Eljárás részletei

Félkész kandallók és kötőelemek
0 tétel

Pályázat - G. A. KANDALLÓ Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett megfelelő ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Védőgázas hegesztő (K-323), félkész kandallók, kandalló elemek, kötőelemek (csavarok, alátétek, szegecsek és zsírkövek.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.08 - 09:00
2015.06.25 - 09:00
Nettó 1 000 000 Ft
Nettó — Ft
5.Fpk.13-13-000605
P33302

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Műszaki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..
Cégjegyzékszám:
01-10-046575

Adós adatai

Cégnév:
G. A. KANDALLÓ Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
2220 Vecsés, Dózsa Gy. út 1.
Cégjegyzékszám:
13-09-145295

Dokumentumok

2015.06.26 - 10:22
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.13-13-000605 ügyszámú nyilvános pályázat, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..) felszámoló által a G. A. KANDALLÓ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-145295, székhely: 2220 Vecsés, Dózsa Gy. út 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett megfelelő ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.25 - 09:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.13-13-000605 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 25. 09 óra 00 perckor, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..) felszámoló által a G. A. KANDALLÓ Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-145295, székhely: 2220 Vecsés, Dózsa Gy. út 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.08 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.13-13-000605 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 09 óra 00 perckor, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..) felszámoló által a G. A. KANDALLÓ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-145295, székhely: 2220 Vecsés, Dózsa Gy. út 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P33302.
2015.05.11 - 13:58
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..), mint a(z) G. A. KANDALLÓ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-145295, székhely: 2220 Vecsés, Dózsa Gy. út 1.) Budapest Környéki Törvényszék 5.Fpk.13-13-000605/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós kis értékű ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P33302
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 8. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 25. 09 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 50 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot átutalással kell megfizetni a NOVUM Zrt. Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11128526. számú bankszámlájára. Az ajánlati biztosítéknak a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kell kerülnie a számlán.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalás közleménye: G.A. KANDALLÓ Kft. f.a. pályázat, ajánlati biztosíték.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Védőgázas hegesztő (K-323), félkész kandallók, kandalló elemek, kötőelemek (csavarok, alátétek, szegecsek és zsírkövek.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 000 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyontárgyak előzetes időpont egyeztetést követően tekinthetők meg. Időpontot egyeztetni Kricsfalusi Anna felszámolóbiztossal a 06-1/321-8201-es telefonszámon lehet.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetését a felszámoló egyösszegben készpénzben, vagy átutalással az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül kéri teljesíteni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat elbírálását követő 15 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár megfizetését követő 3 munkanapon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A vételár megfizetését egyösszegben, készpénzben, vagy a szerződéskötéstől számított 15 napon belül kell teljesíteni. A felszámolóbiztos a legmagasabb vételár elérése alapján bírálja el a pályázatokat, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb ajánlati árat kínálót választja legkedvezőbbnek. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A bánatpénz az ajánlattevő javára nem kamatozik, a nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít. A nem nyertes pályázók az eredménytelenség megállításától számított 8 munkanapon belül visszakapják bánatpénzüket, mely a pályázati ajánlatuk eredménytelenségéről történő tájékoztatásnak minősül. Nem jár vissza a bánatpénz, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat határidőben nem fizeti meg. A nyertes pályázónak a bánatpénz akkor sem jár vissza, ha az ajánlatot tevő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy fenntartja a jogot arra, miszerint a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában – részben vagy egészben eredménytelenné nyilvánítsa. Ezen a jogcímen azonban sem a kiíróval, sem az adóssal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. Ebben az esetben a hatályos Cstv. idevonatkozó rendelkezései alapján kifejezetten fenntartja jogát további új pályázat kiírására. A felszámoló ezen döntése miatt a pályázók körében keletkező bármely kárért való minden felelősséget már most kizárja. A felszámoló az értékesített vagyontárgyakért szavatosságot, jótállást nem vállal, azok megtekintett állapotban kerülnek értékesítésre. A pályázónak 75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalnia.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A meghirdetett vagyontárgyakra csak együttesen lehet pályázni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselők aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, valamint nyilatkozatot a 75 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, továbbá az ajánlati biztosíték átutalásának igazolását. A hirdetményben szereplő ár nettó ár, az ÁFA megfizetése az ÁFA tv. 142. §-a szerint történik.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P33302/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Védőgázas hegesztő (K-323), félkész kandallók, kandalló elemek, kötőelemek (csavarok, alátétek, szegecsek és zsírkövek.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.08 - 09:00
2015.06.25 - 09:00
Nettó 1 000 000 Ft
Nettó — Ft
5.Fpk.13-13-000605
P33302

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Műszaki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..
Cégjegyzékszám:
01-10-046575

Adós adatai

Cégnév:
G. A. KANDALLÓ Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
2220 Vecsés, Dózsa Gy. út 1.
Cégjegyzékszám:
13-09-145295

Dokumentumok

2015.06.26 - 10:22
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.13-13-000605 ügyszámú nyilvános pályázat, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..) felszámoló által a G. A. KANDALLÓ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-145295, székhely: 2220 Vecsés, Dózsa Gy. út 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett megfelelő ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.25 - 09:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.13-13-000605 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 25. 09 óra 00 perckor, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..) felszámoló által a G. A. KANDALLÓ Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-145295, székhely: 2220 Vecsés, Dózsa Gy. út 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.08 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.13-13-000605 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 09 óra 00 perckor, a Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..) felszámoló által a G. A. KANDALLÓ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-145295, székhely: 2220 Vecsés, Dózsa Gy. út 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P33302.
2015.05.11 - 13:58
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Novum Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046575, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B..), mint a(z) G. A. KANDALLÓ Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-145295, székhely: 2220 Vecsés, Dózsa Gy. út 1.) Budapest Környéki Törvényszék 5.Fpk.13-13-000605/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós kis értékű ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P33302
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 8. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 25. 09 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 50 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot átutalással kell megfizetni a NOVUM Zrt. Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11128526. számú bankszámlájára. Az ajánlati biztosítéknak a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kell kerülnie a számlán.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalás közleménye: G.A. KANDALLÓ Kft. f.a. pályázat, ajánlati biztosíték.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Védőgázas hegesztő (K-323), félkész kandallók, kandalló elemek, kötőelemek (csavarok, alátétek, szegecsek és zsírkövek.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 000 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyontárgyak előzetes időpont egyeztetést követően tekinthetők meg. Időpontot egyeztetni Kricsfalusi Anna felszámolóbiztossal a 06-1/321-8201-es telefonszámon lehet.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetését a felszámoló egyösszegben készpénzben, vagy átutalással az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül kéri teljesíteni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat elbírálását követő 15 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár megfizetését követő 3 munkanapon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A vételár megfizetését egyösszegben, készpénzben, vagy a szerződéskötéstől számított 15 napon belül kell teljesíteni. A felszámolóbiztos a legmagasabb vételár elérése alapján bírálja el a pályázatokat, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb ajánlati árat kínálót választja legkedvezőbbnek. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A bánatpénz az ajánlattevő javára nem kamatozik, a nyertes ajánlattevő bánatpénze a vételárba beszámít. A nem nyertes pályázók az eredménytelenség megállításától számított 8 munkanapon belül visszakapják bánatpénzüket, mely a pályázati ajánlatuk eredménytelenségéről történő tájékoztatásnak minősül. Nem jár vissza a bánatpénz, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat határidőben nem fizeti meg. A nyertes pályázónak a bánatpénz akkor sem jár vissza, ha az ajánlatot tevő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy fenntartja a jogot arra, miszerint a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában – részben vagy egészben eredménytelenné nyilvánítsa. Ezen a jogcímen azonban sem a kiíróval, sem az adóssal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. Ebben az esetben a hatályos Cstv. idevonatkozó rendelkezései alapján kifejezetten fenntartja jogát további új pályázat kiírására. A felszámoló ezen döntése miatt a pályázók körében keletkező bármely kárért való minden felelősséget már most kizárja. A felszámoló az értékesített vagyontárgyakért szavatosságot, jótállást nem vállal, azok megtekintett állapotban kerülnek értékesítésre. A pályázónak 75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalnia.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A meghirdetett vagyontárgyakra csak együttesen lehet pályázni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselők aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, valamint nyilatkozatot a 75 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, továbbá az ajánlati biztosíték átutalásának igazolását. A hirdetményben szereplő ár nettó ár, az ÁFA megfizetése az ÁFA tv. 142. §-a szerint történik.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P33302/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.