Eljárás részletei

révfülöpi jó elhelyezkedésű telek
1 tétel

Pályázat - HUNPIX Kft. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.06.02 - 08:01
A nyertes ár
Nettó 3 511 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Révfülöp 54/13 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű 804m2 alapterületű ingatlant 1/1 tulajdoni hányadban. Az ingatlan természetben Révfülöp (Káli út) 54/13 hrsz. alatt található.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.15 - 08:01
2015.06.02 - 08:01
Nettó 5 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 3 511 000 Ft
1.Fpk.07-14-000643
P31308

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Miteusz Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1092 Budapest, Ferenc krt. 40..
Cégjegyzékszám:
07-09-023078

Adós adatai

Cégnév:
HUNPIX Kft. "f.a."
Székhely:
8000 Székesfehérvár, Brassói utca 21.
Cégjegyzékszám:
07-09-023071

Dokumentumok

2015.06.05 - 13:24
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 1.Fpk.07-14-000643 ügyszámú nyilvános pályázat, a Miteusz Kft. (cégjegyzékszám: 07-09-023078, székhely: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40..) felszámoló által a HUNPIX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-023071, székhely: 8000 Székesfehérvár, Brassói utca 21.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 3 511 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P31308F1
Szerződéskötés dátuma: A pályázatok értékelésétől számított 30 napon belül kerül sor az adásvételi-szerződés megkötésére.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.02 - 08:01
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.07-14-000643 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 2. 08 óra 01 perckor, a Miteusz Kft. (cégjegyzékszám: 07-09-023078, székhely: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40..) felszámoló által a HUNPIX Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07-09-023071, székhely: 8000 Székesfehérvár, Brassói utca 21.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.15 - 08:01
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.07-14-000643 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 15. 08 óra 01 perckor, a Miteusz Kft. (cégjegyzékszám: 07-09-023078, székhely: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40..) felszámoló által a HUNPIX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-023071, székhely: 8000 Székesfehérvár, Brassói utca 21.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P31308.
2015.04.29 - 16:26
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Miteusz Kft. (cégjegyzékszám: 07-09-023078, székhely: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40..), mint a(z) HUNPIX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 07-09-023071, székhely: 8000 Székesfehérvár, Brassói utca 21.) Székesfehérvári Törvényszék 1.Fpk.07-14-000643. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P31308
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 15. 08 óra 01 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 2. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 250 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele 250.000,- Ft (kettőszáz-ötvenezer) összegű bánatpénz befizetése a Miteusz Tanácsadó Kft. K&H Bank-nál vezetett 10402427-50495449-49571024. számú bankszámlájára legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig, és ennek igazolása (feltöltése) a pályázat benyújtásakor az EÉR-ben.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Hunpix Kft. f.a. bánatpénz.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Révfülöp 54/13 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű 804m2 alapterületű ingatlant 1/1 tulajdoni hányadban. Az ingatlan természetben Révfülöp (Káli út) 54/13 hrsz. alatt található.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 5 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
804 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
804 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlan-nyilvántartásban az adós társaság terhére 92m2 területre bányaszolgalmi jog, illetve egyetemleges jelzálogjog kerültek bejegyzésre. A jelzálogjog az 1991 évi XLIX törvény (Csődtörvény) 38.§ (4) bekezdése alapján a felszámolási értékesítés során megszűnik.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingatlan időpont egyeztetéstől függetlenül megtekinthető, mivel körbekerítetlen telek.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése banki átutalással történik a szerződéskötést követő 15 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázatok értékelésétől számított 30 napon belül kerül sor az adásvételi-szerződés megkötésére.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámolóbiztos a legmagasabb vételár elérése alapján bírálja el a pályázatokat, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb ajánlati árat kínálót választja legkedvezőbbnek.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, telefonszámát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott nettó vételárat, valamint a következő nyilatkozatokat:

- nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal,
- nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adásvételi szerződést köt a felszámolóbiztos által később megjelölt időpontban,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljes vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül birtokba veszi az ingatlant,
- nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett ingatlant pályázó megtekintette, annak állapotát megismerte
- kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat

Magánszemély vevő esetén az ingatlan értékesítését a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli. Adóalany vevő esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P31308/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P31308#tenderfuzet

Licitnapló

2015.06.02 - 08:01
A pályázat véget ért
2015.05.15 - 08:01
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.05.28 - 00:02P31308F1 kommentje

Hol lehet összeget beállítani?

2015.05.28 - 16:30Értékesítő kommentje

Tisztelt Cím! A rendszer üzemeltetőjéhez forduljon technikai jellegű kérdésekkel.

Tételek 1 db (1)

kivett beépítetlen terület
Révfülöp 54/13 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű 804m2 alapterületű ingatlant 1/1 tulajdoni hányadban. Az ingatlan természetben Révfülöp ...
Típus:
Telek
Terület:
804 m2
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Révfülöp 54/13 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű 804m2 alapterületű ingatlant 1/1 tulajdoni hányadban. Az ingatlan természetben Révfülöp (Káli út) 54/13 hrsz. alatt található.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.15 - 08:01
2015.06.02 - 08:01
Nettó 5 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 3 511 000 Ft
1.Fpk.07-14-000643
P31308

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Miteusz Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1092 Budapest, Ferenc krt. 40..
Cégjegyzékszám:
07-09-023078

Adós adatai

Cégnév:
HUNPIX Kft. "f.a."
Székhely:
8000 Székesfehérvár, Brassói utca 21.
Cégjegyzékszám:
07-09-023071

Dokumentumok

2015.06.05 - 13:24
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 1.Fpk.07-14-000643 ügyszámú nyilvános pályázat, a Miteusz Kft. (cégjegyzékszám: 07-09-023078, székhely: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40..) felszámoló által a HUNPIX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-023071, székhely: 8000 Székesfehérvár, Brassói utca 21.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 3 511 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P31308F1
Szerződéskötés dátuma: A pályázatok értékelésétől számított 30 napon belül kerül sor az adásvételi-szerződés megkötésére.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.02 - 08:01
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk.07-14-000643 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 2. 08 óra 01 perckor, a Miteusz Kft. (cégjegyzékszám: 07-09-023078, székhely: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40..) felszámoló által a HUNPIX Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07-09-023071, székhely: 8000 Székesfehérvár, Brassói utca 21.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.15 - 08:01
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk.07-14-000643 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 15. 08 óra 01 perckor, a Miteusz Kft. (cégjegyzékszám: 07-09-023078, székhely: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40..) felszámoló által a HUNPIX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-023071, székhely: 8000 Székesfehérvár, Brassói utca 21.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P31308.
2015.04.29 - 16:26
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Miteusz Kft. (cégjegyzékszám: 07-09-023078, székhely: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40.., levelezési cím: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40..), mint a(z) HUNPIX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 07-09-023071, székhely: 8000 Székesfehérvár, Brassói utca 21.) Székesfehérvári Törvényszék 1.Fpk.07-14-000643. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 30. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P31308
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 15. 08 óra 01 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 2. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 250 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele 250.000,- Ft (kettőszáz-ötvenezer) összegű bánatpénz befizetése a Miteusz Tanácsadó Kft. K&H Bank-nál vezetett 10402427-50495449-49571024. számú bankszámlájára legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig, és ennek igazolása (feltöltése) a pályázat benyújtásakor az EÉR-ben.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Hunpix Kft. f.a. bánatpénz.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Révfülöp 54/13 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű 804m2 alapterületű ingatlant 1/1 tulajdoni hányadban. Az ingatlan természetben Révfülöp (Káli út) 54/13 hrsz. alatt található.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 5 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
804 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
804 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlan-nyilvántartásban az adós társaság terhére 92m2 területre bányaszolgalmi jog, illetve egyetemleges jelzálogjog kerültek bejegyzésre. A jelzálogjog az 1991 évi XLIX törvény (Csődtörvény) 38.§ (4) bekezdése alapján a felszámolási értékesítés során megszűnik.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingatlan időpont egyeztetéstől függetlenül megtekinthető, mivel körbekerítetlen telek.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése banki átutalással történik a szerződéskötést követő 15 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázatok értékelésétől számított 30 napon belül kerül sor az adásvételi-szerződés megkötésére.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámolóbiztos a legmagasabb vételár elérése alapján bírálja el a pályázatokat, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb ajánlati árat kínálót választja legkedvezőbbnek.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, telefonszámát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott nettó vételárat, valamint a következő nyilatkozatokat:

- nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal,
- nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adásvételi szerződést köt a felszámolóbiztos által később megjelölt időpontban,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljes vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül birtokba veszi az ingatlant,
- nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett ingatlant pályázó megtekintette, annak állapotát megismerte
- kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat

Magánszemély vevő esetén az ingatlan értékesítését a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli. Adóalany vevő esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P31308/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P31308#tenderfuzet

Licitnapló

2015.06.02 - 08:01
A pályázat véget ért
2015.05.15 - 08:01
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.05.28 - 00:02P31308F1 kommentje

Hol lehet összeget beállítani?

2015.05.28 - 16:30Értékesítő kommentje

Tisztelt Cím! A rendszer üzemeltetőjéhez forduljon technikai jellegű kérdésekkel.