Eljárás részletei

ingatlan
0 tétel

Pályázat - CIPKER'96 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

1142, Budapest Szőnyi út 23. B., 549 m2 kivett lakóház, udvar, belterület 29911/2 hrsz-ú ingatlan
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.05 - 16:40
2015.05.20 - 16:40
Nettó 66 000 000 Ft
Nettó — Ft
32.Fpk.01-13-005597
P33733

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
LIKVID-B Csődmenedzser és Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1139 Budapest, Fáy utca 1..
Cégjegyzékszám:
01-09-064951

Adós adatai

Cégnév:
CIPKER'96 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1142 Budapest, Szőnyi út 23. b ép.
Cégjegyzékszám:
01 09 465880

Dokumentumok

2015.06.01 - 11:51
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 32.Fpk.01-13-005597 ügyszámú nyilvános pályázat, a Likvid-B Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064951, székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 1.., levelezési cím: 1139 Budapest, Fáy utca 1..) felszámoló által a CIPKER'96 Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 465880, székhely: 1142 Budapest, Szőnyi út 23. b ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.20 - 16:40
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 32.Fpk.01-13-005597 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 20. 16 óra 40 perckor, a Likvid-B Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064951, székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 1.., levelezési cím: 1139 Budapest, Fáy utca 1..) felszámoló által a CIPKER'96 Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 465880, székhely: 1142 Budapest, Szőnyi út 23. b ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.05 - 16:40
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 32.Fpk.01-13-005597 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 5. 16 óra 40 perckor, a Likvid-B Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064951, székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 1.., levelezési cím: 1139 Budapest, Fáy utca 1..) felszámoló által a CIPKER'96 Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 465880, székhely: 1142 Budapest, Szőnyi út 23. b ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P33733.
2015.05.05 - 16:33
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Likvid-B Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064951, székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 1.., levelezési cím: 1139 Budapest, Fáy utca 1..), mint a(z) CIPKER'96 Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 465880, székhely: 1142 Budapest, Szőnyi út 23. b ép.) Fővárosi Törvényszék 32.Fpk.01-13-005597/11. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P33733
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 5. 16 óra 40 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 20. 16 óra 40 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 180 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással „CIPKER'96 Kft. „f.a.” – ajánlati biztosíték Budapest” közleménnyel a LIKVID-B Kft. UniCredit Hungary Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000065-80540013 számú bankszámlájára átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának határidejéig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár.
Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy az ártárgyalásra meghívott pályázó az ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1142, Budapest Szőnyi út 23. B., 549 m2 kivett lakóház, udvar, belterület 29911/2 hrsz-ú ingatlan

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 66 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre felkínált vagyontárgy 2015. május 11-én 9 és 10 óra közötti időpontban megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárnak egy összegben a szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalással történő kifizetése a LIKVID-B Kft. UniCredit Hungary Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000065-80540013 számú bankszámlára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A felszámoló által történő értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 20 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül szükséges az ingatlant birtokba venni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján általános forgalmi adó-köteles, tekintettel arra, hogy az eladó ingatlanértékesítési tevékenységét adókötelessé tette. A vételárat egy összegben kell a szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalással teljesíteni. A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy az ártárgyalásra meghívott Ajánlattevő az elektronikus ártárgyaláson nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a CIPKER'96 Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély pályázó esetén a nevét, személyes adatait, személyazonosító igazolványának pályázó által aláírt másolatát, pályázó nevét, telefon- és faxszámát, e-mail-címét, a megajánlott nettó vételárat, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását másolatban. Jogi személy vagy egyéb szervezet esetén a nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, e-mail-címét, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a megajánlott nettó vételárat, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását másolatban, valamint amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát. Az ajánlatnak tartalmazni kell továbbá, kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal, és hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 20 napon belül megköti. Nyilatkozatot arról, hogy vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül kiegyenlíti. Nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról. Nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek. Nyilatkozatot arról, hogy pályázó vállalja a tulajdonjog változás cégbíróság felé történő bejelentését. Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó sikertelen pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kéri az ajánlati biztosíték visszautalását. Nyilatkozatot arról, hogy a vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül birtokba veszi az ingatlant. Nyilatkozatot arról, hogy pályázó az esetlegesen felmerülő környezeti terheket átvállalja. Nyilatkozatot arról, hogy pályázó a jogi eljárás költségét megfizetni vállalja.A nyilatkozatokat legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.A pályázatok értékelésénél az elsődleges szempont a megajánlott vételár. A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja.Az ingatlan birtokbaadására a teljes vételár kiegyenlítését követően 8 napon belül átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása mellett kerül sorAz adásvételi szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti. A szerződéskötés jogi eljárásának költsége vevőt terheli, melynek mértéke az ingatlan vételárának 1%-a, de legalább 100.000 Ft + áfa, és legfeljebb 180.000 Ft + áfa.A felszámoló felhívja a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy az elővásárlási joguk gyakorlására irányuló esetleges szándékukat a pályázatok benyújtásának határidejéig a felszámolónak írásban jelentsék be, az elővásárlási jogukat a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Tulajdoni lap III. részében bejegyzett jogok és feljegyzett tények:

1. Keretbiztosítéki jelzálogjog az UniCredit Bank Zrt. javára 300.000.000 Ft erejéig
2. Elővásárlási jog a Magister Properties Kft javára
3. Végrehajtási jog a NAV javára 31.102.042 Ft és járulékai erejéig
4. Végrehajtási jog a NAV javára 76.601.008 Ft és járulékai erejéig
5. Végrehajtási jog a Cefetra Hungary Kft. javára 896.695 Ft és járulékai erejéig
6. Végrehajtási jog az Equus Spol S.R.O. javára 14.393.395 Ft és járulékai erejéig
7. Végrehajtási jog a Revolution Software Kft javára 1.446.047 Ft és járulékai erejéig


Az ingatlan lakott, határozott idejű bérleti szerződés van érvényben 2015. október hónapjának végéig.

Az ingatlan építési, kivitelezési, műszaki dokumentációjával a felszámoló nem rendelkezik.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P33733/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

1142, Budapest Szőnyi út 23. B., 549 m2 kivett lakóház, udvar, belterület 29911/2 hrsz-ú ingatlan
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.05 - 16:40
2015.05.20 - 16:40
Nettó 66 000 000 Ft
Nettó — Ft
32.Fpk.01-13-005597
P33733

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
LIKVID-B Csődmenedzser és Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1139 Budapest, Fáy utca 1..
Cégjegyzékszám:
01-09-064951

Adós adatai

Cégnév:
CIPKER'96 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1142 Budapest, Szőnyi út 23. b ép.
Cégjegyzékszám:
01 09 465880

Dokumentumok

2015.06.01 - 11:51
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 32.Fpk.01-13-005597 ügyszámú nyilvános pályázat, a Likvid-B Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064951, székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 1.., levelezési cím: 1139 Budapest, Fáy utca 1..) felszámoló által a CIPKER'96 Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 465880, székhely: 1142 Budapest, Szőnyi út 23. b ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.20 - 16:40
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 32.Fpk.01-13-005597 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 20. 16 óra 40 perckor, a Likvid-B Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064951, székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 1.., levelezési cím: 1139 Budapest, Fáy utca 1..) felszámoló által a CIPKER'96 Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 465880, székhely: 1142 Budapest, Szőnyi út 23. b ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.05 - 16:40
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 32.Fpk.01-13-005597 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 5. 16 óra 40 perckor, a Likvid-B Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064951, székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 1.., levelezési cím: 1139 Budapest, Fáy utca 1..) felszámoló által a CIPKER'96 Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 465880, székhely: 1142 Budapest, Szőnyi út 23. b ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P33733.
2015.05.05 - 16:33
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Likvid-B Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064951, székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 1.., levelezési cím: 1139 Budapest, Fáy utca 1..), mint a(z) CIPKER'96 Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 465880, székhely: 1142 Budapest, Szőnyi út 23. b ép.) Fővárosi Törvényszék 32.Fpk.01-13-005597/11. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P33733
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 5. 16 óra 40 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 20. 16 óra 40 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 180 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással „CIPKER'96 Kft. „f.a.” – ajánlati biztosíték Budapest” közleménnyel a LIKVID-B Kft. UniCredit Hungary Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000065-80540013 számú bankszámlájára átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának határidejéig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár.
Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy az ártárgyalásra meghívott pályázó az ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1142, Budapest Szőnyi út 23. B., 549 m2 kivett lakóház, udvar, belterület 29911/2 hrsz-ú ingatlan

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 66 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre felkínált vagyontárgy 2015. május 11-én 9 és 10 óra közötti időpontban megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárnak egy összegben a szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalással történő kifizetése a LIKVID-B Kft. UniCredit Hungary Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000065-80540013 számú bankszámlára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A felszámoló által történő értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 20 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül szükséges az ingatlant birtokba venni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján általános forgalmi adó-köteles, tekintettel arra, hogy az eladó ingatlanértékesítési tevékenységét adókötelessé tette. A vételárat egy összegben kell a szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalással teljesíteni. A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy az ártárgyalásra meghívott Ajánlattevő az elektronikus ártárgyaláson nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a CIPKER'96 Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély pályázó esetén a nevét, személyes adatait, személyazonosító igazolványának pályázó által aláírt másolatát, pályázó nevét, telefon- és faxszámát, e-mail-címét, a megajánlott nettó vételárat, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását másolatban. Jogi személy vagy egyéb szervezet esetén a nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, e-mail-címét, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a megajánlott nettó vételárat, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását másolatban, valamint amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát. Az ajánlatnak tartalmazni kell továbbá, kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal, és hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 20 napon belül megköti. Nyilatkozatot arról, hogy vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül kiegyenlíti. Nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról. Nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek. Nyilatkozatot arról, hogy pályázó vállalja a tulajdonjog változás cégbíróság felé történő bejelentését. Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó sikertelen pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kéri az ajánlati biztosíték visszautalását. Nyilatkozatot arról, hogy a vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül birtokba veszi az ingatlant. Nyilatkozatot arról, hogy pályázó az esetlegesen felmerülő környezeti terheket átvállalja. Nyilatkozatot arról, hogy pályázó a jogi eljárás költségét megfizetni vállalja.A nyilatkozatokat legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.A pályázatok értékelésénél az elsődleges szempont a megajánlott vételár. A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja.Az ingatlan birtokbaadására a teljes vételár kiegyenlítését követően 8 napon belül átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása mellett kerül sorAz adásvételi szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti. A szerződéskötés jogi eljárásának költsége vevőt terheli, melynek mértéke az ingatlan vételárának 1%-a, de legalább 100.000 Ft + áfa, és legfeljebb 180.000 Ft + áfa.A felszámoló felhívja a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy az elővásárlási joguk gyakorlására irányuló esetleges szándékukat a pályázatok benyújtásának határidejéig a felszámolónak írásban jelentsék be, az elővásárlási jogukat a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Tulajdoni lap III. részében bejegyzett jogok és feljegyzett tények:

1. Keretbiztosítéki jelzálogjog az UniCredit Bank Zrt. javára 300.000.000 Ft erejéig
2. Elővásárlási jog a Magister Properties Kft javára
3. Végrehajtási jog a NAV javára 31.102.042 Ft és járulékai erejéig
4. Végrehajtási jog a NAV javára 76.601.008 Ft és járulékai erejéig
5. Végrehajtási jog a Cefetra Hungary Kft. javára 896.695 Ft és járulékai erejéig
6. Végrehajtási jog az Equus Spol S.R.O. javára 14.393.395 Ft és járulékai erejéig
7. Végrehajtási jog a Revolution Software Kft javára 1.446.047 Ft és járulékai erejéig


Az ingatlan lakott, határozott idejű bérleti szerződés van érvényben 2015. október hónapjának végéig.

Az ingatlan építési, kivitelezési, műszaki dokumentációjával a felszámoló nem rendelkezik.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P33733/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.