003285 számú letéti számlájára „Art-Mushroom Kft. f.a.” megjelöléssel, átutalással kell teljesíteni a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve.
A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A Tiszaföldvár külterület, 015/9. hrsz.-ú, a) kivett major, udvar, b) kivett dögtér megnevezésű ingatlan összesen 6.5558 m2 nagyságú. A kivett major, udvar 4.7289 m2 nagyságú, a kivett dögtér 1.8269 m2 nagyságú. Az ingatlan környezeti kártól való tehermentesítése a vevőt terheli. Az áfatörvény 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján az értékesítés mentes az adó alól.

Az ingatlan tulajdoni lapjára a következő terhek vannak bejegyezve:

1. Keretbiztosítéki jelzálogjog 130 000 000 Ft összeg erejéig.
Jogosult: Szigetvári Takarékszövetkezet, 7900 Szigetvár, József Attila u. 19.
2. Végrehajtási jog 35 454 678 Ft főkövetelés és járulékai erejéig.
Jogosult: Szigetvári Takarékszövetkezet, 7900 Szigetvár, József Attila u. 19.
3. Végrehajtási jog 67 258 566 Ft adótartozás és járulékai erejéig.
Jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
4. Végrehajtási jog 29 172 324 Ft főkövetelés és járulékai erejéig.
Jogosult: Szigetvári Takarékszövetkezet, 7900 Szigetvár, József Attila u. 19.
5. Végrehajtási jog 10 000 000 Ft főkövetelés és járulékai erejéig.
Jogosult: Szigetvári Takarékszövetkezet, 7900 Szigetvár, József Attila u. 19.
6. Végrehajtási jog 923 334 Ft főkövetelés és járulékai erejéig.
Jogosult: E.ON Energiaszolgáltató Kft., 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.

A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 52 803 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan előzetes egyeztetést követően megtekinthető. További információ a kiíró irodájának székhelyén (1037 Budapest, Törökkő utca 5-7.), illetve 06/1-401-3001 telefonszámon kérhető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét átutalással az TAXCO Kft. MKB banknál vezetett 10300002-46300429-00003285 számú számlájára szerződés megkötésétől számított maximális 30 napos határidőn belül kell teljesíteni. Ennek elmaradása esetén az eladó írásban póthatáridőt adhat. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint. A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 60 napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás elsődleges szempontja az ajánlott vételár nagysága. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el megfelelő díj ellenében. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P33796/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.