Eljárás részletei

Befejezetlen szállodaépület
1 tétel

Pályázat - Tourist Projects 2004 Ingatlanhasznosító Kft. "felszámolás alatt"

Érvénytelenítés ideje
2016.03.11 - 11:32
Érvénytelenítés oka: OFFER.EGYEB
Indoklás: A zálogjogos hitelező jelen pályázat ellen benyújtott kifogása miatt.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELEN

Ismertető

Az adós tulajdonát képező 1/1 tulajdoni hányadú, 2025 Visegrád 1289 hrsz-ú ingatlan. Az ingatlan Visegrádon (Lepence), a volt Löffler bánya területén fekvő befejezetlen szállodaépület, a készültségi fok hozzávetőlegesen 66%.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2016.03.04 - 08:00
2016.03.21 - 15:00
Nettó 1 800 000 000 Ft
Nettó — Ft
33.Fpk.01-10-011747
P317567

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
FACTOR Kereskedelmi, Szolgáltató és Ügyvitelszervező Kft.
Székhely:
1031 Budapest,, Kazal utca 65..
Cégjegyzékszám:
01-09-269929

Adós adatai

Cégnév:
Tourist Projects 2004 Ingatlanhasznosító Kft. "f.a."
Székhely:
1026 Budapest, Pasaréti út 7. 1 em. 2
Cégjegyzékszám:
0109729080

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2016.03.11 - 11:32
A pályázat érvénytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 33.Fpk.01-10-011747 ügyszámú nyilvános pályázat, a Factor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-269929, székhely: 1031 Budapest,, Kazal utca 65.., levelezési cím: 1031 Budapest,, Kazal utca 65..) felszámoló által a Tourist Projects 2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109729080, székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 7. 1 em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
A zálogjogos hitelező jelen pályázat ellen benyújtott kifogása miatt.
2016.03.04 - 08:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 33.Fpk.01-10-011747 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. március 4. 08 óra 00 perckor, a Factor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-269929, székhely: 1031 Budapest,, Kazal utca 65.., levelezési cím: 1031 Budapest,, Kazal utca 65..) felszámoló által a Tourist Projects 2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109729080, székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 7. 1 em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P317567.
2016.02.18 - 11:23
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Factor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-269929, székhely: 1031 Budapest,, Kazal utca 65.., levelezési cím: 1031 Budapest,, Kazal utca 65..), mint a(z) Tourist Projects 2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0109729080, székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 7. 1 em. 2) Fővárosi Törvényszék 33.Fpk.01-10-011747/30.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. február 18. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P317567
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2016. március 4. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2016. március 21. 15 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 38 000 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A megjelölt nettó irányár 1 Mrd forint utáni 3%, azaz 30.000.000,-Ft, valamint afeletti összeg utáni 1%, azaz 8.000.000,-Ft, mindösszesen 38.000.000,-Ft ajánlati biztosítékként (bánatpénzként) történő átutalása a Tourist Projects 2004 Kft. "f.a." adós által a MagNet Bank Zrt.-nél vezetett 16200120-18529526 bankszámlára, hivatkozással az ajánlati biztosítékra (bánatpénz), a pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a pályázati anyagban.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték (bánatpénz) nem kamatozik, de költség sem kerül felszámításra; a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül. A nyertes pályázónak akkor sem jár vissza az ajánlati biztosíték (bánatpénz), ha - visszalép, - neki felróható okból, illetve az érdekkörében felmerülő okok miatt a szerződéskötés meghiúsul, vagy -mint vevő a vállalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy -az ajánlati kötöttség tartama alatt a szerződést nem köti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós tulajdonát képező 1/1 tulajdoni hányadú, 2025 Visegrád 1289 hrsz-ú ingatlan.
Az ingatlan Visegrádon (Lepence), a volt Löffler bánya területén fekvő befejezetlen szállodaépület, a készültségi fok hozzávetőlegesen 66%.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 800 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: szálloda

Típus:
kivett beépítetlen terület
Területe:
19 340 m²
Állapota:
építés alatt álló
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Visegrád
Ingatlan postai címe:
2025 Visegrád, hrsz. 1289
Területnagyság:
19 340 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
szálloda

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Tourist Projects 2004 Kft. "f.a." 1026 Budapest, Pasaréti út 7. 1. em. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): • Természetvédelmi terület, 34/1997. (XI.20.) KTM.,• Illeti a Visegrád külterület 038/1 hrsz-t terhelő Útszolgalmi jog,• MKB Bank Zrt. jogosult részére 28 500 000 EUR és járulékai erejéig jelzálogjog,• MKB Bank Zrt. jogosult részére vételi jog 2011.11.29-ig.• MKB Bank Zrt. jogosult részére 1 834 000 EUR és járulékai erejéig jelzálogjog,• ELMŰ Hálózati Kft. részére vezetékjog 68m2 területnagyságra,• MKB Bank Zrt. jogosult részére végrehajtási jog 21 090 450,95 EUR és járulékai erejéig,• MORAX Limited jogosult részére elővásárlási jog.

Ingatlan állapota: építés alatt álló

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázat Cégközlönyben történő megjelenésétől számított 14. napon 9 órakor.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó a teljes vételárat a Tourist Projects 2004 Kft. "f.a." adós által a MagNet Bank Zrt.-nél vezetett 16200120-18529526 számú bankszámlájára történő átutalással köteles teljesíteni az adásvételi szerződésben meghatározott időpontig, de legkésőbb a szerződés aláírását követő 5 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre meghatározott idő a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokba lépés a teljes vételár megfizetését követő 10. nap.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell: - az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, - gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, -az ajánlati nettó ár (a vételár az áfatörvény 142. §-a szerint adózik) fizetés módjának és határidejének egyértelmű meghatározását, - az (ajánlati biztosíték) bánatpénz megfizetésének igazolását, - az ajánlati kötöttség idejét, amely nem lehet kevesebb,mint a benyújtási határidőt követő 60 nap, -ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat magára nézve kötelezőnk tekinti és elfogadja, -ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a hatályos 1991. évi XLIX. (Cstv.) törvényben, továbbá más jogszabályokban meghatározott kizárási feltételek alapján nem összeférhetetlen, azaz tulajdonjogot szerezhet, - a pályázathoz szükséges a teljes vételárra vonatkozó hiteltérdemlő fedezetigazolást és nyilatkozatot (azaz a teljes vételár rendelkezésre állását igazoló dokumentumot) csatolni az ajánlati kötöttség és a pályázatban vállalt fizetési határidő idejére vonatkozóan. A felszámoló a pályázatok benyújtását követően formai és tartalmi szempontok alapján értékeli a pályázatokat. Az érvényes pályázatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. A pályázatok benyújtása : Elektronikus Értékesítési Rendszer (eer.gov.hu) oldalán. A pályázat bontása a beadási határidő letelte után követő 10 napon belül történik. A felszámoló a bontást követő 10 napon belül értékeli a pályázatokat és az értékelés eredményéről a bontást követő legkésőbb 20 napon belül a pályázókat írásban értesíti. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart, melynek feltételeit a 17/2014 (II. 3.) Korm. rendelet tartalmazza. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja. A jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P317567/tetelek.pdf

Licitnapló

2016.03.11 - 11:32
A pályázat érvénytelenítve lett
2016.03.04 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2016.03.07 - 11:07P317567F2 kommentje

Tisztelt Kiíró! A cégkivonatnak és az aláírási címpéldánynak mikori keltezésűnek, illetve hitelesnek kell-e lennie? Köszönettel.

2016.03.08 - 09:06Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! A cégkivonat 30 napnál ne legyen régebbi. A címpéldány az aláíró aktuális adatait tartalmazza. Tisztelettel

2016.03.04 - 18:35P317567F1 kommentje

Tisztelt kiíró, az építés során idegen tulajdonú területre történt ráépítés ? Köszönettel

2016.03.08 - 09:08Értékesítő kommentje

Tisztelet Érdeklődő! Minimális pár 10m2-es ráépítés történt önkormányzati területre. Tisztelettel

Tételek 1 db (1)

szálloda
befejezetlen
Település:
Visegrád
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
kivett beépítetlen terület
Terület:
19340 m2
Állapot:
Építés alatt álló
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Az adós tulajdonát képező 1/1 tulajdoni hányadú, 2025 Visegrád 1289 hrsz-ú ingatlan. Az ingatlan Visegrádon (Lepence), a volt Löffler bánya területén fekvő befejezetlen szállodaépület, a készültségi fok hozzávetőlegesen 66%.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2016.03.04 - 08:00
2016.03.21 - 15:00
Nettó 1 800 000 000 Ft
Nettó — Ft
33.Fpk.01-10-011747
P317567

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
FACTOR Kereskedelmi, Szolgáltató és Ügyvitelszervező Kft.
Székhely:
1031 Budapest,, Kazal utca 65..
Cégjegyzékszám:
01-09-269929

Adós adatai

Cégnév:
Tourist Projects 2004 Ingatlanhasznosító Kft. "f.a."
Székhely:
1026 Budapest, Pasaréti út 7. 1 em. 2
Cégjegyzékszám:
0109729080

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2016.03.11 - 11:32
A pályázat érvénytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 33.Fpk.01-10-011747 ügyszámú nyilvános pályázat, a Factor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-269929, székhely: 1031 Budapest,, Kazal utca 65.., levelezési cím: 1031 Budapest,, Kazal utca 65..) felszámoló által a Tourist Projects 2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109729080, székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 7. 1 em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
A zálogjogos hitelező jelen pályázat ellen benyújtott kifogása miatt.
2016.03.04 - 08:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 33.Fpk.01-10-011747 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. március 4. 08 óra 00 perckor, a Factor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-269929, székhely: 1031 Budapest,, Kazal utca 65.., levelezési cím: 1031 Budapest,, Kazal utca 65..) felszámoló által a Tourist Projects 2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109729080, székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 7. 1 em. 2) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P317567.
2016.02.18 - 11:23
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Factor Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-269929, székhely: 1031 Budapest,, Kazal utca 65.., levelezési cím: 1031 Budapest,, Kazal utca 65..), mint a(z) Tourist Projects 2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 0109729080, székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 7. 1 em. 2) Fővárosi Törvényszék 33.Fpk.01-10-011747/30.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. február 18. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P317567
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2016. március 4. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2016. március 21. 15 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 38 000 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A megjelölt nettó irányár 1 Mrd forint utáni 3%, azaz 30.000.000,-Ft, valamint afeletti összeg utáni 1%, azaz 8.000.000,-Ft, mindösszesen 38.000.000,-Ft ajánlati biztosítékként (bánatpénzként) történő átutalása a Tourist Projects 2004 Kft. "f.a." adós által a MagNet Bank Zrt.-nél vezetett 16200120-18529526 bankszámlára, hivatkozással az ajánlati biztosítékra (bánatpénz), a pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a pályázati anyagban.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték (bánatpénz) nem kamatozik, de költség sem kerül felszámításra; a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül. A nyertes pályázónak akkor sem jár vissza az ajánlati biztosíték (bánatpénz), ha - visszalép, - neki felróható okból, illetve az érdekkörében felmerülő okok miatt a szerződéskötés meghiúsul, vagy -mint vevő a vállalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy -az ajánlati kötöttség tartama alatt a szerződést nem köti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós tulajdonát képező 1/1 tulajdoni hányadú, 2025 Visegrád 1289 hrsz-ú ingatlan.
Az ingatlan Visegrádon (Lepence), a volt Löffler bánya területén fekvő befejezetlen szállodaépület, a készültségi fok hozzávetőlegesen 66%.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 800 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: szálloda

Típus:
kivett beépítetlen terület
Területe:
19 340 m²
Állapota:
építés alatt álló
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Visegrád
Ingatlan postai címe:
2025 Visegrád, hrsz. 1289
Területnagyság:
19 340 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
szálloda

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Tourist Projects 2004 Kft. "f.a." 1026 Budapest, Pasaréti út 7. 1. em. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): • Természetvédelmi terület, 34/1997. (XI.20.) KTM.,• Illeti a Visegrád külterület 038/1 hrsz-t terhelő Útszolgalmi jog,• MKB Bank Zrt. jogosult részére 28 500 000 EUR és járulékai erejéig jelzálogjog,• MKB Bank Zrt. jogosult részére vételi jog 2011.11.29-ig.• MKB Bank Zrt. jogosult részére 1 834 000 EUR és járulékai erejéig jelzálogjog,• ELMŰ Hálózati Kft. részére vezetékjog 68m2 területnagyságra,• MKB Bank Zrt. jogosult részére végrehajtási jog 21 090 450,95 EUR és járulékai erejéig,• MORAX Limited jogosult részére elővásárlási jog.

Ingatlan állapota: építés alatt álló

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázat Cégközlönyben történő megjelenésétől számított 14. napon 9 órakor.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó a teljes vételárat a Tourist Projects 2004 Kft. "f.a." adós által a MagNet Bank Zrt.-nél vezetett 16200120-18529526 számú bankszámlájára történő átutalással köteles teljesíteni az adásvételi szerződésben meghatározott időpontig, de legkésőbb a szerződés aláírását követő 5 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre meghatározott idő a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokba lépés a teljes vételár megfizetését követő 10. nap.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell: - az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, - gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, -az ajánlati nettó ár (a vételár az áfatörvény 142. §-a szerint adózik) fizetés módjának és határidejének egyértelmű meghatározását, - az (ajánlati biztosíték) bánatpénz megfizetésének igazolását, - az ajánlati kötöttség idejét, amely nem lehet kevesebb,mint a benyújtási határidőt követő 60 nap, -ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat magára nézve kötelezőnk tekinti és elfogadja, -ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a hatályos 1991. évi XLIX. (Cstv.) törvényben, továbbá más jogszabályokban meghatározott kizárási feltételek alapján nem összeférhetetlen, azaz tulajdonjogot szerezhet, - a pályázathoz szükséges a teljes vételárra vonatkozó hiteltérdemlő fedezetigazolást és nyilatkozatot (azaz a teljes vételár rendelkezésre állását igazoló dokumentumot) csatolni az ajánlati kötöttség és a pályázatban vállalt fizetési határidő idejére vonatkozóan. A felszámoló a pályázatok benyújtását követően formai és tartalmi szempontok alapján értékeli a pályázatokat. Az érvényes pályázatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. A pályázatok benyújtása : Elektronikus Értékesítési Rendszer (eer.gov.hu) oldalán. A pályázat bontása a beadási határidő letelte után követő 10 napon belül történik. A felszámoló a bontást követő 10 napon belül értékeli a pályázatokat és az értékelés eredményéről a bontást követő legkésőbb 20 napon belül a pályázókat írásban értesíti. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart, melynek feltételeit a 17/2014 (II. 3.) Korm. rendelet tartalmazza. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja. A jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P317567/tetelek.pdf

Licitnapló

2016.03.11 - 11:32
A pályázat érvénytelenítve lett
2016.03.04 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2016.03.07 - 11:07P317567F2 kommentje

Tisztelt Kiíró! A cégkivonatnak és az aláírási címpéldánynak mikori keltezésűnek, illetve hitelesnek kell-e lennie? Köszönettel.

2016.03.08 - 09:06Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! A cégkivonat 30 napnál ne legyen régebbi. A címpéldány az aláíró aktuális adatait tartalmazza. Tisztelettel

2016.03.04 - 18:35P317567F1 kommentje

Tisztelt kiíró, az építés során idegen tulajdonú területre történt ráépítés ? Köszönettel

2016.03.08 - 09:08Értékesítő kommentje

Tisztelet Érdeklődő! Minimális pár 10m2-es ráépítés történt önkormányzati területre. Tisztelettel