Eljárás részletei

Balatonakali ingatlan
1 tétel

Pályázat - Villa Park Akali Ingatlanfejlesztő és Turisztikai Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: egyeb ok
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: A benyújtott vételárajánlatok nem megfelelőek.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Balatonakali 616/2 hrsz-ú "kivett táborhely" megnevezésű ingatlan A nettó irányár: 370.000.000,- Ft
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2016.04.01 - 00:00
2016.04.25 - 12:00
Nettó 370 000 000 Ft
Nettó — Ft
7.Fpk.19-15-000108
P332709

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CMB Holding Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1023 Budapest, Margit utca 19.
Cégjegyzékszám:
01-09-160583

Adós adatai

Cégnév:
Villa Park Akali Ingatlanfejlesztő és Turisztikai Kft. "f.a."
Székhely:
8200 Veszprém, Egyetem utca 9.
Cégjegyzékszám:
19-09-517225

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2016.05.30 - 16:30
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.19-15-000108 ügyszámú nyilvános pályázat, a CMB Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1023 Budapest, Margit utca 19., levelezési cím: 1023 Budapest, Margit utca 19.) felszámoló által a Villa Park Akali Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-517225, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: Egyéb ok
A benyújtott vételárajánlatok nem megfelelőek.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2016.04.25 - 12:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.19-15-000108 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. április 25. 12 óra 00 perckor, a CMB Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1023 Budapest, Margit utca 19., levelezési cím: 1023 Budapest, Margit utca 19.) felszámoló által a Villa Park Akali Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 19-09-517225, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2016.04.01 - 00:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.19-15-000108 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. április 1. 00 óra 00 perckor, a CMB Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1023 Budapest, Margit utca 19., levelezési cím: 1023 Budapest, Margit utca 19.) felszámoló által a Villa Park Akali Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-517225, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P332709.
2016.03.17 - 12:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) CMB Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1023 Budapest, Margit utca 19., levelezési cím: 1023 Budapest, Margit utca 19.), mint a(z) Villa Park Akali Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 19-09-517225, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.) Veszprémi Törvényszék 7.Fpk.19-15-000108/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. március 17. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P332709
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2016. április 1. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2016. április 25. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 11 300 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetése a Villa Park Akali Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10369912-49020037 számú bankszámlájára "ajánlati biztosíték" közleménnyel legkésőbb 2016. április 21.-én 12 órai beérkezésig és ennek igazolása a pályázati anyagban.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlat elfogadásával a megfizetett ajánlati biztosíték összege – a létrejött adásvételi szerződés alkalmazásában – foglalónak minősül. Az ajánlati biztosítékot úgy kell megfizetni, hogy az ajánlati biztosíték az előző pontban megjelölt időpontig a megjelölt bankszámlán jóváírásra kerüljön. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy az ártárgyalásra meghívott Ajánlattevő az ártárgyaláson nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Balatonakali 616/2 hrsz-ú "kivett táborhely" megnevezésű ingatlan
A nettó irányár: 370.000.000,- Ft

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 370 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett táborhely

Típus:
kivett táborhely
Területe:
36 864 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Balatonakali
Ingatlan postai címe:
8243 Balatonakali, hrsz. 616/2
Területnagyság:
36 864 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett táborhely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): -MKB Bank Zrt. keretbiztosítéki jelzálogjog 76.050.000 EUR egyetemleges jogosult CIB Bank Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Hypo Alpe-Adria Leasing Zrt.- Balatonakali Község Önkormányzata elővásárlási jog 560/36864-ed tulajdoni illetőségre- CIB Bank Zrt. végrehajtási jog 144.220.000,- Ft és járulékai erejéig

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintése ügyében a 06-1-785-06-44-es telefonszámon történő időpont egyeztetést követően van lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat szerződéskötéstől számított 45 napon belül kell megfizetni a Villa Park Akali Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10369912-49020037 számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A szerződéskötést követő 15 napon belül kerül sor a birtokba adásra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Tájékoztatás a vagyonelemekről Az Ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni. A Kiíró az ajánlattevő kérésére egyes adatok megismeréséhez meghatalmazást adhat. Kiíró tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az ingatlant bérlet útján hasznosítja, a területen harmadik személyek tulajdonában álló faházak találhatók, használati jogukat szerződés biztosítja.Az Ajánlattevő személyével kapcsolatos feltételek Az ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. Az Adóssal szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ajánlatok bontása, ártárgyalás A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli, és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor, melyre a Kiíró külön meghívóval hívja meg a megfelelő, közel azonos értékű, érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevőket. Elővásárlási jog A Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése szerint az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A pályázatbontásig előzetesen jelentkező és jogosultságukat igazoló elővásárlásra jogosultakat Kiíró külön levélben értesíti a vevőkijelölés, illetőleg ártárgyalás során elfogadott ajánlat tartalmáról. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljeskörűen nem fogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Adóssal szemben fennálló követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. További pályázati feltételek: - pályázó által aláírt pályázati ajánlat, melyben nettó és bruttó ajánlati ár is megjelölésre kerül, - cégkivonat, aláírási címpéldány csatolása, magánszemély pályázó esetén név, lakcím, anyja neve, személyi igazolványszám feltüntetése, e-mail és/vagy telefonos elérhetőség feltüntetése,- nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő a pályázati benyújtás határidejétől számított 75 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy az értékesítéssel felmerülő vagyonszerzési illeték, földhivatali eljárási költség és az irányár 1 %-a – de minimum 50.000,- Ft + áfa - , mint ügyvédi költség megfizetését az adós társaság jogi képviselője részére a szerződés megkötésével egyidejűleg vállalja, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a befizetett ajánlati biztosíték visszautalását.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyonelemek értékesítése a 2007. évi CXXVII. törvény 88.§ alapján kerül sor az ÁFA felszámítására.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P332709/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2016.03.23 - 14:13P332709F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Szeretném elkérni az ingatlan pontos címét, továbbá azt, hogy az ingatlanon található felépítmény(ek) négyzetméter adatát/adatait. Válaszát előre is köszönöm!

2016.04.21 - 12:52Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Az ingatlan pontos címe a felhívásban megjelölt Balatonakali 616/2 hrsz. Az ingatlan északi határvonalán 3 egymástól távol lévő tégla épület áll, mindegyik 120,8 m2 alapterületű.

Tételek 1 db (1)

kivett táborhely
Balatonakali 616/2 hrsz
Település:
Balatonakali
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
kivett táborhely
Terület:
36864 m2
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Balatonakali 616/2 hrsz-ú "kivett táborhely" megnevezésű ingatlan A nettó irányár: 370.000.000,- Ft
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2016.04.01 - 00:00
2016.04.25 - 12:00
Nettó 370 000 000 Ft
Nettó — Ft
7.Fpk.19-15-000108
P332709

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CMB Holding Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1023 Budapest, Margit utca 19.
Cégjegyzékszám:
01-09-160583

Adós adatai

Cégnév:
Villa Park Akali Ingatlanfejlesztő és Turisztikai Kft. "f.a."
Székhely:
8200 Veszprém, Egyetem utca 9.
Cégjegyzékszám:
19-09-517225

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2016.05.30 - 16:30
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.19-15-000108 ügyszámú nyilvános pályázat, a CMB Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1023 Budapest, Margit utca 19., levelezési cím: 1023 Budapest, Margit utca 19.) felszámoló által a Villa Park Akali Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-517225, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: Egyéb ok
A benyújtott vételárajánlatok nem megfelelőek.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2016.04.25 - 12:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.19-15-000108 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. április 25. 12 óra 00 perckor, a CMB Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1023 Budapest, Margit utca 19., levelezési cím: 1023 Budapest, Margit utca 19.) felszámoló által a Villa Park Akali Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 19-09-517225, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2016.04.01 - 00:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.19-15-000108 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. április 1. 00 óra 00 perckor, a CMB Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1023 Budapest, Margit utca 19., levelezési cím: 1023 Budapest, Margit utca 19.) felszámoló által a Villa Park Akali Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-517225, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P332709.
2016.03.17 - 12:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) CMB Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1023 Budapest, Margit utca 19., levelezési cím: 1023 Budapest, Margit utca 19.), mint a(z) Villa Park Akali Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 19-09-517225, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.) Veszprémi Törvényszék 7.Fpk.19-15-000108/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. március 17. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P332709
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2016. április 1. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2016. április 25. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 11 300 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetése a Villa Park Akali Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10369912-49020037 számú bankszámlájára "ajánlati biztosíték" közleménnyel legkésőbb 2016. április 21.-én 12 órai beérkezésig és ennek igazolása a pályázati anyagban.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlat elfogadásával a megfizetett ajánlati biztosíték összege – a létrejött adásvételi szerződés alkalmazásában – foglalónak minősül. Az ajánlati biztosítékot úgy kell megfizetni, hogy az ajánlati biztosíték az előző pontban megjelölt időpontig a megjelölt bankszámlán jóváírásra kerüljön. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy az ártárgyalásra meghívott Ajánlattevő az ártárgyaláson nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Balatonakali 616/2 hrsz-ú "kivett táborhely" megnevezésű ingatlan
A nettó irányár: 370.000.000,- Ft

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 370 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett táborhely

Típus:
kivett táborhely
Területe:
36 864 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Balatonakali
Ingatlan postai címe:
8243 Balatonakali, hrsz. 616/2
Területnagyság:
36 864 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett táborhely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): -MKB Bank Zrt. keretbiztosítéki jelzálogjog 76.050.000 EUR egyetemleges jogosult CIB Bank Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Hypo Alpe-Adria Leasing Zrt.- Balatonakali Község Önkormányzata elővásárlási jog 560/36864-ed tulajdoni illetőségre- CIB Bank Zrt. végrehajtási jog 144.220.000,- Ft és járulékai erejéig

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintése ügyében a 06-1-785-06-44-es telefonszámon történő időpont egyeztetést követően van lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat szerződéskötéstől számított 45 napon belül kell megfizetni a Villa Park Akali Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10369912-49020037 számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A szerződéskötést követő 15 napon belül kerül sor a birtokba adásra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Tájékoztatás a vagyonelemekről Az Ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni. A Kiíró az ajánlattevő kérésére egyes adatok megismeréséhez meghatalmazást adhat. Kiíró tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az ingatlant bérlet útján hasznosítja, a területen harmadik személyek tulajdonában álló faházak találhatók, használati jogukat szerződés biztosítja.Az Ajánlattevő személyével kapcsolatos feltételek Az ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. Az Adóssal szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ajánlatok bontása, ártárgyalás A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli, és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor, melyre a Kiíró külön meghívóval hívja meg a megfelelő, közel azonos értékű, érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevőket. Elővásárlási jog A Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése szerint az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A pályázatbontásig előzetesen jelentkező és jogosultságukat igazoló elővásárlásra jogosultakat Kiíró külön levélben értesíti a vevőkijelölés, illetőleg ártárgyalás során elfogadott ajánlat tartalmáról. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljeskörűen nem fogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Adóssal szemben fennálló követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. További pályázati feltételek: - pályázó által aláírt pályázati ajánlat, melyben nettó és bruttó ajánlati ár is megjelölésre kerül, - cégkivonat, aláírási címpéldány csatolása, magánszemély pályázó esetén név, lakcím, anyja neve, személyi igazolványszám feltüntetése, e-mail és/vagy telefonos elérhetőség feltüntetése,- nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő a pályázati benyújtás határidejétől számított 75 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy az értékesítéssel felmerülő vagyonszerzési illeték, földhivatali eljárási költség és az irányár 1 %-a – de minimum 50.000,- Ft + áfa - , mint ügyvédi költség megfizetését az adós társaság jogi képviselője részére a szerződés megkötésével egyidejűleg vállalja, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a befizetett ajánlati biztosíték visszautalását.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyonelemek értékesítése a 2007. évi CXXVII. törvény 88.§ alapján kerül sor az ÁFA felszámítására.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P332709/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2016.03.23 - 14:13P332709F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Szeretném elkérni az ingatlan pontos címét, továbbá azt, hogy az ingatlanon található felépítmény(ek) négyzetméter adatát/adatait. Válaszát előre is köszönöm!

2016.04.21 - 12:52Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Az ingatlan pontos címe a felhívásban megjelölt Balatonakali 616/2 hrsz. Az ingatlan északi határvonalán 3 egymástól távol lévő tégla épület áll, mindegyik 120,8 m2 alapterületű.