Eljárás részletei

Telephely Győri Integrál Parkban
1 tétel

Pályázat - PANNONSPED Speditőr Kft "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.07.01 - 10:00
A nyertes ár
Nettó 13 600 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Győri Földhivatal által Győr belterület 5214/15 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Győri Integrál Parkban található 3.202 m2 területű kivett telephely megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. Az ingatlanon felépítmény nem található.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.15 - 09:00
2015.07.01 - 10:00
Nettó 16 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 13 600 000 Ft
1.Fpk.01-10-007792
P33588

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Felszámoló-REORG Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1107 Budapest, Mázsa utca 9..
Cégjegyzékszám:
01-10-046665

Adós adatai

Cégnév:
PANNONSPED Speditőr Kft "f.a."
Székhely:
1047 Budapest, Fóti út 56.
Cégjegyzékszám:
01 09 861358

Dokumentumok

2015.07.09 - 09:47
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 1.Fpk.01-10-007792 ügyszámú nyilvános pályázat, a Felszámoló-Reorg Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9..) felszámoló által a PANNONSPED Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 861358, székhely: 1047 Budapest, Fóti út 56.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 13 600 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P33588F2
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1% + Áfát tartalmazó összeg, minimum 40.000,- Ft + ÁFA összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.07.06 - 14:09
A pályázat ártárgyalása véget ért

Pályázati Közlemény

A(z) Felszámoló-Reorg Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9..) felszámoló által a PANNONSPED Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 861358, székhely: 1047 Budapest, Fóti út 56.) adóssal szembeni, 1.Fpk.01-10-007792 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

2015.07.06 - 09:00
A pályázat ártárgyalása megkezdődött

Pályázati Közlemény

A(z) Felszámoló-Reorg Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9..) felszámoló által a PANNONSPED Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 861358, székhely: 1047 Budapest, Fóti út 56.) adóssal szembeni, 1.Fpk.01-10-007792 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása megkezdődött.

2015.07.01 - 13:03
A pályázat ártárgyalása meghirdetve

Pályázati Közlemény

Ártárgyalást tart a(z) Felszámoló-Reorg Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9..) felszámoló a(z) PANNONSPED Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 861358, székhely: 1047 Budapest, Fóti út 56.) adóssal szemben folyatott felszámolási eljárás keretében, a(z) 1.Fpk.01-10-007792 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P33588

Az ártárgyalás kezdete: 2015. július 6. 09 óra 00 perc
Az ártárgyalás vége: 2015. július 6. 14 óra 00 perc

Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

2015.07.01 - 10:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.01-10-007792 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. július 1. 10 óra 00 perckor, a Felszámoló-Reorg Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9..) felszámoló által a PANNONSPED Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 861358, székhely: 1047 Budapest, Fóti út 56.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.15 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.01-10-007792 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 15. 09 óra 00 perckor, a Felszámoló-Reorg Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9..) felszámoló által a PANNONSPED Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 861358, székhely: 1047 Budapest, Fóti út 56.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P33588.
2015.05.28 - 09:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Felszámoló-Reorg Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9..), mint a(z) PANNONSPED Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 861358, székhely: 1047 Budapest, Fóti út 56.) Fővárosi Törvényszék 1.Fpk.01-10-007792/11. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P33588
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 15. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. július 1. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 680 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie (forintban) átutalással „PANNONSPED Kft. FA pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel a Felszámoló-REORG ZRT Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-01189590-00400007 számú számlájára, oly módon, hogy az összeg legkésőbb 2015. július 1. napjával jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja.
Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Győri Földhivatal által Győr belterület 5214/15 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Győri Integrál Parkban található 3.202 m2 területű kivett telephely megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. Az ingatlanon felépítmény nem található.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 16 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
3 202 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Győr, Integrál Park
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
5214/15
Ingatlan postai címe:
Győr, Integrál Park,
Területnagyság:
3 202 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pannonsped Speditőr Kft FA

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy előre egyeztetett időpontban megtekinthető. Az időpontot előre egyeztetni kell a Felszámoló-REORG ZRT. székhelyén (Tel: 06 1 882-3707, Somogyi Szabolcs felszámoló biztos). A megtekintésre a Kiíró munkanapokon 9 órától 15 óráig áll rendelkezésre. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1% + Áfát tartalmazó összeg, minimum 40.000,- Ft + ÁFA összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:- a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, - a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével az ajánlott fizetési feltételeket, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, - az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére, - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől.A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a nettó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
Az értékesítésre az ÁFA tv megfelelő rendelkezései az irányadók.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P33588/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.07.06 - 14:09
Az ártágyalási kör véget ért
2015.07.06 - 13:59
P33588F2
Nettó 13 600 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:55
P33588F1
Nettó 13 500 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:51
P33588F2
Nettó 13 400 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:50
P33588F1
Nettó 13 300 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:48
P33588F2
Nettó 13 200 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:48
P33588F1
Nettó 13 100 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:48
P33588F2
Nettó 13 000 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:48
P33588F1
Nettó 12 900 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:48
P33588F2
Nettó 12 800 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:46
P33588F1
Nettó 12 700 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:42
P33588F2
Nettó 12 600 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:42
P33588F1
Nettó 12 500 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:42
P33588F2
Nettó 12 400 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:42
P33588F1
Nettó 12 300 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:42
P33588F2
Nettó 12 200 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:41
P33588F1
Nettó 12 100 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:41
P33588F2
Nettó 12 000 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:40
P33588F1
Nettó 11 900 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:40
P33588F2
Nettó 11 800 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:14
P33588F1
Nettó 11 700 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 12:43
P33588F2
Nettó 11 600 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 10:25
P33588F1
Nettó 11 500 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 10:20
P33588F2
Nettó 11 400 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 09:56
P33588F1
Nettó 11 300 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 09:16
P33588F2
Nettó 11 200 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 09:00
Az ártárgyalás megkezdődött
2015.07.01 - 10:00
A pályázat véget ért
2015.06.15 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.06.26 - 15:05P33588F2 kommentje

1. Az ingatlan milyen (kinek a tulajdonában álló) útról közelíthető meg? 2. A telek milyen közművekkel van ellátva? 3. Kell-e a telek tulajdonlásával/használatával kapcsolatban költségeket fizetni (pl. közös költség, úthasználati költség, stb), és ha igen, ezek ősszege mennyi? 4. Van-e valamilyen előírás/megkötés a beépítésére vonatkozóan? Ha igen, melyek ezek?

2015.06.29 - 15:27Értékesítő kommentje

Az ingatlan az 5214/23 helyrajzi számú útról közelíthető meg. Közmű nincs a telken. Költségről a felszámolónak nincs tudomása. A beépítésre vonatkozóan nem rendelkezünk információval.

Tételek 1 db (1)

kivett telephely
Győri Földhivatal által Győr belterület 5214/15 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Győri Integrál Parkban található 3.202 m2 területű...
Település:
Győr, Integrál Park
Típus:
Ipari ingatlan
Terület:
3202 m2
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
Igen
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Győri Földhivatal által Győr belterület 5214/15 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Győri Integrál Parkban található 3.202 m2 területű kivett telephely megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. Az ingatlanon felépítmény nem található.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.15 - 09:00
2015.07.01 - 10:00
Nettó 16 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 13 600 000 Ft
1.Fpk.01-10-007792
P33588

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Felszámoló-REORG Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1107 Budapest, Mázsa utca 9..
Cégjegyzékszám:
01-10-046665

Adós adatai

Cégnév:
PANNONSPED Speditőr Kft "f.a."
Székhely:
1047 Budapest, Fóti út 56.
Cégjegyzékszám:
01 09 861358

Dokumentumok

2015.07.09 - 09:47
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 1.Fpk.01-10-007792 ügyszámú nyilvános pályázat, a Felszámoló-Reorg Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9..) felszámoló által a PANNONSPED Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 861358, székhely: 1047 Budapest, Fóti út 56.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 13 600 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P33588F2
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1% + Áfát tartalmazó összeg, minimum 40.000,- Ft + ÁFA összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.07.06 - 14:09
A pályázat ártárgyalása véget ért

Pályázati Közlemény

A(z) Felszámoló-Reorg Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9..) felszámoló által a PANNONSPED Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 861358, székhely: 1047 Budapest, Fóti út 56.) adóssal szembeni, 1.Fpk.01-10-007792 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

2015.07.06 - 09:00
A pályázat ártárgyalása megkezdődött

Pályázati Közlemény

A(z) Felszámoló-Reorg Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9..) felszámoló által a PANNONSPED Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 861358, székhely: 1047 Budapest, Fóti út 56.) adóssal szembeni, 1.Fpk.01-10-007792 ügyszámú felszámolási eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása megkezdődött.

2015.07.01 - 13:03
A pályázat ártárgyalása meghirdetve

Pályázati Közlemény

Ártárgyalást tart a(z) Felszámoló-Reorg Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9..) felszámoló a(z) PANNONSPED Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 861358, székhely: 1047 Budapest, Fóti út 56.) adóssal szemben folyatott felszámolási eljárás keretében, a(z) 1.Fpk.01-10-007792 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P33588

Az ártárgyalás kezdete: 2015. július 6. 09 óra 00 perc
Az ártárgyalás vége: 2015. július 6. 14 óra 00 perc

Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

2015.07.01 - 10:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.01-10-007792 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. július 1. 10 óra 00 perckor, a Felszámoló-Reorg Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9..) felszámoló által a PANNONSPED Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 861358, székhely: 1047 Budapest, Fóti út 56.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.15 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.01-10-007792 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 15. 09 óra 00 perckor, a Felszámoló-Reorg Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9..) felszámoló által a PANNONSPED Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 861358, székhely: 1047 Budapest, Fóti út 56.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P33588.
2015.05.28 - 09:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Felszámoló-Reorg Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1107 Budapest, Mázsa utca 9..), mint a(z) PANNONSPED Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 861358, székhely: 1047 Budapest, Fóti út 56.) Fővárosi Törvényszék 1.Fpk.01-10-007792/11. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P33588
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 15. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. július 1. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 680 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie (forintban) átutalással „PANNONSPED Kft. FA pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel a Felszámoló-REORG ZRT Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-01189590-00400007 számú számlájára, oly módon, hogy az összeg legkésőbb 2015. július 1. napjával jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja.
Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Győri Földhivatal által Győr belterület 5214/15 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Győri Integrál Parkban található 3.202 m2 területű kivett telephely megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. Az ingatlanon felépítmény nem található.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 16 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
3 202 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Győr, Integrál Park
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
5214/15
Ingatlan postai címe:
Győr, Integrál Park,
Területnagyság:
3 202 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pannonsped Speditőr Kft FA

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy előre egyeztetett időpontban megtekinthető. Az időpontot előre egyeztetni kell a Felszámoló-REORG ZRT. székhelyén (Tel: 06 1 882-3707, Somogyi Szabolcs felszámoló biztos). A megtekintésre a Kiíró munkanapokon 9 órától 15 óráig áll rendelkezésre. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1% + Áfát tartalmazó összeg, minimum 40.000,- Ft + ÁFA összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:- a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, - a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével az ajánlott fizetési feltételeket, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, - az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére, - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől.A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a nettó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
Az értékesítésre az ÁFA tv megfelelő rendelkezései az irányadók.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P33588/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.07.06 - 14:09
Az ártágyalási kör véget ért
2015.07.06 - 13:59
P33588F2
Nettó 13 600 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:55
P33588F1
Nettó 13 500 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:51
P33588F2
Nettó 13 400 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:50
P33588F1
Nettó 13 300 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:48
P33588F2
Nettó 13 200 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:48
P33588F1
Nettó 13 100 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:48
P33588F2
Nettó 13 000 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:48
P33588F1
Nettó 12 900 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:48
P33588F2
Nettó 12 800 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:46
P33588F1
Nettó 12 700 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:42
P33588F2
Nettó 12 600 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:42
P33588F1
Nettó 12 500 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:42
P33588F2
Nettó 12 400 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:42
P33588F1
Nettó 12 300 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:42
P33588F2
Nettó 12 200 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:41
P33588F1
Nettó 12 100 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:41
P33588F2
Nettó 12 000 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:40
P33588F1
Nettó 11 900 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:40
P33588F2
Nettó 11 800 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 13:14
P33588F1
Nettó 11 700 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 12:43
P33588F2
Nettó 11 600 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 10:25
P33588F1
Nettó 11 500 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 10:20
P33588F2
Nettó 11 400 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 09:56
P33588F1
Nettó 11 300 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 09:16
P33588F2
Nettó 11 200 000 Ft
licitet tett
2015.07.06 - 09:00
Az ártárgyalás megkezdődött
2015.07.01 - 10:00
A pályázat véget ért
2015.06.15 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.06.26 - 15:05P33588F2 kommentje

1. Az ingatlan milyen (kinek a tulajdonában álló) útról közelíthető meg? 2. A telek milyen közművekkel van ellátva? 3. Kell-e a telek tulajdonlásával/használatával kapcsolatban költségeket fizetni (pl. közös költség, úthasználati költség, stb), és ha igen, ezek ősszege mennyi? 4. Van-e valamilyen előírás/megkötés a beépítésére vonatkozóan? Ha igen, melyek ezek?

2015.06.29 - 15:27Értékesítő kommentje

Az ingatlan az 5214/23 helyrajzi számú útról közelíthető meg. Közmű nincs a telken. Költségről a felszámolónak nincs tudomása. A beépítésre vonatkozóan nem rendelkezünk információval.