Eljárás részletei

Irodabútor és felszerelés
0 tétel

Pályázat - Szeviép Szerkezet és Vízépítő Zrt. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.06.02 - 11:00
A nyertes ár
Nettó 28 700 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

537 KAVEFOZO AUTOMATA FAMILY 613 HIFI TORONY 1261 Brandt bankjegyszámláló 1355 SPC DUO-35 gyorsfűző készülék 1628 Fax készülék (CanonL290) 1651 Lapmonitor 17 col Philips 223 XEROX DC162 Szines fenymasologep 1477 Hajó modell 1595 Szekrénysor 1586 mahagóni növénytartó
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.18 - 10:00
2015.06.02 - 11:00
Nettó 287 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 28 700 Ft
8.Fpk.06-10-000693
P32018

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CASH & LIMES Vagyonkezelő és Felszámoló Zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely:
1146 Budapest, Cházár András utca 9..
Cégjegyzékszám:
01-10-043611

Adós adatai

Cégnév:
Szeviép Szerkezet és Vízépítő Zrt. "f.a."
Székhely:
6723 Szeged, Római körút 21.
Cégjegyzékszám:
06-10-000693

Dokumentumok

2015.06.05 - 13:54
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 8.Fpk.06-10-000693 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Szeviép Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-10-000693, székhely: 6723 Szeged, Római körút 21.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 28 700 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P32018F1
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor. A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014 (II.3) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutaléknak az EÉR működtető részére történő megfizetését.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.02 - 11:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk.06-10-000693 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 2. 11 óra 00 perckor, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Szeviép Zrt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 06-10-000693, székhely: 6723 Szeged, Római körút 21.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.18 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.06-10-000693 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 10 óra 00 perckor, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Szeviép Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-10-000693, székhely: 6723 Szeged, Római körút 21.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P32018.
2015.04.30 - 14:28
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..), mint a(z) Szeviép Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 06-10-000693, székhely: 6723 Szeged, Római körút 21.) Csongrád Megyei Bíróság 8.Fpk.06-10-000693. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2010. december 13. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P32018
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 18. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 2. 11 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 14 350 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: - 14.350,- Ft, azaz tizennégyezer háromszázötven forint bánatpénz befizetése az OTP 11701004-20246929 bankszámlára, a közleményben kérjük feltüntetni: „Szeviép Zrt. f.a. pályázat,

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

537 KAVEFOZO AUTOMATA FAMILY
613 HIFI TORONY
1261 Brandt bankjegyszámláló
1355 SPC DUO-35 gyorsfűző készülék
1628 Fax készülék (CanonL290)
1651 Lapmonitor 17 col Philips
223 XEROX DC162 Szines fenymasologep
1477 Hajó modell
1595 Szekrénysor
1586 mahagóni növénytartó

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 287 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyonelemek megtekinthetők telefonon történt egyeztetés után (tel: 06-46-359-227, fax: 06-46-350-605) munkanapokon 9-15 óra között, a Szeviép Zrt. „f.a.” Marjasné Endrédi Zsuzsanna felszámolóbiztosnál.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja átutalás a szerződéskötést követő 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor. A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014 (II.3) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutaléknak az EÉR működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyonelemek átvételének módja és ideje: a teljes vételár megfizetését követő 5 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: - a pályázó főbb adatainak bemutatása,- ajánlott tételes nettó vételár, ÁFA összeg és fizetési feltételek egyértelmű meghatározása,- vételár fedezet igazolása (banki fedezetigazolás, garancia, hitelígérvény vagy letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét),- 14.350,- Ft, azaz tizennégyezer háromszázötven forint bánatpénz befizetése az OTP 11701004-20246929 bankszámlára, a közleményben kérjük feltüntetni: „Szeviép Zrt. f.a. pályázat,- a befizetés bizonylatát másolatban kérjük a pályázati anyaghoz mellékelni,- legalább 90 (kilencven) nap ajánlati kötöttség vállalása, - vételár átutalással történő megfizetésének vállalása a szerződéskötést követő 30 napon belül, részletfizetésre nincs lehetőség,- jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonat,- a pályázónak vállalnia kell az EÉR felé a nettó vételár 1%-ának megfelelő jutalék megfizetését 2A pályázónak a vételár megfizetését kívül vállalnia kell a licitindítási díj megfizetését.Az érvényesen benyújtott pályázatok közül nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó.A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeres (EÉR) keresztül nyújthatók be.Az értékesítő az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapításáról vagy pedig érvénytelenné, illetőleg eredménytelenné nyilvánításáról közleményt tesz közzé az EÉR internetes felületén.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a részvevőkkel a felszámoló ismerteti (Cstv. 49/A. § (4) bekezdés).

Amennyiben nem érkezik a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes ajánlat, az egyes vagyoni elemekre, vagyontárgyakra vonatkozóan egy külön értékesítési hirdetménynél lehet majd ajánlatot tenni.

A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P32018/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.02 - 11:00
A pályázat véget ért
2015.05.18 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.05.28 - 10:33P32018F1 kommentje

Sajnos nem emlékszem, hogy csatoltam -e a fedezetigazolást. Meg lehet nézni valahol? Utólag csatolható? Köszönöm előre is a visszajelzést.

2015.05.28 - 11:03Értékesítő kommentje

Sajnos az eljárás lezárásáig nem látjuk az iratokat, nem tudunk a segítségére lenni. Kérem forduljon kérdésével az EÉR ügyfélszolgálatához.

Ismertető

537 KAVEFOZO AUTOMATA FAMILY 613 HIFI TORONY 1261 Brandt bankjegyszámláló 1355 SPC DUO-35 gyorsfűző készülék 1628 Fax készülék (CanonL290) 1651 Lapmonitor 17 col Philips 223 XEROX DC162 Szines fenymasologep 1477 Hajó modell 1595 Szekrénysor 1586 mahagóni növénytartó
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.18 - 10:00
2015.06.02 - 11:00
Nettó 287 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 28 700 Ft
8.Fpk.06-10-000693
P32018

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CASH & LIMES Vagyonkezelő és Felszámoló Zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely:
1146 Budapest, Cházár András utca 9..
Cégjegyzékszám:
01-10-043611

Adós adatai

Cégnév:
Szeviép Szerkezet és Vízépítő Zrt. "f.a."
Székhely:
6723 Szeged, Római körút 21.
Cégjegyzékszám:
06-10-000693

Dokumentumok

2015.06.05 - 13:54
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 8.Fpk.06-10-000693 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Szeviép Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-10-000693, székhely: 6723 Szeged, Római körút 21.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 28 700 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P32018F1
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor. A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014 (II.3) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutaléknak az EÉR működtető részére történő megfizetését.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.02 - 11:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk.06-10-000693 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 2. 11 óra 00 perckor, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Szeviép Zrt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 06-10-000693, székhely: 6723 Szeged, Római körút 21.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.18 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.06-10-000693 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 10 óra 00 perckor, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Szeviép Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-10-000693, székhely: 6723 Szeged, Római körút 21.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P32018.
2015.04.30 - 14:28
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..), mint a(z) Szeviép Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 06-10-000693, székhely: 6723 Szeged, Római körút 21.) Csongrád Megyei Bíróság 8.Fpk.06-10-000693. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2010. december 13. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P32018
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 18. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 2. 11 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 14 350 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: - 14.350,- Ft, azaz tizennégyezer háromszázötven forint bánatpénz befizetése az OTP 11701004-20246929 bankszámlára, a közleményben kérjük feltüntetni: „Szeviép Zrt. f.a. pályázat,

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

537 KAVEFOZO AUTOMATA FAMILY
613 HIFI TORONY
1261 Brandt bankjegyszámláló
1355 SPC DUO-35 gyorsfűző készülék
1628 Fax készülék (CanonL290)
1651 Lapmonitor 17 col Philips
223 XEROX DC162 Szines fenymasologep
1477 Hajó modell
1595 Szekrénysor
1586 mahagóni növénytartó

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 287 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyonelemek megtekinthetők telefonon történt egyeztetés után (tel: 06-46-359-227, fax: 06-46-350-605) munkanapokon 9-15 óra között, a Szeviép Zrt. „f.a.” Marjasné Endrédi Zsuzsanna felszámolóbiztosnál.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja átutalás a szerződéskötést követő 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor. A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014 (II.3) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutaléknak az EÉR működtető részére történő megfizetését.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyonelemek átvételének módja és ideje: a teljes vételár megfizetését követő 5 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: - a pályázó főbb adatainak bemutatása,- ajánlott tételes nettó vételár, ÁFA összeg és fizetési feltételek egyértelmű meghatározása,- vételár fedezet igazolása (banki fedezetigazolás, garancia, hitelígérvény vagy letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét),- 14.350,- Ft, azaz tizennégyezer háromszázötven forint bánatpénz befizetése az OTP 11701004-20246929 bankszámlára, a közleményben kérjük feltüntetni: „Szeviép Zrt. f.a. pályázat,- a befizetés bizonylatát másolatban kérjük a pályázati anyaghoz mellékelni,- legalább 90 (kilencven) nap ajánlati kötöttség vállalása, - vételár átutalással történő megfizetésének vállalása a szerződéskötést követő 30 napon belül, részletfizetésre nincs lehetőség,- jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonat,- a pályázónak vállalnia kell az EÉR felé a nettó vételár 1%-ának megfelelő jutalék megfizetését 2A pályázónak a vételár megfizetését kívül vállalnia kell a licitindítási díj megfizetését.Az érvényesen benyújtott pályázatok közül nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó.A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeres (EÉR) keresztül nyújthatók be.Az értékesítő az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapításáról vagy pedig érvénytelenné, illetőleg eredménytelenné nyilvánításáról közleményt tesz közzé az EÉR internetes felületén.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a részvevőkkel a felszámoló ismerteti (Cstv. 49/A. § (4) bekezdés).

Amennyiben nem érkezik a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes ajánlat, az egyes vagyoni elemekre, vagyontárgyakra vonatkozóan egy külön értékesítési hirdetménynél lehet majd ajánlatot tenni.

A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P32018/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.02 - 11:00
A pályázat véget ért
2015.05.18 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.05.28 - 10:33P32018F1 kommentje

Sajnos nem emlékszem, hogy csatoltam -e a fedezetigazolást. Meg lehet nézni valahol? Utólag csatolható? Köszönöm előre is a visszajelzést.

2015.05.28 - 11:03Értékesítő kommentje

Sajnos az eljárás lezárásáig nem látjuk az iratokat, nem tudunk a segítségére lenni. Kérem forduljon kérdésével az EÉR ügyfélszolgálatához.