Eljárás részletei

Tiszaparthoz közeli befejezetlen fémvázas felépítménnyel rendelkező ingatlan.
2 tétel

Pályázat - Kárpát Energo Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett vételi ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

I. Vásárosnamény 4230 hrsz.-ú, kivett, beépítetlen terület jelölésű, 1656 m2 nagyságú ingatlanát. II. Vásárosnamény 010/4. hrsz.-ú, kivett ipari terület jelölésű, 175.219 m2 nagyságú ingatlanát. A két ingatlanvagyont kizárólag együttesen értékesíti a felszámoló.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.15 - 12:00
2015.06.01 - 12:00
Nettó 350 000 000 Ft
Nettó — Ft
1.Fpk.20-12-020105
P32037

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...
Cégjegyzékszám:
01-10-044074

Adós adatai

Cégnév:
Kárpát Energo Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a."
Székhely:
8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy utca 15-17.. II. em. 247
Cégjegyzékszám:
20-10-040305

Dokumentumok

2015.06.04 - 10:03
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 1.Fpk.20-12-020105 ügyszámú nyilvános pályázat, a Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...) felszámoló által a Kárpát Energo Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-10-040305, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy utca 15-17.. II. em. 247) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett vételi ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.01 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.20-12-020105 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 12 óra 00 perckor, a Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...) felszámoló által a Kárpát Energo Zrt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20-10-040305, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy utca 15-17.. II. em. 247) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.15 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.20-12-020105 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 15. 12 óra 00 perckor, a Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...) felszámoló által a Kárpát Energo Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-10-040305, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy utca 15-17.. II. em. 247) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P32037.
2015.04.30 - 17:52
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...), mint a(z) Kárpát Energo Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 20-10-040305, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy utca 15-17.. II. em. 247) Zalaegerszegi Törvényszék 1.Fpk.20-12-020105/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P32037
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 15. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 1. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 10 700 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie a VECTIGALIS Zrt. ERSTE Bank Hungary ZRt.-nél vezetett, 11620004-02573101-20000001 számú bankszámlára. Az ajánlati biztosíték csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a 10.700.000,- Ft a beérkezési határidőig az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül és a pályázat beadásakor a befizetést igazoló dokumentum feltöltésre került. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

I. Vásárosnamény 4230 hrsz.-ú, kivett, beépítetlen terület jelölésű, 1656 m2 nagyságú ingatlanát.
II. Vásárosnamény 010/4. hrsz.-ú, kivett ipari terület jelölésű, 175.219 m2 nagyságú ingatlanát.
A két ingatlanvagyont kizárólag együttesen értékesíti a felszámoló.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 350 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: 4230 hrsz.-ú, kivett, beépítetlen terület

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
1 656 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
350 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Vásárosnamény
Ingatlan postai címe:
4800 Vásárosnamény, hrsz. 4230
Területnagyság:
1 656 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
4230 hrsz.-ú, kivett, beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Kárpát Energo Zrt. "f.a."8900 ZalaegerszegKisfaludy u. 15.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: 010/4. hrsz. kivett ipari terület jelölésű

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
175 219 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
hiányosan közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
349 650 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Vásárosnamény
Ingatlan postai címe:
4800 Vásárosnamény, hrsz. 010/4.
Területnagyság:
175 219 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
010/4. hrsz. kivett ipari terület jelölésű

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Kárpát Energo Zrt. "f.a." 8900 ZalaegerszegKisfaludy u. 15.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. bejegyző határozat 36500/2005.10.05.Önálló szöveges bejegyzés az ingatlan területe a 010/3, 011, 012/6, 012/7, 012/8, 012,9. hrsz.-ú földrészletek összevonása során keletkezett.2. bejegyző határozat 31053/2007.02.16.Önálló szöveges bejegyzés az ingatlan területe megosztás folytán 542 m2-rel csökkent, mely átjegyezve a 011 hrsz.-ú ingatlanba3. 31576/2009.03.12. bejegyző határozat, vezetékjog 22 kv-os légvezeték biztosítása a vázrajz szerinti 2879 m2 területre, E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. javára.4. 30166/2010.01.14. bejegyző határozat, vezetékjog 22 kv-os légvezeték biztosítása a vázrajz szerinti 15326 m2 területre, E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. javára.5. 30251/2010.01. 14. bejegyző határozat, közcélú hálózat létesítésére 1.7428 m2 nagyságú területre, Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. javára.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelemek megtekinthetők Vásárosnaményban (az adós vagyonelemeinek bemutatásával megbízott munkavállalóval) a +36 92 511-550 telefonon történt előzetesen egyeztetett időpontban.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet. Az adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 8 napon belül átutalással, egy összegben köteles megfizeti eladó részére.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 10 napon belül kerül sor. A szerződés kötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A ingatlan-vagyonelemek birtokbavételére a vételár megfizetését követően 15 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. Az ajánlatok közül előnyt élvez az, aki a megajánlott vételárat rövidebb határidőn belül vállalja megfizetni.A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat, vagy ha a Cstv. 49/D §. szerinti zálogjogosult túl alacsonynak minősíti az ajánlati árat. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A meghirdetett ingatlan-vagyonelemek kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre. Együttes értékesítés sikertelensége esetén – megfelelő ajánlat hiányában – az eljárás eredménytelen. Eladók kellékszavatosságot nem vállalnak. Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az EÉR rendszerben mind a vételár mind az ajánlati biztosíték kötelezően meghatározandó HUF értékben ezért a hirdetés feladásának időpontjában érvényes MNB középárfolyamon került meghatározásra mind a két érték HUF-ban.
Az EÉR igénybevételével elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
• a pályázó nevét, azonosító adatait,
• cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,
• a megvásárolni kívánt vagyonelemeket,
• a nettó vételi ár egyértelmű megjelölését ingatlanonként,
• az ajánlott fizetési feltételeket,
• az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,
• 120 napos ajánlati kötöttség vállalását,
• az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
• az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (bankgarancia, letéti igazolás, vagy más megfelelő fedezetigazolás),
• tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 15 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladók elállnak a szerződéstől,
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja a jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási joguk fennállását és elérhetőségeiket a pályázat benyújtási határidejéig jelentsék be a felszámolónál annak érdekében, hogy a nyertes ajánlat az elővásárlási jogosultakkal közölhető legyen.
A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P32037/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 2 db (1 - 2)

4230 hrsz.-ú, kivett, beépítetlen terület
beépítetlen ipari terület
Település:
Vásárosnamény
Típus:
Ipari ingatlan
Terület:
1656 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Közművesítetlen
Tehermentes:
Igen
Tulajdoni hányad:
1/1
010/4. hrsz. kivett ipari terület jelölésű
Tisza-part közeli befejezetlen fémvázas építménnyel rendelkező terület
Település:
Vásárosnamény
Típus:
Ipari ingatlan
Terület:
175219 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Hiányosan közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

I. Vásárosnamény 4230 hrsz.-ú, kivett, beépítetlen terület jelölésű, 1656 m2 nagyságú ingatlanát. II. Vásárosnamény 010/4. hrsz.-ú, kivett ipari terület jelölésű, 175.219 m2 nagyságú ingatlanát. A két ingatlanvagyont kizárólag együttesen értékesíti a felszámoló.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.15 - 12:00
2015.06.01 - 12:00
Nettó 350 000 000 Ft
Nettó — Ft
1.Fpk.20-12-020105
P32037

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...
Cégjegyzékszám:
01-10-044074

Adós adatai

Cégnév:
Kárpát Energo Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a."
Székhely:
8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy utca 15-17.. II. em. 247
Cégjegyzékszám:
20-10-040305

Dokumentumok

2015.06.04 - 10:03
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 1.Fpk.20-12-020105 ügyszámú nyilvános pályázat, a Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...) felszámoló által a Kárpát Energo Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-10-040305, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy utca 15-17.. II. em. 247) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett vételi ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.01 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.20-12-020105 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 12 óra 00 perckor, a Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...) felszámoló által a Kárpát Energo Zrt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 20-10-040305, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy utca 15-17.. II. em. 247) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.15 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.20-12-020105 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 15. 12 óra 00 perckor, a Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...) felszámoló által a Kárpát Energo Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-10-040305, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy utca 15-17.. II. em. 247) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P32037.
2015.04.30 - 17:52
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...), mint a(z) Kárpát Energo Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 20-10-040305, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy utca 15-17.. II. em. 247) Zalaegerszegi Törvényszék 1.Fpk.20-12-020105/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P32037
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 15. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 1. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 10 700 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie a VECTIGALIS Zrt. ERSTE Bank Hungary ZRt.-nél vezetett, 11620004-02573101-20000001 számú bankszámlára. Az ajánlati biztosíték csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a 10.700.000,- Ft a beérkezési határidőig az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül és a pályázat beadásakor a befizetést igazoló dokumentum feltöltésre került. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

I. Vásárosnamény 4230 hrsz.-ú, kivett, beépítetlen terület jelölésű, 1656 m2 nagyságú ingatlanát.
II. Vásárosnamény 010/4. hrsz.-ú, kivett ipari terület jelölésű, 175.219 m2 nagyságú ingatlanát.
A két ingatlanvagyont kizárólag együttesen értékesíti a felszámoló.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 350 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: 4230 hrsz.-ú, kivett, beépítetlen terület

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
1 656 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
350 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Vásárosnamény
Ingatlan postai címe:
4800 Vásárosnamény, hrsz. 4230
Területnagyság:
1 656 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
4230 hrsz.-ú, kivett, beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Kárpát Energo Zrt. "f.a."8900 ZalaegerszegKisfaludy u. 15.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: 010/4. hrsz. kivett ipari terület jelölésű

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
175 219 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
hiányosan közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
349 650 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Vásárosnamény
Ingatlan postai címe:
4800 Vásárosnamény, hrsz. 010/4.
Területnagyság:
175 219 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
010/4. hrsz. kivett ipari terület jelölésű

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Kárpát Energo Zrt. "f.a." 8900 ZalaegerszegKisfaludy u. 15.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. bejegyző határozat 36500/2005.10.05.Önálló szöveges bejegyzés az ingatlan területe a 010/3, 011, 012/6, 012/7, 012/8, 012,9. hrsz.-ú földrészletek összevonása során keletkezett.2. bejegyző határozat 31053/2007.02.16.Önálló szöveges bejegyzés az ingatlan területe megosztás folytán 542 m2-rel csökkent, mely átjegyezve a 011 hrsz.-ú ingatlanba3. 31576/2009.03.12. bejegyző határozat, vezetékjog 22 kv-os légvezeték biztosítása a vázrajz szerinti 2879 m2 területre, E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. javára.4. 30166/2010.01.14. bejegyző határozat, vezetékjog 22 kv-os légvezeték biztosítása a vázrajz szerinti 15326 m2 területre, E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. javára.5. 30251/2010.01. 14. bejegyző határozat, közcélú hálózat létesítésére 1.7428 m2 nagyságú területre, Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. javára.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelemek megtekinthetők Vásárosnaményban (az adós vagyonelemeinek bemutatásával megbízott munkavállalóval) a +36 92 511-550 telefonon történt előzetesen egyeztetett időpontban.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet. Az adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 8 napon belül átutalással, egy összegben köteles megfizeti eladó részére.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 10 napon belül kerül sor. A szerződés kötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A ingatlan-vagyonelemek birtokbavételére a vételár megfizetését követően 15 napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. Az ajánlatok közül előnyt élvez az, aki a megajánlott vételárat rövidebb határidőn belül vállalja megfizetni.A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat, vagy ha a Cstv. 49/D §. szerinti zálogjogosult túl alacsonynak minősíti az ajánlati árat. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A meghirdetett ingatlan-vagyonelemek kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre. Együttes értékesítés sikertelensége esetén – megfelelő ajánlat hiányában – az eljárás eredménytelen. Eladók kellékszavatosságot nem vállalnak. Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az EÉR rendszerben mind a vételár mind az ajánlati biztosíték kötelezően meghatározandó HUF értékben ezért a hirdetés feladásának időpontjában érvényes MNB középárfolyamon került meghatározásra mind a két érték HUF-ban.
Az EÉR igénybevételével elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
• a pályázó nevét, azonosító adatait,
• cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,
• a megvásárolni kívánt vagyonelemeket,
• a nettó vételi ár egyértelmű megjelölését ingatlanonként,
• az ajánlott fizetési feltételeket,
• az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,
• 120 napos ajánlati kötöttség vállalását,
• az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
• az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (bankgarancia, letéti igazolás, vagy más megfelelő fedezetigazolás),
• tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 15 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladók elállnak a szerződéstől,
Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja a jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási joguk fennállását és elérhetőségeiket a pályázat benyújtási határidejéig jelentsék be a felszámolónál annak érdekében, hogy a nyertes ajánlat az elővásárlási jogosultakkal közölhető legyen.
A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P32037/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.