Eljárás részletei

Zákányi felújítandó ingatlan
0 tétel

Pályázat - Értékrend Szociális Szövetkezet "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: A pályázati felhívásra nem érkezett vételi ajánlat, így a felszámoló megteszi a szükséges intézkedést a megismételt pályázati eljárás közzététele érdekében.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Az adós társaság kizárólagos tulajdonában álló Zákány belterület 329 helyrajzi szám alatt felvett, természetben Május 1. utca 22. szám alatti kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú ingatlan. Az ingatlan telekmérete 819 m2, a felépítmény – mely 2 szobából, konyhából, fürdőszobából, kézmosóból, 2 WC helyiségből áll – nettó alapterülete 68,4 m2. Az ingatlan jelenleg használaton kívül áll, felújításra szorul, teljes közművel ellátott, azonban a villanyóra leszerelésre került, a vízszolgáltatás szünetel. Az ingatlant a Sberbank Magyarország Zrt. keretbiztosítéki jelzálogjoga és Dr. Stier Diána végrehajtási joga terheli.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.05 - 14:00
2015.06.22 - 14:00
Nettó 1 500 000 Ft
Nettó — Ft
1.Fpk.20-14-020285
P32107

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CRAC-ORG Felszámoló és Csődmenedzselő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1137 Budapest, Pozsonyi út 32..
Cégjegyzékszám:
01-10-045271

Adós adatai

Cégnév:
Értékrend Szociális Szövetkezet "f.a."
Székhely:
8784 Kehidakustány, Komlókerti út 1.
Cégjegyzékszám:
20-02-050310

Dokumentumok

2015.06.30 - 23:33
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 1.Fpk.20-14-020285 ügyszámú nyilvános pályázat, a Crac-Org Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045271, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a Értékrend Szociális Szövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-02-050310, székhely: 8784 Kehidakustány, Komlókerti út 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A pályázati felhívásra nem érkezett vételi ajánlat, így a felszámoló megteszi a szükséges intézkedést a megismételt pályázati eljárás közzététele érdekében.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.22 - 14:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.20-14-020285 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 22. 14 óra 00 perckor, a Crac-Org Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045271, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a Értékrend Szociális Szövetkezet „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20-02-050310, székhely: 8784 Kehidakustány, Komlókerti út 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.05 - 14:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.20-14-020285 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 5. 14 óra 00 perckor, a Crac-Org Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045271, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a Értékrend Szociális Szövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-02-050310, székhely: 8784 Kehidakustány, Komlókerti út 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P32107.
2015.05.21 - 14:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Crac-Org Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045271, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..), mint a(z) Értékrend Szociális Szövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám: 20-02-050310, székhely: 8784 Kehidakustány, Komlókerti út 1.) Zalaegerszegi Törvényszék 1.Fpk.20-14-020285/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P32107
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 5. 14 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 22. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 75 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázóknak az ajánlati biztosítékot a felszámoló 18400010-03554089-70100011 számú bankszámlájára kell megfizetniük "Értékrend Szövetkezet f.a. ajánlati biztosíték" közleménnyel oly mód, hogy az átutalási megbízás megadása a pályázat benyújtásának határidejéig megtörténjen.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Érvényes vételi ajánlat kizárólag az ajánlati biztosíték előírt módon történő megfizetése esetén nyújtható be. Eredménytelen pályázati eljárás esetén a felszámoló az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalja. Eredményes pályázati eljárás esetén az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak az ajánlati biztosíték teljes összegét felszámoló az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszti. Az ajánlati biztosíték a pályázók javára nem kamatozik, azok visszautalásáért a felszámoló kezelési költséget nem számol fel.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós társaság kizárólagos tulajdonában álló Zákány belterület 329 helyrajzi szám alatt felvett, természetben Május 1. utca 22. szám alatti kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú ingatlan.
Az ingatlan telekmérete 819 m2, a felépítmény – mely 2 szobából, konyhából, fürdőszobából, kézmosóból, 2 WC helyiségből áll – nettó alapterülete 68,4 m2.
Az ingatlan jelenleg használaton kívül áll, felújításra szorul, teljes közművel ellátott, azonban a villanyóra leszerelésre került, a vízszolgáltatás szünetel.
Az ingatlant a Sberbank Magyarország Zrt. keretbiztosítéki jelzálogjoga és Dr. Stier Diána végrehajtási joga terheli.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 500 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan a hirth.balazs@cracorg.hu címen egyeztetett időpontban megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékon felüli vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belül köteles megfizetni a felszámoló 18400010-03554089-70100011 számú bankszámlájára történő banki átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázó a felszámoló felhívására az adásvételi szerződést az eredményhirdetést követő 15 napon belül köteles megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a vételár megfizetését követő 5 napon belül az ingatlan birtokba vételéről saját költségén köteles gondoskodni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A licitálóknak a vételárfizetésen kívül vállalniuk kell a következőket: - 60 napos ajánlati kötöttség - kötelezettség az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban felmerülő ügyvédi díj megfizetésére, melynek összege a nettó vételár 1 %-a, min. 25.000,-Ft (a szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd szerkeszti) - kötelezettség az ingatlanon esetlegesen felmerülő környezeti károk elhárítására A felszámoló az érvényesnek minősített ajánlatokat a megajánlott nettó vételár alapján bírálja el.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P32107/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Az adós társaság kizárólagos tulajdonában álló Zákány belterület 329 helyrajzi szám alatt felvett, természetben Május 1. utca 22. szám alatti kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú ingatlan. Az ingatlan telekmérete 819 m2, a felépítmény – mely 2 szobából, konyhából, fürdőszobából, kézmosóból, 2 WC helyiségből áll – nettó alapterülete 68,4 m2. Az ingatlan jelenleg használaton kívül áll, felújításra szorul, teljes közművel ellátott, azonban a villanyóra leszerelésre került, a vízszolgáltatás szünetel. Az ingatlant a Sberbank Magyarország Zrt. keretbiztosítéki jelzálogjoga és Dr. Stier Diána végrehajtási joga terheli.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.05 - 14:00
2015.06.22 - 14:00
Nettó 1 500 000 Ft
Nettó — Ft
1.Fpk.20-14-020285
P32107

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CRAC-ORG Felszámoló és Csődmenedzselő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1137 Budapest, Pozsonyi út 32..
Cégjegyzékszám:
01-10-045271

Adós adatai

Cégnév:
Értékrend Szociális Szövetkezet "f.a."
Székhely:
8784 Kehidakustány, Komlókerti út 1.
Cégjegyzékszám:
20-02-050310

Dokumentumok

2015.06.30 - 23:33
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 1.Fpk.20-14-020285 ügyszámú nyilvános pályázat, a Crac-Org Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045271, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a Értékrend Szociális Szövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-02-050310, székhely: 8784 Kehidakustány, Komlókerti út 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A pályázati felhívásra nem érkezett vételi ajánlat, így a felszámoló megteszi a szükséges intézkedést a megismételt pályázati eljárás közzététele érdekében.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.22 - 14:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.20-14-020285 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 22. 14 óra 00 perckor, a Crac-Org Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045271, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a Értékrend Szociális Szövetkezet „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20-02-050310, székhely: 8784 Kehidakustány, Komlókerti út 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.05 - 14:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.20-14-020285 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 5. 14 óra 00 perckor, a Crac-Org Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045271, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a Értékrend Szociális Szövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-02-050310, székhely: 8784 Kehidakustány, Komlókerti út 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P32107.
2015.05.21 - 14:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Crac-Org Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045271, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..), mint a(z) Értékrend Szociális Szövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám: 20-02-050310, székhely: 8784 Kehidakustány, Komlókerti út 1.) Zalaegerszegi Törvényszék 1.Fpk.20-14-020285/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P32107
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 5. 14 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 22. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 75 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázóknak az ajánlati biztosítékot a felszámoló 18400010-03554089-70100011 számú bankszámlájára kell megfizetniük "Értékrend Szövetkezet f.a. ajánlati biztosíték" közleménnyel oly mód, hogy az átutalási megbízás megadása a pályázat benyújtásának határidejéig megtörténjen.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Érvényes vételi ajánlat kizárólag az ajánlati biztosíték előírt módon történő megfizetése esetén nyújtható be. Eredménytelen pályázati eljárás esetén a felszámoló az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalja. Eredményes pályázati eljárás esetén az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak az ajánlati biztosíték teljes összegét felszámoló az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszti. Az ajánlati biztosíték a pályázók javára nem kamatozik, azok visszautalásáért a felszámoló kezelési költséget nem számol fel.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós társaság kizárólagos tulajdonában álló Zákány belterület 329 helyrajzi szám alatt felvett, természetben Május 1. utca 22. szám alatti kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú ingatlan.
Az ingatlan telekmérete 819 m2, a felépítmény – mely 2 szobából, konyhából, fürdőszobából, kézmosóból, 2 WC helyiségből áll – nettó alapterülete 68,4 m2.
Az ingatlan jelenleg használaton kívül áll, felújításra szorul, teljes közművel ellátott, azonban a villanyóra leszerelésre került, a vízszolgáltatás szünetel.
Az ingatlant a Sberbank Magyarország Zrt. keretbiztosítéki jelzálogjoga és Dr. Stier Diána végrehajtási joga terheli.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 500 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan a hirth.balazs@cracorg.hu címen egyeztetett időpontban megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékon felüli vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belül köteles megfizetni a felszámoló 18400010-03554089-70100011 számú bankszámlájára történő banki átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázó a felszámoló felhívására az adásvételi szerződést az eredményhirdetést követő 15 napon belül köteles megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a vételár megfizetését követő 5 napon belül az ingatlan birtokba vételéről saját költségén köteles gondoskodni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A licitálóknak a vételárfizetésen kívül vállalniuk kell a következőket: - 60 napos ajánlati kötöttség - kötelezettség az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban felmerülő ügyvédi díj megfizetésére, melynek összege a nettó vételár 1 %-a, min. 25.000,-Ft (a szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd szerkeszti) - kötelezettség az ingatlanon esetlegesen felmerülő környezeti károk elhárítására A felszámoló az érvényesnek minősített ajánlatokat a megajánlott nettó vételár alapján bírálja el.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P32107/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.