Eljárás részletei

Üzlethelyiség és Iroda Dunaújvárosban
2 tétel

Pályázat - HINCI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: nem érkezett ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Az adós kizárólagos tulajdonát képező ingatlanjai az alábbiak szerint: - Dunaújvárosi Járási Földhivatal által, Dunaújváros belterület 730/315/J/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 79 m2 területű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan - Dunaújvárosi Járási Földhivatal által, Dunaújváros belterület 730/315/J/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 22 m2 területű, iroda megnevezésű ingatlan
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.15 - 09:00
2015.07.01 - 10:00
Nettó 5 500 000 Ft
Nettó — Ft
7.Fpk.07-14-000696
P33565

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Innovit Üzleti Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1107 Budapest, Mázsa utca 9..
Cégjegyzékszám:
01-10-046010

Adós adatai

Cégnév:
HINCI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. "f.a."
Székhely:
2400 Dunaújváros, Kossuth L utca 35. 4 em. 1
Cégjegyzékszám:
07 06 010831

Dokumentumok

2015.07.06 - 15:04
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.07-14-000696 ügyszámú nyilvános pályázat, a Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1074 Budapest, Dohány utca 12..) felszámoló által a HINCI Bt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07 06 010831, székhely: 2400 Dunaújváros, Kossuth L utca 35. 4 em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.07.01 - 10:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.07-14-000696 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. július 1. 10 óra 00 perckor, a Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1074 Budapest, Dohány utca 12..) felszámoló által a HINCI Bt „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07 06 010831, székhely: 2400 Dunaújváros, Kossuth L utca 35. 4 em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.15 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.07-14-000696 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 15. 09 óra 00 perckor, a Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1074 Budapest, Dohány utca 12..) felszámoló által a HINCI Bt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07 06 010831, székhely: 2400 Dunaújváros, Kossuth L utca 35. 4 em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P33565.
2015.05.28 - 09:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1074 Budapest, Dohány utca 12..), mint a(z) HINCI Bt „f.a” (cégjegyzékszám: 07 06 010831, székhely: 2400 Dunaújváros, Kossuth L utca 35. 4 em. 1) Székesfehérvári Törvényszék 7.Fpk.07-14-000696/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P33565
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 15. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. július 1. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 275 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie (forintban) átutalással „HINCI Bt. FA pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel az INNOVIT Üzleti Tanácsadó ZRT Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00397748-00400008 számú számlájára, oly módon, hogy az összeg legkésőbb 2015. július 1. napjával jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja.
Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós kizárólagos tulajdonát képező ingatlanjai az alábbiak szerint:
- Dunaújvárosi Járási Földhivatal által, Dunaújváros belterület 730/315/J/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 79 m2 területű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan
- Dunaújvárosi Járási Földhivatal által, Dunaújváros belterület 730/315/J/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 22 m2 területű, iroda megnevezésű ingatlan

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 5 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlethelyiség

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
79 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Dunaújváros
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
730/315/J/2
Ingatlan postai címe:
Dunaújváros, Szabadság utca 2.
Területnagyság:
79 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
üzlethelyiség

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
HINCI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. FA

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Végrehajtási jog 1.004.000,- Ft, azaz egymillió-négyezer forint erejéig a Fejér Megyei Illetékhivatal jogosult javára- Végrehajtási jog 5.988.158,- Ft, azaz ötmillió-kilencszáznyolcvannyolcezer-százötvennyolc forint adótartozás és járulékai erejéig a NAV Adóigazgatóság jogosult javára- Végrehajtási jog 419.212,- Ft, azaz négyszáztizenkilencezer-kétszáztizenkettő forint főkövetelés és járulékai erejéig az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület jogosult javára- Végrehajtási jog 217.619,- Ft, azaz kettőszáztizenhétezer-hatszáztizenkilenc forint főkövetelés és járulékai erejéig az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület jogosult javára- Végrehajtási jog 216.653,- Ft, azaz kettőszáztizenhatezer-hatszázötvenhárom forint főkövetelés és járulékai erejéig az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület jogosult javára

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: iroda

Típus:
iroda
Területe:
22 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Dunaújváros
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
730/315/J/3
Ingatlan postai címe:
Dunaújváros, Szabadság utca 2.
Területnagyság:
22 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
iroda

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
HINCI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt FA

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Végrehajtási jog 5.988.158,- Ft, azaz ötmillió-kilencszáznyolcvannyolcezer-százötvennyolc forint adótartozás és járulékai erejéig a NAV Adóigazgatóság jogosult javára- Végrehajtási jog 419.212,- Ft, azaz négyszáztizenkilencezer-kétszáztizenkettő forint főkövetelés és járulékai erejéig az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület jogosult javára- Végrehajtási jog 217.619,- Ft, azaz kettőszáztizenhétezer-hatszáztizenkilenc forint főkövetelés és járulékai erejéig az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület jogosult javára

Ingatlan állapota: átlagos

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy(ak) előre egyeztetett időpontban megtekinthető(k). Az időpontot előre egyeztetni kell az INNOVIT Üzleti Tanácsadó ZRT. központi ügyintézési helyén (Tel: 06 1 882-3723, Somogyi Szabolcs felszámoló biztos). A megtekintésre a Kiíró munkanapokon 9 órától 15 óráig áll rendelkezésre. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1% + Áfát tartalmazó összeg, minimum 40.000,- Ft + ÁFA összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:- a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, - a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével az ajánlott fizetési feltételeket, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, - az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére, - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől.A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a nettó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerénekigénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A cég vagyontárgyai egészeként történő értékesítés sikertelensége esetén az eljárást a felszámoló, mint Kiíró eredménytelennek nyilvánítja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései az irányadók.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P33565/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.06.30 - 22:24P33565F1 kommentje

T Felszámoló! Voltam a helyszínen, a konkrét ingatlan a pince vagy a földszint+tetőtéri része az U alakú épület középső részén? (mert az egy lakott lakás) ? üdvözlettel

2015.06.30 - 21:53P33565F1 kommentje

Tételek 2 db (1 - 2)

üzlethelyiség
Dunaújvárosi Járási Földhivatal által, Dunaújváros belterület 730/315/J/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben Dunaújváros, Szabadság u. ...
Település:
Dunaújváros
Típus:
Üzlethelyiség
Terület:
79 m2
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
iroda
Dunaújvárosi Járási Földhivatal által, Dunaújváros belterület 730/315/J/3 helyrajzi alatt nyilvántartott, természetben Dunaújváros, Szabadság u. 2. sz...
Település:
Dunaújváros
Típus:
Iroda
Terület:
22 m2
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Az adós kizárólagos tulajdonát képező ingatlanjai az alábbiak szerint: - Dunaújvárosi Járási Földhivatal által, Dunaújváros belterület 730/315/J/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 79 m2 területű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan - Dunaújvárosi Járási Földhivatal által, Dunaújváros belterület 730/315/J/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 22 m2 területű, iroda megnevezésű ingatlan
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.15 - 09:00
2015.07.01 - 10:00
Nettó 5 500 000 Ft
Nettó — Ft
7.Fpk.07-14-000696
P33565

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Innovit Üzleti Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1107 Budapest, Mázsa utca 9..
Cégjegyzékszám:
01-10-046010

Adós adatai

Cégnév:
HINCI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. "f.a."
Székhely:
2400 Dunaújváros, Kossuth L utca 35. 4 em. 1
Cégjegyzékszám:
07 06 010831

Dokumentumok

2015.07.06 - 15:04
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.07-14-000696 ügyszámú nyilvános pályázat, a Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1074 Budapest, Dohány utca 12..) felszámoló által a HINCI Bt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07 06 010831, székhely: 2400 Dunaújváros, Kossuth L utca 35. 4 em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.07.01 - 10:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.07-14-000696 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. július 1. 10 óra 00 perckor, a Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1074 Budapest, Dohány utca 12..) felszámoló által a HINCI Bt „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07 06 010831, székhely: 2400 Dunaújváros, Kossuth L utca 35. 4 em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.15 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.07-14-000696 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 15. 09 óra 00 perckor, a Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1074 Budapest, Dohány utca 12..) felszámoló által a HINCI Bt „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07 06 010831, székhely: 2400 Dunaújváros, Kossuth L utca 35. 4 em. 1) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P33565.
2015.05.28 - 09:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9.., levelezési cím: 1074 Budapest, Dohány utca 12..), mint a(z) HINCI Bt „f.a” (cégjegyzékszám: 07 06 010831, székhely: 2400 Dunaújváros, Kossuth L utca 35. 4 em. 1) Székesfehérvári Törvényszék 7.Fpk.07-14-000696/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P33565
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 15. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. július 1. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 275 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie (forintban) átutalással „HINCI Bt. FA pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel az INNOVIT Üzleti Tanácsadó ZRT Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00397748-00400008 számú számlájára, oly módon, hogy az összeg legkésőbb 2015. július 1. napjával jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja.
Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós kizárólagos tulajdonát képező ingatlanjai az alábbiak szerint:
- Dunaújvárosi Járási Földhivatal által, Dunaújváros belterület 730/315/J/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 79 m2 területű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan
- Dunaújvárosi Járási Földhivatal által, Dunaújváros belterület 730/315/J/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 22 m2 területű, iroda megnevezésű ingatlan

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 5 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlethelyiség

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
79 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Dunaújváros
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
730/315/J/2
Ingatlan postai címe:
Dunaújváros, Szabadság utca 2.
Területnagyság:
79 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
üzlethelyiség

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
HINCI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. FA

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Végrehajtási jog 1.004.000,- Ft, azaz egymillió-négyezer forint erejéig a Fejér Megyei Illetékhivatal jogosult javára- Végrehajtási jog 5.988.158,- Ft, azaz ötmillió-kilencszáznyolcvannyolcezer-százötvennyolc forint adótartozás és járulékai erejéig a NAV Adóigazgatóság jogosult javára- Végrehajtási jog 419.212,- Ft, azaz négyszáztizenkilencezer-kétszáztizenkettő forint főkövetelés és járulékai erejéig az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület jogosult javára- Végrehajtási jog 217.619,- Ft, azaz kettőszáztizenhétezer-hatszáztizenkilenc forint főkövetelés és járulékai erejéig az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület jogosult javára- Végrehajtási jog 216.653,- Ft, azaz kettőszáztizenhatezer-hatszázötvenhárom forint főkövetelés és járulékai erejéig az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület jogosult javára

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: iroda

Típus:
iroda
Területe:
22 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Dunaújváros
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
730/315/J/3
Ingatlan postai címe:
Dunaújváros, Szabadság utca 2.
Területnagyság:
22 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
iroda

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
HINCI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt FA

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Végrehajtási jog 5.988.158,- Ft, azaz ötmillió-kilencszáznyolcvannyolcezer-százötvennyolc forint adótartozás és járulékai erejéig a NAV Adóigazgatóság jogosult javára- Végrehajtási jog 419.212,- Ft, azaz négyszáztizenkilencezer-kétszáztizenkettő forint főkövetelés és járulékai erejéig az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület jogosult javára- Végrehajtási jog 217.619,- Ft, azaz kettőszáztizenhétezer-hatszáztizenkilenc forint főkövetelés és járulékai erejéig az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület jogosult javára

Ingatlan állapota: átlagos

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy(ak) előre egyeztetett időpontban megtekinthető(k). Az időpontot előre egyeztetni kell az INNOVIT Üzleti Tanácsadó ZRT. központi ügyintézési helyén (Tel: 06 1 882-3723, Somogyi Szabolcs felszámoló biztos). A megtekintésre a Kiíró munkanapokon 9 órától 15 óráig áll rendelkezésre. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1% + Áfát tartalmazó összeg, minimum 40.000,- Ft + ÁFA összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:- a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, - a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével az ajánlott fizetési feltételeket, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, - az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére, - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől.A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a nettó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerénekigénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A cég vagyontárgyai egészeként történő értékesítés sikertelensége esetén az eljárást a felszámoló, mint Kiíró eredménytelennek nyilvánítja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései az irányadók.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P33565/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.06.30 - 22:24P33565F1 kommentje

T Felszámoló! Voltam a helyszínen, a konkrét ingatlan a pince vagy a földszint+tetőtéri része az U alakú épület középső részén? (mert az egy lakott lakás) ? üdvözlettel

2015.06.30 - 21:53P33565F1 kommentje