Eljárás részletei

Faipari megmunkáló eszközök, valamint 1 db targonca
0 tétel

Pályázat - Berettyóújfalu és Vidéke Körzeti Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.05.31 - 12:00
A nyertes ár
Nettó 7 500 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Faipari megmunkáló eszközök, valamint 1 db targonca (gyártási év: 1990) Az eszközállomány jelentős része az 1970-es, -80-as évekből származó, több évtizede használt gépekből, míg kisebb része a 2000-es években gyártott gépekből áll. Az eszközök kipróbálására nem került sor.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.16 - 12:00
2015.05.31 - 12:00
Nettó 8 835 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 7 500 000 Ft
5.Fpk.09-12-000260
P31938

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
MHZ Pénzügyi Tanácsadó Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság
Székhely:
5000 Szolnok,, Szabadság tér 2..
Cégjegyzékszám:
16-09-001795

Adós adatai

Cégnév:
Berettyóújfalu és Vidéke Körzeti Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet "f.a."
Székhely:
4100 Nyíregyháza, Dózsa György utca 42.
Cégjegyzékszám:
09-02-000040

Dokumentumok

2015.06.11 - 11:00
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 5.Fpk.09-12-000260 ügyszámú nyilvános pályázat, a MHZ Kft. (cégjegyzékszám: 16-09-001795, székhely: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2.., levelezési cím: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2..) felszámoló által a Berettyóújfalu és Vidéke ÁFÉSZ „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-02-000040, székhely: 4100 Nyíregyháza, Dózsa György utca 42.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 7 500 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P31938F1
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.31 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.09-12-000260 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 31. 12 óra 00 perckor, a MHZ Kft. (cégjegyzékszám: 16-09-001795, székhely: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2.., levelezési cím: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2..) felszámoló által a Berettyóújfalu és Vidéke ÁFÉSZ „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09-02-000040, székhely: 4100 Nyíregyháza, Dózsa György utca 42.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.16 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.09-12-000260 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 16. 12 óra 00 perckor, a MHZ Kft. (cégjegyzékszám: 16-09-001795, székhely: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2.., levelezési cím: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2..) felszámoló által a Berettyóújfalu és Vidéke ÁFÉSZ „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-02-000040, székhely: 4100 Nyíregyháza, Dózsa György utca 42.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P31938.
2015.04.30 - 15:05
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) MHZ Kft. (cégjegyzékszám: 16-09-001795, székhely: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2.., levelezési cím: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2..), mint a(z) Berettyóújfalu és Vidéke ÁFÉSZ „f.a” (cégjegyzékszám: 09-02-000040, székhely: 4100 Nyíregyháza, Dózsa György utca 42.) Debreceni Törvényszék 5.Fpk.09-12-000260/7. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P31938
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 16. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 31. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 441 750 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz befizetése az MHZ Pénzügyi Tanácsadó Szolgáltató Kft. Unicredit Bank Zrt.-nél vezetett 10918001-00000086-13640008 számú bankszámlájára történhet úgy, hogy legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett bánatpénz után kamatot nem fizet.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Faipari megmunkáló eszközök, valamint 1 db targonca (gyártási év: 1990)
Az eszközállomány jelentős része az 1970-es, -80-as évekből származó, több évtizede használt gépekből, míg kisebb része a 2000-es években gyártott gépekből áll. Az eszközök kipróbálására nem került sor.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 8 835 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak megtekintésének időpontja: 2015. május 18. 9-10 óra között, Berettyóújfaluban.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése átutalással történik legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Vevő köteles a teljes vételár kiegyenlítését követő 5 napon belül a vagyontárgyakat elszállítani. A szállítás költsége a vevőt terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén a felszámoló a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján köteles ártárgyalást tartani. Az ártárgyalás az EÉR igénybevételével kerül megtartásra.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:
• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni
• a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési feltételekről. A megajánlott vételárat nettó összegben kel meghatározni forintban.
• a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja.
• a pályázó nyilatkozata a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról
• a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, elérhetőségét.

Egyéb feltételek:
Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor. A pályázattal kapcsolatos minden költség - a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terheli.
A teljes vételár kiegyenlítése a birtokbaadásnak előfeltétele.
Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett – a pályázat leadási határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak.
A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P31938/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.31 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.16 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Faipari megmunkáló eszközök, valamint 1 db targonca (gyártási év: 1990) Az eszközállomány jelentős része az 1970-es, -80-as évekből származó, több évtizede használt gépekből, míg kisebb része a 2000-es években gyártott gépekből áll. Az eszközök kipróbálására nem került sor.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.16 - 12:00
2015.05.31 - 12:00
Nettó 8 835 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 7 500 000 Ft
5.Fpk.09-12-000260
P31938

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
MHZ Pénzügyi Tanácsadó Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság
Székhely:
5000 Szolnok,, Szabadság tér 2..
Cégjegyzékszám:
16-09-001795

Adós adatai

Cégnév:
Berettyóújfalu és Vidéke Körzeti Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet "f.a."
Székhely:
4100 Nyíregyháza, Dózsa György utca 42.
Cégjegyzékszám:
09-02-000040

Dokumentumok

2015.06.11 - 11:00
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 5.Fpk.09-12-000260 ügyszámú nyilvános pályázat, a MHZ Kft. (cégjegyzékszám: 16-09-001795, székhely: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2.., levelezési cím: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2..) felszámoló által a Berettyóújfalu és Vidéke ÁFÉSZ „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-02-000040, székhely: 4100 Nyíregyháza, Dózsa György utca 42.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 7 500 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P31938F1
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.05.31 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.09-12-000260 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 31. 12 óra 00 perckor, a MHZ Kft. (cégjegyzékszám: 16-09-001795, székhely: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2.., levelezési cím: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2..) felszámoló által a Berettyóújfalu és Vidéke ÁFÉSZ „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09-02-000040, székhely: 4100 Nyíregyháza, Dózsa György utca 42.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.16 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.09-12-000260 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 16. 12 óra 00 perckor, a MHZ Kft. (cégjegyzékszám: 16-09-001795, székhely: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2.., levelezési cím: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2..) felszámoló által a Berettyóújfalu és Vidéke ÁFÉSZ „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-02-000040, székhely: 4100 Nyíregyháza, Dózsa György utca 42.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P31938.
2015.04.30 - 15:05
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) MHZ Kft. (cégjegyzékszám: 16-09-001795, székhely: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2.., levelezési cím: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2..), mint a(z) Berettyóújfalu és Vidéke ÁFÉSZ „f.a” (cégjegyzékszám: 09-02-000040, székhely: 4100 Nyíregyháza, Dózsa György utca 42.) Debreceni Törvényszék 5.Fpk.09-12-000260/7. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P31938
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 16. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 31. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 441 750 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz befizetése az MHZ Pénzügyi Tanácsadó Szolgáltató Kft. Unicredit Bank Zrt.-nél vezetett 10918001-00000086-13640008 számú bankszámlájára történhet úgy, hogy legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett bánatpénz után kamatot nem fizet.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Faipari megmunkáló eszközök, valamint 1 db targonca (gyártási év: 1990)
Az eszközállomány jelentős része az 1970-es, -80-as évekből származó, több évtizede használt gépekből, míg kisebb része a 2000-es években gyártott gépekből áll. Az eszközök kipróbálására nem került sor.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 8 835 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak megtekintésének időpontja: 2015. május 18. 9-10 óra között, Berettyóújfaluban.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése átutalással történik legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Vevő köteles a teljes vételár kiegyenlítését követő 5 napon belül a vagyontárgyakat elszállítani. A szállítás költsége a vevőt terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén a felszámoló a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján köteles ártárgyalást tartani. Az ártárgyalás az EÉR igénybevételével kerül megtartásra.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:
• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni
• a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési feltételekről. A megajánlott vételárat nettó összegben kel meghatározni forintban.
• a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja.
• a pályázó nyilatkozata a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról
• a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, elérhetőségét.

Egyéb feltételek:
Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor. A pályázattal kapcsolatos minden költség - a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terheli.
A teljes vételár kiegyenlítése a birtokbaadásnak előfeltétele.
Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett – a pályázat leadási határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak.
A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P31938/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.31 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.16 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.