Eljárás részletei

eladó kiskunhalasi ipari terület
0 tétel

Pályázat - Rózsa Cafe Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.06.01 - 12:00
A nyertes ár
Nettó 10 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

A Kiskunhalasi Járási Földhivatalnál Kiskunhalas, külterület, 078/113 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, a Rózsa Cafe Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság „fa” 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonát képező, kivett telephely megnevezésű, 6405 m2 alapterületű külterületi telephely ingatlan. A tulajdoni lap tanúsága szerint az ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve: 1.1. Jelzálogjog a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet „felszámolás alatt” javára 81.00.000,-Ft, azaz Nyolcvanegymillió forint kölcsön és járulékai erejéig, 1.2. Vételi jog 2015. 10. 15-ig a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet „felszámolás alatt” javára, 1.3. Végrehajtási jog a NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL javára 6.421.900,-Ft, azaz Hatmillió-négyszázhuszonegyezer-kilencszáz forint adótartozás és járulékai erejéig, 1.4. Végrehajtási jog a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet „felszámolás alatt” javára 81.00.000,-Ft, azaz Nyolcvanegymillió forint erejéig.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.16 - 12:00
2015.06.01 - 12:00
Nettó 10 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 10 000 000 Ft
15.Fpk.03-13-000598
P32796

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Horizont Holding Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..
Cégjegyzékszám:
06-10-000226

Adós adatai

Cégnév:
Rózsa Cafe Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
6400 Kiskunhalas, hrsz. 078/113.
Cégjegyzékszám:
03-09-119893

Dokumentumok

2015.06.03 - 18:40
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 15.Fpk.03-13-000598 ügyszámú nyilvános pályázat, a Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76.., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..) felszámoló által a Rózsa Cafe Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-119893, székhely: 6400 Kiskunhalas, hrsz. 078/113.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 10 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P32796F1
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.01 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 15.Fpk.03-13-000598 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 12 óra 00 perckor, a Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76.., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..) felszámoló által a Rózsa Cafe Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03-09-119893, székhely: 6400 Kiskunhalas, hrsz. 078/113.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.16 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 15.Fpk.03-13-000598 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 16. 12 óra 00 perckor, a Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76.., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..) felszámoló által a Rózsa Cafe Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-119893, székhely: 6400 Kiskunhalas, hrsz. 078/113.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P32796.
2015.05.04 - 10:19
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76.., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..), mint a(z) Rózsa Cafe Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 03-09-119893, székhely: 6400 Kiskunhalas, hrsz. 078/113.) Kecskeméti Törvényszék 15.Fpk.03-13-000598/3.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P32796
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 16. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 1. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 500 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton történő részvétel feltétele a pályázatban feltüntetett összegű ajánlati biztosíték átutalása a Rózsa Cafe Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság „fa”-nak az UniCredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000063-88090002 számú bankszámlájára. A biztosíték összegét a pályázat benyújtását megelőzően teljesíteni kell.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték akkor tekinthető megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlán, a pályázat benyújtását megelőzően a számlavezető bank jóváírja.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A Kiskunhalasi Járási Földhivatalnál Kiskunhalas, külterület, 078/113 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, a Rózsa Cafe Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság „fa” 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonát képező, kivett telephely megnevezésű, 6405 m2 alapterületű külterületi telephely ingatlan.

A tulajdoni lap tanúsága szerint az ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve:

1.1. Jelzálogjog a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet „felszámolás alatt” javára 81.00.000,-Ft, azaz Nyolcvanegymillió forint kölcsön és járulékai erejéig,
1.2. Vételi jog 2015. 10. 15-ig a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet „felszámolás alatt” javára,
1.3. Végrehajtási jog a NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL javára 6.421.900,-Ft, azaz Hatmillió-négyszázhuszonegyezer-kilencszáz forint adótartozás és járulékai erejéig,
1.4. Végrehajtási jog a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet „felszámolás alatt” javára 81.00.000,-Ft, azaz Nyolcvanegymillió forint erejéig.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 10 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A az ingatlan megtekinthető a helyszínen, a megtekintésről további felvilágosítást nyújt Dr. Fekete Zoltán a 06-62-420-945-ös telefonszámon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötést követő 15 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetésével egyidejűleg.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb egyösszegű vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásban ajánlatokat kér benyújtani, melyek a Horizont Holding Tanácsadó Zrt. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével nyújthatóak be.Az ajánlatnak tartalmaznia kell:– az ajánlattevő adatait (magánszemély esetén: név, születési név, születési hely és idő, lakcím, személyi azonosító jele, adóazonosító jele, anyja neve, nem magánszemély esetén: 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, és az ügyvezető eredeti aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által hitelesített aláírási mintája eredetben, amely tartalmazza, hogy az aláírási minta cégeljáráshoz készült),– az ajánlott vételárat,– az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja ajánlatát,– nyilatkozatot arról, amennyiben a felszámoló a pályázót hirdeti ki a pályázat nyertesének, úgy a kihirdetését követő 15 napon belül adásvételi szerződést köt, és a vételárat 15 napon belül átutalja.A felszámoló felhívja a nem jogszabályon alapuló elővásárlási joggal rendelkezőket, hogy elővásárlási jogukat e pályázat keretében érvényesíthetik oly módon, hogy a joggyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P32796/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.01 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.16 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

A Kiskunhalasi Járási Földhivatalnál Kiskunhalas, külterület, 078/113 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, a Rózsa Cafe Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság „fa” 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonát képező, kivett telephely megnevezésű, 6405 m2 alapterületű külterületi telephely ingatlan. A tulajdoni lap tanúsága szerint az ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve: 1.1. Jelzálogjog a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet „felszámolás alatt” javára 81.00.000,-Ft, azaz Nyolcvanegymillió forint kölcsön és járulékai erejéig, 1.2. Vételi jog 2015. 10. 15-ig a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet „felszámolás alatt” javára, 1.3. Végrehajtási jog a NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL javára 6.421.900,-Ft, azaz Hatmillió-négyszázhuszonegyezer-kilencszáz forint adótartozás és járulékai erejéig, 1.4. Végrehajtási jog a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet „felszámolás alatt” javára 81.00.000,-Ft, azaz Nyolcvanegymillió forint erejéig.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.16 - 12:00
2015.06.01 - 12:00
Nettó 10 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 10 000 000 Ft
15.Fpk.03-13-000598
P32796

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Horizont Holding Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..
Cégjegyzékszám:
06-10-000226

Adós adatai

Cégnév:
Rózsa Cafe Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
6400 Kiskunhalas, hrsz. 078/113.
Cégjegyzékszám:
03-09-119893

Dokumentumok

2015.06.03 - 18:40
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 15.Fpk.03-13-000598 ügyszámú nyilvános pályázat, a Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76.., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..) felszámoló által a Rózsa Cafe Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-119893, székhely: 6400 Kiskunhalas, hrsz. 078/113.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 10 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P32796F1
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.01 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 15.Fpk.03-13-000598 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 12 óra 00 perckor, a Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76.., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..) felszámoló által a Rózsa Cafe Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03-09-119893, székhely: 6400 Kiskunhalas, hrsz. 078/113.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.16 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 15.Fpk.03-13-000598 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 16. 12 óra 00 perckor, a Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76.., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..) felszámoló által a Rózsa Cafe Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-119893, székhely: 6400 Kiskunhalas, hrsz. 078/113.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P32796.
2015.05.04 - 10:19
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Horizont Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000226, székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76.., levelezési cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt 76..), mint a(z) Rózsa Cafe Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 03-09-119893, székhely: 6400 Kiskunhalas, hrsz. 078/113.) Kecskeméti Törvényszék 15.Fpk.03-13-000598/3.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P32796
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 16. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 1. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 500 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton történő részvétel feltétele a pályázatban feltüntetett összegű ajánlati biztosíték átutalása a Rózsa Cafe Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság „fa”-nak az UniCredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000063-88090002 számú bankszámlájára. A biztosíték összegét a pályázat benyújtását megelőzően teljesíteni kell.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték akkor tekinthető megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlán, a pályázat benyújtását megelőzően a számlavezető bank jóváírja.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A Kiskunhalasi Járási Földhivatalnál Kiskunhalas, külterület, 078/113 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, a Rózsa Cafe Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság „fa” 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonát képező, kivett telephely megnevezésű, 6405 m2 alapterületű külterületi telephely ingatlan.

A tulajdoni lap tanúsága szerint az ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve:

1.1. Jelzálogjog a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet „felszámolás alatt” javára 81.00.000,-Ft, azaz Nyolcvanegymillió forint kölcsön és járulékai erejéig,
1.2. Vételi jog 2015. 10. 15-ig a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet „felszámolás alatt” javára,
1.3. Végrehajtási jog a NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL javára 6.421.900,-Ft, azaz Hatmillió-négyszázhuszonegyezer-kilencszáz forint adótartozás és járulékai erejéig,
1.4. Végrehajtási jog a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet „felszámolás alatt” javára 81.00.000,-Ft, azaz Nyolcvanegymillió forint erejéig.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 10 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A az ingatlan megtekinthető a helyszínen, a megtekintésről további felvilágosítást nyújt Dr. Fekete Zoltán a 06-62-420-945-ös telefonszámon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötést követő 15 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetésével egyidejűleg.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb egyösszegű vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásban ajánlatokat kér benyújtani, melyek a Horizont Holding Tanácsadó Zrt. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével nyújthatóak be.Az ajánlatnak tartalmaznia kell:– az ajánlattevő adatait (magánszemély esetén: név, születési név, születési hely és idő, lakcím, személyi azonosító jele, adóazonosító jele, anyja neve, nem magánszemély esetén: 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, és az ügyvezető eredeti aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által hitelesített aláírási mintája eredetben, amely tartalmazza, hogy az aláírási minta cégeljáráshoz készült),– az ajánlott vételárat,– az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja ajánlatát,– nyilatkozatot arról, amennyiben a felszámoló a pályázót hirdeti ki a pályázat nyertesének, úgy a kihirdetését követő 15 napon belül adásvételi szerződést köt, és a vételárat 15 napon belül átutalja.A felszámoló felhívja a nem jogszabályon alapuló elővásárlási joggal rendelkezőket, hogy elővásárlási jogukat e pályázat keretében érvényesíthetik oly módon, hogy a joggyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P32796/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.01 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.16 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.