Eljárás részletei

Vegyes, egyedi árukészlet
0 tétel

Pályázat - NAVONA MODA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő egyéb okból mellőzi a megismételt értékesítést.
Indoklás: Nem érkezett ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Vegyes, egyedi árukészlet (köpenyek, blúzok, kabátok stb.)
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.16 - 12:00
2015.05.31 - 12:00
Nettó 250 000 Ft
Nettó — Ft
11.Fpk.01-13-000808
P31946

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1055 Budapest, Szent István körút 1..
Cégjegyzékszám:
01-10-042854

Adós adatai

Cégnév:
NAVONA MODA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1041 Budapest, Deák Ferenc utca 51.. II. ép. 6.
Cégjegyzékszám:
01-09-881889

Dokumentumok

2015.06.01 - 09:15
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 11.Fpk.01-13-000808 ügyszámú nyilvános pályázat, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a NAVONA MODA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-881889, székhely: 1041 Budapest, Deák Ferenc utca 51.. II. ép. 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.05.31 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 11.Fpk.01-13-000808 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 31. 12 óra 00 perckor, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a NAVONA MODA Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-881889, székhely: 1041 Budapest, Deák Ferenc utca 51.. II. ép. 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.16 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 11.Fpk.01-13-000808 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 16. 12 óra 00 perckor, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a NAVONA MODA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-881889, székhely: 1041 Budapest, Deák Ferenc utca 51.. II. ép. 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P31946.
2015.04.30 - 15:17
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..), mint a(z) NAVONA MODA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-881889, székhely: 1041 Budapest, Deák Ferenc utca 51.. II. ép. 6.) Fővárosi Törvényszék 11.Fpk.01-13-000808. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P31946
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 16. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 31. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 12 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz befizetése az ÁFI Zrt. UniCredit Bank Hungary Nyrt.-nél vezetett 10900035-00000002-96040018 számú számlájára történhet úgy, hogy legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett bánatpénz után kamatot nem fizet.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Vegyes, egyedi árukészlet (köpenyek, blúzok, kabátok stb.)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 250 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintésének időpontja: 2015. május 11. 11-12 óra között, Ságújfalun

Vételár megfizetésének módja, határideje: A megajánlott vételárat nettó összegben kell meghatározni forintban. A vételárat legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor. A pályázattal kapcsolatos minden költség - a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terheli.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Szerződéskötés időpontjától számított 3 napon belül köteles a vevő az ingóságokat elszállítani az Eladó telephelyéről.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. Az eredményértékelésnél 80%-os súlyozással kerül értékelésre a vételár, míg a vételár minél előbb történő megfizetése 20%-os súlyt képvisel.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:
• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni
• a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési feltételekről. (A megajánlott vételárat nettó összegben kel meghatározni forintban. A vételárat legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül kell megfizetni.
• a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja.
• a pályázó nyilatkozata a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról
• a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, elérhetőségét.

Egyéb feltételek:
A felszámoló irodájában a részletes pályázati feltételeket tartalmazó tájékoztató átvehető, és információ kérhető.
A vételár megfizetése bankszámlára történő befizetéssel történhet. Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor. A pályázattal kapcsolatos minden költség - a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terheli. A teljes vételár kiegyenlítése a birtokbaadásnak előfeltétele. A felszámoló részletfizetést nem engedélyez.
Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett – a pályázat leadási határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak.
A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.
A felszámoló a pályázatot csak megfelelő ajánlat hiányában nyilváníthatja eredménytelennek. (Cstv. 49/A § (4) bekezdése)

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P31946/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Vegyes, egyedi árukészlet (köpenyek, blúzok, kabátok stb.)
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.16 - 12:00
2015.05.31 - 12:00
Nettó 250 000 Ft
Nettó — Ft
11.Fpk.01-13-000808
P31946

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1055 Budapest, Szent István körút 1..
Cégjegyzékszám:
01-10-042854

Adós adatai

Cégnév:
NAVONA MODA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1041 Budapest, Deák Ferenc utca 51.. II. ép. 6.
Cégjegyzékszám:
01-09-881889

Dokumentumok

2015.06.01 - 09:15
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 11.Fpk.01-13-000808 ügyszámú nyilvános pályázat, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a NAVONA MODA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-881889, székhely: 1041 Budapest, Deák Ferenc utca 51.. II. ép. 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.05.31 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 11.Fpk.01-13-000808 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 31. 12 óra 00 perckor, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a NAVONA MODA Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-881889, székhely: 1041 Budapest, Deák Ferenc utca 51.. II. ép. 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.16 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 11.Fpk.01-13-000808 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 16. 12 óra 00 perckor, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..) felszámoló által a NAVONA MODA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-881889, székhely: 1041 Budapest, Deák Ferenc utca 51.. II. ép. 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P31946.
2015.04.30 - 15:17
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1.., levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István körút 1..), mint a(z) NAVONA MODA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-881889, székhely: 1041 Budapest, Deák Ferenc utca 51.. II. ép. 6.) Fővárosi Törvényszék 11.Fpk.01-13-000808. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P31946
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 16. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 31. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 12 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz befizetése az ÁFI Zrt. UniCredit Bank Hungary Nyrt.-nél vezetett 10900035-00000002-96040018 számú számlájára történhet úgy, hogy legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett bánatpénz után kamatot nem fizet.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Vegyes, egyedi árukészlet (köpenyek, blúzok, kabátok stb.)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 250 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintésének időpontja: 2015. május 11. 11-12 óra között, Ságújfalun

Vételár megfizetésének módja, határideje: A megajánlott vételárat nettó összegben kell meghatározni forintban. A vételárat legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor. A pályázattal kapcsolatos minden költség - a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terheli.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Szerződéskötés időpontjától számított 3 napon belül köteles a vevő az ingóságokat elszállítani az Eladó telephelyéről.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. Az eredményértékelésnél 80%-os súlyozással kerül értékelésre a vételár, míg a vételár minél előbb történő megfizetése 20%-os súlyt képvisel.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:
• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni
• a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési feltételekről. (A megajánlott vételárat nettó összegben kel meghatározni forintban. A vételárat legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül kell megfizetni.
• a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja.
• a pályázó nyilatkozata a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról
• a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, elérhetőségét.

Egyéb feltételek:
A felszámoló irodájában a részletes pályázati feltételeket tartalmazó tájékoztató átvehető, és információ kérhető.
A vételár megfizetése bankszámlára történő befizetéssel történhet. Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor. A pályázattal kapcsolatos minden költség - a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terheli. A teljes vételár kiegyenlítése a birtokbaadásnak előfeltétele. A felszámoló részletfizetést nem engedélyez.
Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett – a pályázat leadási határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak.
A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.
A felszámoló a pályázatot csak megfelelő ajánlat hiányában nyilváníthatja eredménytelennek. (Cstv. 49/A § (4) bekezdése)

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P31946/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.