Eljárás részletei

Ingatlanok Tata város külterületének ÉNy-i negyedében „Grébics” pihenőhely néven ismert, étteremnek is helyt adó kiépített kitérőút mellett.
3 tétel

Pályázat - ICING ON THE CAKE Kft "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: A pályázatot ajánlat hiányában eredménytelennek minősítjük.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Tata külterület 0182/12, 0182/13; 0182/14 helyrajzi számú ingatlanok Budapestről Győr felé haladva, Tata város külterületének ÉNy-i negyedében, az M1 autópálya 72-73-as kilométer szelvénye között, az autópálya jobb oldalán található, a „Grébics” pihenőhely néven ismert, étteremnek is helyt adó kiépített kitérőút, az északi autós parkoló. Tata város településfejlesztési koncepciója, az autópálya közeli városhatárban megfelelő színvonalú és funkcionális összetételű gazdasági területek kiépülését irányozta elő, s a város településrendezési, külterületi szabályozási terve az autós pihenőhely melletti területen gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató (GKSZ) terület kialakításának lehetőségét teremtette meg. Erre is figyelemmel a közvetlenül e pihenőhely mellett található a korábban egységes mezőgazdasági, szántó művelési ágú területet többszörös megosztásával keletkezett az értékesítésre felkínált – időközben már művelésből kivont – három részletből álló ingatlancsoport. Közös jellemzője a területnek a közművek hiánya. Az elektromos energia vételezése, a terület mellett futó nagyfeszültségről a pálya melletti földkábelre váltó távvezetékről megfelelő trafók elhelyezésével megoldható. Szolgáltatói gázvezeték, vízvezeték, illetve közcsatorna nincs elérhető a közelségben, így azok csak közműpótló beruházásokkal valósíthatóak meg. Szintén megoldandó problémát jelent, hogy nincs közúti kapcsolata az autópályához, a parkolótól vadvédő kerítés választja el.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.16 - 12:00
2015.06.01 - 12:00
Nettó 46 101 000 Ft
Nettó — Ft
6.Fpk.01-13-003975
P31640

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
B & B Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7..
Cégjegyzékszám:
12-09-001547

Adós adatai

Cégnév:
ICING ON THE CAKE Kft "f.a."
Székhely:
2315 Szigethalom, Szadadkai út 259.
Cégjegyzékszám:
13-09-003975

Dokumentumok

2015.06.09 - 08:29
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.01-13-003975 ügyszámú nyilvános pályázat, a B & B Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-001547, székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7.., levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7..) felszámoló által a ICING ON THE CAKE Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-003975, székhely: 2315 Szigethalom, Szadadkai út 259.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A pályázatot ajánlat hiányában eredménytelennek minősítjük.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.01 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.01-13-003975 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 12 óra 00 perckor, a B & B Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-001547, székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7.., levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7..) felszámoló által a ICING ON THE CAKE Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-003975, székhely: 2315 Szigethalom, Szadadkai út 259.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.16 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.01-13-003975 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 16. 12 óra 00 perckor, a B & B Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-001547, székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7.., levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7..) felszámoló által a ICING ON THE CAKE Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-003975, székhely: 2315 Szigethalom, Szadadkai út 259.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P31640.
2015.04.30 - 13:47
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) B & B Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-001547, székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7.., levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7..), mint a(z) ICING ON THE CAKE Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-003975, székhely: 2315 Szigethalom, Szadadkai út 259.) Fővárosi Törvényszék 6.Fpk.01-13-003975/11. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P31640
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 16. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 1. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 583 030 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Számlapénz, átutalás a pályázat benyújtásának határidejéig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Letéti biztosíték /bánatpénz/ befizetése az OTP Banknál vezetett 11741000-20181428-00000000 számú bankszámlára.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Tata külterület 0182/12, 0182/13; 0182/14 helyrajzi számú ingatlanok

Budapestről Győr felé haladva, Tata város külterületének ÉNy-i negyedében, az M1 autópálya 72-73-as kilométer szelvénye között, az autópálya jobb oldalán található, a „Grébics” pihenőhely néven ismert, étteremnek is helyt adó kiépített kitérőút, az északi autós parkoló.

Tata város településfejlesztési koncepciója, az autópálya közeli városhatárban megfelelő színvonalú és funkcionális összetételű gazdasági területek kiépülését irányozta elő, s a város településrendezési, külterületi szabályozási terve az autós pihenőhely melletti területen gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató (GKSZ) terület kialakításának lehetőségét teremtette meg.
Erre is figyelemmel a közvetlenül e pihenőhely mellett található a korábban egységes mezőgazdasági, szántó művelési ágú területet többszörös megosztásával keletkezett az értékesítésre felkínált – időközben már művelésből kivont – három részletből álló ingatlancsoport. Közös jellemzője a területnek a közművek hiánya.
Az elektromos energia vételezése, a terület mellett futó nagyfeszültségről a pálya melletti földkábelre váltó távvezetékről megfelelő trafók elhelyezésével megoldható. Szolgáltatói gázvezeték, vízvezeték, illetve közcsatorna nincs elérhető a közelségben, így azok csak közműpótló beruházásokkal valósíthatóak meg.

Szintén megoldandó problémát jelent, hogy nincs közúti kapcsolata az autópályához, a parkolótól vadvédő kerítés választja el.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 46 101 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett, beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
39 019 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Tata
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0182/12 hrsz.
Ingatlan postai címe:
2890 Tata, hrsz. 0182/12 hrsz.
Területnagyság:
39 019 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett, beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Icing On The Cake Kft. "Fa"2315 Szigethalom, Szabadkai út 259

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - NAV vhj. 5.139.142,- Ft- NAV vhj. 7.490.212,- Ft- Dr. Kállai özj. 69.000.0000,- Ft- Dr. Kállai özj. 196.000 CHF- NAV vhj. 652.680,- Ft- Társasház vhj. 523.105,- Ft

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett út

Típus:
telek
Területe:
979 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Tata
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0182/13 hrsz.
Ingatlan postai címe:
2890 Tata, hrsz. 0182/13
Területnagyság:
979 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett út

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Icing On The Cake Kft. „f.a.”2315 Szigethalom, Szadadkai út 259.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - NAV vhj. 5.139.142,- Ft- PM vhj. 103.920,- Ft- Dr. Kállai özj. 69.000.0000,- Ft- Dr. Kállai özj. 196.000 CHF- NAV vhj. 652.680,- Ft- Társasház vhj. 523.105,- Ft

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
58 793 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Tata
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0182/14
Ingatlan postai címe:
2890 Tata, hrsz. 0182/14
Művelési ág:
kivett
Területnagyság:
58 793 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Icing On The Cake Kft. „f.a.”2315 Szigethalom, Szadadkai út 259.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - NAV vhj. 5.139.142,- Ft- NAV vhj. 7.490.212,- Ft- Dr. Kállai özj. 69.000.0000,- Ft- Dr. Kállai özj. 196.000 CHF- NAV vhj. 652.680,- Ft- Társasház vhj. 523.105,- Ft

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok és ingóságok megtekintésére a felszámolóval való előzetes egyeztetést követően kerülhet sor. /telefon: (32) 317-480 vagy (30) 4605054 /

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár és a letéti biztosíték különbözetét átutalással kell megfizetni az OTP Banknál vezetett 11741000-20181428-00000000 számú bankszámlára az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződés megkötésére az eredményhirdetést (vevőkijelölést) követő 20 napon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés a felszámoló által megbízott ügyvéd készíti el.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 1. A pályázó személyének, főbb adatainak megjelölése (Magánszemélyeknél: név, állampolgárság, lakóhely, elérhetőségi cím, anyja neve, személyazonosító okmány neve, száma, adóazonosító jele, e-mail cím, meghatalmazott esetén annak adatai. Szervezeti formában pályázó esetén név, székhely, cégkivonat, illetve hatósági bejegyzés dokumentuma, adószám, képviselő neve, személyazonosító okmány neve, száma, levelezési cím, elektronikus elérhetőség). 2. Az ajánlati ár egyértelmű meghatározása3. Letéti biztosíték /bánatpénz/ befizetése az OTP Banknál vezetett 11741000-20181428-00000000 számú bankszámlára és a befizetés tényének igazolása a pályázat benyújtás határidejéig.4. 60 napos ajánlati kötöttség vállalása.5. Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek, kivéve a Cstv. 49/B. § (5) bekezdése, valamint a Cstv. 49/G. § (3) bekezdése hatálya alá tartozó személyek.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: - A pályázat elbírálásánál elsődleges szempont az ajánlati ár nagysága.

- Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményben értesít a nyertes pályázat összegéről, a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a szerződéskötés dátumáról, illetve - szükség szerint - az elővásárlásra jogosultak megkeresésről.

- Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlati ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén e pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontjáról és feltételeiről az érintett feleket a felszámoló írásban tájékoztatja.

- Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé.


- Nyertes pályázónál az ajánlati biztosíték a vételárba beszámít, míg a nem nyertesek esetében az eredményhirdetést /vevőkijelölést/ követő 8 napon belül visszafizetésre kerül.

-A vételár határidőben történő megfizetésének elmaradása esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni.

-Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.


- A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.


A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.
Az irányár bruttó (áfával növelt) összeget tartalmaz.

Adózás az ÁFA törvény 142. paragrafus 1. bekezdés g) pontja szerint.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P31640/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 3 db (1 - 3)

kivett, beépítetlen terület
A közvetlenül a parkoló nyugati szélétől induló, háromszög alakú, 39.019 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű, sík terület még őrzi mezőgazda...
Település:
Tata
Típus:
Telek
Terület:
39019 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Közművesítetlen
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
kivett út
Kijelölt, megközelítőleg 6 m szélességű, és kb. 150 méter hosszúságú földút, mely a GKSZ besorolású 0182/12 helyrajzi számú terület keleti sarkát – a ...
Település:
Tata
Típus:
Telek
Terület:
979 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Közművesítetlen
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
kivett beépítetlen terület
A korábban ismertetett 0182/12 helyrajzi számú terület közvetlen folytatásaként helyezkedik el a trapéz alakú, 58.793 m2 nagyságú, az előzővel teljese...
Település:
Tata
Típus:
Telek
Terület:
58793 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Közművesítetlen
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Tata külterület 0182/12, 0182/13; 0182/14 helyrajzi számú ingatlanok Budapestről Győr felé haladva, Tata város külterületének ÉNy-i negyedében, az M1 autópálya 72-73-as kilométer szelvénye között, az autópálya jobb oldalán található, a „Grébics” pihenőhely néven ismert, étteremnek is helyt adó kiépített kitérőút, az északi autós parkoló. Tata város településfejlesztési koncepciója, az autópálya közeli városhatárban megfelelő színvonalú és funkcionális összetételű gazdasági területek kiépülését irányozta elő, s a város településrendezési, külterületi szabályozási terve az autós pihenőhely melletti területen gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató (GKSZ) terület kialakításának lehetőségét teremtette meg. Erre is figyelemmel a közvetlenül e pihenőhely mellett található a korábban egységes mezőgazdasági, szántó művelési ágú területet többszörös megosztásával keletkezett az értékesítésre felkínált – időközben már művelésből kivont – három részletből álló ingatlancsoport. Közös jellemzője a területnek a közművek hiánya. Az elektromos energia vételezése, a terület mellett futó nagyfeszültségről a pálya melletti földkábelre váltó távvezetékről megfelelő trafók elhelyezésével megoldható. Szolgáltatói gázvezeték, vízvezeték, illetve közcsatorna nincs elérhető a közelségben, így azok csak közműpótló beruházásokkal valósíthatóak meg. Szintén megoldandó problémát jelent, hogy nincs közúti kapcsolata az autópályához, a parkolótól vadvédő kerítés választja el.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.16 - 12:00
2015.06.01 - 12:00
Nettó 46 101 000 Ft
Nettó — Ft
6.Fpk.01-13-003975
P31640

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
B & B Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7..
Cégjegyzékszám:
12-09-001547

Adós adatai

Cégnév:
ICING ON THE CAKE Kft "f.a."
Székhely:
2315 Szigethalom, Szadadkai út 259.
Cégjegyzékszám:
13-09-003975

Dokumentumok

2015.06.09 - 08:29
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.01-13-003975 ügyszámú nyilvános pályázat, a B & B Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-001547, székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7.., levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7..) felszámoló által a ICING ON THE CAKE Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-003975, székhely: 2315 Szigethalom, Szadadkai út 259.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A pályázatot ajánlat hiányában eredménytelennek minősítjük.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.01 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.01-13-003975 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 12 óra 00 perckor, a B & B Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-001547, székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7.., levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7..) felszámoló által a ICING ON THE CAKE Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-003975, székhely: 2315 Szigethalom, Szadadkai út 259.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.16 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.01-13-003975 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 16. 12 óra 00 perckor, a B & B Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-001547, székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7.., levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7..) felszámoló által a ICING ON THE CAKE Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-003975, székhely: 2315 Szigethalom, Szadadkai út 259.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P31640.
2015.04.30 - 13:47
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) B & B Kft. (cégjegyzékszám: 12-09-001547, székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7.., levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 7..), mint a(z) ICING ON THE CAKE Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-003975, székhely: 2315 Szigethalom, Szadadkai út 259.) Fővárosi Törvényszék 6.Fpk.01-13-003975/11. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P31640
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 16. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 1. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 583 030 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Számlapénz, átutalás a pályázat benyújtásának határidejéig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Letéti biztosíték /bánatpénz/ befizetése az OTP Banknál vezetett 11741000-20181428-00000000 számú bankszámlára.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Tata külterület 0182/12, 0182/13; 0182/14 helyrajzi számú ingatlanok

Budapestről Győr felé haladva, Tata város külterületének ÉNy-i negyedében, az M1 autópálya 72-73-as kilométer szelvénye között, az autópálya jobb oldalán található, a „Grébics” pihenőhely néven ismert, étteremnek is helyt adó kiépített kitérőút, az északi autós parkoló.

Tata város településfejlesztési koncepciója, az autópálya közeli városhatárban megfelelő színvonalú és funkcionális összetételű gazdasági területek kiépülését irányozta elő, s a város településrendezési, külterületi szabályozási terve az autós pihenőhely melletti területen gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató (GKSZ) terület kialakításának lehetőségét teremtette meg.
Erre is figyelemmel a közvetlenül e pihenőhely mellett található a korábban egységes mezőgazdasági, szántó művelési ágú területet többszörös megosztásával keletkezett az értékesítésre felkínált – időközben már művelésből kivont – három részletből álló ingatlancsoport. Közös jellemzője a területnek a közművek hiánya.
Az elektromos energia vételezése, a terület mellett futó nagyfeszültségről a pálya melletti földkábelre váltó távvezetékről megfelelő trafók elhelyezésével megoldható. Szolgáltatói gázvezeték, vízvezeték, illetve közcsatorna nincs elérhető a közelségben, így azok csak közműpótló beruházásokkal valósíthatóak meg.

Szintén megoldandó problémát jelent, hogy nincs közúti kapcsolata az autópályához, a parkolótól vadvédő kerítés választja el.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 46 101 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett, beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
39 019 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Tata
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0182/12 hrsz.
Ingatlan postai címe:
2890 Tata, hrsz. 0182/12 hrsz.
Területnagyság:
39 019 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett, beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Icing On The Cake Kft. "Fa"2315 Szigethalom, Szabadkai út 259

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - NAV vhj. 5.139.142,- Ft- NAV vhj. 7.490.212,- Ft- Dr. Kállai özj. 69.000.0000,- Ft- Dr. Kállai özj. 196.000 CHF- NAV vhj. 652.680,- Ft- Társasház vhj. 523.105,- Ft

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett út

Típus:
telek
Területe:
979 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Tata
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0182/13 hrsz.
Ingatlan postai címe:
2890 Tata, hrsz. 0182/13
Területnagyság:
979 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett út

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Icing On The Cake Kft. „f.a.”2315 Szigethalom, Szadadkai út 259.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - NAV vhj. 5.139.142,- Ft- PM vhj. 103.920,- Ft- Dr. Kállai özj. 69.000.0000,- Ft- Dr. Kállai özj. 196.000 CHF- NAV vhj. 652.680,- Ft- Társasház vhj. 523.105,- Ft

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
58 793 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Tata
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0182/14
Ingatlan postai címe:
2890 Tata, hrsz. 0182/14
Művelési ág:
kivett
Területnagyság:
58 793 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Icing On The Cake Kft. „f.a.”2315 Szigethalom, Szadadkai út 259.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - NAV vhj. 5.139.142,- Ft- NAV vhj. 7.490.212,- Ft- Dr. Kállai özj. 69.000.0000,- Ft- Dr. Kállai özj. 196.000 CHF- NAV vhj. 652.680,- Ft- Társasház vhj. 523.105,- Ft

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok és ingóságok megtekintésére a felszámolóval való előzetes egyeztetést követően kerülhet sor. /telefon: (32) 317-480 vagy (30) 4605054 /

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár és a letéti biztosíték különbözetét átutalással kell megfizetni az OTP Banknál vezetett 11741000-20181428-00000000 számú bankszámlára az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződés megkötésére az eredményhirdetést (vevőkijelölést) követő 20 napon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés a felszámoló által megbízott ügyvéd készíti el.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 1. A pályázó személyének, főbb adatainak megjelölése (Magánszemélyeknél: név, állampolgárság, lakóhely, elérhetőségi cím, anyja neve, személyazonosító okmány neve, száma, adóazonosító jele, e-mail cím, meghatalmazott esetén annak adatai. Szervezeti formában pályázó esetén név, székhely, cégkivonat, illetve hatósági bejegyzés dokumentuma, adószám, képviselő neve, személyazonosító okmány neve, száma, levelezési cím, elektronikus elérhetőség). 2. Az ajánlati ár egyértelmű meghatározása3. Letéti biztosíték /bánatpénz/ befizetése az OTP Banknál vezetett 11741000-20181428-00000000 számú bankszámlára és a befizetés tényének igazolása a pályázat benyújtás határidejéig.4. 60 napos ajánlati kötöttség vállalása.5. Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek, kivéve a Cstv. 49/B. § (5) bekezdése, valamint a Cstv. 49/G. § (3) bekezdése hatálya alá tartozó személyek.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: - A pályázat elbírálásánál elsődleges szempont az ajánlati ár nagysága.

- Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményben értesít a nyertes pályázat összegéről, a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a szerződéskötés dátumáról, illetve - szükség szerint - az elővásárlásra jogosultak megkeresésről.

- Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlati ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén e pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontjáról és feltételeiről az érintett feleket a felszámoló írásban tájékoztatja.

- Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé.


- Nyertes pályázónál az ajánlati biztosíték a vételárba beszámít, míg a nem nyertesek esetében az eredményhirdetést /vevőkijelölést/ követő 8 napon belül visszafizetésre kerül.

-A vételár határidőben történő megfizetésének elmaradása esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni.

-Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.


- A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.


A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.
Az irányár bruttó (áfával növelt) összeget tartalmaz.

Adózás az ÁFA törvény 142. paragrafus 1. bekezdés g) pontja szerint.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P31640/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.