Eljárás részletei

7400 Kaposvár, Fő u. 101. szám alatti üzemcsarnok és iroda ingatlan; nyomdaipari és irodatechnikai gépek, berendezések; gépjárművek
12 tétel

Pályázat - Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: a működtetőt megillető 1% jutalék megfizetésének igazolása nem történt meg
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Az ajánlattevő a működtetőt megillető 1% jutalékot nem fizette meg, a felszámoló felhívása ellenére a szerződésköteé tárgyában a felszámolóval a kapcsolatot nem vette fel.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.05 - 12:00
2015.06.20 - 12:00
Nettó 125 000 000 Ft
Nettó — Ft
SEDFA-50
P33016

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
SEDINA Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
7623 Pécs, Rákóczi út 10..
Cégjegyzékszám:
02-09-071721

Adós adatai

Cégnév:
Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
7400 Kaposvár, Fő utca 101.
Cégjegyzékszám:
14-09-002310

Dokumentumok

2015.09.23 - 15:59
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) SEDFA-50 ügyszámú nyilvános pályázat, a SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..) felszámoló által a Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14-09-002310, székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 101.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: a működtetőt megillető 1% jutalék megfizetésének igazolása nem történt meg
Az ajánlattevő a működtetőt megillető 1% jutalékot nem fizette meg, a felszámoló felhívása ellenére a szerződésköteé tárgyában a felszámolóval a kapcsolatot nem vette fel.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.07.23 - 11:22
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a SEDFA-50 ügyszámú nyilvános pályázat, a SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..) felszámoló által a Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14-09-002310, székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 101.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 52 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P33016F1
Szerződéskötés dátuma: A felszámoló szerződéskötésre vonatkozó felhívásának kézhezvételét követő 15. nap.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.20 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) SEDFA-50 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 20. 12 óra 00 perckor, a SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..) felszámoló által a Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 14-09-002310, székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 101.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.05 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a SEDFA-50 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 5. 12 óra 00 perckor, a SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..) felszámoló által a Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14-09-002310, székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 101.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P33016.
2015.05.26 - 11:49
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..), mint a(z) Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 14-09-002310, székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 101.) Kaposvári Törvényszék 2.Fpk.14-14-000338.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P33016
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 5. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 20. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 3 950 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az értékesítési eljárás ügyszámának megjelölésével banki átutalással az eladó 11743002-20191331 számú bankszámlájára, vagy készpénzben az eladó pénztárába oly módon, hogy az legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig a bankszámlán jóváírásra, vagy az eladó pénztárába befizetésre kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázaton való részvétel és az érvényes vételi ajánlat feltétele az ajánlati biztosíték előírt határidőben és módon történő megfizetése. Az ajánlati biztosíték a pályázók javára nem kamatozik, a nyertes pályázó által megfizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül. Az ajánlati biztosíték nem jár vissza, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a teljes vételárat határidőben nem fizeti meg.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 125 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: iroda

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
279,64 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kaposvár
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
619/A/1
Ingatlan postai címe:
7400 Kaposvár, Fő utca 101.
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
iroda
Területnagyság:
279,64 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
iroda

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Egyetemes keretbiztosítéki jelzálogjog 350.000.000 Ft erejéig

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: egyéb helyiség

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
1 932,16 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kaposvár
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
619/A/2
Ingatlan postai címe:
7400 Kaposvár, Fő utca 101.
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
egyéb helyiség
Területnagyság:
1 932,16 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
egyéb helyiség

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Egyetemes keretbiztosítéki jelzálogjog 350.000.000 Ft erejéig

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: egyéb helyiség

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
8,37 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kaposvár
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
619/A/3
Ingatlan postai címe:
7400 Kaposvár, Fő utca 101.
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
egyéb helyiség
Területnagyság:
8,37 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
egyéb helyiség

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Egyetemes keretbiztosítéki jelzálogjog 350.000.000 Ft erejéig

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: egyéb helyiség

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
107,92 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kaposvár
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
619/A/4
Ingatlan postai címe:
7400 Kaposvár, Fő utca 101.
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
egyéb helyiség
Területnagyság:
107,92 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
egyéb helyiség

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Egyetemes keretbiztosítéki jelzálogjog 350.000.000 Ft erejéig

Ingatlan állapota: átlagos

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: egyéb helyiség

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
234,68 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kaposvár
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
619/A/5
Ingatlan postai címe:
7400 Kaposvár, Fő utca 101.
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
egyéb helyiség
Területnagyság:
234,68 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
egyéb helyiség

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Egyetemes keretbiztosítéki jelzálogjog 350.000.000 Ft erejéig

Ingatlan állapota: átlagos

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: iroda

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
150,1 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kaposvár
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
619/A/10
Ingatlan postai címe:
7400 Kaposvár, Fő utca 101.
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
iroda
Területnagyság:
150,1 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
iroda

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Egyetemes keretbiztosítéki jelzálogjog 350.000.000 Ft erejéig

Ingatlan állapota: átlagos

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: raktár

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
326,31 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kaposvár
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
619/B/1
Ingatlan postai címe:
7400 Kaposvár, Fő utca 101.
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
raktár
Területnagyság:
326,31 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
raktár

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Egyetemes keretbiztosítéki jelzálogjog 350.000.000 Ft erejéig

Ingatlan állapota: átlagos

8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: garázs

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
50,94 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kaposvár
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
619/C/1
Ingatlan postai címe:
7400 Kaposvár, Fő utca 101.
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
garázs
Területnagyság:
50,94 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
garázs

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Egyetemes keretbiztosítéki jelzálogjog 350.000.000 Ft erejéig

Ingatlan állapota: átlagos

9. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: tehergépkocsi

Típus:
Jármű
Gyártmány:
Ford Transit
Gyártási idő:
2005.
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
nem Keretbiztosítéki vagyont terhelő zálogjog 390.000.000 Ft erejéig
Mennyisége:
1 db

10. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: tehergépkocsi

Típus:
Jármű
Gyártmány:
Mazda BT-50
Gyártási idő:
2009.
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
nem Keretbiztosítéki vagyont terhelő zálogjog
Mennyisége:
1 db

11. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: személygépkocsi

Típus:
Jármű
Gyártmány:
Peugeot 4007
Gyártási idő:
2007.
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
nem Keretbiztosítéki vagyont terhelő zálogjog 390.000.000 Ft erejéig
Mennyisége:
1 db

12. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Nyomdaipari és ipari gépek, berendezések; Irodatechnikai eszközök

Típus:
Ipari gép
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
nem Keretbiztosítéki ingó zálogjog 40.000.000 Ft erejéig és keretbiztosítéki vagyont terhelő zálogjog 390.000.000 Ft erejéig
Mennyisége:
125 tétel

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre felkínált vagyontárgyak a 7400 Kaposvár, Fő u. 101. szám alatt a felszámoló (72) 532-209-es központi telefonszámán előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthetők.A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint önálló termelő egységként, vagy az adós vagyontárgyai egészeként történő értékesítés esetén, ha nem érkezik a pályázati feltételeknek megfelelő érvényes ajánlat, az eljárást a felszámoló eredménytelennek nyilvánítja. Az értékesítés eredménytelenné nyilvánításáról szóló közleményben a felszámoló utal arra, hogy az egyes vagyoni elemekre, vagyontárgyakra vonatkozóan egy külön értékesítési hirdetménynél lehet majd ajánlatot tenni.A felszámoló felhívja a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy az elővásárlási joguk gyakorlására irányuló esetleges szándékukat a pályázatok benyújtásának határidejéig a felszámolónak írásban jelentsék be, az elővásárlási jogukat a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat egy összegben, banki átutalással kell megfizetni az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül. Az ingatlanok vonatkozásában az értékesítés az ÁFA törvény 86. § (1) bekezdése szerint mentes az általános forgalmi adó alól. Az egyéb vagyonelemek tekintetében az értékesítés ÁFA alany vevő esetén az ÁFA törvény 142. §-a szerint a fordított adózás alá tartozik, egyéb esetben a vételárat az ÁFA törvény szerinti adómérték terheli. A vevő az eladó vételárkövetelésével szemben a Cstv. 49. § (4) bekezdésében meghatározott kivételtől eltekintve beszámítási igényt nem érvényesíthet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A felszámoló szerződéskötésre vonatkozó felhívásának kézhezvételét követő 15. nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgyak birtokbavételéről, az ingóságok átvételéről és elszállításáról.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a vételi ajánlatokat az ÁFA nélkül értelmezett nettó vételár alapján bírálja el. A vevőnek a vételár határidőn belüli, hiánytalan megfizetésén felül kötelezettséget kell vállalnia az adós gazdálkodó szervezet teljes irattári anyagának a vonatkozó jogszabályok szerint történő elhelyezése és megőrzése kapcsán felmerülő költségek átvállalására és megfizetésére, amelynek összege a megbízott irattározó árajánlata szerint 11.502.600 Ft + ÁFA.A pályázati ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő kötelezettségvállalását tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az értékesítésre felkínált vagyontárgyakat a felszámoló a kellékszavatosság kizárásával megtekintett állapotban értékesíti. A jelen hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható, vagy egyéb, az értékesítést befolyásoló ok felmerülése esetén indoklás nélkül visszavonható.
A pályázati ajánlathoz csatolni kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a hirdetményben és a részletes értékesítési tájékoztatóban meghatározott feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek elismeri, nyilatkozatát arról, hogy ajánlatára a pályázat benyújtásának határidejétől számított 90 napra ajánlati kötöttséget vállal, nyilatkozatát az ÁFA törvény 142. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek teljesüléséről, valamint nyilatkozatát arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek. A nyilatkozatokat legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, az eljáró képviselője aláírási címpéldányát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát.
Külföldi ajánlattevő köteles belföldi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
Érvénytelen az a pályázat, amely beszámítási kikötést tartalmaz, vagy amelyben a vételár nem kerül egyértelműen megjelölésre, vagy amelyben a vételár más pályázó ajánlatától függően kerül meghatározásra.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P33016/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 12 db (1 - 3)

iroda
iroda
Település:
Kaposvár
Típus:
Ipari ingatlan
Terület:
279.64 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
egyéb helyiség
nyomda termelőüzem
Település:
Kaposvár
Típus:
Ipari ingatlan
Terület:
1932.16 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
egyéb helyiség
alagsori irattár
Település:
Kaposvár
Típus:
Ipari ingatlan
Terület:
8.37 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
1
2
3
4

Ismertető

Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.05 - 12:00
2015.06.20 - 12:00
Nettó 125 000 000 Ft
Nettó — Ft
SEDFA-50
P33016

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
SEDINA Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
7623 Pécs, Rákóczi út 10..
Cégjegyzékszám:
02-09-071721

Adós adatai

Cégnév:
Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
7400 Kaposvár, Fő utca 101.
Cégjegyzékszám:
14-09-002310

Dokumentumok

2015.09.23 - 15:59
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) SEDFA-50 ügyszámú nyilvános pályázat, a SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..) felszámoló által a Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14-09-002310, székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 101.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: a működtetőt megillető 1% jutalék megfizetésének igazolása nem történt meg
Az ajánlattevő a működtetőt megillető 1% jutalékot nem fizette meg, a felszámoló felhívása ellenére a szerződésköteé tárgyában a felszámolóval a kapcsolatot nem vette fel.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.07.23 - 11:22
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a SEDFA-50 ügyszámú nyilvános pályázat, a SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..) felszámoló által a Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14-09-002310, székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 101.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 52 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P33016F1
Szerződéskötés dátuma: A felszámoló szerződéskötésre vonatkozó felhívásának kézhezvételét követő 15. nap.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.20 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) SEDFA-50 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 20. 12 óra 00 perckor, a SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..) felszámoló által a Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 14-09-002310, székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 101.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.05 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a SEDFA-50 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 5. 12 óra 00 perckor, a SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..) felszámoló által a Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14-09-002310, székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 101.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P33016.
2015.05.26 - 11:49
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..), mint a(z) Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 14-09-002310, székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 101.) Kaposvári Törvényszék 2.Fpk.14-14-000338.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P33016
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 5. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 20. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 3 950 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az értékesítési eljárás ügyszámának megjelölésével banki átutalással az eladó 11743002-20191331 számú bankszámlájára, vagy készpénzben az eladó pénztárába oly módon, hogy az legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig a bankszámlán jóváírásra, vagy az eladó pénztárába befizetésre kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázaton való részvétel és az érvényes vételi ajánlat feltétele az ajánlati biztosíték előírt határidőben és módon történő megfizetése. Az ajánlati biztosíték a pályázók javára nem kamatozik, a nyertes pályázó által megfizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül. Az ajánlati biztosíték nem jár vissza, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a teljes vételárat határidőben nem fizeti meg.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 125 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: iroda

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
279,64 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kaposvár
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
619/A/1
Ingatlan postai címe:
7400 Kaposvár, Fő utca 101.
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
iroda
Területnagyság:
279,64 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
iroda

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Egyetemes keretbiztosítéki jelzálogjog 350.000.000 Ft erejéig

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: egyéb helyiség

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
1 932,16 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kaposvár
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
619/A/2
Ingatlan postai címe:
7400 Kaposvár, Fő utca 101.
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
egyéb helyiség
Területnagyság:
1 932,16 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
egyéb helyiség

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Egyetemes keretbiztosítéki jelzálogjog 350.000.000 Ft erejéig

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: egyéb helyiség

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
8,37 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kaposvár
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
619/A/3
Ingatlan postai címe:
7400 Kaposvár, Fő utca 101.
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
egyéb helyiség
Területnagyság:
8,37 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
egyéb helyiség

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Egyetemes keretbiztosítéki jelzálogjog 350.000.000 Ft erejéig

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: egyéb helyiség

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
107,92 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kaposvár
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
619/A/4
Ingatlan postai címe:
7400 Kaposvár, Fő utca 101.
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
egyéb helyiség
Területnagyság:
107,92 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
egyéb helyiség

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Egyetemes keretbiztosítéki jelzálogjog 350.000.000 Ft erejéig

Ingatlan állapota: átlagos

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: egyéb helyiség

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
234,68 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kaposvár
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
619/A/5
Ingatlan postai címe:
7400 Kaposvár, Fő utca 101.
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
egyéb helyiség
Területnagyság:
234,68 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
egyéb helyiség

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Egyetemes keretbiztosítéki jelzálogjog 350.000.000 Ft erejéig

Ingatlan állapota: átlagos

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: iroda

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
150,1 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kaposvár
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
619/A/10
Ingatlan postai címe:
7400 Kaposvár, Fő utca 101.
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
iroda
Területnagyság:
150,1 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
iroda

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Egyetemes keretbiztosítéki jelzálogjog 350.000.000 Ft erejéig

Ingatlan állapota: átlagos

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: raktár

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
326,31 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kaposvár
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
619/B/1
Ingatlan postai címe:
7400 Kaposvár, Fő utca 101.
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
raktár
Területnagyság:
326,31 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
raktár

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Egyetemes keretbiztosítéki jelzálogjog 350.000.000 Ft erejéig

Ingatlan állapota: átlagos

8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: garázs

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
50,94 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kaposvár
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
619/C/1
Ingatlan postai címe:
7400 Kaposvár, Fő utca 101.
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
garázs
Területnagyság:
50,94 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
garázs

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Egyetemes keretbiztosítéki jelzálogjog 350.000.000 Ft erejéig

Ingatlan állapota: átlagos

9. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: tehergépkocsi

Típus:
Jármű
Gyártmány:
Ford Transit
Gyártási idő:
2005.
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
nem Keretbiztosítéki vagyont terhelő zálogjog 390.000.000 Ft erejéig
Mennyisége:
1 db

10. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: tehergépkocsi

Típus:
Jármű
Gyártmány:
Mazda BT-50
Gyártási idő:
2009.
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
nem Keretbiztosítéki vagyont terhelő zálogjog
Mennyisége:
1 db

11. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: személygépkocsi

Típus:
Jármű
Gyártmány:
Peugeot 4007
Gyártási idő:
2007.
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
nem Keretbiztosítéki vagyont terhelő zálogjog 390.000.000 Ft erejéig
Mennyisége:
1 db

12. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Nyomdaipari és ipari gépek, berendezések; Irodatechnikai eszközök

Típus:
Ipari gép
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
nem Keretbiztosítéki ingó zálogjog 40.000.000 Ft erejéig és keretbiztosítéki vagyont terhelő zálogjog 390.000.000 Ft erejéig
Mennyisége:
125 tétel

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre felkínált vagyontárgyak a 7400 Kaposvár, Fő u. 101. szám alatt a felszámoló (72) 532-209-es központi telefonszámán előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthetők.A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint önálló termelő egységként, vagy az adós vagyontárgyai egészeként történő értékesítés esetén, ha nem érkezik a pályázati feltételeknek megfelelő érvényes ajánlat, az eljárást a felszámoló eredménytelennek nyilvánítja. Az értékesítés eredménytelenné nyilvánításáról szóló közleményben a felszámoló utal arra, hogy az egyes vagyoni elemekre, vagyontárgyakra vonatkozóan egy külön értékesítési hirdetménynél lehet majd ajánlatot tenni.A felszámoló felhívja a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy az elővásárlási joguk gyakorlására irányuló esetleges szándékukat a pályázatok benyújtásának határidejéig a felszámolónak írásban jelentsék be, az elővásárlási jogukat a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat egy összegben, banki átutalással kell megfizetni az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül. Az ingatlanok vonatkozásában az értékesítés az ÁFA törvény 86. § (1) bekezdése szerint mentes az általános forgalmi adó alól. Az egyéb vagyonelemek tekintetében az értékesítés ÁFA alany vevő esetén az ÁFA törvény 142. §-a szerint a fordított adózás alá tartozik, egyéb esetben a vételárat az ÁFA törvény szerinti adómérték terheli. A vevő az eladó vételárkövetelésével szemben a Cstv. 49. § (4) bekezdésében meghatározott kivételtől eltekintve beszámítási igényt nem érvényesíthet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A felszámoló szerződéskötésre vonatkozó felhívásának kézhezvételét követő 15. nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgyak birtokbavételéről, az ingóságok átvételéről és elszállításáról.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a vételi ajánlatokat az ÁFA nélkül értelmezett nettó vételár alapján bírálja el. A vevőnek a vételár határidőn belüli, hiánytalan megfizetésén felül kötelezettséget kell vállalnia az adós gazdálkodó szervezet teljes irattári anyagának a vonatkozó jogszabályok szerint történő elhelyezése és megőrzése kapcsán felmerülő költségek átvállalására és megfizetésére, amelynek összege a megbízott irattározó árajánlata szerint 11.502.600 Ft + ÁFA.A pályázati ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő kötelezettségvállalását tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az értékesítésre felkínált vagyontárgyakat a felszámoló a kellékszavatosság kizárásával megtekintett állapotban értékesíti. A jelen hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható, vagy egyéb, az értékesítést befolyásoló ok felmerülése esetén indoklás nélkül visszavonható.
A pályázati ajánlathoz csatolni kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a hirdetményben és a részletes értékesítési tájékoztatóban meghatározott feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek elismeri, nyilatkozatát arról, hogy ajánlatára a pályázat benyújtásának határidejétől számított 90 napra ajánlati kötöttséget vállal, nyilatkozatát az ÁFA törvény 142. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek teljesüléséről, valamint nyilatkozatát arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek. A nyilatkozatokat legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, az eljáró képviselője aláírási címpéldányát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.
Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát.
Külföldi ajánlattevő köteles belföldi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.
Érvénytelen az a pályázat, amely beszámítási kikötést tartalmaz, vagy amelyben a vételár nem kerül egyértelműen megjelölésre, vagy amelyben a vételár más pályázó ajánlatától függően kerül meghatározásra.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P33016/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.