Eljárás részletei

Olcsó ingatlan a Mátra aljában
0 tétel

Pályázat - Bábolna Delikát Üzletlánc Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett megfelelő ajánlat az értékesítés aktív időszakban, ezért alacsonyabb áron az újra meghirdetés mellett döntöttem.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Ingatlan: 3354 Tófalu, Rákóczi Ferenc u. 55. szám alatti lakóház, udvar. Az ingatlan főbb adatai: Címe: 3354 Tófalu, Rákóczi Ferenc u. 55. Hrsz.: 593 Megnevezés: lakóház, udvar Telek terület: 1611 m2 Felépítmény területe: 111 m2 Elhelyezkedés: Az ingatlan a település központjától 1,5 km-re mellékutcában, családi házas környezetben helyezkedik el. Megközelítési lehetőség aszfaltozott úton, infrastrukturális ellátottsága megfelelő, alap és szakszolgáltatást biztosító intézmények a közelben. Az ingatlant a felszámolást megelőzően hajléktalanok birtokolták, ezért műszaki állapota leromlott, több helyen az ajtók és ablakok hiányoznak, a fűtés rendszert kilopták. A lakóház szerkezetileg stabil, de teljes műszaki felújítása szükséges. Közművek: elektromos hálózat kiépített, vezetékes víz közmű kiépített, csatorna kiépített, Vezetékes gáz közmű kiépített, de valamennyi mérőóra leszerelve, jelen állapotban nincs közmű ellátottság az ingatlanban. Az ingatlan tulajdoni lapja nem tartalmaz terheket.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.08 - 09:00
2015.06.23 - 09:00
Nettó 1 800 000 Ft
Nettó — Ft
6.Fpk. 04-14-000046
P31994

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1143 Budapest, Besnyői utca 13..
Cégjegyzékszám:
01-10-041640

Adós adatai

Cégnév:
Bábolna Delikát Üzletlánc Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
5600 Békéscsaba, Deák Ferenc utca 11.
Cégjegyzékszám:
04-09-005761

Dokumentumok

2015.07.09 - 17:45
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk. 04-14-000046 ügyszámú nyilvános pályázat, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a Bábolna Delikát Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04-09-005761, székhely: 5600 Békéscsaba, Deák Ferenc utca 11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett megfelelő ajánlat az értékesítés aktív időszakban, ezért alacsonyabb áron az újra meghirdetés mellett döntöttem.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.23 - 09:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk. 04-14-000046 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 23. 09 óra 00 perckor, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a Bábolna Delikát Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 04-09-005761, székhely: 5600 Békéscsaba, Deák Ferenc utca 11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.08 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk. 04-14-000046 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 09 óra 00 perckor, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a Bábolna Delikát Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04-09-005761, székhely: 5600 Békéscsaba, Deák Ferenc utca 11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P31994.
2015.05.21 - 09:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..), mint a(z) Bábolna Delikát Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 04-09-005761, székhely: 5600 Békéscsaba, Deák Ferenc utca 11.) Gyulai Törvényszék 6.Fpk. 04-14-000046/2. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P31994
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 8. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 23. 09 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 90 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosítékot a KERSZI Zrt. erre elkülönített 10200964-20213431-00000000 számú letéti számlájára átutalással kell megfizetni „Bábolna Delikát Kft. Pályázat” megjelöléssel, legkésőbb a pályázat beadásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénz a vételárba beszámít, nyertes pályázó visszalépése, avagy a részére felróható okból történő szerződés meghiúsulása esetén a bánatpénz nem jár vissza. Az elutasított pályázók által befizetett bánatpénzt a felszámoló visszautalja.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Ingatlan: 3354 Tófalu, Rákóczi Ferenc u. 55. szám alatti lakóház, udvar.
Az ingatlan főbb adatai: Címe: 3354 Tófalu, Rákóczi Ferenc u. 55.
Hrsz.: 593
Megnevezés: lakóház, udvar
Telek terület: 1611 m2
Felépítmény területe: 111 m2
Elhelyezkedés: Az ingatlan a település központjától 1,5 km-re mellékutcában, családi házas környezetben helyezkedik el. Megközelítési lehetőség aszfaltozott úton, infrastrukturális ellátottsága megfelelő, alap és szakszolgáltatást biztosító intézmények a közelben. Az ingatlant a felszámolást megelőzően hajléktalanok birtokolták, ezért műszaki állapota leromlott, több helyen az ajtók és ablakok hiányoznak, a fűtés rendszert kilopták. A lakóház szerkezetileg stabil, de teljes műszaki felújítása szükséges.
Közművek: elektromos hálózat kiépített, vezetékes víz közmű kiépített, csatorna kiépített, Vezetékes gáz közmű kiépített, de valamennyi mérőóra leszerelve, jelen állapotban nincs közmű ellátottság az ingatlanban.
Az ingatlan tulajdoni lapja nem tartalmaz terheket.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 800 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető Nagyné Ábri Katalin felszámolóbiztossal a +36-1-239-4940-es telefonszámon előre egyeztetett időpontban.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó köteles az EÉR rendszerben megjelent eredményhirdetést követő a 15 napon belül az adásvételi szerződést megkötni és a vételár-bánatpénzzel csökkentett összegét az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint – átutalással – a szerződés aláírását követő 45 napon belül megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy tulajdonba, illetve birtokba adására a teljes vételárnak az adásvételi szerződés szerinti megfizetését követően kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság estén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott vételárat és a fizetési határidőt,( ami nem lehet hosszabb 75 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 75 napos kötöttséget kell vállalni. Az eladó kellékszavatossága, garanciája teljes körű kizárására vonatkozó írásbeli tudomásulvételének nyilatkozatát. Az elbírálás elsődleges szempontja az ajánlott vételár nagysága. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy, vagy szervezet. A pályázatok bontására a pályázati határidőt lejártát követő 5 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 10 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók megtekinthetik. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be, ideértve azt is, ha az irányár 50%-át el nem érő összegű ajánlatokat adtak be. Az elővásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult (nyertes pályázati) vételár ismeretében nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy e jog gyakorlására irányuló szándékukat (szándéknyilatkozat formájában) a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be. Jelen hirdetményre a 237/2009(X.20.) Korm. rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadók

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan értékesítése áfa mentes

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P31994/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Ingatlan: 3354 Tófalu, Rákóczi Ferenc u. 55. szám alatti lakóház, udvar. Az ingatlan főbb adatai: Címe: 3354 Tófalu, Rákóczi Ferenc u. 55. Hrsz.: 593 Megnevezés: lakóház, udvar Telek terület: 1611 m2 Felépítmény területe: 111 m2 Elhelyezkedés: Az ingatlan a település központjától 1,5 km-re mellékutcában, családi házas környezetben helyezkedik el. Megközelítési lehetőség aszfaltozott úton, infrastrukturális ellátottsága megfelelő, alap és szakszolgáltatást biztosító intézmények a közelben. Az ingatlant a felszámolást megelőzően hajléktalanok birtokolták, ezért műszaki állapota leromlott, több helyen az ajtók és ablakok hiányoznak, a fűtés rendszert kilopták. A lakóház szerkezetileg stabil, de teljes műszaki felújítása szükséges. Közművek: elektromos hálózat kiépített, vezetékes víz közmű kiépített, csatorna kiépített, Vezetékes gáz közmű kiépített, de valamennyi mérőóra leszerelve, jelen állapotban nincs közmű ellátottság az ingatlanban. Az ingatlan tulajdoni lapja nem tartalmaz terheket.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.08 - 09:00
2015.06.23 - 09:00
Nettó 1 800 000 Ft
Nettó — Ft
6.Fpk. 04-14-000046
P31994

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1143 Budapest, Besnyői utca 13..
Cégjegyzékszám:
01-10-041640

Adós adatai

Cégnév:
Bábolna Delikát Üzletlánc Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
5600 Békéscsaba, Deák Ferenc utca 11.
Cégjegyzékszám:
04-09-005761

Dokumentumok

2015.07.09 - 17:45
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk. 04-14-000046 ügyszámú nyilvános pályázat, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a Bábolna Delikát Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04-09-005761, székhely: 5600 Békéscsaba, Deák Ferenc utca 11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett megfelelő ajánlat az értékesítés aktív időszakban, ezért alacsonyabb áron az újra meghirdetés mellett döntöttem.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.23 - 09:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk. 04-14-000046 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 23. 09 óra 00 perckor, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a Bábolna Delikát Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 04-09-005761, székhely: 5600 Békéscsaba, Deák Ferenc utca 11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.08 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk. 04-14-000046 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 09 óra 00 perckor, a KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..) felszámoló által a Bábolna Delikát Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 04-09-005761, székhely: 5600 Békéscsaba, Deák Ferenc utca 11.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P31994.
2015.05.21 - 09:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) KERSZI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041640, székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13.., levelezési cím: 1143 Budapest, Besnyői utca 13..), mint a(z) Bábolna Delikát Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 04-09-005761, székhely: 5600 Békéscsaba, Deák Ferenc utca 11.) Gyulai Törvényszék 6.Fpk. 04-14-000046/2. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P31994
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 8. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 23. 09 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 90 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosítékot a KERSZI Zrt. erre elkülönített 10200964-20213431-00000000 számú letéti számlájára átutalással kell megfizetni „Bábolna Delikát Kft. Pályázat” megjelöléssel, legkésőbb a pályázat beadásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A bánatpénz a vételárba beszámít, nyertes pályázó visszalépése, avagy a részére felróható okból történő szerződés meghiúsulása esetén a bánatpénz nem jár vissza. Az elutasított pályázók által befizetett bánatpénzt a felszámoló visszautalja.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Ingatlan: 3354 Tófalu, Rákóczi Ferenc u. 55. szám alatti lakóház, udvar.
Az ingatlan főbb adatai: Címe: 3354 Tófalu, Rákóczi Ferenc u. 55.
Hrsz.: 593
Megnevezés: lakóház, udvar
Telek terület: 1611 m2
Felépítmény területe: 111 m2
Elhelyezkedés: Az ingatlan a település központjától 1,5 km-re mellékutcában, családi házas környezetben helyezkedik el. Megközelítési lehetőség aszfaltozott úton, infrastrukturális ellátottsága megfelelő, alap és szakszolgáltatást biztosító intézmények a közelben. Az ingatlant a felszámolást megelőzően hajléktalanok birtokolták, ezért műszaki állapota leromlott, több helyen az ajtók és ablakok hiányoznak, a fűtés rendszert kilopták. A lakóház szerkezetileg stabil, de teljes műszaki felújítása szükséges.
Közművek: elektromos hálózat kiépített, vezetékes víz közmű kiépített, csatorna kiépített, Vezetékes gáz közmű kiépített, de valamennyi mérőóra leszerelve, jelen állapotban nincs közmű ellátottság az ingatlanban.
Az ingatlan tulajdoni lapja nem tartalmaz terheket.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 800 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető Nagyné Ábri Katalin felszámolóbiztossal a +36-1-239-4940-es telefonszámon előre egyeztetett időpontban.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó köteles az EÉR rendszerben megjelent eredményhirdetést követő a 15 napon belül az adásvételi szerződést megkötni és a vételár-bánatpénzzel csökkentett összegét az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint – átutalással – a szerződés aláírását követő 45 napon belül megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy tulajdonba, illetve birtokba adására a teljes vételárnak az adásvételi szerződés szerinti megfizetését követően kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság estén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott vételárat és a fizetési határidőt,( ami nem lehet hosszabb 75 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 75 napos kötöttséget kell vállalni. Az eladó kellékszavatossága, garanciája teljes körű kizárására vonatkozó írásbeli tudomásulvételének nyilatkozatát. Az elbírálás elsődleges szempontja az ajánlott vételár nagysága. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy, vagy szervezet. A pályázatok bontására a pályázati határidőt lejártát követő 5 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 10 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók megtekinthetik. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be, ideértve azt is, ha az irányár 50%-át el nem érő összegű ajánlatokat adtak be. Az elővásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult (nyertes pályázati) vételár ismeretében nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy e jog gyakorlására irányuló szándékukat (szándéknyilatkozat formájában) a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be. Jelen hirdetményre a 237/2009(X.20.) Korm. rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadók

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan értékesítése áfa mentes

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P31994/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.