Eljárás részletei

Pécs - kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
1 tétel

Pályázat - ATLAZO Mérnöki, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Becsérték
Nettó 89 600 000 Ft

A PÁLYÁZAT MEGHIRDETVE

Ismertető

7624 Pécs, Szigeti út 158. szám alatti, 2596 hrsz-ú, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Felszámolási eljárás kezdő időpontja:
Becsérték:
Minimálár:
Újra meghírdetések száma:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.06.08 - 00:00
2023.06.09 - 00:00
2023.06.26 - 12:00
2021.12.06 - 00:00
Nettó 89 600 000 Ft
Nettó 62 720 000 Ft

Bírálati szempontok, feltételek:

Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot. Az értékelésnél egyéb szempontok nem kerülnek figyelembevételre.

Felszámoló adatai

Cégnév:
Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Cégjegyzékszám:
01-09-994411

Adós adatai

Cégnév:
ATLAZO Mérnöki, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 10. 1 em. 2
Cégjegyzékszám:
02-09-085051

Dokumentumok

2023.05.26 - 10:58
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44), mint a(z) ATLAZO Kft. "f. a." „f.a” (cégjegyzékszám: 02-09-085051, székhely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 10. 1 em. 2) Pécsi Törvényszék 5.Fpk.129/2021/42.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. május 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P3202442
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. június 9. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. június 26. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: nettó 2 888 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó köteles az általa pályázott vagyonelemek pályázati hirdetményben meghatározott ajánlati biztosítékát (10.000 eFt alatt 5 %-át, 10.000 eFt felett további 3 %-át) a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00329895-20000002 számú letéti számlájára „ATLAZO Kft. „f. a.” pályázata” közleménnyel ajánlati biztosítékként átutalni 2023. június 07-ig átutalni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték előírt határidőben és módon történő befizetése. A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 13. § (2) és (3) bekezdései szerint az ajánlati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázat hirdetményben megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi.

Eredményes eljárás esetén a megfizetett ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál beszámításra kerül a vételárba. A többi pályázónak, eredménytelen eljárás esetén valamennyi pályázónak az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül az ajánlati biztosíték teljes összege visszautalásra kerül.

A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben az adás-vételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

7624 Pécs, Szigeti út 158. szám alatti, 2596 hrsz-ú, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: nettó 89 600 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: nettó 62 720 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

Típus: lakóépület
Területe: 411 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság: 411 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Végrehajtási jog 21.912.455,- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: Dél Takarék Szövetkezet. 1122 Budapest, Pethényi köz 10.- Végrehajtási jog 20.627.611,- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: Magyar Állam – képviseli: NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatósága. 4001 Debrecen Pf.: 83.- Jelzálogjog 75.000.000,- Ft erejéig. Jogosult: Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. 1152 Budapest, Szentmihályi út 171.- Elidegenítési és terhelési tilalom a jelzálogjog biztosítására. Jogosult: Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. 1152 Budapest, Szentmihályi út 171.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az egyes vagyontárgy megtekintésének időpont egyeztetése kérhető munkanapokon 9-14 óráig elektronikus úton a gacsi.zoltan@nrn.hu email címen. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ az elektronikus értékesítési rendszeren érhető el.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés mentes az adó alól.

Pályázati bírálati szempontok: Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot. Az értékelésnél egyéb szempontok nem kerülnek figyelembevételre.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Több megfelelő, azonos értékű (a legjobb ajánlati ártól 10 %-kal eltérő sávban) árat ajánlók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontját és feltételeit az ártárgyalást megelőzően az érintettekkel a felszámoló közli.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Fizetés a szerződéskötéstől számított 30 napon belül átutalással a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. 10032000-00329895-20000002 számú számlájára.

A teljes vételár kiegyenlítése a tulajdonba, illetve a birtokba adás feltétele. A részletfizetés lehetőségét a felszámoló kizárja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés végső határideje az eredményhirdetéstől számított 30. nap. Vevő tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződés elkészítéséhez az ügyvédet a felszámoló biztosítja, az ügyvédi munkadíj vevőt terheli, amely a vételár 1%-a, de minimum 50 000 Ft/szerződés.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Vevő a vagyonelem birtokba vételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha a szerződésben erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell magánszemély ajánlattevő esetében a pályázó nevét, címét, az azonosítására alkalmas további adatait, a nettó és a bruttó ajánlati árat egyértelműen meghatározva, a fizetés módját és vállalt feltételeit, valamint határidejét.Vállalkozás, illetve társaság ajánlattevő esetén a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, a nettó és a bruttó ajánlati árat egyértelműen meghatározva, a fizetés módját és vállalt feltételeit, valamint határidejét.A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállaló nyilatkozatát.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen pályázati felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot hiányos, nem megfelelő ajánlatok esetében a pályázót kizárhatja vagy eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A megvásárlásra felkínált vagyonelemért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P3202442/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Az értékesítésre bocsátott ingatlan Pécsett a Szigeti Külváros elnevezésű településrészen helyezkedik el, egy jellemzően forgalmas városi csomópont kö...
Típus:
Lakóépület
Terület:
411 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

7624 Pécs, Szigeti út 158. szám alatti, 2596 hrsz-ú, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Felszámolási eljárás kezdő időpontja:
Becsérték:
Minimálár:
Újra meghírdetések száma:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.06.08 - 00:00
2023.06.09 - 00:00
2023.06.26 - 12:00
2021.12.06 - 00:00
Nettó 89 600 000 Ft
Nettó 62 720 000 Ft

Bírálati szempontok, feltételek:

Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot. Az értékelésnél egyéb szempontok nem kerülnek figyelembevételre.

Felszámoló adatai

Cégnév:
Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Cégjegyzékszám:
01-09-994411

Adós adatai

Cégnév:
ATLAZO Mérnöki, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 10. 1 em. 2
Cégjegyzékszám:
02-09-085051

Dokumentumok

2023.05.26 - 10:58
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., levelezési cím: 1453 Budapest, hrsz. Pf.: 44), mint a(z) ATLAZO Kft. "f. a." „f.a” (cégjegyzékszám: 02-09-085051, székhely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 10. 1 em. 2) Pécsi Törvényszék 5.Fpk.129/2021/42.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. május 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P3202442
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. június 9. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. június 26. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: nettó 2 888 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó köteles az általa pályázott vagyonelemek pályázati hirdetményben meghatározott ajánlati biztosítékát (10.000 eFt alatt 5 %-át, 10.000 eFt felett további 3 %-át) a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00329895-20000002 számú letéti számlájára „ATLAZO Kft. „f. a.” pályázata” közleménnyel ajánlati biztosítékként átutalni 2023. június 07-ig átutalni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték előírt határidőben és módon történő befizetése. A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 13. § (2) és (3) bekezdései szerint az ajánlati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázat hirdetményben megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi.

Eredményes eljárás esetén a megfizetett ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál beszámításra kerül a vételárba. A többi pályázónak, eredménytelen eljárás esetén valamennyi pályázónak az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül az ajánlati biztosíték teljes összege visszautalásra kerül.

A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben az adás-vételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

7624 Pécs, Szigeti út 158. szám alatti, 2596 hrsz-ú, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: nettó 89 600 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: nettó 62 720 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

Típus: lakóépület
Területe: 411 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság: 411 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Végrehajtási jog 21.912.455,- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: Dél Takarék Szövetkezet. 1122 Budapest, Pethényi köz 10.- Végrehajtási jog 20.627.611,- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: Magyar Állam – képviseli: NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatósága. 4001 Debrecen Pf.: 83.- Jelzálogjog 75.000.000,- Ft erejéig. Jogosult: Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. 1152 Budapest, Szentmihályi út 171.- Elidegenítési és terhelési tilalom a jelzálogjog biztosítására. Jogosult: Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. 1152 Budapest, Szentmihályi út 171.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az egyes vagyontárgy megtekintésének időpont egyeztetése kérhető munkanapokon 9-14 óráig elektronikus úton a gacsi.zoltan@nrn.hu email címen. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ az elektronikus értékesítési rendszeren érhető el.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés mentes az adó alól.

Pályázati bírálati szempontok: Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot. Az értékelésnél egyéb szempontok nem kerülnek figyelembevételre.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Több megfelelő, azonos értékű (a legjobb ajánlati ártól 10 %-kal eltérő sávban) árat ajánlók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontját és feltételeit az ártárgyalást megelőzően az érintettekkel a felszámoló közli.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Fizetés a szerződéskötéstől számított 30 napon belül átutalással a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. 10032000-00329895-20000002 számú számlájára.

A teljes vételár kiegyenlítése a tulajdonba, illetve a birtokba adás feltétele. A részletfizetés lehetőségét a felszámoló kizárja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés végső határideje az eredményhirdetéstől számított 30. nap. Vevő tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződés elkészítéséhez az ügyvédet a felszámoló biztosítja, az ügyvédi munkadíj vevőt terheli, amely a vételár 1%-a, de minimum 50 000 Ft/szerződés.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Vevő a vagyonelem birtokba vételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha a szerződésben erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell magánszemély ajánlattevő esetében a pályázó nevét, címét, az azonosítására alkalmas további adatait, a nettó és a bruttó ajánlati árat egyértelműen meghatározva, a fizetés módját és vállalt feltételeit, valamint határidejét.Vállalkozás, illetve társaság ajánlattevő esetén a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, a nettó és a bruttó ajánlati árat egyértelműen meghatározva, a fizetés módját és vállalt feltételeit, valamint határidejét.A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállaló nyilatkozatát.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen pályázati felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot hiányos, nem megfelelő ajánlatok esetében a pályázót kizárhatja vagy eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A megvásárlásra felkínált vagyonelemért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P3202442/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.